Turnering   Log ind
  

  Nyheder:


     
Tilmeldingen til efterårsturneringen er åbnet
Af Steen Andersen2. august 2018  

Det er nu muligt at tilmelde sig til klubturneringen via knappen Turnering for oven. Det er selvfølgelig også muligt at tilmelde sig i klubben eller ved at kontakte en af turneringslederne.

1. runde af klubturneringen spilles tirsdag den 28. august. Der er sidste tilmelding i klubben ugen før.5. runde Alternativ
Af Benno Markussen31. juli 2018  

Den 7. august begynder efterårssæssonen.
Tilmelding til klubturnering begynder samme aften.
1. runde spilles 28.8 fra kl. 19, hvis ønskes. Skriv ønske på tilmelding.

5. runde Alternativ

Hvid                          Sort

Brian Kristensen – Ove Kehlet

Eskild Ebbesen – Torben Fogh

Benno Markussen – Roberto Gonzalez

Mogens Engsig-Karup – Jens Jørgensen

Kurt Videbæk – Martin Frøkjær-Jensen

Runden skal være færdigspillet  senest 14/8 2018.


Syddjurs sommer 2018
Af Benno Markussen29. juli 2018  

 Der var kun 20 tilmeldte til turneringen. Heraf var 5 fra Viby skakklub.
Der var fine resultater undervejs. I første runde vandt klubbens nye medlem Sten Larsen således over Kjeld Ehlers fra Vejlby-Riiskov.
Roberto Gonzalez vandt ratingpræmie i basis2 medens Jens Jørgensen opnåede 3 point.
Søren Christensen spillede som sædvanligt solidt, men kunne ikke komme forbi remisgrænsen, men 5 af stykkerne gav en lille rating gevinst.
Jeg blev delt etter med Steffen Cordes fra SK68, men han havde bedste korrektion og blev erklæret vinder. Jeg kunne så glæde mig over 45 ratingpoint.
Turnering var som sædvanlig godt ledet af Willy Møller Nielsen.
Fremragende resultat af Jens Fogh
Af Bjarne Jensen15. juli 2018  

I den netop afsluttede turnering Lang weekend i Horsens scorede Jens Fogh 5½ point a 7 og opnåede en delt 2. plads foran flere IM-ere. Se mere på skak.dk. Torben Fogh deltog også, men måtte tage til takke med en placering i den anden ende af tabellen...Ferie
Af Bjarne Jensen9. juni 2018    

Vi holder ferie i juni og juli måned - opstart igen tirsdag d. 7 august. Vil du spille skak i ferien? Se alle mulighederne på skak.dk - i øverste bjælke finder man Turneringer og herunder Indbydelser. Her er bl.a. ChessHouse Summer Open 1 - 7 juli, Horsens 12 - 15 juli og Syddjurs 23 - 27 juli.
Generalforsamlingen 2018
Af Benno Markussen31. maj 2018  

 

Generalforsamling 29. maj 2018.

Generalforsamlingen startede præcis kl 20.00, da formand Jakob Kjær bød velkommen.

Jens Fogh blev foreslået som dirigent. Det blev vedtaget.

Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var indvarslet i rette tid på hjemmesiden.

Da der var 23 medlemmer tilstede, var man beslutningsdygtig.

Den omdelte dagsorden var følgende.

1.      Valg af dirigent.

2.      Formandens beretning.

3.      Regnskab.

4.      Kontingent.

5.      Indkomne forslag.

6.      Valg til bestyrelse.

7.      Eventuelt.

 

2. Formandens beretning:

     Det går nogenlunde i klubben, men vi har faldende medlemstal, dog ikke noget i sammenligning med unionen.

Vi forsøgte med et reklamefremstød i Vibyugen. Det gav ikke nye medlemmer, men vi hyggede os i Vibycentret, der også holdt fødselsdagsfest samme dag. Eskild havde lavet en flot folder, som blev omdelt til interesserede.

Jesper og Bjarne forsøgte sig med en træningsaften. Der var ikke den store interesse.

Julefrokosten blev en fin aften.

Klubturneringen havde 28-29 deltagere. Den Alternative havde 10 deltagere.

Holdskak blev en skuffende omgang. Men 2div.-holdet blev i divisionen, da Bov ophørte som klub.

Holdfighterpokalen blev i år vundet af Brian Kristensen.

Desværre er Steffen blevet syg.  Generalforsamlingen udtrykte en stor tak til Steffen for de mange års arbejde.

Benno og Bjarne reddede os, og fremover tager Brian sig af kaffebrygningen. Bjarne køber ind.

Benno ønskede at stoppe som turneringsansvarlig. Bjarne og Martin tager over.

Bjarne åbner, men alle hjælper med oprydningen!!!!!!!!!!

Samuelsen/Skjoldborgs mindepokal tildeles Bjarne for ekstraordinær indsats i det forgangne år.

Formandens beretning blev vedtaget.

3. Lars forklarede regnskabet og det årlige underskud, der stadig er acceptabel.

Regnskabet blev godkendt.

4. Der var intet forslag om kontingentforhøjelse.

Det blev vedtaget.

5. Søren havde to forslag. 1 starttidspunkt kl. 19.  Det findes allerede en mulighed i vore love, så man vedtog at i forbindelse med tilmeldingen til efterårsturneringen skulle det enkelte medlem skrive hvornår han foretrak at starte. Hvis begge var enige om kl. 19, så kunne man det, hvis ikke så startede man kl. 1930.

Da det kunne medføre ekstra støj,  blev det foreslået, at nogle spillede på 1. sal.

Det andet forslag om DSU-rating blev indgående diskuteret. Man endte med, at bestyrelsen skulle gennemanalysere mulighederne til næste generalforsamling.

6. Der var genvalg til følgende:

Lars Hougaard som kasserer

Børge Hansen som suppleant

Henning Matzen som Revisor

Jens Jørgensen som revisorsuppleant.

8.      Der var ingen forslag.

9.      Dirigenten afsluttede generalforsamlingen.

 

Præmieuddelingen:

Man lagde ud med Den Alternative turnering.

1.      Torben Fogh

2.      Viggo Andersen

3.      Jens Jørgensen

Efterår 2017.

Mesterklasse.

1.      Lars Hougaard

2.      Jens Fogh

3.      Jakob Kjær

1-klasse.

1.      Børge Hansen

2.      Viggo Andersen

3.      Torben Fogh

2-Klasse.

1.      Henrik Andersen

2.      Claus Jensen

3.      Roberto Gonzalez

 

Forår 2018.

Mesterklasse.

1.      Lars Hougaard

2.      Jens Fogh

1-klasse.

1.      Viggo Andersen

2.      Sebastian Gråbæk

3.      Kurt Videbæk                                                 

2-klasse.

1.      Brian Kristensen

2.      Jens Jørgensen

3.      Hans Rohde.

Klubmester 2017/18.

1.      Lars Hougaard 14 point

2.      Jens Fogh          12 point.

Skønhedspræmien, som var udsat af Bjarne Jensen gik til Ruben Nielsen.

Herefter var der kaffe, kage og lynskak.

Vinder gruppe 1 :  Jens Fogh

Vinder gruppe 2:   Claus Jensen.

Ref. Benno Ørvad Markussen

 

Der kommer  billeder fra generalforsamlingen senere.

Generalforsamlingen kort
Af Bjarne Jensen30. maj 2018  

Lars blev genvalgt til kasserer - og bemærkede, at klubben sparer penge når medlemmerne tilmelder sig Betalingsservice! Økonomien er i øvrigt generelt god, så ingen kontingentstigninger...
Martin Frøkjær-Jensen blev nyvalgt til bestyrelsen i stedet for Jesper Nielsen der ikke ønskede genvalg. Bestyrelsen ser nu således nu: Formand Jakob Kjær, Kasserer Lars Hougaard, Benno Markussen, Martin Frøkjær-Jensen og Bjarne Jensen. Benno trak sig som turneringsleder, Martin og Bjarne overtager hvervet. Benno fortsætter med holdskakken. 
Bestyrelsen har fået til opgave at undersøge, hvad det vil betyde hvis klubturneringen bliver koordineret - og dermed bl.a. DSU-ratet.   
Skønhedspræmiepartiet i forårsturneringen
Af Martin Frøkjær-Jensen29. maj 2018  

Skønhedspræmien i forårsturneringen gik til Ruben W. Nielsen for hans gevinstparti i 3. runde mod Roberto Gonzalez. Flere partier var med i opløbet, men dette parti forekommer helstøbt og afsluttes ikke abrupt med en bestemt stor fejl (fejl er der vel på alle niveauer i tide og utide i ethvert parti, men altså ikke en såkaldt ”buk”). Partiet oplever vi har et interessant forløb i både åbning, midtspil og slutspil. Roberto er presset i det meste af partiet, men yder alligevel god modstand, men Ruben holder fast i fordelen, og selv om den til sidst hedder 1 merbonde og bedre kongeposition er det stadig nok til at han kører gevinsten hjem.

Gennemspil partiet på dette link:

 

Ruben W. Nielsen – Roberto Gonzalez 1-0

https://chess24.com/en/analysis/dikkeraren/session/anlzCN6d9kkpQFizJVId3Olz0Q

Afsluttende bemærkninger
Af Bjarne Jensen24. maj 2018  

Så fik vi afviklet sidste runde og man kan da fremhæve, at Brian i 2. klasse var den eneste som scorede max: 9 a 9 - imponerende, og selvfølgelig en pæn ratingfremgang. Han og Jens J. sikre oprykkere til 1. klasse! I 1. klasse er det Sebastian og Viggo der rykker op med hver 6 point efter en spændende afslutning! I Mesterklassen måtte de to førende afgive en remis, men Lars blev alligevel nr 1 og Jens Fogh nr 2 med h.hv. 6½ og 5½ point.
Størst ratingfremgang opnåede Claus og Vagn med et + på 95 og en score klart over den forventede. Også Palle og Brian med + 74 kan være tilfredse med præstationen.
Nedrykkerne skåner vi, men man kan jo selv se her tv under klubturnering!
Sidste runde
Af Bjarne Jensen22. maj 2018  

Inden den spændende generalforsamling d 29 kl. 20.00 skal vi lige have spillet sidste runde i forårs-/klubturneringen! I 1. klasse er der spænding til det sidste - stort set halvdelen af feltet kan vinde gruppen. I 2. klasse venter topopgøret mellem Brian og Jens J. - begge har indtil nu 8 a 8! Mesterklassen er næsten afgjort, men kan klubmesteren gøre arbejdet færdigt? Vi starter som sædvanligt kl. 19.30.
Se grupperne her tv under Klubturnering.