Opdateret d. 24-03-2005

Holdturneringen i 6. hk, 2004-05

Rokaden II
  - enkeltresultater
A-række I  
Å
B
Y
H
ø
Å
R
H
U
S
H
I
N
N
E
R
A
N
D
E
S
K
ø
D
S
V
I
B
Y
S
K

1
9
T
O
T
A
L
7Carsten Rühmann Thomsen           ½ 0 ½
13Henrik Larsen 0 0   0 0 1 0 1
15Kurt Sørensen ½ 1 0 0 ½ ½ ½ 3
16Harris Petersen 0 ½ 0 ½   0 1 2
17Bent Rasmussen 0 1 0 1 1     3
18Søren Dideriksen-Nielsen   0   0   ½ 1
19Carsten Roerholt ½ 0 0         ½
20Heine Mathiasen ½ 0 0 ½ 1 0 1 3
21Tommy Pless ½ 0 0   1 ½ 0 2
25Peter Larsen     0 0 ½     ½
26Michael Knudsen     ½     ½ 0 1
30Villy Abildgaard Andersen 1     1       2
32Ronald Højbjerg         0     0
38Egon Welling         0     0
Klubbens samlede point 3 ½ 3 4 20
Procentscore 36%

Klik på en spiller - og få vist spillerens modstandere og enkeltresultater

Klik her: Gå retur til gruppen