Formandens beretning til generalforsamlingen 2001


Deles som sædvanligt i en resultatmæssig og en organisatorisk afdeling, selvom de to afsnit på visse punkter lapper ind over hinanden.

Resultatmæssigt:

Det er gode tider for Viby skakklub. Medlemstallet bugner og det samme gør deltagerantallet i klubturneringen. Sidste år, nævnte jeg, at klubturneringen med 46 deltagere havde et rekordhøjt antal deltagere. Det tal blegner efterhånden. I efteråret deltog 56 spillere, mens foråret har haft 58 deltagere! Med den udvikling varer det ikke længe før, at vores klubturnering er større end Festugeturneringen og Århusmesterskabet! Egentligt en grotesk udvikling at en enkelt klubs klubturnering kan blive større end de fælles turneringer i Århus, og det vel at mærke turneringer, som har været holdt gennem mange år.

Det gør det også mere spændende at komme i klubben, når der er mange deltagere i turneringen. Hvis man ikke selv skal spille, er det nemmere at finde en anden at spille med. Med den alternative turnering, er det også muligt at få et mere alvorligt spil skak, end man tidligere kunne, når der ikke skulle spilles klubturnering. Den alternative turnering har med over 40 deltagere virkeligt fået vind i sejlene.

Klubben har pt. over 80 medlemmer og er blandt de 10 største klubber på landsplan. Det har vi aldrig prøvet før. Naturligvis er medlemstallet vigende på landsplan, men det skal ikke fjerne glæden ved at være blandt de største klubber og jeg mener også, at vi har et aktivitetsniveau, som er stærkt medvirkende til den positive udvikling.

Det forøgede antal aktive medlemmer afspejlede sig også i klubbens julefrokost, hvor der var rekord med 39 deltagere.

Vi har stadigvæk et pænt antal deltagere i de koordinerede turneringer, men ikke så mange som tidligere. Vi har også tidligere været meget forvente. I forhold til de øvrige klubber i Århus, er vi dog pt. den klart mest deltagende klub i de "store turneringer". Ved Festugen var der kun 62 deltagere, hvoraf 14 var fra Viby. Nordre, Århus, SK1968 og Skolerne kunne tilsammen kun præstere 20 deltagere.

Som en del af det stigende medlemstal har vi også fået mange juniorer. Specialt er der mange fra Mårslet, hvor der er en velfungerende skoleskakklub.

Klubben har i det forløbne år arrangeret ÅM på stort bræt for juniorer i Viby Centret (med Jakob Vang Glud som vinder foran Andreas Sørensen, som vandt året før). Samme dag var vi også repræsenteret ved den aktivitetsdag, som Viby idrætsforening afholdte. Igen var det på stort bræt , hvor vi lavede en lille turnering med 4 personer, som Michael Würtz vandt.

Byrådsskak i Tivoli Friheden i år bliver afholdt fredag d. 8. juni kl. 19.00. I september arrangerede vi en simultan i Viby-centret med GM Peter Heine Nielsen. Det blev en stor succes på trods af problemer med at skaffe spillere til simultanen. Der var efter en stor indsats for at finde spillere kun 18 deltagere, men de fik nogle interessante partier med masser af publikumsinteresse. 2 spillere spillede remis og resten tabte. I forbindelse med simultanen havde vi en konkurrence om, at gætte antal skakbrikker i halv meter højt glas. Der blev afleveret ikke mindre end 74 forslag, så det var populært.

Ved begge arrangementer i Viby-centret havde klubben fået fremstillet nogle foldere, som interesserede kunne tage med hjem. Det giver måske ikke umiddelbart resultater, men det sikrer, at folk kender til eksistensen af Viby Skakklub. I hvert fald har der været stor interesse for at tage folderne, så må vi se, om det giver medlemmer.

Ved skoleskak-danmarksmesterskabet for 0-7. klasse blev Mårslet skole med 8! spillere fra Viby Skakklub danmarksmestre for 2. år i træk.

Ved det individuelle danmarksmesterskab i skoleskak blev bedste placering Andreas Sørensen, som blev nr. 5 i C-rækken, men var dog tæt på at vinde.

Ved OL for blinde og svagtseende deltog Bent Overgaard på den danske hold. Her ydede han en udmærket indsats mod stærk modstand i form af mange østeuropæere.

Festugen: Efter 1 års pause var vi igen med til at afholde festugeturneringen! Denne gang i fællesskab med Nordre og Århus.

Deltagermæssigt var det ikke den store ændring fra de sidste år. Der var kun 62 deltagere, hvoraf 14 var fra Viby. Samarbejdet med Nordre og Århus gik udmærket, hvilket jeg kommer nærmere ind på under den organisatoriske del af beretningen.

Resultatmæssigt klarede klubbens spillere sig rigtigt godt med mange præmier til følge. Jeg kan kort nævne, at Henning Matzen og Morten Poulsen vandt deres grupper, mens Berno Hansen, Andreas D. Sørensen, Bo Heine Larsen og Poul Erik Andersen lad sig tage til takke med 2. pladsen i deres grupper.

Århusmesterskabet: For bare tre år siden deltog 100 spillere ved ÅM. Siden er deltagerantallet faldet kraftigt. Denne gang var der kun 60 deltagere. Sidste år var der 72, hvilket dengang blev betragtet som skuffende. Hvornår mon nedgangen stopper? Der var 11 deltagere fra Viby skakklub. Af disse spillere vandt Jakob K. Jensen, Thomas Buus og Andreas Sørensen deres grupper, mens der ikke var nogen 2. pladser til de øvrige deltagere.

Holdturneringen: Pga. de mange nye medlemmer kunne vi igen i år stille med 5 hold. Det blev en af de bedste holdturneringer i lang tid.

1. Holdet: Endelig lykkedes det. En førsteplads og dermed oprykning til 3. division, hvor et hold af vores styrke skal kunne klare sig. Vi førte fra start til slut, men Skødstrup var ikke nem at ryste af. Specielt ikke da vi midtvejs i turneringen tabte det indbyrdes opgør. Vi stod dog distancen i den spændende sidste runde og afgjorde selv det hele med en sikker sejr i denne runde.

Desværre spillede Kim E. Sørensen ikke et eneste parti, så vi måtte bruge mange reserver. Det gjorde dog ikke noget, da de scorede 8½/10. På 1. holdet blev topscorerne de 3 topbrætter Jesper Skjoldborg, Lars G. Hougaard og Jakob K. Jensen tillige med Steen Andersen, som efter eget ønske sidder langt nede på holdet. Jakob brugte dog færre partier end de øvrige til at opnå de 4½ p.

2. Holdet: Det blev til en fornuftig 5. plads midt i rækken. Rækken var ganske jævnbyrdig, men holdet blev aldrig indblandet i hverken opryknings- eller nedrykningsspænding. Topscorer blev Eskild Ebbesen med 4 p.

3. Holdet: Klarede sig klart bedre end året før. Holdet blev nr. 5 uden at komme i nærheden af nedrykningsspøgelset. Det bliver dog markant sværere næste år af flere grunde. Morten K. Poulsen rykker nok op på 1. holdet og A-rækkerne bliver meget stærkere pga. ekstra nedrykning fra Mesterrækken. Topscorer blev Andreas Sørensen med 5½ i hård konkurrence med Henrik Schrøder med 5 p.

4. Holdet: Inden sæsonen blev holdet ændret fra et C-række-hold med 5 spillere til et B-række-hold med 8 spillere. Hovedkredsen var i nød og vi valgte at prøve at hjælpe. På forhånd set forventede jeg, at holdet ville få en solid midterplacering. I stedet udviklede rækken sig til en hård kamp mellem 3 hold, hvor vores hold i den sidste ende trak det længste strå. En lidt overraskende oprykning med absolut fortjent, da holdet måtte kæmpe med en del "afbud". Forstået på den måde, at de måtte afgive spillere til 2. - og 3. holdet. Topscorer blev Daniel Ulrich, som vandt de første 6 partier. I sidste runde tog han en remis for at sikre holdet oprykningen. Ellers kunne han have spillet videre med mulighed for at score de perfekte 7 p. Tæt efter fulgte Bo Heine Larsen med 5½ p. Dermed har vi 3 A-række-hold.

5. holdet: I en jævnbyrdig gruppe sluttede de på 2. pladsen ikke langt fra oprykningen. Holdet spillede i D-rækken, som er en glimrende række til at give nogle af klubbens nye spillere lidt erfaring i at spille holdskak. Topscorer blev Peter Grove med 4½ p. i de 6 runder, som holdet spillede.

Alt i alt en rigtig god holdsæson med 2 oprykninger. Næste sæson går nok ikke lige så godt. 1. holdet skal gerne undgå nedrykning. I A-rækkerne bliver det svært at undgå en nedrykning, da rækkerne bliver ret stærke pga. ekstra nedrykning fra Mesterrækken, men vi havde heller ikke forventet, at 4. holdet ville rykke op i år, så der er naturligvis ingen grund til at tage sorgerne på forskud.

Organisationsmæssigt:

Der er mange opgaver, der skal udføres for at få en stor skakklub til at fungere. Klubturneringen er det naturlige omdrejningspunkt i klubben. Heromkring skal opgaver som at lukke op, lave kaffe, være turneringsleder, rydde op, låse og slukke udføres. Derudover skal der stilles brikker op ved holdkampe, deltages i møder (såvel eksterne som interne) og laves diverse papirarbejde.

Her løber vi meget snart ind i et stort organisatorisk problem. En person går igen i hovedparten af disse opgaver. Det er naturligvis Bent Jensen, som jeg hentyder til. Han har gennem mange år ydet et kæmpearbejde i klubben. I den forløbne sæson har han desuden også været holdkoordinator, ja og så er han da også klubbens kasserer! Det er naturligt, at han ønsker at mindske de opgaver, som efterhånden er landet på hans skuldre. Et ønske er at få mere tid til at spille med i klubturneringen! Ja Bent har faktisk tidligere spillet med i denne, selvom der nok ikke er så mange, der var medlem på det tidspunkt. F.eks. spillede jeg i gruppe med ham i en af hans sidste turneringer i foråret 1986!!

Flere af opgaverne skal fordeles på andre hænder. Her vil jeg lave et skema med de arbejdsopgaver, som det drejer sig om, så vi kan fordele dem bedre. Det behøver ikke at være de samme 3-4 personer, som skal lave arbejdet. F.eks. kan man skrive sig på til at komme og laver kaffen, blive og hjælpe med at rydde op o.lign. Hvis der er mange om opgaverne, bliver det hele lidt lettere.

Der har været indført en ekstra turnering i sæsonen med en alternativ turnering, hvor man spiller med de personer, som nu kan og vil. Partierne spilles efter næsten samme regler som almindelige turneringspartier og rates på normal vis. Denne turnering har været benyttet i langt større grad end sidste år, så det må siges at være en turnering, som falder i medlemmerne smag. Over 40 spillere har prøvet at spille med.

Klubturneringen er større end nogensinde før, så det giver naturligvis ekstra arbejde med at modtage afbud, planlægge runder og rate grupperne. I forbindelse med ratingberegningerne m.m. har Berno lavet en stort stykke arbejde.

Med fare for at gentage mig selv fra tidligere år, gør det samme sig stadigvæk gældende omkring klubbens hjemmeside, som i det forgangne år skiftede adresse til det mundrette www.vibyskakklub.dk. Klubbens har simpelthen købt domænet. Så nu er der ingen undskyldning for ikke at kigge på klubbens glimrende hjemmeside, som jeg er sikker på, at andre klubber kigger på med misundelige øjne.

Klubbladet har igen i denne sæson som i de foregående kørt glimrende. Eskild har fortsat brugt meget tid på dette og præsterer et rigtigt flot blad. I løbet af sæsonen er der udkommet 6 numre og vi når det 7. inden sommerferien.

I forbindelse med klubbladet har der i sæson været en del uenighed i bestyrelsen angående, om det skal bringes på hjemmesiden. På plussiden er naturligvis den information, som det kan give til interesserede, som gerne vil vide noget om Viby Skakklub og på minussiden er den information, som det kan give til interesserede, som gerne vil vide noget om Viby Skakklub. Det skal nok forklares nærmere.

Det er godt at udefra kommende personer kan få et indblik i klublivet i skakklubben og få nogle flere informationer om klubben, så de naturligvis vælger denne klub, når de skal finde deres nye skakklub. Med Bernos store arbejde i øvrigt på hjemmesiden er det nok ikke kun klubbladet der gør det, da der kan findes mange relevante og yderst opdaterede oplysninger om bla. klub- og holdturnering.

Det mindre heldige er, at andre spillere kan kigge vores partier igennem og bruge dem mod os. Det gælder nok mest for de stærkeste spillere, men kan lige så vel ramme hyggespilleren, som pludseligt bliver udmanøvreret i sin specialvariant, som modstanderen nu kender.

I den sidste ende er det blevet besluttet at bringe bladet på hjemmesiden. Så må vi se, om indholdet ændrer sig af den grund og i fald om det bliver til det bedre eller værre. Det kan kun fremtiden vise.

Som det nok har kunnet læses fra klubbladet, har der været nogle problemer med lokalcentret i den forløbne sæson. Kort efter julefrokosten blev jeg indkaldt til et møde, som mere havde indhold af den spanske inkvisition end et fredeligt møde med brugere af et offentligt lokalcenter. Efterfølgende har vi selv noteret, når lokalcentret selv overtræder de regler, som vi skal efterleve, så vi har ammunition, hvis der indkaldes til lignende møder.

De har lavet om på flere områder. Det ene er desværre rygereglerne, hvor vi tidligere har kunnet ryge i trappeopgangen. Det er nu ikke tilladt. Jeg vil ikke komme nærmere ind på det nu, da vi under forslagene skal tage stilling på hvordan det skal påvirke os i den kommende sæson.

Et andet og ganske kritisk punkt er alarmer. Tidligere var der alarm på hele centret. Den slog vi så bare til, når vi gik. Nu skal døgnplejen være på lokalcentret. Derfor er der nu alarmer på lokaleniveau. Hvis man går ind i et lokale, som man ikke har adgang til, går alarmen og det koster klubben 1000 kr.! Det ville ikke være noget problem, hvis alle lokaler, som vi ikke skal have adgang til var låst, men det er de ikke! På et fælles møde med alle de klubber/foreninger, som benytter lokalcentret, forsøgte jeg forgæves at få ændret dette, men forgæves. Til sidst mente de fleste vist, at jeg på det nærmeste var en kværulant. Frimærkeklubben gik endda på det nærmeste verbalt til angreb på os. Det kan vi naturligvis til en vis grad være ligeglade med. Hvis man ikke forsøger, får man heller ikke noget ud af det.

På den anden side skal vi også have et fornuftigt forhold til det sted, hvor vi spiller skak. Her har vi forhørt os om, at købe øl og sodavand. Børge har gennem mange år selv leveret sodavand og øl til klubben. Han er selv interesseret i at overlade det til lokalcentret. Naturligvis kommer det an på den pris, som vi skal betale til lokalcentret. Jeg har forespurgt om muligheden hos lokalcentret, men har ikke fået noget svar. Desuden vil vi indhente tilbud fra lokalcentret, når vi skal afholde julefrokost i slutningen af året. Kan de levere til en fornuftig pris, vil det da også være nemmere for os. Kan det være med til at give et bedre forhold til lokalcentret, vil det da ikke være at foragte!

I slutningen af april blev klubbens love ændret en lille smule. Som følge af skærpelser i folkeoplysningsloven var det blevet nødvendigt at ændre klubbens love for stadigvæk at kunne modtage aktivitetsstøtte til klubbens medlemmer under 25 år. Dette blev gjort på en ekstraordinær generalforsamling d. 24. april. Klubbens reviderede love er siden blevet godkendt af Fritids- og Kulturforvaltningen.

I starten af september var vi arrangør af festugeturneringen, som blev spillet på Brobjergskolen, sammen med Nordre og Århus. Efter et års pause var vi klar igen. Vi stod for tilmelding, hjemmeside, program, indberetning af DSU og FIDE og hjalp også med som turneringsledere. Nordre og Århus stod for kantinen og deltog med turneringsledere og var koordinatorer for de praktiske opgaver ved selv arrangementet. Det forløb udmærket, når man ser bort fra det lave deltagerantal, men det skal vi åbenbart til at vende os til.

Efter sommerferien vil klubben igen være medarrangør af festugeturneringen. Denne gang sandsynligvis med Nordre og Århus. Turneringen bliver spillet på Brobjergskolen.

Forsøget med at gennemgå partier fra holdturneringen en klubaften, skulle også være blevet forsøgt i løbet af sæsonen, men vi fik aldrig gjort noget ved det. Tiden løb simpelthen fra os. Der har været mange opgaver og jeg har simpelthen ikke fået gjort nok ved det. Vi må prøve igen næste år.

Det kunne også være en god ide at spille en hurtigturnering over 3 tirsdage med f.eks. 9 runder, hvor alle spiller i samme gruppe men med forskellige præmiegrupper. Hvis vi gør det i august/september inden starten på den næste klubturnering, kan vi jo alle komme lidt bedre i form.

Det var ordene herfra. Jeg håber ikke, at I alle er faldet i søvn ovenpå de mange ord.

Sidste spilleaften inden sommerferien: 19/6

Første spilleaften efter sommerferien: 7/8

Lukket på grundlovsdag d. 5/6.