Generalforsamling

Til den årlige generalforsamling var der mødt ca. 25 medlemmer frem. Mogens Engsig blev valgt som dirigent. Formanden fremlage sin beretning om årets gang i klubben. Nævnt blev; den kiksede oprykning til 3.division i holdskak, klubbens begrænsede muligheder for at arrangere turneringer i klubbens ellers så fremragende lokaler (vi må ikke koge pølser, lave toast eller smørbrød i det eller så velegnede køkken for lokalcentrets leder), medlemmernes manglende respekt for ordensreglement og afvikling af klubturneringen. Beretningen blev godkendt.

Regnskabet blev også godkendt og sandelig om ikke også at forsamlingen var i humøret til at tillade en lille kontingentforhøjelse.

Af indkommende forslag blev en ekstra forhøjelse af kontigent "nedstemt". Forslaget gik ud på at give tilskud til spillernes deltagelse i koordinerede turneringer samt at bruge penge på forstærkning af 1.holdet.

Næste forslag gik ud på at man kun tilmeldte 4 holdt til holdturneringen. Det blev heller ikke vedtaget. Det blev overladt til bestyrelsen at vurdere om der kun var basis for at tilmelde 4 hold.

Et forslag om klubturneringen tilbagevendende til en dobbelt turnering om klubmesterskabet blev vedtaget.

Valg til bestyrelsen blev følgende:

Lars Hougaard var på valg som formand og blev genvalgt.

Børge Hansen blev genvalgt til bestyrelsen. Jesper Skjoldborg blev nyvalgt til bestyrelsen. Han erstatter Kim Sørensen.

Som suppleant blev Svend Enevoldsen genvalgt. Henning Matzen blev genvalgt som revisor og Leif Groth blev genvalgt som revisorsuppleant.

Under eventuelt var var der kun at bemærke: Den første klubaften efter ferie bliver den 10 august. Hermed var generalforsamlingen overstået og man gik over til præmieuddelingen.

Placeringer og præmietager fremgår af turneringsskemaerne. Dog skal nævnes at Henrik Schrøder modtog fighterpokalen for den bedste holdpræstation på 4.holdet. Han opnåede 6 af 6 point. Morten K Poulsn fik juniorpokalen for sine gode resultater i klubben. Og man bør selvfølgelig ikke glemme at klubmester blev Lars Hougaard.

 

Nyheder