Generalforsamling

Den årlige generalforsamling blev som sædvanligt afviklet i et hurtig tempo; den tog kun 1 time.

Formandens beretning indeholdt bl.a omtale af de gode resultater, som klubbens juniorer havde opnået i årets løb. Stillet blev også spørgsmålet "Hvad er medlemmernes forventning til den siddende bestyrelse?" Og lidt tanker om fremtidige tiltag i klubben. Der skulle afvikles en simultan med en GMer efter ferien. Og man ville afholde Festugeturneringen i samarbejde med en anden klub.

Regnskabet blev fremlagt og godkendt.

Valg til bestyrelsen var hurtigt overstået. Det blev til genvalg på alle poster. Hvilket vil sige at bestyrelsen består af:

Formand Lars G Hougaard, kasser Bent Jensen, og som menige medlemmer Mogens Engsig, Eskild Ebbesen, Jesper Skjoldborg og Børge Hansen.

Herefter afslutte dirigenten Mogens Engsig generalforsamlingen og formanden kunne derefter uddele præmier for efterår 99 og foråret 2000.

Pokalen som årets holdfighter gik til Henning Matzen og Thomas Buus fik pokalen som årets junior. Berno Hansen fik en vandrestage for mange års indsats i klubben. (denne stage er skænket af Henning Samuelsen, som selv har gjort et stort stykke arbejde for klubben i en menneskealder.)

Og som slut på aftenen gik man over til at tæve hinanden i en lille lynskakturnering.

Nyheder