Ekstraordinær generalforsamling

En lille revision af klubbens love skulle ændres af hensyn til Folkeoplysningsloven.

I §1 skulle tilføjes i Århus Kommune og §6 ændredes til I tilfælde af klubbens opløsning, som kan besluttes på 2 på hinanden følgende ordinære generalforsamlinger, overdrages klubbens ejendele til Dansk Skak Union.

Svend Svendsen blev valgt til dirigent.

De ca. 30 fremmødte havde ingen vanskeligheder med at få vedtaget de nævnte ændringer efter en kort forklaring af formanden Lars Hougaard om årsagen til disse ændringer. Hvor lille den end måtte synes.

24.04.01/BH

Nyheder