Dagsorden til Generalforsamling

Tirsdag den 29. maj 2001 kl. 20.00

* * * * * * * * *

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg
    a) Formand
   afg. Lars G. Hougaard
   b) 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
   afg. Børge Hansen
   Jesper Skjoldborg
   c) 1 bestyrelsesmedlem for 1 år
    afg. Mogens Engsig
   d) 1 suppleant
   afg. Svend Enevoldsen
   e) Revisor
   afg. Henning Matzen
   f) Revisorsuppleant
    afg. Leif Groth
7. Eventuelt


Derefter præmieuddeling for turneringerne efteråret 2000 og foråret 2001.
Vi slutter som sædvanligt med gratis kaffe og lynturnering.

Forslag til generalforsamlingen 2001

1. Det tillades at ryge ved caféens 3 nederste borde under hele spilletiden. I den nederste del af caféen er det først tilladt fra kl. 21.00, og i den øverste del af caféen må der ikke ryges. Der må ryges hele aftenen bag det hvide espalier i caféen (de nederste ca. 2 m. af caféen). Der er rygeforbud i klubbens øvrige lokaler.

2. Der må ryges hele aftenen bag det hvide espalier i caféen (de nederste ca. 2 m. af caféen). I den nederste del af caféen er det først tilladt fra kl. 21.00, og i den øverste del af caféen må der ikke ryges. Der er rygeforbud i klubbens øvrige lokaler.

Nyheder