Generalforsamling 2002

Generalforsamling tirsdag den 11. juni

Der var mødt ca.20 medlemmer frem. Et kort referat af aftenen

1.Valg af dirigent:

Steen Andersen blev valgt

2.Beretning

Formanden, Lars Hougaard, nåede at nævne:
de gode resultater i holdskak (3 oprykkere, og selvfølgelig specielt opryknng til 2.division og ikke at forglemme en topscore på i D-rækken med 6/6 Max Lange)
de få medlemmers deltagelse i koordinerede turneringer (f.eks. Morten Poulsens gode resultat på Bornholm med følge af titel som mesterspiller)
stormatch mod Skødstrup der gav en overlegen sejer,
en politik om eliteskak (skal man "købe" spillere til 1.holdet eller benytte klubbens egene "hjemmelavede" spillere. Det sidste var at foretrække i flg. bestyrelsen)
klubbens alternative turnering,
at Viby nu er den 6.største klub i Danmark, at klubben blev tildelt årets initiativpris for 6.hk,
afholdelse af ÅM for juniorer på stort bræt (dette års arrangement blev vundet af Andreas D Sørensen),
at den lavtkørende Festugeturnering med meget få deltagere for sidste gang bliver afholdt med Viby som medarrangør,
lidt byrådsskak (afholdelse af byrådsskak er sket gennem mange år i Tivoli Friheden),
klubbens lokaler situation blev også omtalt.

Den efterfølgende debat gik med nogle indlæg om eliteskak og hvordan man bedst håndtere holdopstillinger. Der var også lidt trofasthed overfor det at melde sig til holdskak og så at gennemføre.
Det blev til en lille debat om hvorfor ikke særlig mange af klubbens medlemmer ikke var så aktive i koordinere turneringer.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

3.Regnskab

Kasserer Bent Jensen fremlagde regnskabet. Der var ikke de store mangler (læs underskud) i regnskabet. Og dog. Da halvdelen af klubbens medlemmer enten er juniorer eller pensionister, følger udgifter og kontingent ikke så pænt ad. Også de øgede rejseomkostninger til divisionskak øgedes lidt. Men regnskabet blev enstemmingt vedtaget.

4.Kontingent

Kassereren foreslog en forhøjelse på 80 kr. pr. år. Det vil betyde at det årlige kontingent er 480 kr. for seniorer og det halve for juiorer og pensionister.
Stigningen blev vedtaget.

5.Indkommende forslag

Der var indkommet et forslag om ændring af klubturneringen. Forslaget fra H Samuelsen gik på også at 1. klasse skulle udvides til en 10.mandsgruppe.
Bestyrelsen havde så lavet et udvidet forslag, som også føjede en ny betænkningstid til det første forslag, med at man havde 1 time og 45 minutter til 40 træk og plus 15 minutter til den resterende spilletid. Altså kun 4 timers spilletid ialt. Det udvidet forslag blev vedtaget/anbefalet at afprøve i den kommende sæson.

6.Valg

a)Kasserer:
Bent Jensen blev valgt for 1 år. så kan han sætte sin kommende afløser ind i forretningsgangen.

b)2 bestyrelsesmedlemmer: afg. Eskild Ebbesen og Kristian K Jensen.
Kristina K Jensen genvalgt og nyt medlem Peter Ulrich
c)1 suppleant: afg Svend Enevoldsen.
Jakob K Jensen blev valgt som suppleant.
d)Revisor: afg. Henning Matzen.
Der var genvalg til denne post
e)Revisorsuppleant: afg. Daniel Ulrich.
Der var genvalg til denne post
7.Eventuelt

Her havde formanden lige et indspark: er der nogen af medlemmerne der den 3/4 august i Hornslet og 17/18 august i Skødstrup har lyst til at spille byskak med store brikker?

Ellers var der almindelig premieuddeling.Resultaterne kan ses på klubbens hjemmeside eller klubblad.
Der var dog lige nogle pokaler der skulle uddeles.

Den afgående klubmester, Kristian K Jensen, fik en erindringspokal og hans afløser i skabet, Jesper Skjoldborg, fik selvfølgelig pokalen som klubmester Årest holdfigter: Morten K Poulsen

Årets juniorpokal: Max Lange

ÅM for junior på stort bræt: Andreas D Sørensen

Pokal for en god indsats i klubben: Steffen Kullberg

Herefter var generalforsamlingen afsluttet. Og der var almindelig kaffemik.

Sidste klubaften er tirsdag den 18. juni

Første klubaften efter ferie er 6. august

Nyheder