Dækningen af årets hovedkredsturnering

Af Steen Andersen

Til forskel fra de tidligere år, er årets holdturnering i hovedkredsen ratet. Det betyder selvfølgelig, at der er stor interesse fra mange spillere i at kende deres modstanderes ratingtal, og i at få at vide hvordan den forventede score ser ud. Jeg har lavet et program til DSU/hovedkredsene til dette formål. Programmets funktionalitet ligger tæt op ad det som Finn Larsen benytter til divisionsturneringen. HTML-rapporternes udseende er således næsten identiske med divisionsturneringens.  Hovedkredsturneringslederen, Evald Jakobsen, benytter samme program, og som en slags test af programmet, har jeg besluttet at  lægge rapporterne ud her på siden - også som en service for alle spillere.

Da jeg ikke modtager resultater direkte, vil der altid være en forsinkelse på opdateringen af denne side. I modsætning hertil, vil resultater blive opdateret lynhurtigt på hovedkredsens hjemmeside, www.6-hk.dk.  I de uger hvor holdkampene står på, vil jeg løbende opdatere grupperne, først og fremmest med vægt på resultater der har interesse for Viby Skakklub. Når turneringslederen har godkendt alle resultater, modtager jeg data fra ham, og opdaterer samtlige grupper, og enkelt-resultater her på siden. Det sker ca. en uge efter rundens afslutning. Eventuelle fejlregistreringer fra min side  forsvinder ved samme lejlighed.

Grupperne med Viby-deltagelse findes der link til fra Holdturnerings-afsnittet, men ellers kan alle grupper findes her:

Mesterrækken A-række I B-række I C-række I D-række I
A-række II B-række II C-række II D-række II

Hvordan rates?  Erfaringen fra sidste års divisionsturnering viser, at det kan være lidt svært at forstå den måde ratingtal og beregninger vises under turneringen. Årsagen er den, at når en turnering strækker sig over mere end 10 uger, skal ratingtallet før sidste runde bruges til beregning af de nye tal. Det medfører altså, at et parti der er spillet i november vil blive ratingberegnet med de tal, som spillerne har i marts måned!  Derfor skal de ratingtal og forventede scorer der offentliggøres her på siderne mest opfattes som en slags sandsynlighedsberegning. Der bliver ganske givet (små) korrektioner.   Programmet vil løbende blive opdateret med nye ratingtal og tilhørende korrektioner, og under alle sider med ratingtal vil der nederst på siden fremgå, hvilken gyldighedsdato tallene har.

Turneringen vil blive ratingindberettet som een stor gruppe. Har man således spillet partier på flere forskellige hold, vil man være berettiget til at opnå bonus som i enhver anden turnering. Eneste undtagelse herfra er, at partier fra divisionsturneringen rates separat.

Elorating.  Turneringen vil blive indberettet til FIDE, såfremt der er spillere med elotal der har mødt hinanden, eller der er spillere som har mødt i alt 4 eloratede modstandere. FIDEs ratingtal pr. 1. oktober benyttes.


Nyheder