Viby Skakklub

 

Generalforsamling

 

Tirsdag den 1. juni 2004 kl. 20.00

*

Dagsorden

 

1. Valg af dirigent

2. Beretning

3. Regnskab

4. Kontingent (se forslag nedenfor)

5. Indkomne forslag

6. Valg

a) Kasserer
afg. Kristian K. Jensen

b) 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
afg. Peter Ulrich og Jakob K. Jensen

c) 1 suppleant
afg. Dennis Hellegaard

d) Revisor
afg. Henning Matzen

e) Revisorsuppleant
afg. Daniel Ulrich

7. Eventuelt

 

Derefter præmieuddeling for turneringerne

efteråret 2003 og foråret 2004.

 

Vi slutter som sædvanligt med gratis kaffe og lynturnering.

 

Kontingentforhøjelse

Ved den seneste generalforsamling blev der vedtaget en kontingentforhøjelse pga. tilsvarende stigninger hos Unionen. Men virkeligheden har ændret sig, og siden sidste år er portostøtten til foreninger politisk blevet fjernet. Det har betydet at Unionen har været nødsaget til at pålægge samtlige kontingentgrupper en stigning på kr. 80 årligt. Da vi havde budgetteret med at kontingentstigningen ville blive kr. 40, 20, 20 og 10 for henholdsvis seniorer, pensionister, juniorer og børn, er vi nødt til at hæve kontingentet igen i år. Vi mangler henholdsvis kr. 40, 60, 60, 70 for de fire kontingentgrupper årligt.

Derfor foreslår bestyrelsen følgende halvårlige kontingentsatser vedtaget ved generalforsamlingen tirsdag d. 1. juni, gældende fra og med førstkommende kontingentperiode. De gamle satser er i parentes:

Seniorer (kr. 300)  kr. 320
Pensionister (kr. 150) kr. 180
Juniorer (kr. 150) kr. 180
Børn (kr. 100) kr. 135

Udover den øgede kontingentstigning der er blevet pålagt klubberne fra Unionens side, er der også kommet en mindre stigning fra hovedkredsen. Den prøver vi at indarbejde i det gamle budget. Vil dette vise sig ikke at være muligt, må vi have kontingentstigninger til debat igen næste år.

 kassereren

Nyheder,