Viby tilbage i 2. division!

Nej, du behøver ikke at checke datoen, det er ikke 1. april, og der er da heller ikke tale om den store sportslige bedrift fra Viby Skakklubs side.

På  HB-mødet i weekenden blev en større reform af divisionsturneringen vedtaget. Bl.a. medfører det at grupperne med øjeblikkelig virkning får navneskift, 1. divison bliver til "Skakligaen" og 2.-/3. divison bliver navnemæssigt forfremmet en række. Altså ren kosmetik. Reelle regelændringer er dog, at den nye skakliga fra sæsonen 2005/06 bliver udvidet til 10 hold, og at 2. (tidl. 3.) divisionerne skæres ned fra de nuværende fem til fire. Fordelene ved denne nedskæring bliver at op- og nedrykningen mellem rækkerne i divisionsturneringen fremover bliver mere homogen. Således vil der fast blive to nedrykkere fra 1. divisions vestkreds, hvor man i dag risikerer at der er op til fire (som i den senest afsluttede sæson), og ligeledes fast to nedrykkere fra hver 2. division. Eneste tilbageværende ujævnhed er så at 9 hovedkredse skal kæmpe om 8 oprykningspladser. De mindre hovedkredse kommer således på skift til at skulle spille en kvalifikationskamp om oprykning. 6. hovedkreds er garanteret en fast oprykker fra Mesterrækken.

Til den kommende sæson er der vedtaget nogle overgangsregler. Udover de førnævnte navneskift handler det om op- og nedrykning. For vores vedkommende er det mest interessant, at det ligger fast at vinderen af vores række rykker op i 1. division og at nr. 7 og 8 rykker ud. Simpelt.  Skulle vores nyoprykkede 2. hold gå hen at vinde Mesterrækken, vil det i år blive nødvendigt at spille oprykningskamp mod en anden hovedkredsvinder.

Andre justeringer er også blevet vedtaget, bl.a. et ændret regelsæt vedr. ratingberegning, så ratingtallene ved turneringens start vil gælde hele sæsonen, hvilket er klart mere rimeligt, end den hidtil anvendte praksis, hvor man først kendte sin forventede score for 1. runde i marts måned. HB har simpelthen sløfet den gamle regel om hvor lang tid en ratet turnering må vare for at man kan bruge startratingtallene. Sidste år satte man det op fra 10 til 12 uger. Nu har man helt fjernet reglen.  Desuden har man nu specificeret, at et hold ikke kan starte en match før holdkortet er udfyldt (vi håber at holdlederen kommer til tiden), og så har man indført en underlig gummiparagraf der siger at "Udeblivelse af spiller på grund af fejl fra holdlederen - medfører idømmelse af et strafpoint." Hvordan man så vil afgøre hvis fejl det er, har jeg svært ved at gennemskue. Og desuden - hvad er en fejl fra holdlederen? Hvis nu klubben ikke har 8 medlemmer der ønsker at deltage - er det så en holdlederfejl? 

Læs mere om regelændringerne her.

 

Nyheder