Skakopgaver v/ Uffe Vinther-Schou i Viby Skakklub d. 6/1-2004










Palo,D - Heberla,B

Generated with ChessBase 8.0