Skakopgaver v/ Uffe Vinther-Schou i Viby Skakklub d. 6/1-2004


Nielsen,U - Merriman,J

Generated with ChessBase 8.0