vibylogo.gif (1863 bytes)

Klubbladet

Klubbladet udkommer ca. 7 gange om året. Her på siden kan du læse udvalgte artikler.

Redaktør:   Eskild Ebbesen

Godt Nytår!

Dette blad er det første i 2004, derfor er det vel på sin plads at ønske alle medlemmer af Viby Skakklub et godt nytår med lidt tilbagevirkende kraft. Det er ihvertfald redaktørens ønske at 2004 må blive et godt år for alle i Viby Skakklub.

Medlemstallet skal som minimum gerne kunne fastholdes og meget gerne udvides.
Hvad resultater angår skal det gerne blive året, hvor klubben vil udvikle sin styrke i en positiv retning, både individuelt og i holdsammenhæng.

Der må også gerne blive året for en fortsættelse af den indsats rigtig mange af klubbens medlemmer udviser i deres bestræbelser på at få klubben til at fungere på en rigtig god måde. Udover bestyrelsen har ikke så få "menige" medlemmer påtaget sig opgaver på en hel uselvisk måde, som er til gavn for klubben. Det gælder at stille kræfter til rådighed, hvad angår løsning af praktiske opgaver, men også indsatser, som er med til at gøre klubben kendt i vores omverden med en altid aktuel og opdateret hjemmeside. - Det må gerne fortsætte.

Året 2003 var ikke lige det allerbedste år for klubben. Det blev til nedrykning til 3. division for klubbens flagskib, førsteholdet. Også klubbens tredjehold måtte se sin placering skifte fra A-række til B-række. Året 2003 resulterede også i tilgang af indtil flere nye medlemmer, men desværre også i frafald af en klubbens helt store personligheder, nemlig Henning Samuelsen, der afgik ved døden i januar måned 2004.

Inde i bladet vil der kunne læses et mindeord for Henning Samuelsen, hvor der forsøges beskrevet, hvor stor en foregangsmand, initiativtager, formand, redaktør og mange gange klubmester, vi desværre ikke mere får at se i klubben. Viby Skakklub og Henning Samuelsen har i en meget lang årrække været identiske. Det vil ikke være helt forkert at påstå, at Henning Samuelsen har været hovedmanden i opbygningen af det solide fundament Viby Skakklub står på, og for det klubben er, og står for i dag.

Red.

Klubblad
nr. 109
Februar
2004

Udvalgte artikler:

 

Blad nr. 108

Blad nr. 107

Blad nr. 106

Blad nr. 105

Blad nr. 104

Blad nr. 103

Blad nr. 102

Ældre klubblade (PDF)