vibylogo.gif (1863 bytes)

Klubbladet

Klubbladet udkommer ca. 7 gange om 岥t. Her p半 siden kan du l泥 udvalgte artikler

Redaktꠦnbsp; Eskild Ebbesen

Et parti med omfattende kommentarer…

Af Bjarne Jensen

Jeg vil kommentere mit f㴥 parti i Viby Skakklub, samt supplere det med diverse indtryk af Viby Skakklub m.m.m.

Indledningsvis en kort pr泥ntation: Jeg hedder Bjarne og er den "ny mand" p半 divisionsholdet. Helt "ny" er jeg nu ikke…har spillet skak siden 1969. Startede i Horsens og blev hurtig Mester- og s姡r Elitespiller, ligesom jeg n奤e at blive bymester inden jeg flyttede til Ųhus i 1975. Og s堥r det g奴 ned ad bakke siden, vil nogle af mine skakvenner givetvis mene! I dag betegner jeg mig selv som en bl୥sterspiller - nok mere bl८d mester!

P堤et organisatoriske plan har jeg pr崠lidt af hver: Diverse formandsposter, kasserer, turneringsleder, skoleskakleder etc.etc.
N岠jeg i 岠skal deltage ved DM i Horsens, h殧er det bl.a. sammen med at jeg var med til at arrangere turneringen til 75-岳 jubil楴 i 1978. Sp殤ende, men h岤 - det kostede et halvt 岳 ekstra studietid!
Fra 1990, hvor jeg flyttede til Silkeborg, har jeg holdt mig langt v櫠fra diverse "poster", men selvf祬ig givet en h室 med indimellem. Ogs堩 Viby Skakklub er det mit indtryk, at nogle bestyrelsesmedlemmer p崡ger sig (p嬦gges?) for mange opgaver - med det resultat at de med tiden bliver tr洴e og holder op… S夡n beh岠det vel ikke at v沥!? Jeg tror at rigtig mange medlemmer gerne giver en hj欰ende h室 indimellem - hvis blot de bliver spurgt. Det g欤er efter min mening om at fordele arbejdet p堳堭ange h殤er som muligt, s嬥des at bestyrelsen "blot" skal v沥 ansvarlig for at der sker noget.

Hvorfor Viby Skakklub? Da jeg (og konen!) sidste 岠skulle flytte tilbage til Ųhus, regnede jeg egentlig med at skulle spille i Nordre. Her var jeg tilbage i 80‘erne formand og kender mange af de gamle medlemmer. At det alligevel blev Viby skyldes mindst tre ting: a) Jeg kom til at bo i g孡fstand fra klubben og tirsdag er en god dag at spille skak. b) At jeg godt kan lide en "hyggeskakklub" med stor aldersspredning og c) At ogs堤e s嫡ldt st沫e spillere deltager i klubturneringerne.

Jeg var noget overrasket over klubbens st⥬se - havde ikke den ringeste anelse om at Viby faktisk er en af de st㴥 i landet. Hvilket m峫e h殧er sammen med at klubben ikke er specielt opm沫somhedss室e eller sagt med andre ord - man er ligesom sig selv nok - uden at det absolut skal opfattes negativt.

F੮dmeldelse havde jeg p堦orh室 orienteret mig p堫lubbens udm沫ede hjemmeside (der, ligesom herv沥nde klubblad, absolut fortjener st䥠og ros! Virkelig godt g奴 d岲er redakt岡)
En fjerde grund til at det blev Viby, var muligheden for at komme til at spille om s䡧en - og ikke fordi Viby var rykket op i 2. division. Jeg mener jo i princippet, at man s堶idt muligt b೰ille holdkampe, men er ikke vild med de der aftenkampe, hvor man k岠til Langbortistan, spiller hele aftenen - evt. i tidnथ sidste 20 minutter p.gr.a. bet殫ningstiden - k岠hjem igen, kommer til at sove alt for sent og s堳kal op og passe sit arbejde n泴e dag… Men jeg spiller alligevel - ogs堳elv om jeg fx n泴e 岠har v沥t med til at spille divisionsholdet ned i 3. division(!)

Klubturneringen.

Formodentlig traditioner alt sammen? Jeg blev v欤ig overrasket over den m夥 man har valgt at afvikle klubturneringen p塠At der spilles med h殧epartier kan der siges meget b夥 godt og skidt om: Det er muligt at f堡fsluttet partierne p堥n mere seri୥de, det giver mulighed for at arbejde med analyser, fx af slutspil og endelig har man mulighed for at komme hjem i nogenlunde ordentlig tid. Ulemperne er mest af praktisk karakter: Man skal bruge ekstra tid derhjemme og det g튠 det vanskelige at f堡fviklet turneringen. Det parti fra 1. runde jeg vil vise, startede vi p堤en 24. september og afsluttede f㴠den 21. januar! Og der er ikke tale om sm튠 fra vores side - der havde bare ikke v沥t mulighed f dette konkrete tilf欤e var det helt klart en fordel for mig at f堲igeligt med tid til analyserne…

Omkring turneringsafviklingen, s堥r jeg klart tilh殧er af at kende datoerne for samtlige 9 runder p堦orh室, s堭an ved, hvorn岠man skal spille mod hvem. Samtidigt skal der v沥 faste dage til afvikling af udsatte - og h殧epartier, men ogs堭ulighed for at afvikle partier de "l妱uot; aftener, hvor der eksempelvis er nogle der spiller holdskak.  Spillerne f岠mulighed for selv at aftale, hvorn岠de vil afvikle udsatte- eller h殧epartier, ligesom det er en klar fordel at man f岠mulighed for at afvikle partier forud. S嬥des at man undg岠yderligere afbud og uds洴elser. Spillerne skal ogs堳elv v沥 ansvarlige for at alle partier er afviklet f೩dste runde! Det vil kunne lade sig g堭 i det mindste - i Mester og 1. klasse. Og som Red. p嶩ste i sidste nummer er der tirsdage nok at g堧odt med!"

For岳turneringen kunne eksempelvis placeres s嬥des: 18/2, 4/3, 11/3, 25/3, 1/4, 29/4, 13/5, 27/5 og 10/6 - s堥r der taget hensyn til holdkampe, p峫en m.v. - og der er stadig mange tirsdage til afvikling af de udsatte partier m.v., ligesom der ogs堥r plads til den alternative turnering.

I r௧ stfont>

I efter岳turneringen har jeg hele tiden fors䠡t f半 spillet mine partier i sidelokalet. I kantinen er der efter min mening un楮digt meget stୠog det gथt sv沴 at koncentrere sig om skakken! Til geng欤 er det v欤igt hyggeligt vil mange(?) sikkert sige - og det er fint nok for mig, s堬殧e man blot lige t殫er p嬠at der ogs堼/i>skal v沥 plads for dem der gerne vil spille skak.

Endnu er fordel ved sidelokalet er det totale rygeforbud. I ordensreglerne for turneringen er angivet at det ikke er tilladt at ryge i kantinen f०ter kl. 21.00. Jeg har h䍊 at "k沬ighed gࢬind" - m峫e g欤er det ogs堡t rygning gࢬind?? Jeg har gennem 岥ne h䠯m mange uheldige virkningen af rygning, men aldrig at det skulle forringe evnen til at l泥…

N嬠lad nu de stakkels nikotinafh殧ige v沥. S堬殧e de holder sig for sig selv(!) og tager hensyn skulle lokalerne kunne rumme os alle. Og alle, incl. juniorerne, har jo heldigvis ogs堭uligheden for at fortr櫫e til sidelokalet, s堤e kan spille uden st튠 og rfont>

Til partiet...

1.runde: Sort mod Dennis Hellegaard:

1.d4,d5. 2.c4,c6. 3.Sc3,Sf6. 4.Sf3,g6(?) ikke det bedste, men trods alt bedre end det jeg fik spillet mod Lars senere i turneringen: 4.-, Lf5(?), 5.cxd,cxd. 6.Db3(!) med fordel for hvid. 5.Lf4,Lg7. 6.e3,0-0. 7.Ld3,Sbd7.   8.h3,Da5. 9.0-0,dxc4. 10.Lxc4,Sh5. 11.Lg5, e5. 12.d5,Sb6. Jeg var ikke specielt vild med den sorte stilling, men kunne s堧l椥 mig over, at Dennis allerede havde brugt over en time. S堭in eneste fordel her er 20 minutter mere p堵ret, hvilket ogs半 betyder at der er en id頩 at komplicere stillingen. 13.Lb3,cxd5. 14.Sxd5,e4. 15.g4!? Bedre 15.Dd2. Nu f岠sort fordel: 15.-,exf3. 16.gxh5,Sxd5. Fritz foretr櫫er Lxh3 med det samme. 17.Lxd5, Lxh3. Hvid har p堤ette tidspunkt kun 12 min. tilbage til de sidste 23 tr櫬 mens jeg har rare 40 min. Alt tegner s嬥des lyst og lykkeligt, men hvid vil det anderledes! 18.h6!? - godt fuskertr櫡 18.-,Lh8. 19.Dxf3!?

bjdia1.jpg (60620 bytes)

Kan man ikke bare sl堤et t岮? Nu ser jeg (ogs忩 sp嬳er, eller rettere sagt en grim mat p堧7. Efter Lf6 - Lxh8 - Df3. Overser fuldst殤igt at jeg kan d櫫e med Db6. 19.-Le6? Jeg skulle have sl奴 det t岮! 20.Tad1, Lxd5. 21.Txd5,Db6. Fordelen er v櫠- ovenik崠er jeg nu ogs堩 tidn젳堤et g岠over stok og sten med diverse un᧴igheder til f祮 22.Le7,Tfe8. 23.Lc5,Df6? 24.Dxf6, Lxf6. 25.Td7,b6. 26.Ld4,Lxd4. 27.Txd4, Te5. 28.Td7. (? - bedre at doble t岮ene med 28.Tfd1). 28.-,Tg5+. 29.Kh2,Th5+. 30.Kg3, Txh6. 31.Tc1,Th5. 32.Tcc7,Tf8. 33.Txa7, Tb5. 34.b3,h5. 35.Tdb7,Kg7. 36.Ta6,Ta5? 37.Tbxb6,Td5. 38.b4,Td2. 39.b5,Tb2. 40.Tc6??,Td8?? Panik fଵkketid. 40.a4 vinder let. 41.b6.

bjdia2.jpg (57621 bytes)

Krudtr宠har lagt sig, og jeg skal udf堭it f㴥 hemmelige tr櫠i de sidste 15-20 岮 Det er ikke rart at skulle konstatere at der mangler en bonde, at hvid har to forsamlede frib䥲 og at den ene kun mangler et par sm堳kridt for at blive dronning. Til geng欤 st岠hvids t岮e lidt passivt, s堪eg pr岠at f堭odspil med 41.-,Tdd2. Inden du g岠videre kan du evt. overveje, hvorfor hvid ikke bare spiller 42.f4?? Denne stilling har jeg - og Fritz7, som jeg i mellemtiden fik investeret i - brugt rigtig meget tid p宠Desuden fik jeg kigget i mine gamle slutspilb岺 Der er ikke meget om dobbeltt岮slutspil, men nogle af tommelfingerreglerne fra t岮slutspil kan repeteres: - Det g欤er om at spille aktivt, gerne aggressivt. - Hellere ofre en bonde end at f堥n passiv stilling. - T岮et h岍 som hovedregel til bag frib䥲ne. - Ved dobbeltt岮slutspil er det vigtigt at bes洴e 7. r櫫e, og med fremrykkede frib䥲 kan der blive tale om at kombinere matangreb med bondeforvandling. Hvid spiller 42.Tc7. Fritz foretr櫫er Ta7 og a4 - mere aktivt, men ikke nogen afg室e forskel. Derimod er 42.f4 en stor fejl. Eksempelvis: 42.-,f5. 43.Tc7, Kh6. 44.b7,Tg2. 45.Kh4,Th2. 46.Kg3,h4. 47.Kf3,Tbg2 mat! 42.-,Txf2.= 43.b7,g5. 44.Ta8,h4. Planen er at spille aktivt p堡t f堥tableret en fremrykket fribonde i h-linien som modv槴 til hvids irriterende bonde p堢7! 45.Kg4,Tg2. 46.Kf5. Ikke Kh5 p.gr.a. 46.-Tb6! 46.-,Tb5. 47.Ke4,Tgb2. For passivt! Bedre er 47.-,h3(!) 48.b8(D), Txb8. 49.Txb8,h2. Jeg havde set p堮oget lignende hjemmefra, men s堳vigtede modet…48.Ta7,T2b4. 49.Kd3,h3. 50.Txf7+. Den havde jeg heldigvis ogs堳et p嬍 s堪eg blev ikke ret forskr櫫et! 50.-,Kg6. 51.Tg7+, Kf5. 52.a4,Tb3+. 53.Ke2,Tb2+. 54.Kf3.

bjdia3.jpg (58841 bytes)

54.-,T5b3? En stor fejl, men vi er ved at v沥 presset af tiden, s堶i opdager det ikke! N楮digt var 54.-,h2! 55.Ta5,Kf6. 56.Taxg5, h2. Nu er det en fejl - der skal sl峠p堢7. 57.T7g6? 57.T5g6 er det rigtige, fx 57.-Kf5. 58.Th6 og hvid f岠med to b䥲. Denne gang er det hvid som snyder sig selv i tidn宼b>. 57.-,Kf7. 58.Th6,Txb7. 59.Tg2,Txg2. 60.Kxg2,Tb2. 61.Kg3,Ta2. 62.Txh2,Txa4 og efter endnu en r櫫e tr櫺 remis! Partiet er desv沲e meget betegnende for mit spil i turneringen - jeg har spillet meget, meget bl䬠men nu skal vi jo heldigvis i gang med en ny turnering! H墥r virkelig spillet bliver bedre - ellers vil jeg overveje at g堡lvor af truslen om at starte en Ludo-klub…

 

Klubblad
nr. 102
Februar
2003

Udvalgte artikler:

Ƭdre klubblade (PDF)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adidas NMD Schuhe Supra Footwear Official Site Nike Air MAX 90 Adidas Originals Stan Smith Timberland Boots Adidas Ultra Boost Shoes Nike Sock Dart Nike Free 5.0 Running Shoes Nike Air Max 2017 Adidas Yeezy Boost 350 Homme Nike Flyknit Air Max Adidas Stan Smith Foot Locker Adidas US adidas Originals Stan Smith Sneaker Nike Free RN Flyknit Women's Running Shoe Adidas NMD R1 Adidas Yeezy 350 Boost Nike Air Max Shoes Adidas Tubular Viral Women Adidas NMD Sneakers