vibylogo.gif (1863 bytes)

Klubbladet

Klubbladet udkommer ca. 7 gange om året. Her på siden kan du læse udvalgte artikler

Redaktør:   Eskild Ebbesen

Undervisning

Af Lars G. Hougaard

På sidste bestyrelsesmøde diskuterede vi, hvordan vi kan lave undervisning for i hvert fald en del af klubbens medlemmer. I første omgang vil vi prøve at gennemgå de forskellige slutspilsopgaver, som kendes fra skoleskakkens teknikmærker. Der skal så være nogle løsninger andetsteds i klubbladet.

På en senere klubaften, kan klubbens medlemmer så få gennemgået løsningerne, så de også får forståelsen for løsningerne. Desuden kan de blive prøvet i, om de nu kan klare opgaverne.Vi kan f.eks. udstede teknikmærker på samme måde som i skoleskakken.

Disse slutspilsopgaver kan betyde meget for den enkelte spillers fremtidige resultater. Hvis man kan få et "simpelt" slutspil, som man kender på forhånd, sparer man jo naturligvis en tid på beregninger, når man spiller partiet.

Som det kan ses i dette blad, har vi ikke nået at sætte opgaver i, men det vil ske til næste klubblad.

Så bliver problemet bare at finde nødvendige tirsdage til gennemgangen, men det kan f.eks. være en tirsdag, hvor der er opsamling i klubturneringen. Så kan alle ikke være med, men mange er bedre end ingen!

Klubblad
nr. 102
Februar
2003

Udvalgte artikler:

Ældre klubblade (PDF)