vibylogo.gif (1863 bytes)

Klubbladet

Klubbladet udkommer ca. 7 gange om året. Her på siden kan du læse udvalgte artikler

Redaktør:   Eskild Ebbesen

Ny betænkningstid i klubturneringen

Af Lars G. Hougaard

Inden forårsturneringen har der været noget debat mht. antal tirsdage, som vi kan bruge på forårsturneringen og om der skal spilles med 10 eller 8 mand i 1. klasse.

Bestyrelsen planlægger at afholde generalforsamlingen den 3. juni. Holder vi den meget senere, kan der nemt blive problemer med at tiltrække personer nok. Desuden får vi mulighed for de sidste klubaftener inden sommerferien at afholde f.eks. en hurtigturnering over 2 tirsdage.

Med opstart den 18. februar er der så 15 tirsdage i alt. Her fraregner vi 2 tirsdage til holdskak. Tirsdag inden påske er altid ramt massivt af afbud, så den regner vi også fra. Når holdsæsonen er forbi skal vi nå at spille en stormatch mod Skødstrup. Så er vi nede på 11 tirsdage.

Man kan så argumentere med, at alle holdkampe i 6. hovedkreds frataget Mesterrækken spiller sidste runde på en mandag, da der er arrangeret et samlet fællesstævne. Derfor kan vi måske godt afvikle en del partier den efterfølgende tirsdag.

Til gengæld barsler bestyrelsen med et forslag om et arrangement med den tidligere russiske nu tyske stormester og skaktræner Artur Yusupov. Det trækker så i den anden retning.

Dermed ender vi på 11 tirsdage. Bestyrelsen besluttede derfor at lade det være op til spillerne i 1. klasse, om de ville spille med 9 runder og 1 afbud eller 7 runder og 2 afbud. Blandt de spillere, som var til stede i klubben inden tilmeldelsesfristen, var der et meget klart ønske om 9 runder og 1 afbud. Det skal med det samme understreges, at vi nåede at snakke med over halvdelen af deltagerne.

Derudover skal alle grupper spille med den betænkningstid, som 1. klasse afprøvede i efteråret. Dvs. 1time + 45 minutter til 40 træk og derefter med et tillæg på 15 minutter til resten af partiet. Dermed undgår vi hængepartier og turneringslederen får færre grå hår i hovedet, når han skal planlægge klubturneringen.

På sigt kan vi måske også gå over til faste spilleterminer, så man, inden klubturneringen starter, næsten kan sige, hvornår der er faste runder og hvornår der er opsamling. Hvis der ikke er hængepartier, skal der samles betydeligt færre partier op.

Kommentar fra redaktøren:

Selv når man læser denne skitsering af mulighederne for afvikling af forårsturneringen og med skyldig hensyntagen til de arrangementer bestyrelsen påtænker, så er jeg sikker på, at havde man også stillet spørgsmålet om eventuelle 10-mandsgrupper til spillerne fra 2. klasse og nedefter, så ville resultatet, efter al sandsynlighed, også her, have været for 10-mandsgrupper. Siden min tekst i klubblad 101 med opfordringen til bestyrelsen om at afvikle hele forårsturneringen som 10-mandsgrupper, har jeg fået henvendelse fra flere spillere, der er enige og ønsker denne turneringsform, hvilket jo betyder flere seriøse partier.

 

Klubblad
nr. 102
Februar
2003

Udvalgte artikler:

Ældre klubblade (PDF)