vibylogo.gif (1863 bytes)

Klubbladet

Klubbladet udkommer ca. 7 gange om året. Her på siden kan du læse udvalgte artikler.

Redaktør:   Eskild Ebbesen

Skakundervisning

Af Lars G. Hougaard

Den første artikel i klubbladet ang. skakundervisning vil starte med de "simple matter".  Først tager vi den nemmeste. Meget af materialet er taget fra såvel Dansk Skak Unions instruktørhåndbog som skoleskakkens teknikmærkehæfter.

Konge + dronning + tårn mod konge:

Når man skal sætte mat med "konge + dronning + tårn mod konge" kan det gøres på følgende måde:

wpe1.jpg (11827 bytes)
Diagram 1

I stillingen har hvid besat både 7. og 8. række. Sorts konge står i skak på 8. række (pga. Tb8) og kan ikke flygte til 7. række (pga. Da7). Altså er sort mat.

wpe2.jpg (12358 bytes)
Diagram 2

Den mest effektive metode er at benytte sig af rækkematterne, hvilket vil sige, at man sætter den sorte konge mat række for række. Som udgangspunkt er sort rækkemat på 4. række (pga. Tb4). Nu kommer dronningen til hjælp og laver rækkemat på 5. Række:

1.Da5+ Kd6 Så slår tårnet til på 6. Række: 2.Tb6+ Ke7 Den sorte konge er fanget i matnettet efter: 3.Da7+ Kd8 Nu afslutter tårnet den effektive manøvre: 4.Tb8++  Læg mærke til at den hvide konge slet ikke tager del i matsætningen, da han jo har rigeligt med officerer til at gøre det for ham!

Konge + dronning mod konge:

Med "K + D mod konge" må den hvide konge dog også i aktion:

wpe3.jpg (12162 bytes)
Diagram 3

1.Kf5 For dronningen kan jo ikke sætte mat alene. 1...Kf7 2.Dc7+ Sort trænges nu væk fra både 6. og 7. Række: 2...Kg8 3.Kg6 Den hvide konge skal deltage aktivt i jagten på den sorte majestæt. 3...Kf8 4.Df7++.

Endnu et eksempel:

wpe4.jpg (12518 bytes)
Diagram 4

Huset.
Den mest effektive mat-metode med konge og dronning mod konge er ved at gøre den sorte konges „hus" mindre. Huset vil sige de felter kongen frit kan bevæge sig på. Et hus gøres mindre ved at tage enten linier eller rækker fra kongen - eller endnu bedre: begge ting på én gang!

I diagram 4 indleder hvid med 1.Db4 der indskrænker sorts hus til indenfor 4. række og b-linien. 1...Ke5 2.Ke3 Det er som sagt vigtigt at få kongen med! 2...Kf5 3.De4+ Huset formindskes til indenfor 4. række og e-linien. 3...Kf6 4.Kf4 Igen skal kongen med. 4...Kg7 5.De6 Huset indskrænkes igen. 5...Kh7 6.Kg5 Og kongen skal med igen. 6...Kg7 7.Df6 Endnu en indskrænkning. 7...Kg8. PAS NU PÅ!

wpe5.jpg (11503 bytes)
Diagram 5

Pat.
Den sorte konge er nu kommet ud på randen, og så skal man passe på, at man ikke kommer til at sætte ham pat, altså spærre den sorte konge inde uden, at han er i skak. Derfor må man vente lidt med at få kongen med (8. Kg6), da det ville sætte sort pat. Altså: 8.De7 Kh8 Igen må vi passe på patten; denne gang har vi dog fået øje på et smuthul til den sorte konge på g8. 9.Kg6 Kg8 10.Dg7++.

Konge + tårn mod konge:
Når man skal sætte mat med konge og tårn, gælder det om at opnå en stilling, som i diagram 6:

wpe6.jpg (12124 bytes)
Diagram 6.

I stillingen er det lykkedes den hvide konge at presse den sorte konge helt ud på randen, samtidig med at kongerne står overfor hinanden med kun ét felt imellem. Denne kongestilling har et fint navn: Oppositionen - et begreb der kommer til at blive brugt meget fremover, når der arbejdes med slutspil. Når hvid som i diagram 1 har opnået både oppositionen og retten til at trække, kan han sætte mat: 1. Tb8 mat.

wpe7.jpg (12241 bytes)
Diagram 7.

Her skal der arbejdes lidt mere. Hvid vil gerne opnå oppositionen og spiller: 1. Kg6 Hvorefter sort går ud af oppositionen med: 1...Kf8 Gik den sorte konge til h8, ville hvid dog få chancen for at sætte mat, selvom han ikke havde oppositionen, da den sorte konge fanges i hjørnet: 2.Tc8 mat.

Ventetræk.
Hvid må altså i stedet for 1. Kg6 tvinge sort til at gå ind i oppositionen. Dette gøres ved at „give sort retten til at trække" med et såkaldt ventetræk, der tvinger sort til at trække, uden at hvid i princippet laver sin stilling om.Da det hvide tårns eneste opgave er, at spærre den sorte konge inde på 8. række, er det faktisk lige meget om det står på c7 eller b7: 1.Ta7 Hvorefter sort pludselig er i vanskeligheder. Han har kun to muligheder og da 1...Kf8 fører til mat med 2.Tb8 mat, kan han kun flygte med: 1...Kh8

Forfølgelse.
Nu kan hvid roligt forfølge sorts konge, uden at han kan løbe væk fra oppositionen: 2.Kg6 Faktisk har sort ikke andre muligheder end at gå ind i oppositionen og samtidig give hvid retten til at trække: 2...Kg8 herefter falder straffen promte: 3.Tb8 mat.

Rækkematter.
I diagram 8 har den sorte konge så meget plads, at hvid må benytte sig af rækkematter.

wpe8.jpg (12218 bytes)
Diagram 8.

Første skridt er ikke så svært: 1.Tb6+ Nu er sort mat på 6. række, hvorefter han må fortrække til 7. række: 1...Kf7 Oppositionen. Da hvids mål jo er at tvinge sort til at tage oppositionen, må han altså selv undlade at gøre det i sin konges fremfærd: 2.Ke5 Sort vil ikke ind i oppositionen (2. -, Ke7) og flygter derfor: 2...Kg7. Forfølgelse. Hvid gør herefter brug af forfølgelsen: 3.Kf5 Dette gentager sig: 3...Kh7 4.Kg5 Kg7 Nu kan sort ikke undvige længere: 5.Tb7+ Kf8 Sort er trængt ned på sidste række, og hvid kan genoptage forfølgelsen: 6.Kg6 (Her er matsætningen faktisk hurtigere ved netop at tage oppositionen, men det ser vi bort fra her, da vi skal lære princippet om forfølgelse) Resten giver sig selv: 6...Ke8 7.Kf6 Kd8 8.Ke6 Kc8 Men nu skal hvid lige passe på sit tårn: Ventetræk. 9.Th7 Kd8 Nu har vi en stilling, der minder om diagram 7. Løsningen er også den samme, nemlig et ventetræk: 10.Tg7 Hvorefter matten giver sig selv som i diagram 7: 10...Kc8 11.Kd6 Kb8 12.Kc6 Ka8 13.Kb6 Kb8 14.Tg8++Huset. Bemærk i øvrigt at "huset" - fra mat med konge og dronning - også kan bruges som teknik til at sætte mat med konge og tårn!

Skakopgaver

Konge + dronning mod konge:

wpe9.jpg (8457 bytes)
Diagram 9


Konge + tårn mod konge:

wpeA.jpg (8396 bytes)
Diagram 10

Løsninger

 

 

Klubblad
nr. 103
April
2003

Udvalgte artikler:

Blad nr. 102

Ældre klubblade (PDF)