vibylogo.gif (1863 bytes)

Klubbladet

Klubbladet udkommer ca. 7 gange om året. Her på siden kan du læse udvalgte artikler.

Redaktør:   Eskild Ebbesen

wpe1.jpg (12067 bytes)

Efter nogen tids pause genoptager vi den lille serie med skakopgaver, især fordi vi har hørt, at redaktøren har haft de største problemer med at finde frem til de rigtige løsninger. For hans og andres skyld har vi fundet nogle opgaver med få brikker, de såkaldte miniatureopgaver. Vi har sakset dem fra den nye bog med danske miniaturer gennem tiderne, som er kommet i efteråret 2002.

Desuden bringer vi en tretrækker af en af de nulevende danske skakkomponister.

Opgave 43.
Idon Andersen,
1. Præmie i DSK’s 22. Tematurnering 1941, Skakbladet 1941.

wpe2.jpg (17208 bytes)

Mat i 2 træk!

 

Opgave 44.
Ole Balslev, Problemnoter 1965.

wpe3.jpg (17343 bytes)

Mat i 2 træk!

 

Opgave 45.
Erik Hansen, Helsingør (DK)

wpe4.jpg (18212 bytes)

Mat i 3 træk!

 

Løsninger til opgaverne i nr. 99:

Opgave 40.
Barry P. Barnes. The Problemist 1956. Hædrende omtale.

wpe5.jpg (14512 bytes)

Mat i 2 træk!

Lad os først se på skinspillet, hvor sort trækker først:
1.-,Kf4. 2.Le5, mat.
1.-,Kxh4. 2.Lf2 mat.

Og så til løsningen:
1.Se3! Kf4. 2.g3 mat. 1.-,Kxh4. 2.Sf5 mat. 1.-,Kf2. 2.Sf5 mat. Og 1.-,Kh2. 2.Sf1 mat.

Opgaven beskriver temaet „sort kongestjerne", idet vi ser, at den sorte konge i de fire varianter går til hvert af sine skrå nabofelter. Havde der eksempelvis været tale om en opgave, hvor hvids konge gik til hvert af sine lodrette eller vandrette nabofelter, ville der være tale om temaet „hvidt kongekors".

Opgave 41.
Barry P. Barnes. British Chess Magazine 1961. Rosende omtale.

wpe6.jpg (14071 bytes)

Mat i 2 træk!

Forførelser: 1. Sb-? (altså et vilkårligt træk med springeren på b2). Dette truer med mat ved et vilkårligt træk med springeren på c3 (2. Sc- mat). Varianterne er
1.-,Txd5. 2.Sxd5 mat. 1.-,b3. 2.Da4 mat. Og 1.-,bxc3. 2.Dxc3 mat. Men 1.-, Tc7! gendriver sorts første træk, idet tårnet binder Sc3. Vi kan så bestemme os for 1.Sc4!? for at hindre denne binding, men da gendriver sort i stedet for med 1.-,b3! Endelig er der Mat i 2 træk!

1.Sc- (altså et vilkårligt træk med springeren på c3. Men da har sort gendrivelsen 1.-,Txd5! Men for denne springer findes der alligevel et felt, der klarer alle hvids krav.

Løsningen:
1.Sb5!  Truer 2. Sb-? mat.

Vi får nu varianterne:
1.-,Txd5. 2.Da7 mat (Thi Sb5 spærrer for manøvren Td5-a5). 1.-,Tc7+. 2.Sc4 mat (en såkaldt krydsskak: hvid besvarer en skak med en skak (og mat!)).
1.-,b3. 2.Da4 mat!

Opgave 42.

Ukendt komponist, men opgaven blev bragt i Illustreret Tidende januar 1860

wpe7.jpg (14735 bytes)

Mat i 3 træk

1.Sb2+,Kc5. 2.Db4 mat 1.-,exd2. 2.Tc3 og truer 3.Le5 mat

Blandt nogle opgavekomponister og -løsere anses det i vore dage ikke for god tone at starte en løsning med at give skak. Men denne opfattelse havde man altså ikke dengang.

Bent og Børge.

Klubblad
nr. 103
April
2003

Udvalgte artikler:

Blad nr. 102

Ældre klubblade (PDF)