vibylogo.gif (1863 bytes)

Klubbladet

Klubbladet udkommer ca. 7 gange om året. Her på siden kan du læse udvalgte artikler.

Redaktør:   Eskild Ebbesen

Skakopgaver

Konge + dronning mod konge:

wpe9.jpg (8457 bytes)
Diagram 9

1.Df6+,Ke8 (1.-,Kg8. 2.De7,Kh8. 3.Kf6, Kg8. 4.Dg7 mat) 2.Dg7,Kd8. 3.Kd6,Kc8. 4.Dc7 mat.


Konge + tårn mod konge:

wpeA.jpg (8396 bytes)
Diagram 10

1.Tb7,Kf8. 2.Ta7 (eller Tc7) Kg8. 3.Kf6,Kh8. 4.Kg6,Kg8. 5.Ta8 mat.

 

 

Klubblad
nr. 103
April
2003

Udvalgte artikler:

Blad nr. 102

Ældre klubblade (PDF)