(8) Peter M. Leimand - Jesper Skjoldborg [C69]
DM 2003, 2003
[Jesper Skjoldborg]1.e4 e5 2.Sf3
Lidt en overraskelse, da han altid spiller Wienerparti, men han ville åbenbart prøve at overraske!

2...Sc6 3.Lb5 a6 4.Lxc6
Afbytningsvarianten i Spansk, ikke lige hvad jeg håbede, nu var jeg praktisk talt på bar bund teorimæssigt! Eneste inspirationskilde var nogle ideer jeg kunne huske fra nogle af Nicolai V. Pedersens partier i samme stillingstype.

4...dxc6
Normalt slår man ind imod centrum, men her en undtagelse, da man dermed er sikret hurtig udvikling og sundere bondestruktur (Efter hvids standardtræk d4 er sort efterladt med 3 bondeøer i stedet for 2). Det man ellers kan sige om stillingen er det, at sort har løberparret, så hvis stillingen bliver åbnet for meget bliver de utrolig stærke, hvid har en slutspilsfordel, da sort med sin ekstra dobbeltbonde på dronningefløjen har svært ved at skabe en fribonde, hvorimod det er nemt for hvid på kongefløjen. Sort skal altså med andre ord spille aktivt i midtspillet!

5.0-0 f6
[ Jeg overvejede også at spille 5...Lg4 6.h3 h5!? 7.hxg4?? hxg4 med vindende angreb til sort, men det ville han selvfølgelig ikke hoppe på.] Trækket 5...f6 ser lidt svækkende ud på diagonalen h5-e8 ned mod kongen og i lignende stillinger kan man slå på e5 efterfulgt af dronningeskak, men det duer ikke i den her stilling.

6.d4 exd4 7.Sxd4
[ 7.Dxd4 Dxd4 8.Sxd4 c5 9.Sf3?! ]

7...c5 8.Sf3
Her plejer man ikke at stille springeren, mere normalt er 8.Sb3 eller 8.Se2!? Ulempen ved at stille springeren på f3 er uden tvivl den, at den står i vejen for f-bonden, som normalt spilles til f4, med ideen om at pønse på bondefremstødet e4-e5. Alligevel brugte jeg en del tid, for eftersom jeg vidste at jeg selv havde spillet rigtig, havde jeg svært ved at forstå at hvid har et ekstra tempo ift. varianten 7.Dxd4,Dxd4. 8.Sxd4,c5. 9.Sf3?! I partiet kan vi jo få samme stilling efter 8...Dxd1. 9.Txd1 bare med hvids tårn på d1. Jeg vurderede dog at det ikke betød det helt store, da hvid nok alligevel skulle flytte sit tårn for at få plads til a-tårnet.

8...Dxd1 9.Txd1
Jeg brugte her lidt tid på at overveje hvordan jeg skulle fortsætte min udvikling af brikkerne. Hvid har en konkret trussel med 10.Lf4, da 10...c6 vil skabe store huller i den sorte stilling. Mulighederne var derfor skåret ned til 9...Ld6 eller 9...Ld7. Normalt stiller man løberen på d7, men jeg synes ikke hvid skulle have lov at stille sin løber aktivt på f4.

9...Ld6 10.e5?
En variant jeg havde regnet lidt på, men jeg nåede frem til, at det kun kunne være til sorts fordel at få åbnet stillingen lidt, så løberparret kommer til sin ret!

10...fxe5 11.Sxe5 Le6
[ 11...Lxe5? 12.Te1 og hvid vinder officeren tilbage mens sort har mistet løberparret og ikke når at få rokeret. Nu er sort i stedet klar til lang rokade!]

12.Sf3
Alternativet 12.Te1 er ikke bedre, sort rokerer bare langt og står klart bedst.

12...0-0-0 13.Sc3
Sort truede den simple taktiske finesse 13...Lxh2+!

13...Lf5
En god diagonal til løberen, og samtidig lægges der lidt pres på c2-bonden, hvilket kan drille hvids udvikling.

14.Lg5 Te8 15.Td2 h6
Med de følgende træk skaber sort et kraftigt initiativ og en terrænfordel ved at skubbe bønderne på begge fløje!

16.Le3
[ Efter 16.Lh4 overvejede jeg 16...Lf4 ]

16...Sf6
Da sort truer 17...Sg4 og aflivning af løberen er det følgende træk nok tvunget. Dermed udvikling med tempo!

17.h3 b5
Ideen med at spille aktivt med bønderne på dronningefløjen er kendt i disse stillingstyper!

18.a3 g5
Sort forsøger at skabe svagheder på begge fløje, og missionen lykkedes til fulde, da hvid blev bange for fremstødet g5-g4, og i stedet selv spillede g4, hvilket er en stor positionel fejl, der svækker helt vildt!

19.g4 Ld7
Et svært valg, hvor skal løberen stilles? Ved at bevare løberen i diagonalen h7-c2 bevarer man presset mod c2 og forhindrer dermed trækket Sd5, men ved at stille løberen på d7 kommer der pres mod kongefløjen med omgrupperingen Lc6 eller b4, Lb5.

20.Se1
En omgruppering af hvid, som jeg havde forudset, sort når lige at spille løberen til c6, så der bliver plads til springeren på d7 efter 21.Sd3. [ Det havde ikke hjulpet at spille 20.Sd5? Se4 efterfulgt af 21...h5!]

20...Lc6 21.Tad1
Med truslen Txd6 med uklart spil, sorts fornemste opgave er at forhindre de spæde hvide forsøg på modspil!

21...Te6!
Åbner mulighed for dubling af tårnene, dækker f6 og dermed måske også muligheden for bondefremstødet h5 og samtidig forhindrer det hvids modspil!

22.Te2!?
Med truslen 23.Lxg5!Txe2. 24.Lxf6 og hvid vinder materiale.

22...The8!
Sort vil ganske vist gerne bevare tårnet på h8, hvor der er mulighed for et farligt angreb i h-linien ned mod kongen, men sort får ved at duble i stedet et vindende pres i e-linien!

23.Sd3??
Et uforståeligt træk, men det er meget vanskeligt at finde et træk der holder vand, f.eks. [ 23.Ted2 Lf4! 24.Kf1 b4! Efterfulgt af Sd5.] Han besvarede mit efterfølgende træk a tempo, så måske var det et bevidst valg at ofre kvaliteten i denne stilling!

23...Lf3 24.Tee1 Lxd1 25.Txd1 c4!
Sort finder den nemmeste vej til sejren. Jeg overvejede også [ 25...Txe3 26.fxe3 Txe3 27.Sf2 Tg3+ men ved at starte med 25...c4 fratager man hvid muligheden for at stille springeren på f2!]

26.Se1
[ 26.Sc5? Txe3! ]

26...Txe3! 27.fxe3 Txe3
Sort støvsuger bønderne på kongefløjen og vinder nemt, men hvid finder en hurtigere vej til afgrunden!

28.Sd5?? Sxd5 29.Txd5 Txe1+
Opgivet. Ikke et parti med fantastiske taktiske finesser, men et meget godt og stilrent parti med profylakse og initiativ som hovedtemaerne!! 0-1