vibylogo.gif (1863 bytes)

Klubbladet

Klubbladet udkommer ca. 7 gange om året. Her på siden kan du læse udvalgte artikler.

Redaktør:   Eskild Ebbesen

Hovedkredsmødet 2003

Af Lars G. Hougaard

Årets hovedkredsmøde blev en længere forestilling med lange og ganske gode diskussioner. Det vigtigste punkt for den almindelige spiller var forslaget om rating af hovedkredsturneringen. Et andet punkt af almen interesse var en evaluering af holdturneringens sidste runde, som i år blev afviklet som et fælles arrangement. Der var bred enighed om såvel fordele som ulemper i dette. Skanderborg gik faktisk så langt som at foreslå en fælles runde i næste års holdturnering om tirsdagen i Skanderborg.

Der var af gode grunde en længere debat om rating af hovedkredsturneringen. Ud fra diskussionen kunne forventes en snæver afgørelse. Med stemmerne 32-28 blev det vedtaget at hovedkredsturneringen skal rates fra den kommende sæson. Der forelå to forslag - et fra hovedkredsbestyrelsen om i første omgang at ratingindberette mesterrækken, og et fra Skanderborg Skakklub om at rate alle rækker.

Vibys indstilling var at gå ind for bestyrelsens forslag (som der i øvrigt var bredt flertal for), men et snævert flertal besluttede altså at vedtage Skanderborgs forslag. Rent praktisk kommerdet til at betyde at alle spillere i klubben fra den kommende sæson skal have tildelt et DSU-ratingtal. Det drejer sig faktisk om ganske mange spillere.

For nogle spilleres vedkommende kan det komme i betragtning at få reguleret deres eksisterende ratingtal (hvis det er mere end 5 år siden man har deltaget i en DSU-koordineret turnering).

Udover at spillede partier altså ratingindberettes, vil ændringen ikke medføre ændringer i turneringsreglementet. Der er således ikke noget krav om, at vores styrkeliste skal afspejle DSU-styrkelisten. Styrkelisten bliver nok også svær nok at sætte til næste år med 3 A-række-hold.

Det betyder så til gengæld, at man ikke kan spille i holdturneringen, hvis man f.eks. får en karantæne i en koordineret turnering.

Der vil formentlig blive tale om at klubben skal betale en ratingafgift til DSU pr. tilmeldt hold. Størrelsen på ratingafgiften er formelt ikke fastsat endnu, men det blev dog besluttet at der i den kommende sæson max. bliver tale om en forhøjelse af turneringsindskuddet på 50 kr. pr. hold.

 

Klubblad
nr. 104
Maj
2003

 

Udvalgte artikler:

Blad nr. 103

Blad nr. 102

Ældre klubblade (PDF)