vibylogo.gif (1863 bytes)

Klubbladet

Klubbladet udkommer ca. 7 gange om 岥t. Her p半 siden kan du l泥 udvalgte artikler.

Redaktꠦnbsp; Eskild Ebbesen

Generalforsamlingen 2003

Generalforsamlingen tirsdag den 3. juni 2003 kl. 20.00 havde f祮de dagsorden:

1.Valg af dirigent
2.Beretning
3.Regnskab
4.Kontingent
5.Indkomne forslag
6.Valg
   a) Formand
   afg. Lars G. Hougaard
   b) 1 kasserer for 1 岠
   afg. Bent Jensen
   c) 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 岼br>    afg. B祠Hansen og Jesper Skjoldborg
   d) 1 suppleant
   afg. Jakob K. Jensen
   e) Revisor
   afg. Henning Matzen
   f) Revisorsuppleant
   afg. Daniel Ulrich
7. Eventuelt
Derefter pr歩euddeling for turneringerne efter岥t 2002 og for岥t 2003.

Der var m䠬ige godt 30 medlemmer frem til generalforsamlingen.

1. Valg af dirigent:

Steen Andersen blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og at fremm崠gjorde generalforsamlingen beslutningsdygtig. Efter denne konstatering gav dirigenten ordet til formanden.

2. Beretningen

Deles som s椶anligt i en resultatm泳ig og en organisatorisk afdeling, selvom de to afsnit p堶isse punkter lapper ind over hinanden.

Resultatm泳igt

Det har v沥t en ganske god s泯n. Vi har et stabilt antal medlemmer og det samme g欤er deltagerantallet i klubturneringen. Klubturneringen har efterh室en et deltagerantal lige over 50 deltagere. Det er meget p殴, da vi har mistet nogle medlemmer og er derfor ca. 70 medlemmer. Derfor er 50 deltagere rigtigt godt.
Vores alternative turnering har i den forls泯n haft deltagelse af 30 spillere, som har spillet fra 1 parti til de 2 flittigste, som har spillet 17 partier.

Vi er nu den tredjest㴥 klub i hovedkredsen og vi har den st㴥 klubturnering. Kun SK1968 og Silkeborg har flere medlemmer. Ud fra DSUs medlemsopg嬳e er vi den 8. st㴥 klub i landet. Sidste 岍 var vi nr. 6, men da var vi ogs堷5 medlemmer. Nu skal det ikke udelukkende dreje sig om at v沥 mange medlemmer.

Som jeg ser det, har vi i Viby Skakklub den rigtige kombination med mange medlemmer, som ogs堧ider at komme i klubben og spille skak. I for岳turneringen deltog f.eks. alle 8 spillere fra klubbens 1. hold. Det tror jeg ikke, at der er mange divisionsklubber, som kan g堥fter.

De mange medlemmer afspejler sig ogs堶ed klubbens julefrokost, hvor der var 32 deltagere. Den indlagte julequiz blev vundet af Finn Laursen for 3. 岠i tr櫮 Nu m堦ormanden anstrenge sig for at lave en Finn-fjendtligt konkurrence, s堤e ⩧e deltagere har en rimelig chance!

I l崠af s泯nen spillede vi en stormatch mod Sk㴲up skakklub. Desv沲e vandt vi s堳tort som 19彮 Umiddelbart burde de 2 klubber matche hinanden bedre, men Sk㴲up havde sv沴 ved at stille et slagkraftigt hold. Hvis vi skal spille igen, skal der v沥 en garanti for en mere j涮byrdig kamp.

Ved det individuelle danmarksmesterskab i skoleskak spillede Morten Kj沠Poulsen sig til en flot 2. plads i B-gruppen. Endnu bedre klarede Peter Grove sig, da han vandt D-gruppen. Ved det nordiske mesterskab senere p半 s泯nen gik det ikke helt s堧odt, men der var modstanden ogs堳t沫ere.

I september blev der afholdt nordisk mesterskab for juniorlandshold p堈otel Mecur her i Viby. Morten K. Poulsen deltog p半 det danske hold, hvor han vandt alle 3 partier.

Vi har som s椶anligt arrangeret ō p半 stort br洠for juniorer i Viby Centret. Hvordan det gik, var faktisk ikke s堮emt at finde ud af, da der ikke har v沥t nogen omtale i klubbladet. Jeg har af omveje h䬠at Andreas S害en vandt.

Festugen: Den blev igen i 岠afholdt i f欬esskab med Nordre og Ųhus. Der var kun s쥠28 deltagere. En ny bundrekord for antal spillere, som gider at spille skak ifm. Festugen. Denne gang skulle der kun spilles 5 runder over 2 weekender. I hverdagene var der drop-in skak og backgammon. Det var heller ikke nogen succes. Der kom dog nogle f場il skakdelen, mens der n泴en ikke kom nogen til backgammon.
Det er bestyrelsens holdning af bruge de mange kr榴er, som g岠til Festugeturneringen p堡ndre projekter. Et forslag har v沥t at holde en turnering med 5 runder p堥n weekend med mulighed for overnatning. Det kan s堶沥 ifm. Festugen, men beh岠ikke n楮digvis at v沥 det.

ō: I 岠lykkedes det at stable en turnering p堢enene med trods alt 64 deltagere. Det er DSUs 100 岳 jubil浭 i 岠og det gav en ekstra pr歩e p報000 kr. pr. gruppe. Det har nok trukket nogle deltagere. Viby var godt repr泥nteret med 11 deltagere. De 3 nederste grupper blev vundet af henholdsvis Henrik Schr岬 Jens Olaf Fogh og Max Lange. Max med flotte 7/7.

DM: Turneringen blev meget passende afholdt i Horsens i DSUs 100 岳 jubil浭s岮 Hele 15 deltagere fra Viby havde meldt sig til. Heraf var hele 6 s堧odt spillende at de hjemtog en pr歩e. Derudover kan n涮es, at vi for f㴥 gang havde en deltager i kandidatklassen, da Jesper grundet sit fremragende resultat i holdturneringen havde sikret sig ret til at deltage i denne klasse.

Holdturneringen: Vi stillede med 6 hold i 岠i lighed med sidste 岮 Det gik lidt op og ned.

1. Holdet: Som forventet blev 2. Division en lidt for stor mundfuld. Vi kunne ikke holde os oppe, men fik dog i det mindste den gl椥 at vinde en kamp. Det m堳堳iges at v沥 den rigtige kamp. Bjarne Jensen har i mange 岠spillet i Silkeborg og havde derfor udlovet en kasse যr en sejr i lige den kamp. Hvis der skal findes noget godt at sige om s泯nen, m堤et v沥, at p半 trods af de mange nederlag havde vi ingen afbud p報. holdet i denne s泯n!
Topscorer blev Jesper Skjoldborg med flotte 4௩nt mod meget st沫 modstand.

2. Holdet: Holdet var noget st沫ere end sidste 岬 men var kommet i en ret st沫 gruppe. Der var derfor aldrig rigtigt oprykningsmuligheder. S泯nen endte med en fornuftig 4. plads.
Topscorer blev Dennis Hellegaard med 6 point.

3. Holdet: Det blev en kamp op af bakke hele s泯nen. I lighed med sidste s泯n skulle der spilles et st⥍ nedrykningsslag i sidste runde. 4-4 ville v沥 nok til overlevelse. Kampen endte med de n楮dige cifre, men pga. en opstillingsfejl, blev det ene point 殤ret til et 0 og dermed et 3-5 nederlag.
Topscorer blev Eskild Ebbesen med imponerende 4ҥnt faktisk er det 3. 岠i tr櫬 at Eskild er topscorer p堳it hold!.

4. Holdet: Pga. f沲e tilmeldte hold var der i 岠kun 1 B-r櫫e. Dette bet젖iby IV skulle spille i samme gruppe som Viby V. Det indbyrdes opg堢lev spillet i 1. runde med det lidt overraskende resultat 4 - 4, da 4. holdet umiddelbart var favoritter. Hvis det var blevet spillet i sidste runde, ville 4 - 4 ogs堨ave v沥t lidt overraskende, men med modsat fortegn. Gennem hele s泯nen var de placeret omkring 3-4. pladsen. I sidste runde udnyttede de lidt slinger i valsen fra nr. 2 og 3 til at overhale disse klubber og tage en flot 2. plads med oprykning til f祮
Topscorer blev Ove Kehlet med 5௩nt.

5. holdet: Holdet var sammensat af 3 rutinerede spillere garneret med 5 juniorer. Ųet fඡr de rykket op fra C-r櫫en og jeg havde forventet en midterplacering af holdet. Det gjorde de kraftigt til skamme, da de l堮r. 1 eller 2 n泴en hele s泯nen. Det skal s堯gs堳iges, at holdet ved s泯nafslutningen var et meget st沫ere hold, end da turneringen startede. Juniorerne var g奴 endog meget kraftigt frem.
Topscorer blev Max Lange med 6௩nt.

6. holdet: Det var en s泯n p堤et j涮e uden de store resultater, men jeg er sikker p嬠at spillerne p堨oldet hyggede sig.
Topscorer blev Bent Smedegaard med 3 point af 6 mulige.

Alt i alt en udm沫et s泯n med 2 oprykninger men desv沲e ogs堲 nedrykninger. Med de mange oprykninger de foreg奮de s泯ner, kan vi ikke blive ved med kun at opleve oprykninger. Med en nedrykning fra A-r櫫en og 2 oprykninger fra B-r櫫en, skal vi have 3 A-r櫫e hold n泴e 岮 3. holdet kan godt se ud til at blive styrket en del, n岠man ser p堪uniorernes fremgang.

N泴e 岠vil hele hovedkredsturneringen blive ratet i lighed med 岥ts divisionsturnering.

Organisationsm泳igt:

S泯nen startede ikke for godt, da s嶥l formanden som kasseren var p堦erie i august - september. Det bet젡t klubturneringen kom alt for sent i gang. Derfor har vi v沥t i tidn୥d afslutningen af s嶥l efter岳- som for岳turneringen. I januar fik vi en invitation til stormatchen mellem divisionsklubberne i byen. Den m崴e vi desv沲e afsl堰ga. problemet med den manglende tid i kalenderen.

Den manglende tid har ogs堶沥t medskyldig i, at der hverken har v沥t tid til s嶥l gennemgang af holdturneringspartier, som undervisning, som vi ellers gerne ville starte.
Til en start har der v沥t bragt undervisningsmateriale i de sidste 2 nr. af klubbladet. Ideen er s嬠at medlemmerne kan tage de forskellige opgaver, som benyttes til skoleskakkens teknikm沫er.

Vi har brugt en enkelt tirsdag p堡t f半 gennemg奴 partier af en udefra kommende kapacitet. Man m堳ige, at vi lagde h岤t ud, da det var ingen ringere end Artur Jusupov, som klubben entrerede med. Tidligere nr. 3 i verden, 5xOL-guld for hold og 3 gange i tr櫠i semifinalen i kandidatturneringen. Jusupov tr殥de interesserede spillere fra 1. og 2. holdet mandag og onsdag. Tirsdag for alle klubbens medlemmer. Alle arrangementer lod til at v沥 en stor succes.

I 6. HK. er der flere muligheder for at hyre danske spillere til at lave lignede arrangementer. Det kan f.eks. v沥 gennemgang af et parti og efterf祮de simultan. Hvis vi kan f堫lubturneringen til at starte tidligere, vil vi pr堡t bruge en tirsdag eller to p堮ogle af de muligheder, som 6. HK byder p宼/font>

Personligt vil jeg da sige, at tr殩ngen med Jussupow har givet mig mere lyst til at spille skak. Normalt plejer jeg at v沥 totalt skaktr洠p堤ette tidspunkt, men den f嬳e har jeg slet ikke i 岮

De store turneringer er klubturneringen og holdturneringen. De kr涥r meget tid og en del arbejde bagved kulisserne. Klubturneringen har Bent og Berno taget sig af, mens holdturneringen er fordelt p堦lere h殤er med holdledere og en holdkoordinator.
Vi f岠her et st⥠problem med klubturneringen, da Bent vil stoppe som turneringsleder. Det bliver derfor n楮digt at finde en eller to personer, som kan modtage afbud og l槧e spillerkort frem hver tirsdag. Selve det at lave grupperne, beregne rating og lave et program kan andre hj欰e med til. Der har tidligere v沥t to personer, som har delt turneringslederopgaven mellem sig, s堤et kan s学nd godt lade sig g宠Der skal naturligvis v沥 nogen koordinering, s堶i ikke pludseligt st岠her en tirsdag uden en person, som ved, hvem der skal spille mod hvem. Hvis der er nogle, som gerne vil binde an med opgaven vil jeg da gerne h堦ra dem.

Udover turneringslederhvervet har Bent ogs半 hentet brikker fra skabet, og n岠aftenen er g奴 k䠤em tilbage igen. Hvis ikke vi kan finde en lignede ildsj欬 m堶i lave et opslag, hvor man kan skrive sig p場il 墮e- og lukkevagter.

Sidste 岠besluttede vi p半 generalforsamlingen at spille med 殤ret bet殫ningstid i 1. klasse. Denne bet殫ningstid blev udvidet til at g欤e alle klasser i for岥t pga. manglende tirsdage. Dermed fik vi afskaffet h殧epartier. En mulighed kan v沥 at starte allerede kl. 19.00 og s堳pille med f.eks. samme bet殫ningstid som i hovedkredsturneringen. Dvs. 2 timer til 40 tr櫠og 15 min. til resten. Jeg vil gerne h嬠hvad medlemmerne siger til det.

S堥r der ogs堭uligheden for at bruge faste spilleterminer, hvor man meget langt tid ind i s泯nen fasts洴er hvilke runder, som spilles hvorn岮 Vi har til dels benyttet det i denne s泯n, hvor Bent via opslag har angivet hvad der skal ske de forskellige spilleaftener i hvert fald en m宥d frem i tiden. Skal vi g堤et yderligere, s堭an f.eks. allerede i starten af september fastl槧er alle tirsdage frem til f.eks. jul?

Klubbens hjemmeside har gennemg奴 en opfriskning i l崠af s泯nen. Det er s堫ommet p堥n lidt trist baggrund, da klubbens webmaster Berno midtvejs i s泯nen valgte at melde sig ud af klubben. Berno har gennem flere 岠v沥t utilfreds med forskellige dele af klubbens m夥 at g場ingene p宠Pludselig var det 墥nbart nok og s堭eldte han sig ud n沭est fra den ene dag til den anden. Steen overtog midlertidigt hjemmesiden og 殤rede p堤esignet. Lidt senere tog Brian S害en s堯ver som Webmaster. Steen kan dog stadigv櫠l槧e nyheder ind p堳iden, s堤er nu er flere h殤er, som kan klare nyhedsformidlingen. Vi kan derfor godt opretholde den fantastisk hurtigt opdaterede hjemmeside, som Berno gennem 岥ne har v殮et os til.

Klubbladet har Eskild som s椶anligt forvaltet p堧limrende vis. Eskild har fortsat brugt meget tid p堤ette og pr泴erer et rigtigt flot blad. I l崠af s泯nen er der udkommet 7 numre, og vi n岠det 8. inden sommerferien.

I starten af september var vi arrangࡦ festugeturneringen, som blev spillet p堂robjergskolen, sammen med Nordre og Ųhus. Det var p堤et n沭este en ren ynk med s쥠28 deltagere. Som jeg n涮te tidligere, er bestyrelsen ikke interesseret i, at forts洴e det arbejde, som skal til, n岠der ikke er st⥠interesse om turneringen. Det er naturligvis s祬igt med denne turnering, som Viby har afholdt gennem s堭ange 岬 men der er efterh室en ikke baggrund for at afholde den med det svigtende deltagerantal.

Noget af det jeg gerne vil h堪eres mening om er placeringen af generalforsamlingen. Skal den fortsat v沥 placeret efter s泯nafslutningen, s堶i kan runde s泯nen af med uddeling pr歩er. Eller m峫e afholdes i februar efter for岳turneringens afslutning. Det vil s堫r涥 en 殤ring af klubbens love og en 殤ring af regnskabs岥t.

Til sidst vil jeg lige give en orientering om Samuelsen. Han fik for et par uger siden en hjerneblg, men det ser han heldigvis ud til at v沥 sluppet godt fra det.

Sidste spilleaften inden sommerferien er den 17. juni og f㴥 spilleaften efter sommerferien bliver den 12. august.

Det var ordene fra formanden og efter en pause efter denne meget omfattende beretning opfordrede dirigenten til kommentarer til formandens beretning og oplistede en r櫫e stikord. Herunder bl.a.

Turneringsledere.
Ţne- og lukkevagter.
Starttidspunkt.
Generalforsamlingens placering.
Undervisning.

Turneringsledere: Formanden gjorde opm沫som p堡t Bent Jensens beslutning om at stoppe som bestyrelsesmedlem, kasserer og turneringsleder rejste et stort behov for at finde frivillige til at d櫫e behovet for turneringsledelse. Folk der vil v沥 villige til at p崡ge sig opgaven med at modtage afbud og p堫lubaftenerne at l槧e spillekortene frem og holde styr p半 klubturneringens afvikling, som det v泥ntligste.
Selve arbejdet med tilrettel槮ing af klubturneringen, vil der v沥 andre, der kan tage sig af.

Ţne- og lukkevagter: Ogs半 pga. Bent Jensens belutning om at stoppe, har klubben det problem, at der mangler 墮e- og lukkevagter. Formanden foreslog en turnusordning blandt frivillige til at d櫫e behovet, og opfordrede medlemmerne til at melde sig. Fremgangsm夥n kan v沥, at den der har lukkevagten en klubaften ogs堥bner n泴e klubaften og derefter afleverer n쥲ne til en ny, der s堬ukker, etc.

Starttidspunkt: Formanden efterlyste kommentarer til den nye bet殫ningstid p場o timer til 40 tr櫠og et kvarter til resten af partiet, som blev indf䠦or alle klasser i for岳turneringen. Ved en 殤ring af starttidspunktet til kl. 19, kunne spilletiden ogs堵dvides.
Kurt Aalb櫠og Brian S害en gik ind for en start kl. 19. Svend Svendsen gjorde opm沫som p嬠at Viby Skakklub var den eneste klub i Ųhusomr夥t, der havde start kl. 19.30. Alle andre klubber starter kl. 19.
Cathrin Lange mente at det kan v沥 sv沴 at n嬠hvis starttidspunktet blev rykket frem til kl. 19. Steen Andersen mente at mixet med start henholdsvis kl. 19 og kl. 19.30, som klubben praktiserer det nu, ikke er hensigtsm泳igt. Det udl岠al for megen stযr de partier, der s洴es igang kl. 19.
Sp糭嬥t om et fast starttidspunkt p堫lubaftener blev herefter sendt ud til en vejledende afstemning blandt medlemmerne, og blandt de registrerede 30 markeringer, var der 12 medlemmer for en start kl. 19 og 18 medlemmer for en start kl. 19,30.

Generalforsamlingens placering:

Der var meninger fremme om at flytte afholdelse af generalforsamlingen til et andet tidspunkt pga. for ofte lidt for ringe tilslutning p堤et her „s椶anlige" tidspunkt lige f೦sonafslutningen.
B祠Hansen mente, at et tidspunkt straks efter nyt岠ville v沥 bedre for at sikre tilstr櫫eligt medlemsfremm嬠s堫lubben ikke l੮d i problemer med beslutningsdygtighed.
Bent Overgaard mente modsat, at det var en d岬ig id頯g sagde, at det var fornuftigt at afslutte s泯nen med en generalforsamling, og han begrundede det med, at en eventuel ny bestyrelse s堫unne starte en hel ny s泯n med tilrettel槮ingen af en ny klubturnering og klubbens ⩧e aktiviteter, samt at det var fornuftigt regnskabsm泳igt, da kontingentet g欤er fra s泯nstart.
Poul Erik Andersen var enig og tilf夥, at det er en logisk afslutning p堳泯nen, der samtidig giver mulighed for at hylde den ny klubmester.

Undervisning: Brian S害en roste bestyrelsen for Jusupow-initiativet og opfordrede til mere af den slags undervisning.
Jesper Skjoldborg oplyste, at det kunne komme p場ale, at invitere verdens bedste skakktr殥r, Mark Dvoretsky, til klubben.
Hans Rode sagde, at de svagere spillere kunne have gl椥 ved nogle af klubbens st沫ere spillere som undervisere.
Lars G. Hougaard sagde at mindre end verdens bedste skaktr殥r, f.eks. en st沫 dansk international mester, jo ogs堫unne v沥 en mulighed og foreslog ogs堥n form for undervisning som en kombination med lg af opgaverne i teknikm沫eh榴erne og en slags afh鮧.
Steen Andersen oplyste, at 6.HK yder tilskud til undervisere.

Efter disse meningstilkendegivelser og bem沫ninger blev formandens beretning godkendt med akklamation.

3. Regnskab

Kasseren m崴e freml槧e et regnskab der viste et underskud p報0.831,45 kr. Den v泥ntligste 岳ag til det store underskud var at klubben sidste regnskabs岠kun betalte kontingent til DSU for tre kvartaler og derfor i indev沥nde regnskabs岠for 5 kvartaler. Korrigerer man for det ender underskuddet p半 ca. 4.500 kr.

Kassererens kommentarer til nogle af regnskabets ⩧e poster var at indkࡦ skakmateriel for lige godt 3.700 kr. skyldes gavekort, der skal oms洴es i materiel. Kassereren fortsatte med at fastsl堡t forts洴es i samme spor forventes der igen underskud til n泴e 岮 Klubbens kapital er pr. 30. april 2003 p場1.477, 41 kr.

Efter yderligere ganske f堵ddybende svar til regnskabet sendte dirigenten det til afstemning. Regnskabet blev godkendt.


4. Kontingent

P堧rund af klubregnskabet og kontingentforh嬳e til DSU foreslog kassereren en 殤ring af kontingentet til:

Seniorer 600,00 kr. pr. 岼br> Pensionister 300,00 - - -
Juniorer 300,00 - - -
B00,00 - - -

Dette forslag blev sendt til afstemning og vedtaget.

5. Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

6. Valg

a) Valg af formand.
Lars G. Hougaard blev genvalgt.

b) Valg af kasserer for et 岮
Kristian K. Jensen blev valgt.

c) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
Jesper Skjoldborg og B祠Hansen blev begge genvalgt.
Jakob K. Jensen blev valgt for et 岮

d) Valg af suppleant.
Dennis Hellegaard blev valgt.

e) Valg af revisor.
Henning Matzen blev genvalgt.

f) Valg af revisorsuppleant.
Daniel Ulrich blev genvalgt.

7. Eventuelt
Lars G. Hougaard opfordrede til hurtigturnering de to sidste klubaftener.
Kurt Aalb櫠efterlyste venskabsklubber.
Ove Kehlet foreslog klubturneringen afviklet som 10-mandsgrupper. En vejledende afstemning af forslaget viste et stort flertal.
Steen Andersen foreslog en turneringsstart sidste uge i august.

Her sluttede generalforsamlingen. Dirigenten rundede af og takkede for god ro og orden.

Pr歩eoversigt

Efter岠2002

Mester:
Jesper Skjoldborg 7鼢r> Morten K.Poulsen 6鼢r> Jakob K. Jensen 6鼯p>

1. Klasse:
B祠Hansen 7鼢r> Thomas Buus 7/9
Berno Hansen 6鼯p>

2. Klasse:
Daniel Ulrich 5/7
Carsten Krauel 4缯p>

3. Klasse:
Flemming Sindberg5/7
Peter Grove 4缯p>

4. Klasse:
Kristian Bruun 5/6
Jens Olaf Fogh 5/6

5. Klasse:
Michael Madsen 7/7
Vagn Jensen 5/7

For岠2003

Mester:
Jesper Skjoldborg 6鼢r> Kristian K. Jensen 6鼢r> Jakob K. Jensen 5鼯p>

1. Klasse:
Dennis Hellegaard 6輢r> Andreas S害en 6/8
Brian S害en 5輯p>

2. Klasse:
Peter Grove 6/7
Finn Laursen 5/7

3. Klasse:
Jens Olaf Fogh 7/7
Brian Kristensen 6/7

4. Klasse:
Asbjorsholm 7/7
K.S. Andersen 5缯p>

5. Klasse:
Kim M硡rd 5/7
Allan Madsen 5/7

Alternativ:
Jens Peder Pedersen
Erna Steffensen
Torben Fogh

Klubmester:
Jesper Skjoldborg

Pokal til gammel klubmester:
Jesper Skjoldborg

Holdfighter:
Jesper skjoldborg

Juniorpokal:
Peter Grove

Specialpokal fra Samuelsen:
Eskild Ebbesen

Klubblad
nr. 105
Juni
2003

 

Udvalgte artikler:

Blad nr. 104

Blad nr. 103

Blad nr. 102

Ƭdre klubblade (PDF)

 

 

 

 

Nike Kyrie 2 Id Nike Air MAX 2017 Cheap Stephen Curry 2 Shoes Store Nike Sock Dart Billig adidas NMD Verkauf Supra Shoes Adidas Yeezy Boost 350 Homme Adidas Original NMD Adidas Originals Superstar II adidas Originals Stan Smith Sneaker Nike Kyrie 2 Nike Internationalist Nike Air Max 2016 Adidas Ultra Boost Shoes Adidas NMD Schuhe Nike Air Max 2015 MBT Shoes Adidas Tubular Viral Women Nike KD 9 Shoes Nike Free 5.0 Running Shoes