vibylogo.gif (1863 bytes)

Klubbladet

Klubbladet udkommer ca. 7 gange om året. Her på siden kan du læse udvalgte artikler.

Redaktør:   Eskild Ebbesen

Bent Jensen

BentJensen.jpg (14207 bytes)

En af klubbens helt store trækkræfter stopper efter 15 år som kasserer for Viby Skakklub. Samtidig udtrådte Bent Jensen også af bestyrelsen, hvor han har ydet en fremragende indsats i 26 år! Han blev varmt hyldet af de tilstedeværende på generalforsamlingen for sin indsats og fik overrakt et par flasker vin af formanden Lars G. Hougaard, som tak for sin store indsats gennem årene.

jensen.jpg (10643 bytes)

Ildsjælen i Viby Skakklub har truffet en beslutning, som klubben vil komme til at mærke hårdt - han vil bruge sin tid i klubben til at spille skak! - En selvfølgelighed for de fleste af klubbens øvrige medlemmer. - Man kommer da i en skakklub for at spille skak! Men så selvfølgeligt har det ikke været for Bent Jensen - indtil nu. Men nu holder Bent op med de rigtig mange gøremål, han har påtaget sig gennem årene og som for klubbens øvrige medlemmer bare har været en selvfølge var i orden.

Bent var den første der kom for at lukke klubben op. Han var som regel også den sidste, der forlod klubben, efter at have sikret sig, at stedet kunne afleveres på en forsvarlig måde. Derudover har Bent haft en lang række praktiske opgaver ved siden af sit bestyrelsesarbejde, som han har varetaget i 26 år. Heraf de sidste 15 år som klubbens kasserer! Bent har stået for kaffebrygningen, været turneringsleder med administration af klubturneringens afvikling med modtagelse af afbud, rundelægning og notering af resultater.

- Nu håber jeg, at du må genopleve fornøjelsen og spændingen ved at spille skak.

Red.

Klubblad
nr. 105
Juni
2003

 

Udvalgte artikler:

Blad nr. 104

Blad nr. 103

Blad nr. 102

Ældre klubblade (PDF)