vibylogo.gif (1863 bytes)

Klubbladet

Klubbladet udkommer ca. 7 gange om året. Her på siden kan du læse udvalgte artikler.

Redaktør:   Eskild Ebbesen

B&B
hjørnet

PROBLEMSKAK (19)

Af Bent Overgaard og Børge Hansen


Efter en længere pause genopliver vi afsnittet med de små skakopgaver, da vi selv finder dem meget sjove og interessante! Denne gang har vi 2 opgaver i miniatureklassen (opgaver med højst 7 brikker). Desuden bringer vi en hjælpemat i 2 træk med ikke mindre end 5 løsninger. I en hjælpemat er det sort, som trækker først og hjælper hvid med at sætte sig selv mat!

Opgave nr. 46:
Børge Bryde, Arbejder-Skak
1943.

dia4.jpg (12781 bytes)

Mat i 2 træk!


Opgave nr 47:

Niels Danstrup, Thema Danicum
1977.

dia5.jpg (12498 bytes)

Mat i 2 træk!

 

Opgave nr. 48:
Manfred Nieroba, Troisdorf, Tyskland,
THEMA DANICUM nr. 111

dia6.jpg (13623 bytes)

Hjælpemat i 2 træk. 5 løsninger
4+5

 

Løsninger til problemskak 18 i klubblad 103:

Opgave 43
Idon Andersen, 1. Præmie i DSK’s 22. Tematurnering 1941, Skakbladet 1941.

1.Sc3! Truer 2.Sb5 mat. 1.-,Lxe2 besvares med 2. De4 mat, og 1.-, Le4 besvares med 2.Dxe4 mat. Derfor må sort flytte sin springer, så løberen kan komme til at dække trusselfeltet b5. Hvis sorts springer „bare flyttes" til d2, b2, a3, a5, b6 eller d6, svarer hvid 2. e3 mat. Men ved det såkaldte „fortsat forsvar", altså ved ikke bare at flytte springeren, så løberen dækker b5, men tillige sætte springeren, så 2.e3 mat undgås, kan sort gøre opgaven vanskeligere for hvid. Derved ser vi problemets pragtfulde pointe, idet den sorte springer derved i stedet for blokerer for sin konges flugt, hvilket giver disse to smukke varianter:

1.-,Se3. 2.Df6 mat! og
1.-,Se5. 2.Db6 mat.

Opgaven indeholder hvidt springerhjul (på nær ét felt (b4)) og sort springerhjul.

Opgave 44
Ole Balslev, Problemnoter 1965.

1.Dd8! Træktvang! 1.-,Ka4. 2.Da5 mat.
1.-,Ka6. 2.Db6 mat. 1.-,Kxc6. 2.Dd7 mat.
Og 1.-, Kxc4 2. Dd3 mat.

Sort kongestjerne med god nøgle, der giver to flugtfelter.


Opgave 45

Erik Hansen, Helsingør

Løsning: 1.e5! Truer med 2.Dg6 mat. Sort kan lukke denne linie på forskellige måder:

1.-, Te4. 2.DxT og truslen er genoptaget.
1.-,Td3. 2.Dxd3,Te4. 3.Db5 mat,
og 1.-, Sd3 og Se4 følges af 2.Tf8 mat
og 1.-,Sf4 og Sh4 for at dække g6 af 2.Lc6 mat.
Tilbage er forsøget 1.-, Tc2. Men så følger 2.Dd1 og træktvang!

Som man kan se, vil et hvilket som helst sort træk give hvid mulighed for en af de allerede nævte matter eller en helt ny, fx hvis sort flytter løberen på d4, da 2.Dd8 mat eller 1.-,e6. 2.Sf6 mat.

Klubblad
nr. 107
Oktober
2003

Udvalgte artikler:

 

Blad nr. 106

Blad nr. 105

Blad nr. 104

Blad nr. 103

Blad nr. 102

Ældre klubblade (PDF)