vibylogo.gif (1863 bytes)

Klubbladet

Klubbladet udkommer ca. 7 gange om året. Her på siden kan du læse udvalgte artikler.

Redaktør:   Eskild Ebbesen

Klubturneringen
– set fra turneringsledelsens synspunkt

Steen og jeg vil gerne takke alle deltagere i Klubturneringen for at det denne gang lykkedes at afvikle partierne til tiden, dvs før årsskiftet! Langt de fleste har afviklet deres partier på de fastsatte klubaftener, og der har været udvist smidighed i forbindelse med afviklingen af de udsatte partier. Det gælder ikke mindst de 6 spillere, som afviklede deres udsatte partier i ChessHouse. Tak!

Der har været et par partier eller tre, hvor enkelte spillere desværre ikke har fået sendt afbud – ikke mindst til irritation for modspilleren. Vi har bevidst valgt at køre en blød linie i disse og andre sager, idet det jo også handler om ikke at forhindre nogen i at spille skak. Næste år håber vi naturligvis helt at undgå "sager" - og vil opfordre til at man altid melder afbud, hvis man ikke kan komme til en klubaften, og så hurtigt som muligt. Indimellem kan det jo give mulighed for at få spillet et parti forud.

I øvrigt fortjener Steffen meget stor ros for sin indsats – også i forbindelse med klubturneringen. Det er ganske enkelt fantastisk, hvad Steffen udretter for og i klubben!! Ingen over og ingen ved siden af !

Der er også andre som fortjener en tak, nemlig dem som er behjælpelig med at få stillet materialer frem og tilbage, dem som rydder op for dem der har "glemt" det, dem som i det hele taget giver en hånd med. Dem kan vi aldrig få for mange af!! Man kan have en vis forståelse for at enkelte meget unge juniorer ikke lige husker at rydde op efter sig selv, men at voksne mennesker.… Nå – det bliver jo helt sikkert bedre i Forårsturneringen. Husk at melde dig til!!

Bjarne Jensen.

Klubblad
nr. 108
December
2003

Udvalgte artikler:

 

Blad nr. 107

Blad nr. 106

Blad nr. 105

Blad nr. 104

Blad nr. 103

Blad nr. 102

Ældre klubblade (PDF)