Kontingentstigning

Af Lars G. Hougaard

Til den kommende generalforsamling vil bestyrelsen blive nødt til at stille forslag om en ny kontingentstigning. Sidste år tog vi en stigning, som tog højde for den forventede stigning på delegeretmødet ved DM. I mellemtiden er det fra politisk side blevet besluttet at afskaffe portostøtten på bl.a. foreningsblade. Det rammer skakbladet ganske hårdt.

Der var som følge af bortfaldet af portostøtten et forslag om en forhøjelse af kontingentet på 80 kr. for alle medlemmer. Det forslag blev vedtaget. Eftersom en portostøtte ikke tager højde for, om et medlem er barn, junior, pensionist eller alm. fuldt betalende medlem, vil skakklubben skulle betale 80 kr. ekstra til DSU for alle medlemmer af klubben.

Den kommende stigning vil derfor ikke nødvendigvis kunne følge vores normale kontingentstruktur, hvor juniorer og pensionister betaler halvt kontingent. Da beslutningen om en stigning på 80 kr. for alle medlemmer er meget ny, skal bestyrelsen have fundet den rette ændring for klubbens medlemmer. Naturligvis vil vi ikke skulle hæve kontingentet lige så meget, da vi, som tidligere skrevet, allerede sidste år hævede kontingentet ekstra, så vi havde taget højde for den forventede stigning i år.

Udover ovenstående stigning skal der også betales lidt ekstra til 6. HK. På årets hovedkredsmøde blev kontingentet fra klubbens medlemmer til hovedkredsen hævet fra 46 til 60 kr. Altså en årlig stigning på 14 kr. Her gælder dog den normale struktur for kontingenter, da f.eks. et juniormedlem kun stiger 7 kr.