Diverse

Af Lars G. Hougaard


Holdskak topscorerpræmier

Som det måske huskes fra et tidligere klubblad, var der i år udlovet en topscorerpræmie for alle klubbens hold i holdturneringerne. Nu er sæsonen så overstået og følgende spillere kan se frem til at få overrakt deres præmie på klubbens generalforsamling.

1. holdet: Steen Andersen 5½/7
2. holdet: Peter Grove 6/7
3. holdet: Jens Olaf Fogh 4/7
4. holdet: Kurt Aalbæk 5/7
5. holdet: Cathrin Lange 3½/5

Hovedkredsmøde i 6. HK

Udover den tidligere nævnte kontingentstigning til 6. HK, blev der vedtaget nogle regelændringer til den kommende hovedkredsturnering. Det meste var småjusteringer. Den første væsentlige ændring var, at det nu ikke mere er tilladt at stille med tomme brætter i holdturneringen.

Tidligere har man f.eks. kunnet undlade at skrive en person på bræt 3, hvis holdet havde afbud fra dette bræt og ikke havde kunnet finde en reserve. Viby har aldrig benytte sig af denne mulighed. Hvis vi kun kunne stille 7 mand, havde vi stillet med spillere på bræt 1 til 7 og så bare tabt på bræt 8 uden kamp. Det har de fleste klubber nu egentligt gjort. Nu er det så heldigvis også blevet lovfæstet, at det er den korrekte måde at stille hold på.

Den sidste ændring af betydning er en ændring af betænkningstiden i alle de rækker som spiller på hverdagsaftener. Dvs. A, B, C og D-rækkerne. Hidtil har betænkningstiden været 40 træk på 2 timer + 15 min. til resten plus opsparet tid. Nu ændres det til 1 time og 45 min. til 40 træk + 30 min. til resten plus opsparet tid.

Eftersom vi i klubturneringen i forvejen spiller med 1 timer og 45 min. til 40 træk skulle vi ikke få problemer med den spilletid.

Lokalcenter Viby

Igen i år var såvel formanden som kassereren med til et møde med lokalcentret i lighed med alle de øvrige foreninger, som benytter lokalcentrets lokaler. Vi har efterhånden fået et godt samarbejde med lokalcentret og vi fik også ros på mødet. Vi blev rost for at efterlade lokalerne i bedre opryddet tilstand, end inden vi overtager dem. Den ros skal for en meget stor del videregives til Steffen.

Af mere alvorlig karakter var orienteringen om de indbrud, som hjemsøger lokalcentret. Vi skal derfor stadigvæk være meget påpasselig med hvem, som vi lukker ind. Alle ansatte på lokalcentret kan selv lukke sig ind, så dem behøver vi ikke at hjælpe, med mindre de på en eller anden måde legitimerer sig.

ÅM

I år var Viby og SK1968 arrangører af Århusmesterskabet, hvis man da efterhånden kan tildele turneringen den titel. For 2 år siden blev turneringen aflyst med under 30 deltagere. Sidste år var der 64 spillere med, men det var også i DSUs jubilæumsår, så der var store ekstrapræmier til brug ved det efterfølgende DM.

I år blev det så til sølle 35 deltagere. For øjeblikket arrangeres ÅM og Festugeturneringen på skift mellem Viby, SK1968, Nordre, Århus og Skolerne. Disse klubber havde også skudt nogle penge i turneringen for at højne præmierne men åbenbart uden held. Vi kan ikke pege fingre af de øvrige klubber, da vi kun kunne mønstre 4 deltagere. Naturligvis var flere potentielle spillere involveret i kantinedriften, som Viby stod for, men alligevel et skuffende deltagerantal.

Det lader til, at konceptet med 7 partier over 2 weekender er ved at være utidssvarende, da heller ikke festugeturneringen kan prale med et stort deltagerantal.

Ingen af vore deltagere fik del i præmierne.Her er deres resultater:

B1 Asbjørn Korsholm 2½
B1 Berno Hansen 2
B3 Yury Shevtsov 3
B4 Michael Jochimsen 2