Thomas Schulz - Carsten Krauel [A13]
Alternativ klubturnering, 23.03.2004

Hvordan forstår man sådan et slutspil?  Det er særdeles vigtigt at man har nogle velkendte stillingstyper som man kan søge hen imod.  Følgende generelle regler gælder:

1. Afvikling af alle officerer giver et let vundet slutspil.

2. Afvikling af tårnene giver et teknisk vundet slutspil, hvor hvid skal aktivere sin konge og undgå at bytte bønder af. Afbytning af springerne giver situation 1.

3. Afvikling til rent tårnslutspil vil være remis, med mindre det lykkes hvid at få afbyttet sin h-bonde med sorts f-bonde.

Hvad kan der så uddrages af disse regler?  Hvid må arbejde på at bytte tårne (og dernæst gerne springere) af.  Sort skal undvige en tårnafbytning.

Sort er i trækket. En bonde bagud. Hvad er hans plan? Udfra de generelle regler må det være at få afbyttet springerne. De sorte officerer står desuden lidt passivt lige nu.

40...f5
[Et spilbart træk, men hvorfor ikke få aktiveret officererne? F.eks. startende med 40...Ke7

Vi glemte en regel:
4. Kongen er en meget stærk officer i et slutspil med lette officerer. Bring den i spil!

Næste gang kan sort så spille Sf6 med tilbud om afbytning af springerne (regel tre).]

41.Sg5!
Sort har lidt problemer nu. 41...h6 er nok bedst nu, men:

41...Sf6? 42.Se6+
Og hvad nu?

42...Kf7
[42...Ke8 43.Tc7 Ta1+ 44.Kh2 ser bestemt heller ikke rart ud for sort, men jeg vil uden betænkning gå ind i denne variant, da den ikke er teknisk vundet. Eller sagt på en anden måde: Jeg vil heller spille et tårnslutspil med to bønder mindre, end et springerslutspil med en bonde mindre!]

43.Tc7+!
Regel nr. 2!

43...Txc7 44.Sxc7 Ke7 45.f3 Sd7 46.Kf2 Sc5 47.Sd5+ Ke6 48.Sf4+ Kf7 49.g4
Sympatisk at ville bytte h-bonden af med f-bonden - og den helt rigtige plan hvis der havde været tårne på brættet. Her ville det imidlertid være bedre at holde på bønderne (regel 2) og bringe kongen ind i centrum (regel 4).

49...fxg4 50.hxg4 Kf6 51.Sd5+
(?) Her og i de næste træk: Husk regel 4! F.eks. en plan med Ke2-d2-c3-d4.

51...Kg7 52.Sc7 Kf6 53.f4 Ke7 54.Sd5+ Kf7 55.Sb4 Ke6 56.Kf3 Sd7 57.Sd3 Sf6 58.e4 Sd7 59.f5+
(!) Tilbyder endnu en afbytning af en bonde, men denne gang har afbytningen en pris for sort - nemlig at hvid får to samlede fribønder.

59...gxf5
[Det hjælper ikke rigtigt at undlade at bytte af: 59...Kf6 60.Kf4 med truslen g5 eller e5 og efterfølgende f5-f6.]

60.exf5+?
Men hovsa! Hvad var nu det. gxf5 skriger da til himlen her! Nu begynder sort at kunne se en ende på sine trængsler [Efter 60.gxf5+! kunne f.eks. følge: 60...Kf6 61.Kf4 h5 (61...h6 62.e5+ Kg7 63.Ke4 h5 64.Sf4 h4 65.Sh5+ Kf8 66.e6 Sc5+ 67.Kd5 Sd3 68.Kd6 h3 69.e7+ ) 62.e5+ Ke7 63.Kg5 h4 64.Kxh4 Sxe5 65.Sxe5 Kf6 66.Kg4! Kxe5 67.Kg5 og hvid vinder.]

60...Kf6 61.Kf4 h6 62.Sb4 Ke7 63.Sd3
Resignation fra hvid, men det er svært at se hvordan hvid skal komme videre. Et forsøg er: [63.Sd5+ Kd6 64.Sc3 Ke7 65.Se4 Kf7 66.Kg3 Kg7 67.Kh4 Kf7 68.Kh5 Kg7 69.f6+ Kh7 70.f7 Kg7 71.Sd6 Se5 72.Sf5+ Kxf7 73.Sxh6+ Kg7 74.g5 Kh7 og hvid kan ikke forhindre at sort ofrer sin springer på g-bonden. Remis.]

63...Kf6 64.Se1 Se5 65.Sg2 Sd3+ 66.Ke4 Sc5+ 67.Kd5 Sd3 68.Se3 Sb4+ 69.Kd6 Sd3 70.Sd5+ Kf7 71.Se3 Kf6 72.Kd7 Se5+ 73.Kd6 1/2-1/2