Generalforsamlingen 2004

Generalforsamlingen tirsdag den 1. juni 2004 kl. 20.00 havde følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg
a) Kasserer - afg. Kristian K. Jensen
b) 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år - afg. Peter Ulrich, Jakob K. Jensen
c) 1 suppleant - afg. Dennis Hellegaard
d) Revisor - afg. Henning Matzen
e) Revisorsuppleant - afg. Daniel Ulrich
7. Eventuelt

Derefter præmieuddeling for turneringerne efterår 2003 og foråret 2004.

Der var mødt lige godt 30 medlemmer frem til generalforsamlingen.

1. Valg af dirigent: Steen Andersen blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og at fremmødet gjorde generalforsamlingen beslutningsdygtig. Efter denne konstatering gav dirigenten ordet til formanden.

2. Beretningen:
Deles som sædvanligt i en resultatmæssig og en organisatorisk afdeling, selvom de to afsnit på visse punkter lapper ind over hinanden.

Til en indledning vil jeg bede klubbens medlemmer holde 1 minuts stilhed til minde om Henning Samuelsen, der, som de fleste nok ved, døde tidligere i år.

Resultatmæssigt:
Det har været en ganske god sæson. Medlemstallet er svagt stigende, og det samme gælder deltagerantallet i klubturneringen. Klubturneringen har efterhånden konstant et deltagerantal over de 50 deltagere. 54 i efteråret og 60 her i foråret. Specielt i foråret har vi fået mange nye medlemmer. Da klubturneringen startede, var der 14 deltagere i 4. klasse. En spiller trak sig så, men i stedet kom hele 7 nye medlemmer, som alle nåede at få en plads i gruppen, som så kom til at bestå af hele 20 spillere. Det må siges at være en rekordstor gruppe.

Den alternative turnering har specialt i foråret været meget populær. Af en eller anden årsag er afviklingen af klubturneringen gået lettere end forventet, så der har også været flere muligheder for at spille alternativ her i foråret.

Medlemstallet er pt. et sted mellem 75 og 80, så når 60 deltager i klubturneringen, må det siges at vi har nogle meget aktive medlemmer.

De mange aktive medlemmer afspejler sig også ved klubbens julefrokost, hvor der var 38 deltagere. Den indlagte julequiz blev for en gangs skyld ikke vundet af Finn Laursen. Denne gang blev Jesper Skjoldborg vinderen, mens Finn åbenbart havde en offday.

I sidste sæsons pokalturnering havde Viby stor succes. Det kan lyde lidt mærkeligt, at jeg nævner det i dette års beretning, men finalestævnet blev først spillet efter sidste års generalforsamling. Vi fik såvel et junior- som et breddehold med til finalestævnet. Juniorholdet skal vi mere eller mindre bare stille med, så er vi kvalificeret. Breddeholdet måtte derimod gennem kvalifikation for at nå gennem nåleøjet. Breddeholdet var faktisk et camoufleret juniorhold med Morten Poulsen, Andreas Sørensen og Jens Fogh på holdet. Jesper var så med som holdleder, eller var det nu juniorleder. Efter et spændende stævne måtte juniorholdet nøjes med en 4. plads lige udenfor præmierækken. Lidt skuffende for dem selv da de lå nr. 2 inden sidste runde. Heldet smilede lidt mere til breddeholdet, som i sidste runde gik fra en 3. plads til den ultimative 1. plads, og dermed vandt deres række og blev pokalvinder.

Vi har som sædvanligt arrangeret ÅM på stort bræt for juniorer i Viby Centret. Der er efterhånden ved at være en god tradition med en sejr til en Viby-spiller. I år slog det heller ikke fejl, da Peter Grove afsluttede en god sæson sidste år med sejren i dette mesterskab.

Ved det individuelle danmarksmesterskab i skoleskak sidste efterår forsvarede Peter Grove sit danmarksmesterskab ved at vinde C-gruppen. Ved det nordiske mesterskab senere på sæsonen gik det ikke helt så godt, men der var modstanden også stærkere,

I denne sæson deltog vi i stormatchen mellem divisionsklubberne i Århusområdet. Dvs. Nordre, SK1968, Skolerne, Viby og Århus. Sidste år kunne vi ikke deltage pga. tidsproblemer med at afvikle klubturneringen. På trods af en lidt taktisk opstilling med mange hurtigskakstærke spillere, endte vi på sidstepladsen. Det var dog meget tæt, så med nogle få marginaler på vores side i sidste runde, kunne vi være endt som nr. 3 i stedet for nr. 5.

Festugen:
Som nævnt sidste år, skulle Festugeturneringen ikke afholdes med kræfter fra Viby Skakklub. I stedet var det faktisk tale om helt at aflyse turneringen, da der ifm. DSUs 100 års jubilæum var rigtigt mange andre store turneringer i Århusområdet i den periode. I sidste øjeblik blev turneringen alligevel til noget, da Århus Skakklub måtte aflyse deres oprindelige jubilæumsturnering og i stedet kastede deres kræfter og penge over Festugeurneringen. Med 58 deltagere, heraf sølle 1 fra Viby, blev det en begrænset succes.

ÅM:
I stedet brugte vi en del kræfter på at arrangere ÅM sammen med SK1968. Det føltes lidt som spildte kræfter. Med 35 deltagere heraf 4 fra Viby var det meget arbejde for få personer. På en eller anden måde virker det som om, at 7 runder over 2 weekender er en uaktuel turneringsform.

Holdturneringen:
I modsætning til de sidste par år, stillede vi kun med 5 hold i år. Der var simpelthen for mange medlemmer, som ikke mente, at de havde tid til at spille holdskak.

1. Holdet: Det blev lidt en sæson på det jævne. Gruppen var meget stærk, da alle 3 nedrykkere fra 2. division var endt i denne 3. division. Da der kun var en klar nedrykningskandidat og SK1968 II hurtigt viste sig at være klart det stærkeste hold, skulle vi også rette opmærksomheden mod nedrykningsstregen. Uden de store problemer sikrede vi os 3. pladsen. Topscorer blev Steen Andersen med 5½ point.

2. Holdet: I år havde holdet fundet den rette kombination af rutine og talent. Holdet vandt alle 7 kampe og sluttede som en klar nr. 1. De unge spillere gjorde næsten rent bord med 16 p. i 18 partier. Da de øvrige også gjorde det godt, skulle det også ende godt. Det ser ud til, at holdet mister nogle spillere til næste sæson, men mon ikke vi alligevel kan stille et slagkraftigt hold til Mesterrækken. Topscorer blev Peter Grove med 6 point.

3. Holdet: Slutresultatet blev en 7. plads men uden de store nerver, da der var langt ned til 8. pladsen. På forhånd var der 4 stærke og 4 knap så stærke hold i gruppen. De indbyrdes kampe med de 3 andre bundhold blev derfor ekstra vigtige. Måske bliver 3. holdet lidt stærkere næste år, da det bliver det stærkeste hold, som spiller på hverdagsaftener. Topscorer blev Jens Olaf Fogh med 4 point.

4. Holdet: På forhånd var de udset til prygelknabe, da det var en række uden svage hold. De var på papiret uden chance i alle kampe. Nu kan papir jo være taknemmeligt. Holdet rykkede godt nok ned, men ikke uden kamp. De tabte kun stort en gang, og det var ganske glimrende mod vores 2. hold. I resten af sæsonen tog de points fra 2. holdets konkurrenter. Med mindst 2½ p. i hver af de øvrige kampe, var det faktisk en flot sæson. Topscorer blev enmandshæren Kurt Aalbæk med 5 point.

5. Holdet: I lighed med sidste år, var holdet placeret i B-rækken. Denne række var ret stærk i forhold til vores hold, som da også endte med at tabe alle kampene. Desværre også bundopgøret i sidste runde. Med et uafgjort resultat var sidstepladsen undgået. Topscorer blev Cathrin Lange med 3½ point i 5 kampe.

Alt i alt en udmærket sæson med en oprykning og en nedrykning. 4. holdets nedrykning var nem at forudsige, da der ikke rigtigt var noget andet hold at hænge hatten på. Næste år må vi håbe på en god sæson for 1. holdet, da lodtrækningen ser god ud. Desuden er der også den motivation, at vi kan rykke fra 3. til 1. division. Det bliver også spændende at følge 2. holdet i Mesterrækken.

Organisationsmæssigt:
Sæsonen startede langt bedre end sidste år, da vi kom tidligt i gang med klubturneringen. Derfor blev vi færdig med efterårsturneringen inden jul. Tillige fik vi tid til at få eksterne undervisere til at gøre klubbens medlemmer stærkere.

I løbet af efteråret fik vi besøg af Mark Dvoretsky, som regnes for verdens bedste skaktræner. Han brugte 4 dage i klubben, hvoraf den ene dag var åben for spillere fra andre klubber. På den måde fik vi dækket nogle af udgifterne, så arrangementet i den sidste ende faktisk gav overskud til glæde for klubbens regnskab. Der var altså i modsætnings til Artur Jussupows besøg ingen undervisning for breddespillerne i klubben. Det gjorde vi i stedet senere på sæsonen med hjælp fra den danske IM’er Uffe V. Schou. Her var det alle klubbens spillere, som kunne deltage.

De store turneringer er klubturneringen og holdturneringen. De kræver meget tid og en del arbejde bagved kulisserne. Klubturneringen har Steen og Bjarne taget sig af, mens holdturneringen er fordelt på flere hænder med holdledere og en holdkoordinator. Umiddelbart forventede vi store problemer med klubturneringen, da Bent Jensen stoppede som turneringsleder. I stedet meldte Steen og Bjarne sig frivilligt som turneringsledere. Det var godt for klubben, da de har kørt turneringen på glimrende vis. Desværre meldte Bjarne sig pludseligt ud af klubben i løbet af forårsturneringen. Vi står derfor og mangler en turneringsleder, som kan klare klubturneringen sammen med Steen. Hvis der er nogen, som har lyst, skal de bare sige til. Enten direkte til mig eller via en snak med Steen.

Flere af de andre opgaver, som Bent lavede, har Steffen i stedet lavet. Han kommer tidligt og laver kaffen. Sodavand og øl er også hans fortjeneste. Desuden er han tit blandt de sidste, som går. Hvis han så ikke lige har tid, eller er optaget af noget andet, kan man næsten altid regne med Svend, som lige tager en klud og sørger for, at det hele ser pænt ud, når vi går.

Det lader til, at den lidt kortere betænkningstid i klubturneringen og dermed afskaffelsen af hængepartier har gjort livet noget nemmere for turneringslederne. Nu skal vi så også til at spille med 1 t. + 45 min. til 40 træk i 6. HKs holdturnering. Den er vi allerede vant til, så det betyder ikke det store for vore spillere.

Klubbens hjemmeside har Steen hovedsageligt stået for i løbet af den forgangne sæson. Brian Sørensen trak sig i løbet af sæsonen pga. manglende tid. Som vi har været vant til, er siden altid hurtigt opdateret med nyheder fra den store verden tillige med resultater fra klub- og holdturneringen.

Med fare for at gentage mig selv, vil jeg sige, at Eskild som sædvanligt har forvaltet klubbladet på glimrende vis. Eskild har fortsat brugt meget tid på dette og præsterer et rigtigt flot blad. I løbet af sæsonen er der udkommet 7 numre.

I starten af februar var vi arrangør af ÅM, som blev spillet på Hasle skole, sammen med SK1968. Som tidligere nævnt var der ikke mange deltagere, og lysten til at bruge så meget tid på så lille en turnering er ikke særligt stor.

Udenfor klubbens regi kan det også nævnes, at såvel Steen som Jesper stadigvæk er aktive i 6. HKs bestyrelse.

Med den ekstra tid, som den nye betænkningstid i klubturneringen har givet, burde det i den nye sæson være muligt at sætte nogle aftener af til undervisning. Hvis vi gør det til en vane at lave et tilbud til klubbens medlemmer på nogle af de aftener, hvor vi laver opsamling til klubturneringen, kan vi endelig komme i gang. Jeg ved, at webmasteren har nogle planer til hjemmesiden. Umiddelbart mener jeg, at vi har en del kompetente medlemmer af klubben, som nemt vil kunne lave undervisning for flere af de øvrige medlemmer. Dermed kan vi sprede arbejdet ud på flere personer.

Som noget af det sidste vil jeg gerne nævne vores rygeregler, da de ikke bliver overholdt mere. Til en start vil jeg læse de nuværende regler op.

"Der må ryges hele aftenen bag det hvide espalier i caféen (de nederste 2 m. af caféen). I den nederste del af caféen er det først tilladt efter kl. 21.00, og i den øverste del af caféen må der slet ikke ryges. Der er rygeforbud i klubbens øvrige lokaler.Reglerne blev vedtaget på generalforsamlingen i 2001. Ifølge lokalcentrets regler må der kun ryges i dele af caféen, så en diskussion om rygning i vore øvrige lokaler er unødvendig, da det ikke er en mulighed. I fremtiden vil jeg opfordre alle klubbens medlemmer til at sikre, at vi overholder de regler, som medlemmerne nu en gang har vedtaget. Til medlemmer, som er kommet til siden, vil jeg sige, at de er lovligt undskyldt. De har ikke kendt til reglerne og bestyrelsen har ikke i tilstrækkelig grad været efter overtrædere af reglerne. Det burde heller ikke være nødvendigt, da det må være i alles interesse, at regler ang. rygning overholdes. I fremtiden vil jeg lave et opslag til turneringstavlerne, hvor vore regler ang. rygning står. Så kan alle nye som gamle medlemmer se dem.

Det var ordene fra formanden og efter en pause opfordrede dirigenten til kommentarer til beretningen. Der var ikke mange spørgsmål eller kommentarer til beretningen, som derefter blev godkendt med akklamation.

3. Regnskab:
Regnskabet viste et overskud på 8.135,88 kr. Og kassebeholdningen var pr. 30. april 2004 på 49.613,29 kr. (Se kassererens kommentarer til tallene på side 10).

Kassereren gjorde opmærksom på juniorernes muligheder for tilskud til koordinerede turneringer, samt forslag til indkøb til biblioteket efter ønske fra medlemmerne.

Regnskabet blev godkendt.

4. Kontingent:
Ved den seneste generalforsamling blev der vedtaget en kontingentforhøjelse pga. tilsvarende stigninger hos Unionen. Men virkeligheden har ændret sig, og siden sidste år er portostøtten til foreninger politisk blevet fjernet. Det har betydet at Unionen har været nødsaget til at pålægge samtlige kontingentgrupper en stigning på kr. 80 årligt. Da vi havde budgetteret med at kontingentstigningen ville blive kr. 40, 20, 20 og 10 for henholdsvis seniorer, pensionister, juniorer og børn, er vi nødt til at hæve kontingentet igen i år. Vi mangler henholdsvis kr. 40, 60, 60, 70 for de fire kontingentgrupper årligt.

Derfor foreslår bestyrelsen følgende halvårlige kontingentsatser vedtaget på generalforsamlingen og gældende fra og med førstkommende kontingentperiode. De gamle satser er i parentes:

Seniorer (kr. 300) kr. 320
Pensionister (kr. 150) kr. 180
Juniorer (kr. 150) kr. 180
Børn (kr. 100) kr. 135

Udover den øgede kontingentstigning der er blevet pålagt klubberne fra Unionens side, er der også kommet en mindre stigning fra hovedkredsen. Den prøver vi at indarbejde i det gamle budget. Vil dette vise sig ikke at være muligt, må vi have kontingentstigninger til debat igen næste år.

5. Indkomne forslag:
Der var kommet et forslag fra Svend Enevoldsen, der opfordrede til en general oprydning i klubskabet på en af klubbens "fridage".  En 5-6 medlemmer kan mødes en tirsdag aften og rydde op. Derefter kan evt. udnævnes et par materialeforvaltere.

6. Valg:
a) Valg af kasserer.
afg. Kristian Kjær Jensen. Kristian Kjær Jensen blev genvalgt.

b) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
afg. Peter Ulrich og Jakob Kjær Jensen. Jakob Kjær Jensen blev genvalgt og Andreas D. Sørensen.

c) Valg af 1 suppleant.
Afg. Dennis Hellegaard. Peter Ulrich blev valgt.

d) Valg af revisor.
Afg. Henning Matzen. Henning Matzen blev genvalgt.

e) Valg af revisorsuppleant.
Afg. Daniel Ulrich. Daniel Ulrich blev genvalgt.

7. Eventuelt:
Steffen Kullberg, der frivilligt har påtaget sig opgaverne som opryder og kaffebrygger, opfordrede medlemmerne til at ryde op efter sig selv og sætte flasker, kopper og andet service på plads på oprydningsvognen efter brug.

Finn Lauersen mente at det var ren luksus at tillade rygning i klubben. Steen Andersen gjorde opmærksom på at rygning var forbudt ved holdkampene.

Enkelte medlemmer efterlyste emner til undervisning.

Cathrin Lange udtrykte tilfredshed med såvel klubblad som hjemmeside og opfordrede generalforsamlingen til at give et stort applaus for indsatsen.
- - -
Her sluttede generalforsamlingen. Dirigenten runde af og takkede for god ro og orden.
- - -

Efter generalforsamlinger var der præmieoverrækkelse.

Præmieoversigt

Efterår 2003

Mester:
1. Jesper Skjoldborg 8/9
2. Jakob K. Jensen 7/9
3. Kristian K. Jensen 6/9

1. Klasse:
1. Jens Olaf Fogh 7½/8
2. Svend Enevoldsen 5½/8
3. Peter Grove 4½/8

2. Klasse:
1. Henrik Schrøder 6½/9
2. Kurt Ålbæk 6/9
3. Daniel Ulrich 5½/9

3. Klasse:
1. Asbjørn Korsholm 7/9
2. Johnny Sparvang 6½/9
3. Jens Jørgensen 6/9

4. Klasse:
1. Allan Madsen 7½/9
2. Cathrin Lange 7/9
3. Torben Fogh 6/9
4. Hans Rohde 5½/9

Forår 2004

Mester:
1. Kristian K. Jensen 8/9
2. Jesper Skjoldborg 6½/9
3. Jakob K. Jensen 6/9

1. Klasse:
1. Benny Lauridsen 6½/9
2. Dennis Hellegaard 6½/9
3. Brian Sørensen 6/9

2. Klasse:
1. Asbjørn Korsholm 7/9
2. Finn Laursen 6½/9
3. Daniel Ulrich 6/9

3. Klasse:
1. Max Lange 8/9
2. Cathrin Lange 7/9
3. Peter Ulrich 5½/9

4. Klasse:
1. Kristian Seegert 8/9
2. Lars Tvis Knudsen 6½/9
3. Torben Fogh 6/9
4. Maria Kjær Petersen 5½/9
5. Michael Madsen 5½/9

Bedste junior udenfor præmierække:
Yury Shevtsov

Alternativ :
1. Thomas Schultz +2,40
2. Freddy Magnussen +0,95
3. Hans Rohde +0,90

Holdturnering:
1. holdet: Steen Andersen 5½/7
2. holdet: Peter Grove 6/7
3. holdet: Jens Olaf Fogh 4/7
4. holdet: Kurt Aalbæk 5/7
5. holdet: Cathrin Lange 3½/5

Klubmester:
Jesper Skjoldborg + pokal til gammel klubmester (Jesper Skjoldborg)

Holdfighter:
Kurt Aalbæk

Juniorpokal:
Jens Olaf Fogh

Specialpokal fra Samuelsen:
Svend Enevoldsen