Nyt fra kassereren

Af Kristian K. Jensen 

I forbindelse med afslutningen af det seneste regnskab der blev fremlagt ved generalforsamlingen d. 1. juni 2004 var der en række punkter jeg gerne ville have diskuteret med klubbens medlemmer. Jeg var inde på lidt af det til generalforsamlingen, men her følger det hele, og samtidig lidt mere overskueligt. Blandt emnerne er kontingent, juniortilskud og holdkørsel.

Kommentarer til regnskabet og kontingentforhøjelsen

Regnskabet for sæsonen 2003/2004 viste et ganske pænt overskud. Det var helt bevist fra bestyrelsens side at skaffe dette overskud, da der året før havde været et endnu større underskud, som skulle dækkes ind. Måden hvorpå vi fik det store overskud, var primært ved at fremskrive en kontingentforhøjelse som DSU havde varslet, der ville indtræde for sæsonen 2004/2005. Dermed skulle vi jo ikke til at diskutere kontingentforhøjelser ved næstkommende generalforsamling – troede vi. Derudover havde vi en række ekstraordinære indtægter, nogle vi havde kendskab til ville komme, og enkelte vi ikke havde kendskab til. Bl.a. solgte vi nogle gamle aftjente brikker, brætter og ure mm.

Alligevel har bestyrelsen set sig nødsaget til at lade klubbens kontingent stige, og det skyldes alene at DSU på Deres seneste delegeretmøde, har ladet kontingentet stige udover det allerede varslede. Dette er også årsagen til, at jeg og resten af bestyrelsen valgte at foreslå kontingentforhøjelsen, som klubbens medlemmer heldigvis uden større sværdslag vedtog. Forhøjelsen svarer udelukkende til samme beløb, som DSU har lagt oveni de allerede varslede forhøjelser. Derudover er der kommet en mindre stigning i det beløb, som klubben årligt opkræves fra 6. hovedkreds. Det er hidtil ikke lagt ovenpå medlemmerne i den nuværende kontingenttakst, som efter sommerferien er som følger pr. halvår:

Seniorer          kr. 320
Pensionister    kr. 180
Juniorer           kr. 180
Børn               kr. 135

Med disse takster bør regnskabet nogenlunde gå i nul.


Til vores yngre medlemmer: Juiortilskud

I de seneste to regnskabsår, er tilskuddet til juniorers turneringsdeltagelser faldet hvert år. Dette er ikke et udtryk for klubbens holdning. Vi er meget glade for alle vores junior og børnemedlemmer, og ønsker at støtte dem alle til større turneringsaktivitet. Vi har allerede en fast tradition for, at vi betaler 25% af turneringsindskuddet til alle koordinerede turneringer somI deltager i. Det eneste I skal gøre, er at henvende Jer til mig, og fortælle hvor I har deltaget, og hvad turneringsindskuddet er. Så vender jeg snarest tilbage med den berettigede godtgørelse. Det betyder, at juniorer kun skal betale halvdelen af turneringsindskuddet i denne type turneringer, da 6. hovedkreds har en lignende ordning, som dog fungerer automatisk for det meste.

I er ligeledes velkomne til at aflevere en skriftlig ansøgning om tilskud til andre udgifter i forbindelse med større turneringer, I skal deltage i, primært i udlandet. Så vil bestyrelsen sammen diskutere muligheder for og eventuelt størrelse af et tilskud. Hellere ansøg en gang for meget end for lidt. Er I i tvivl, er I altid velkomne til at spørge mig eller et andet medlem af bestyrelsen.


Holdkørsel

Jeg har været lidt ked af den lange ekspeditionstid i forbindelse med udbetalingen til de flinke personer, som kører vores skakhold rundt til de forskellige spillesteder, hvilket er nødvendigt for at vi kan deltage i holdturneringen. Derfor har jeg med assistance fra KRAK fundet distancerne til samtlige mulige modstandere for vores hold (med undtagelse af 1. holdet), for dermed altid at være i stand til at betale kørepenge ved næstkommende klubaften. Taksterne kan ses her:

 

km

retur

kroner

 

km

retur

kroner

SK 1968

 

 

 

Nordre

 

 

 

Aros

 

 

 

Randers Sk

44

88

kr 132,00

Auning

44

88

kr 132,00

Rokaden

44

88

kr 132,00

Brabrand

 

 

 

Silkeborg

44

88

kr 132,00

Ebeltoft

55

110

kr 165,00

Skanderborg

21

42

kr 63,00

Grenå

67

134

kr 201,00

Skolerne

 

 

 

Hadsten

30

60

kr 90,00

Skødstrup

22

44

kr 66,00

Hinnerup

21

42

kr 63,00

Tjele

62

124

kr 186,00

Hørning

10

20

kr 30,00

VRS

 

 

 

Malling

14

28

kr 42,00

Åbyhøj

 

 

 

Mårslet

8

16

kr 24,00

Århus

 

 

 

Skulle nogle af forskellige årsager køre længere, eller ikke være enig i disse distancer, finder vi naturligvis også ud af dette. Dette er blot vejledende distancer, som jeg vil benytte mig af, for at lette ekspeditionstiden, hvis ikke andet oplyses.

Kontingentindbetaling

Jeg har desværre haft en række indkørselsvanskeligheder ved det nye opkrævningsprogram, men jeg mener det fungerer nu. Det betyder at I vil modtage opkrævning for efteråret i september, med betaling i oktober og for foråret vil det tilsvarende være februar med betaling marts. Jeg skal samtidig opfordre alle til at tilmelde opkrævningerne betalingsservice. Det letter jobbet for mig, og samtidig sparer I Jer selv en tur i banken eller på nettet, samt gebyret I betaler ved en indbetaling. Ved den seneste opkrævning betalte kun 14 via betalingsservice. Hvis I mener at have tilmeldt Jer betalingsservice, men fortsat modtager en giroopkrævning, betyder det, at I endnu ikke er registreret via betalingsservice, og derfor skal betale opkrævningen som normalt, og prøve igen at tilmelde Jer betalingsservice.