B&B
hjørnet

PROBLEMSKAK (26)

Af Bent Overgaard og Børge Hansen

wpe1.jpg (10407 bytes)

Problemskak for husarer!

Den kendte skakproblemist Hugo Knuppert fortæller selv, at han ofte kiggede på den smukke dame på billedet (her ovenfor) og forsøgte at finde ud af, hvilken skakopgave hun studerede så ivrigt. Han troede, at der var tale om en hjælpemat, men fandt så frem til den opgave, som vi bringer som nr. 65.

Desuden er der 2 opgaver med fordringen mat i 2 træk. Den første er af et ikke ukendt medlem af Viby skakklub. Betegnelsen efter hans navn er foruden en karakteristik af manden en betegnelse for, at opgaven her publiceres for første gang!

Opgave 63.
Børge Hansen, original.
wpe2.jpg (17596 bytes)

Mat i 2 træk.


Opgave 64.

John Tornerup, Skakbladet, juli 1989.
wpe3.jpg (17910 bytes)

Mat i 2 træk.

Opgave 65.
Ukendt forfatter.
wpe4.jpg (16726 bytes)

Mat i 3 træk.


Løsninger til problemskak 24:

Opgave 60.
P. A. Larsen, Nationaltidende 1893

1.Kd7,Kg5. 2.Tf1,Kh5. 3.Tf5#.
1.-,Ke5. 2.Kg6,Ke6. 3.Te4#.
1.-,Ke6. 2.Td5,Ke7. 3.Te5#.

Opgave 61.
John Tornerup, „Arbejder-skak", juli 1938.

1.Dc2. Truer 2.Txe4#.
1.-,Kxe5. 2.Dc3#.
1.-,Kxe3. 2.Dd3#.
1.-,Sxe5. 2.Sf5#.
1.-,dxe5. 2.Dc5#.

Truslen og de to første varianter beskriver bindingsmatter, idet sorts Sf6 ville kunne slå på e4, hvis ikke den var bundet af Lg7, og sorts bonde på e4 ville kunne slå på d3, hvis ikke den var bundet af Te5. De to sidste varianter beskriver selvblokader, idet sorts konge ville kunne flygte til e5, hvis ikke sort netop forinden ved at slå en brik på dette felt selv havde blokeret dette.

Opgave 62.
John Tornerup, „Arbejderskak", november 1949.

1.c4. Truer 2.Dc7#.
1.-,Kxc4. 2.Db5#.
1.-,Lxc4. 2.Ld4#.
1.-,Le8. 2.Dd5#.

En fin miniature (en miniature er en opgave med højst syv brikker).