background image
VIBY SKAKKLUB - NR. 120 - OKTOBER 2005
1
Klubturneringen
Holdturneringen 2005/2006
Mat i to
Tårn i slag
EM for unge
Barne-/juniorpræmie
Holdturneringen 2005/2006
Det sker i klubben
Biblioteket
5
3
5
8
9
10
14
14
15
16
Indhold:
30. ÅRGANG
OKTOBER 2005
KLUBBLAD
120
Tårne i slag! Se side 9.
background image
2
VIBY SKAKKLUB - NR. 120 - OKTOBER 2005
Nr. 120 - 18. oktober
2005
Nummer 121
forventes at udkomme
tirsdag den 29. november 2005.
Stof til dette nummer skal
afleveres senest tirsdag den
22. november2005.
BESTYRELSEN
Formand:
Lars G. Hougaard
Telefon 8621 7736
e-mail: lgh@trafik.aarhus.dk
Kasserer :
Kristian Kjær Jensen
Telefon 8250 6170
e-mail:
kasserer@vibyskakklub.dk
PR:
Børge Hansen
Telefon 8614 5172
Ungdomsleder:
Jesper Skjoldborg
Telefon 4040 4150
e-mail:
jesper_skjoldborg@hotmail.com
Bestyrelsesmedlem:
Andreas D. Sørensen
Telefon 8619 1490
Redaktør:
Eskild Ebbesen
Telefon 8629 3735
e-mail: ese@lite.dk
Web-master.
Steen Andersen
Telefon 8696 9643
e-mail: mie_steen@mail.dk
Klubbens hjemmeside:
www.vibyskakklub.dk
En velfungerende klub...
Viby Skakklub er en velfungerende skakklub. Der er orden i
økonomien. Vi har en dygtig kasserer, der har orden i tingene.
Der er et bæredygtigt medlemstal. Klubben har en masse unge
spillere, der udmærker sig positivt i mange turneringer, hvor
de er med til at sætte Viby på landkortet.
Vi har fine lokaliteter, hvor der både kan spilles seriøst skak,
og en "slyngelstue", hvor der med tilpas respekt for de igang-
værende alvorlige partier også er plads til at udveksle et
fodboldresultat. Klubturneringen er et tilløbstykke for med-
lemmerne. Vi har 6 hold tilmeldt holdturneringen. Vi har en
særdeles velfungerende og altid hurtigt opdateret webside. Vi
har et klubblad, der vel også må siges at være nogenlunde vel-
fungerende.
- Altså en meget synlig og dygtig indsats fra bestyrelsens
side.
Men når det drejer sig om varetagelsen af de praktiske op-
gaver, det er at holde gang i klubben på en klubaften, så er be-
styrelsesmedlemmerne mere usynlige. Det kan skyldes to for-
hold. At to af bestyrelsens fem medlemmer har valgt klub-
turneringen fra og derfor ret ofte udebliver og at formanden,
helt reelt, i sin beretning gjorde opmærksom på, at han ikke ser
sig i stand til at bruge så meget tid på klubben, udover hvad
han betegnede som konduite, støttet af flere års erfaring, og det
bad han medlemmerne være opmærksomme på, når man nå-
ede frem til punktet, valg af formand.
Disse forhold kan få den konsekvens, at det vil være meget
lidt sandsynligt at kunne komme til at spille skak i klubben,
hvis tilfældet vil, at fire til fem, ikke her navngivne personer/
ildsjæle, (alle ikke-bestyrelsesmedlemmer) skulle være fravæ-
rende på én og samme tid.
Derfor vil lidt mere opmærksomhed fra bestyrelsesmed-
lemmernes side, når det drejer sig om de praktiske ting i klub-
ben, være ønskeligt, og bestemt ikke mindst, når det gælder
oprydning efter en skakaften!
Målet må jo fortsat være - en velfungerende klub!
background image
VIBY SKAKKLUB - NR. 120 - OKTOBER 2005
3
Af Steen Andersen
2/3 af efterårsturneringen er ved at være af-
viklet, og der begynder at tegne sig et billede
af hvem der skal løbe med præmierne denne
gang. Og i flere grupper er der nogle artige
overraskelser på vej.
Mesterklassen:
I mesterklassen har Jens Olaf Fogh lagt ud i
et hæsblæsende tempo. Ganske vist har Jens
kun spillet 4 partier, men han er den eneste
spiller i turneringen der stadig kan prale af en
100% score!
Efter Jesper Skjoldborgs afbud til efterårs-
turneringen, lignede kampen om klub-
mesterskabet vel på forhånd et opgør mellem
Kristian K. Jensen og Lars G. Hougaard, men
man må sige at Jens har meldt sig ind i kam-
pen.
Indtil videre har Lars og Kristian givet to
remiser i turneringen, og med fremme er også
Morten K. Poulsen og Henning Matzen, som
begge har sat 1½ points til.
I den anden ende af tabellen ser det svært
ud for Børge Hansen og Svend Enevoldsen
at overleve, men Jakob Risager og Asbjørn
Korsholm skal også gøre noget ved scoren,
hvis de ikke vil havne i nedrykningsfare.
1. Klasse:
I 1. klasse har alle spillere afviklet 6 runder,
og det burde jo give et afklaret billede. Det er
imidlertid en meget åben klasse, hvor alle
åbenbart kan slå alle.
"Mårslet-banden", Eskild Ebbesen og Finn
Laursen tog en overraskende føring med hver
4 point efter 5 runder, men tabte så begge i 6.
runde.
Dermed har Søren Jensen nu lagt sig et
mulehår foran de øvrige, med sine 4½ point.
Forhåndsfavoritterne Brian Sørensen og
Benny Lauridsen er endnu med i kampen om
de to oprykningspladser, men "fjumre-kvo-
ten" er vist opbrugt for denne gang.
2. Klasse:
Hans Cramer har gjort et imponerende come-
back i klubben i 2. klasse. Efter en usikker
start, hvor en vunden stilling blev tabt i 1.
runde, er de næste 4 partier blevet vundet, og
ligesom Johnny Sparvang, som også er kom-
met flot tilbage efter en turneringspause, er
Jens Olaf Fogh. Fuldt hus i efterårsturneringen efter
fire runder. (Forringet billedkvalitet - beklager).
KLUBTURNERINGEN - EFTERÅR 2005
background image
4
VIBY SKAKKLUB - NR. 120 - OKTOBER 2005
Hans en alvorlig oprykningskandidat.
Med fremme er også Rudolph Werk, som
fortsætter fremgangen efter sejren i 3. klasse i
foråret.
I baghjul til disse tre finder vi Tobias Boje
og Kristian Seegert med 3 point + udsat parti.
De to stortalenter har dog ikke for alvor vist
noget i denne turnering. Tobias har atter vist
sig lidt for glad for de halve løsninger, og
Kristian har været meget op og ned.
En sidste spiller med mulighed for at
blande sig i toppen er Brian Kristensen, hvis
han ellers får et fornuftigt udbytte af sine ud-
satte partier.
3. Klasse:
3. klasse ligner et parløb mellem Ove Kehlet
og Max Jansen-Lange. Indtil videre har de
blot afgivet et halvt point - mod hinanden.
Begge ser meget stabilt spillende ud, og det
er faktisk svært at se, hvem der skulle kunne
blande sig i oprykningsstriden.
Men der er jo også en 3. præmie at spille
om. Og hvem der skal have den, ser meget
åbent ud. Cathrin Lange eller Maria Kjær Pe-
tersen måske?
4. Klasse:
Endelig er der så 4. klasse, som blev lidt ro-
det af at der var tilmeldt 11 spillere, og en
spiller så endte med at udgå. Dermed altså 9
partier som i de andre grupper, men i et
skema med 11 runder.
Rundelægningen er derfor blevet delvis
brudt med mange partier spillet forud, og det
kan derfor være svært at danne sig et overblik
over stillingen i gruppen.
Tre spillere, Svend Aage Jensen, Yury
Shevtsov og Michael Rosholm. har opnået
5½ point, men med hhv. 1, 3 og 4 partier til-
bage at spille. Derfor står Michael med de
bedste chancer for at vinde gruppen, men der
skal selvfølgelig ikke snubles alt for meget!
De øvrige spillere kæmper nok om de se-
kundære præmier i gruppen. Hans Rohde og
K.S.Andersen, hver med 4 point (3 partier til-
bage) og Vagn med 3½ point (+ 4 partier) lig-
ger bedst til.
Hans Cramer har gjort et imponerende come back.
Fire point er det blevet til i de første fem runder.
Se lige denne stilling, opstået i partiet i 1. klasse mellem
Eskild og Søren. Hvid er i trækket, men overser
fuldstændig en mat i to. - Kan du se den?
Partiet har udløst en lille tekst på side 8.
background image
VIBY SKAKKLUB - NR. 120 - OKTOBER 2005
5
Viby I: 1. DIVISION
Holdopstilling:
1.bræt: Jesper Skjoldborg
2.bræt: Jakob K. Jensen
3.bræt: Lars G. Hougaard
4.bræt: Kristian K. Jensen
5.bræt: Martin Lund
6.bræt: Morten Kjær Poulsen
7.bræt: Jens Olaf Fogh
8.bræt: Asbjørn Korsholm
Holdleder:
Jesper Skjoldborg
Telefon 4040 4150
1. runde:
Søndag 6. november
Hjemme mod Jetsmark
2. runde:
Søndag 20. november
Ude mod SK 1968 II
3. runde:
Søndag 11. december
Ude mod Århus
4. runde:
Søndag 15. januar
Ude mod Viborg
5. runde:
Søndag 5. februar
Hjemme mod Skolerne II
6. runde:
Søndag 5. marts
Ude mod Læseforeningen
7. runde:
Søndag 19. marts
Hjemme mod Kjellerup
Sidste runde arrangeres af Viby Skakklub.
Alle kampe startes kl. 12.00.
Viby II: A-RÆKKEN
Holdopstilling:
1.bræt: Steen Andersen
2.bræt: Henning Matzen
3.bræt: Jakob Koba Risager
4.bræt: Peter Grove
5.bræt: Børge Hansen
6.bræt: Benny Lauridsen
7.bræt: Svend Enevoldsen
8.bræt: Thomas Blum
Holdleder:
Svend Enevoldsen
Telefon 8619 3825
1. runde:
Tirsdag 1. november
Hjemme mod Viby III
2. runde:
Tirsdag 22. november
Ude mod Hinnerup I
3. runde:
Mandag 12. december
Ude mod Randers II
4. runde:
Tirsdag 17. januar
Hjemme mod SK 1968 V
5. runde:
Tirsdag 5. februar
Hjemme mod Silkeborg II
6. runde:
Mandag 27. februar
Ude mod VRS I
7. runde:
Mandag 20. marts
(Hjemme) mod Skolerne III
Sidste runde arrangeres af SK 1968.
Alle kampe startes kl. 19.00.
HOLDTURNERINGEN 2005-2006
background image
6
VIBY SKAKKLUB - NR. 120 - OKTOBER 2005
Viby III: A-RÆKKEN
Holdopstilling:
1.bræt: Andreas D. Sørensen
2.bræt: Berno Hansen
3.bræt: Eivind Simonsen
4.bræt: Eskild Ebbesen
5.bræt: Finn Laursen
6.bræt: Søren Jensen
7.bræt: Kurt F. N. Ålbæk
8.bræt: Henrik Schrøder
Holdleder:
Eskild Ebbesen
Telefon 8629 3735
1. runde:
Tirsdag 1. november
Ude mod Viby II
2. runde:
Torsdag 24. november
Ude mod Silkeborg II
3. runde:
Tirsdag 13. december
Hjemme mod Skolerne III
4. runde:
Tirsdag 17. januar
Hjemme mod VRS I
5. runde:
Mandag 6. februar
Ude mod SK 1968 V
6. runde:
Tirsdag 28. februar
Hjemme mod Randers II
7. runde:
Mandag 20. marts
(Ude) mod Hinnerup I
Sidste runde arrangeres af SK 1968.
Alle kampe starter kl. 19.00.
Viby IV: C-RÆKKE II
Holdopstilling:
1.bræt: Kristian Seegert
2.bræt: Per Møller
3.bræt: Johnny Sparvang
4.bræt: Tobias R. Bøje
5.bræt: Rudolph Werk
6.bræt: Brian Kristensen
7.bræt: Mogens Engsig-Karup
8.bræt: Bent Overgaard
Holdleder:
Brian Kristensen
Telefon 5176 2466
1. runde:
Tirsdag 22. november
Hjemme mod Aros
2. runde:
Mandag 12. december
Ude mod SK 1968 VII
3. runde:
Tirsdag 7. februar
Hjemme mod Skødstrup IV
4. runde:
Torsdag 2. marts
Ude mod Silkeborg III
5. runde:
Tirsdag 21. marts
(Hjemme) mod Malling
Sidste runde arrangeres af Viby Skakklub.
Alle kampe starter kl. 19.00.
HOLDTURNERINGEN 2005-2006
background image
VIBY SKAKKLUB - NR. 120 - OKTOBER 2005
7
Holdleder:
Max Parylewicz
Telefon 8610 5507
1. runde:
Tirsdag 22. november
Ude mod Rokaden III
2. runde:
Tirsdag 13. december
Hjemme mod Tjele
3. runde:
Tirsdag 7. februar
Ude mod Hinnerup II
4. runde:
Tirsdag 28. februar
Hjemme mod Skødstrup III
5. runde:
Tirsdag 21. marts
(Ude) mod Grenaa
Sidste runde arrangeres af Rokaden.
Alle kampe starter kl. 19.00.
Viby V: C-RÆKKE I
Holdopstilling:
1.bræt: Max Jansen-Lange
2.bræt: Ove Kehlet
3.bræt: Torben Fogh
4.bræt: Kim Nissen
5.bræt: Max Parylewicz
6.bræt: Cathrin Lange
7.bræt: Maria Kjær Petersen
8.bræt: Malthe Parylewicz
Viby VI: D-RÆKKE II
Holdopstilling:
1.bræt: Peter Ulrich
2.bræt: Jens Jørgensen
3.bræt: Kurt S. Andersen
4.bræt: Erik Bock
5.bræt: Yury Shevtsov
Holdleder:
Peter Ulrich
Telefon 8629 3616
1. runde:
Tirsdag 22. november
Ude mod Århus IV
2. runde:
Tirsdag 13. december
Hjemme mod Brabrand
3. runde:
Tirsdag 17. januar
Hjemme mod VRS II
4. runde:
Tirsdag 7. februar
Hjemme mod Århus IV
5. runde:
Mandag 27. februar
Ude mod Brabrand
6. runde:
Mandag 20. marts
(Ude) mod VRS II
Sidste runde arrangeres af VRS.
Alle kampe starter kl. 19.00.
HOLDTURNERINGEN 2005-2006
background image
8
VIBY SKAKKLUB - NR. 120 - OKTOBER 2005
Mat i to..!
Af Eskild Ebbesen
Du kender det godt! Det er jeg helt sikker på.
Det er utroligt skønt at vinde et parti skak og
ikke mindst når gevinsten er mod en spiller,
man virkelig har respekt for.
Før et sådant parti har man gået og funde-
ret over, hvordan i al verden man skal spille.
Ikke nogen egentlig forberedelse, men kun
en umiddelbar vurdering af hvilket træk man
skal åbne med som hvid, og hvad mon sort så
vælger som første træk.
Det er jo Sort der i de fleste tilfælde be-
stemmer hvilket navn åbningen skal have.
Bliver det Siciliansk, Caro-Kann, eller Fransk
eller døber sort med sit første træk åbningen
til et af de indiske varianter, eller måske no-
get helt tredje. Så vidt jeg ved er der kun gan-
ske få åbninger der bliver døbt af hvids første
træk. Eksempeltvis Engelsk, Larsen-åbnin-
gen og sikkert et par stykker til. Der er mange
muligheder, men desværre fælles for dem
allesammen, så kender jeg kun ganske få va-
rianter, uanset hvad der bliver spillet. Men
det bliver jeg dog ikke fortvivlet over, for den
mangel på viden deler jeg utvivlsomt med
langt de fleste skakspillere på mit niveau.
Når det så alligevel lykkes at vinde et parti
skak, så kan jeg efterfølgende gå og blive så
opstemt og glad.
Ubevist trænger sejren sig på. Pludselig, ja,
selv lige midt i TV-avisen, ryger der lige en
tanke gennem hovedet: Du vandt dit parti.
Måske er det min underbevisthed der lige
midt i nyhedsformidlingen med krig og ofte
anden elendighed, lige synes jeg skal have
noget at glæde mig over. Så leverer den lige
en popupper: Du vandt dit parti!
Jeg har aldrig forsøgt mig med euforise-
rende stoffer udover alkohol og tobak. Så jeg
har ikke noget kendskab til, hvad det vil sige
at blive høj af den vej. Alligevel vil jeg, dog
uden en direkte sammenligning tro, at det at
vinde i skak også kan have en euforiserende
virkning. Jeg kan i hvert fald blive helt høj af
at vinde et parti skak. Flere dage efter at have
nuppet en stor skalp kan jeg være flyvende.
Desværre er der også her to sider eller far-
ver. Præcis som i skak: Hvid og Sort.
Har jeg derimod tabt, så har jeg de samme
tanker, bare med modsat fortegn, der kort kan
beskrives med et "Satans også" - efterfulgt af
en uendelig række af raseritegn, som kendes
fra tegneserier. - Det er sgu' ikke til at komme
sig over, og da slet ikke efter at underbevist-
heden også i tabssituationer er lige så leve-
ringsdygtig med popupper, som når man har
vundet!
Nå, jeg vandt altså - målt med min tomme-
stok - et meget vigtigt parti. Man "flyver"
hjem efter sådan en aften og smækker lige
trækkene op på det skakprogram, der sidder i
computeren, for at se om programmet nu
også er enig med mig i, at det virkelig var så
genialt spillet, som man selv har gået og bry-
stet sig af siden sejren kom i hus. Jeg skulle
jo "kun" bruge 19 træk før modstanderen gav
op!
Hvad fortæller programmet mig så?
Jo, de første træk bliver vurderet tilfreds-
stillende med en lille fordel, der langsomt
men sikkert bliver udbygget på plussiden. Så
det går altså den rigtige vej. Maskinen er enig
med mig så langt, men så får jeg pludselig et
mindre shock. Maskinen gør i træk 14 op-
mærksom på en mat i to træk, som jeg fuld-
stændig har overset!
Det var ren kuldegysning! Dermed for-
svandt også noget af glæden ved sejren. Det
er jo næsten ligeså slemt som at tabe partiet.
...Overse en mat i to?! Uhhh!!!
background image
VIBY SKAKKLUB - NR. 120 - OKTOBER 2005
9
Tårn i slag!
Af Brian Sørensen
Spilles der god skak i 1. klasse?
I 3 af mine 5 første partier i klubturneringen
her i efteråret 2005, stod tårnene næsten i kø
for lade livet. Jeg har ikke oplevet noget lig-
nende, specielt ikke som det var tilfældet i
eksempel nr. 1:
Eksempel nr. 1:
Hvid: Brian Sørensen
Sort: Finn Laursen
Hvid står meget fordelagtigt. Men jeg spillede
21.Td1, hvilket uden overdrivelse kan beteg-
nes som en fejl af de store! Inden Finn fik lej-
lighed til at slå tårnet, stoppede jeg uret og
strakte hånden frem som tegn på opgi
velse.
Eksempel nr. 2:
Hvid: Berno Hansen
Sort: Brian Sørensen
Berno har netop spillet tårnet til feltet f7. Han
gad af forståelige grunde ikke se den sorte lø-
ber slå tårnet, og opgav med det samme!
Eksempel nr. 3:
Hvid: Brian Sørensen
Sort: Eskild Ebbesen
Jeg står nok lidt i overkanten, men spillede i
tidnøden det truede tårn fra d6 til feltet d5
(andre felter er bedre!). Ebbe havde absolut
ingen skrupler ved straks at slå tårnet, og jeg
måtte strække våben!
Se godt på de tre diagramstillinger og sig
mig: Behøver jeg selv at svare på det indle-
dende spørgsmål? Brian.
background image
10
VIBY SKAKKLUB - NR. 120 - OKTOBER 2005
Søndag den 20. august modtog turnerings-
lederne følgende afbud fra Michael Rosholm:
Hej,
Tobias og jeg vil godt melde afbud til den 13.
september og den 20. september. Tobias skal
til EM for unge(r) i Serbien-Montenegro (og
jeg skal med :-)
mvh.
Michael.
Dette afbud kunne jo sammen med de andre
afbud, vi modtager, blot registreres og tages
til efteretning, men der kom en aftale på plads
mellem Michael Rosholm og Steen Ander-
sen, der gik ud på, at Michael Rosholm kort
beskrev, hvordan det gik for Tobias ved dette
EM for unge, som fandt sted fra 14. septem-
ber til 23. september i Serbien-Montenegro.
Det kom der følgende referater ud af fra
Michael Rosholm. Ikke så meget med parti-
analyse og diagrammer, men med en glim-
rende resultatformidling runde for runde, og
også lidt om hvad en far får tiden til at gå
med mellem og under partierne.
Michael Rosholm sendte dagligt i perio-
den et referat af partierne som runderne skred
frem. I begyndelsen gik det fint med frem-
sendelsen, men fra femte runde stødte for-
midlingen på elektroniske problemer og blev
af den grund ikke så beskrivende som de før-
ste referater vi modtog.
1. runde.
15. september
Turen ned til Montenegro gik fint, eneste pro-
blemer var et aflyst fly og Tobias bagage som
forsvandt undervejs. Den er dog kommet til
overfladen i dag, og forventes at ankomme til
hotellet i løbet af dagen.
Hotellet er noget gammelt skrammel, men
sengene er OK, og da vejret er fantastisk op-
holder vi os alligevel ikke så meget på værel-
serne.
1. runde afvikledes onsdag kl. 15. Tobias
skulle møde Smirnov(!) fra Rusland med
2121 i rating. Altså ca. 700 mere end Tobias.
Tobias var hvid, og heldigvis valgte Smirnov
Siciliansk. Heldigt fordi Tobias har set på en
lukket siciliansk. Undervejs stod han flere
gange klart bedst, og ifølge landstræner Per
Andreasen var der også et par gevinschancer
undervejs, og Tobias tilbød remis da han var
en bonde foran. Russeren havde dog en kom-
bination i baghånden for han afslog, og så
kom kombinationen, efter ca. 28 træk, hvor
Tobias mistede noget materiale, var det slut.
Altså et hæderligt nederlag, men lidt ærger-
ligt. Men skidt, han er jo med for at lære.
For de øvrige danskere, som alle har delta-
get i internationale turneringer før gik det helt
fantastisk; 3 gevinster og en remis, mod spil-
lere fra bl.a. Bulgarien og Ukraine. 3.5 af 5
var netop ikke nok til at udløse den lovede
middag fra Ivan (Mads' far), som krævede 4
af 5. Hvis vi fortsætter som vi er startet bliver
han dog hurtigt en fatting mand :)
2. runde.
16. september.
Tobias skulle i anden runde møde Pipan fra
Slovenien, som ikke havde noget internatio-
nalt rating tal, og vi kunne ikke finde hans
slovenske tal nogetsteds. Vi kunne heller ikke
EM for unge(r) i Serbien-Montenegro
Af Eskild Ebbesen og især af Michael Rosholm
background image
VIBY SKAKKLUB - NR. 120 - OKTOBER 2005
11
forberede os, for han havde ikke nogen par-
tier vi kunne finde.
Tobias var sort og det blev spansk. Tobias
lavede ret hurtigt en lille fejl som kostede en
bonde, og han havde egentlig ikke rigtigt no-
gen kompensation for den, men på en eller
anden måde fik han kæmpet sig tilbage, så
han trods den manglende bonde stod bedst.
Da modstanderen anden gang tilbød remis
slog han dog til for at være sikker på at
komme på tavlen. Den efterfølgende analyse
viste også at partiet skulle ende remis, så det
var OK. Flot kæmpet!
I 3. runde skal han så møde Simanaitis fra
Litauen, som vi heller ikke har kunnet finde
noget på.
Det er dødhårdt at være med hernede som
forælder; de små vil jo gerne ud at bade, så vi
må sidde på stranden og svede, og mens spil-
let går på, sidder vi rystende af nerver og for-
søger at dulme dem med kolde øl :-)
3. runde.
17. september.
Pyha, det er altså knaldhård modstand her-
nede. Tobias har været vant til at kunne redde
sig ud af sit manglende kendskab til åbnings-
teori ved at kæmpe sig op i løbet af partiet,
men hernede, hvor de svageste modstandere
har 1700+ i rating er det altså op ad bakke!
I 3. runde mødte Tobias Siminaitis fra Li-
tauen som i anden runde havde spillet remis
mod en 1900+ mand, så det var endnu en
svær modstander.
Tobias var hvid, og modstanderen spillede
Caro-Kann mod e4. Absolut ikke Tobias' fa-
vorit, og allerede efter 3 træk kom den første
lille fejl. Ikke noget afgørende, men han kom
gradvist til at stå dårligere og dårligere, og
hver gang landstræner Per Andreasen kom ud
var der dårligere nyheder; så var han en
bonde nede, så var stillingen forværret, så
stod han klart til tab, og til sidst havde han
konge og to tårne mod konge, to tårne, sprin-
ger og to bønder, så det var helt sikkert tabt.
Men som det ofte sker med Tobias, som
kæmper til alt håb er ude, så så han pludselig
en mulighed for at ofre et tårn, med evig skak
eller pat til følge. Modstanderen tog sig en
blunder og hoppede på den, og så var der
pludselig endnu et halvt point på kontoen.
Ganske heldigt, især fordi Tobias ville have
lagt kongen ned hvis modstanderen havde
spillet dette træk korrekt.
Per var gået i forvejen hen til internet-ca-
feen for at skrive til DSU's hjemeside, og da
vi nærmede os sprintede Tobias i forvejen for
at overbringe nyheden:-) Først troede Per
ikke på det, men han kunne jo se på Tobias'
glade fjæs at den var god nok.
I fjerde runde venter en lokal mand,
Zesevic som også har fået et point via to re-
mis'er, mod en 1800+ mand og en 1900+
mand, så endnu en svær modstander. Tobias
skal spille med de sorte brikker, og i skri-
vende stund (lørdag formiddag) sidder dren-
gene med Per på stranden med et skakbræt
og terper åbningsteori, så de kan være klar.
I det hele taget lærer drengene (især Mads
og Tobias, de to yngste) utroligt meget af at
forberede sig og analysere spillene efterføl-
gende med Per og de tre ældre drenge, som jo
er en del sikrere i teorien.
Jeg vil tro at Tobias kommer hjem betyde-
ligt stærkere end da han drog afsted, men det
vil jo vise sig i klubturneringen. Fra faderen
kan vi nok ikke vente en tilsvarende forbed-
ring, da han er lidt for tungnem til at følge
med i de langhårede analyser som foretages
hernede :-)
Ellers var 3. runde ikke vores hidtil bedste,
men vi mødte saft suseme også stærk mod-
stand. Mads vandt over en stærk serber og
ligger nu med 2,5/3, så han er med helt
fremme! Afsindigt flot! I dag venter så en
azerbadjaner, så nu bliver det rigtigt svært.
Men han er fuld af selvtillid, så lad os nu se.
background image
12
VIBY SKAKKLUB - NR. 120 - OKTOBER 2005
De tre store tabte alle mod meget stærke
spillere, trods masser af gode forberedelser.
Fordi vi havde så gode resultater i de første
runder "slipper" vi for de på papiret svageste
modstandere, og det skal lige med, for der er
godt nok hård modstand.
Vi har ellers fået alvorlige problemer i den
danske lejr; solskoldede fædre! Vi har jo på-
taget os det ansvar at sidde i baren (en ter-
rasse lige ud til vandet) og holde øje med ud-
gangen fra spillelokalet sammen med Per, og
det er hårdt ved huden! Men vi lider i stilhed,
for arbejdet skal jo gøres, og vi er jo med for
det samme :-)
4. runde.
18. september.
Tobias har fået sig et nyt tilnavn hernede -
Houdini. Endnu en gang redder han sig ud af
en håbløs stilling, denne gang dog med hjælp
af modstanderen, Zecevic fra Serbien/Mon-
tenegro, som tilbyder remis i en vunden stil-
ling. Afbytningsvarianten i spansk, Tobias
har de sorte brikker, og kender nok lidt for
lidt til teorien. I hvert fald står han ret hurtigt
kritisk. Da Per kigger på stillingen efter halv-
anden time er han nede med 2 bønder, og står
til tab. Ivan, Mads' far konkluderer herefter at
"nåmen så bliver det jo endnu en sikker re-
mis". Og ganske rigtigt, Tobias vinder en
bonde tilbage, modstanderen panikker og til-
byder remis, selv om Tobias har 8 minutter
og modstanderen 62. Tak for det!
Det blev en god dansk dag med 50%, 2,5/5.
Mads tabte til en super-azerbadjaner, og er ind-
til videre ude af den absolutte topkamp i
drenge under 10. Synd, men han har en selvtil-
lid så han nok skal komme op igen. Den dreng
laver de mest afsindigt fantasifulde træk, som
ikke altid er korrekte, men de er underhol-
dende. Som Jakob konstaterede efter et af hans
gevinst-partier: "Det var ikke den nemmeste
måde, men helt sikkert den sjove
ste".
Kasper og Jakob spillede remis mod rigtigt
gode spillere, mens Benjamin fik en gevinst
efter et super godt spillet parti. Man kan læse
mere om partierne i Per's referater på DSU's
hjemmeside.
Der bliver spillet rigtigt meget skak her-
nede; vi starter dagen med morgenmad kl. 9,
derefter går Per, Ivan og jeg på internetcafe
for at rapportere hjem, mens drengene sidder
og ser på lidt åbningsteori (i dag søndag rus-
sisk og siciliansk fordi Mads modstander nok
spiller siciliansk og Tobias' tidligere har spillet
russisk). Når vi kommer tilbage ser de lidt på
teorien sammen med Per og Jakob, som
begge er hel utrolig dygtige til at forklare dem
teorien og ideerne med de forskellige træk.
Så er der frokost omkring kl. 13.00, hvor-
efter drengene hviler sig lidt og læser lidt
(ikke skak). Kl. 14 går vi langs stranden til
spillestedet, hvor partierne starter kl. 15.00.
Så spilles der i 3-4 timer, hvorefter analy-
serne af de spillede partier går i gang, og alle
fejlene og også de gode træk udpensles og
forklares af Per, ofte sammen med Stellan
Brynell, en svensk stormester, som er træner
for det svenske hold. Det er altså undervis-
ning på højt, højt plan. Efter aftensmaden,
som indtages omkring kl. 20.00 analyseres
der videre indtil 22-23, hvorefter det er sen-
getid. Ind i mellem bliver der tid til at læse
lidt Anders And eller se en film på DVD, for
lige at slappe lidt af og hvile hovedet. Men
det er en fornøjelse at se hvordan de suger vi-
den til sig, de små poder, især fra Per, men
ogsaa fra de store drenge, som er utrolig søde
til at hjælpe dem.
5. runde.
19. september.
Kunne ikke komme på min email konto i
dag, så her kommmer i stedet en rapport fra
en nyoprettet Yahoo konto.
Tobias mødte i 5. runde Popovic fra Ser-
bien-Montenegro, og de kom ud i en helt tra-
ditionel skoleskak åbning, som materielt var
background image
VIBY SKAKKLUB - NR. 120 - OKTOBER 2005
13
helt lige, selv om Tobias som sædvanlig kom
til at stå dårligt inde i partiet. Modstanderen
lavede imidlertid en fejl i slutspillet, og så
kom det første hele point paa tavlen, sådan at
Tobias nu er på 50%, 2,5/5. Super!
I dag er det hviledag, og i morgen venter
Matuszewski fra Polen med 1999 i ELO
rating, så han bliver nok en hård nyser.
Eneste anden dansker som fik point i går
var Benjamin Skjoldan, mens de tre andre
tabte. Mads mødte igen hård modstand i en
russer som spillede stærkt og havde forberedt
noget som Mads ikke kendte (Pirc).
Vejret er blevet dårligt herenede, det reg-
ner og blæser, men der er dog stadig 22-24
graders varme, men vejrudsigten er ikke så
god for resten af ugen, så vi kommmer nok
ikke så solbrændte hjem som vi havde håbet.
6. runde.
21. september.
Så skal jeg ellers love for at der blev skruet
op for spillestyrken. Indtil nu har Tobias mødt
rigtigt gode spillere, den lavest ratede har haft
over 1600 i rating, og de kommer jo alle fra
Øst-Europa eller lande som vi normalt ikke
tænker på som europaeiske; Azerbadjan,
Rusland, Armenien, Georgien, Ukraine, Po-
len, Serbien-Montenegro, Slovenien osv.
Normalt til EM møder de danske spillere
folk fra Holland, Belgien, Skotland, Norge,
Sverige osv., men her er vel 4/5 fra Øst-
Europa eller det tidligere Sovjet. Tobias har
således været oppe mod udelukkende stærke
modstandere, og selv om han har været hel-
dig har de jo alle en spillestyrke langt over
Tobias' ratingtal på 1400.
Men i går ventede Matuszewski fra Polen
med 1999 i ELO rating, og Tobias spillede et
kanon-parti. Undervejs stod han til gevisnt og
kunne i en situation have afgjort kampen hvis
ikke lige modstanderen spillede det eneste
rigtige træk, men det gjorde han selvfølgelig.
De spillede lidt videre, Tobias var en bonde
oppe og havde en bedre stilling, men han var
ved at falde ned af stolen af træthed, så han
tilbød remis selv om han stod klart bedst.
Spørgsmålet er om ikke modstanderen havde
lagt kongen ned efter yderligere et par træk,
men han var vældigt tilfreds (og meget træt
bagefter). Analysen viste også at han havde
spillet rigtigt godt, så det må vel siges at være
et af karrierens absolutte højdepunkter.
Mads Andersen spillede også rigtigt godt
og fik remis, mens de to "mellemstore", Kas-
per og Benjamin, begge tabte efter nogle
blundere. Jacob vandt et rigtigt slagsmåls-
parti mod en hollænder.
Hviledagen i mandags startede regnfuld,
men pludselig forsvandt skyerne, så dagen
blev tilbragt på stranden med skakbræt og ba-
detøj. Herlig dag.
I dag venter så Subin Sen fra England med
2054 i ELO rating. Han har spillet siciliansk i
alle sine partier (med sort), og Tobias er jo
velforberedt på den lukkede sicilianske, så
lad os se om træerne vokser ind i himlen ;-)
Hej Steen,
Dette er andet forsøg på at sende noget, for
jeg ved ikke om det lykkedes første gang, det
tror jeg ikke. Denne gang kommer det i nogle
småbidder, for forbindelsen er usikker.
Mvh. Michael.
7. runde.
22. september
Dagen startede fint med lidt skaktræning, sol
og badning på stranden. Efter frokost hvilede
de små sig lidt før 7. runde blev skudt i gang
kl. 15.00. Tobias skulle med hvid møde
Subin Sen fra England (en inder) med 2054.
1.e4,c5 og Tobias åndede lettet op, så kunne
det jo ikke gå helt galt! Ganske rigtigt, han
spillede fint og efter godt 20 træk stod han
lidt bedre end modstanderen og tilbød så re-
mis, sikkert fordi han tænkte,en fugl i hån-
den..., men i hvert fald et rigtigt godt parti og
background image
14
VIBY SKAKKLUB - NR. 120 - OKTOBER 2005
et halvt point mod så stærk en spiller er jo
kanon!
I dag venter for Tobias Galopoulus (så vidt
jeg husker) på 1935, så endnu en gang er spil-
ler med en forventet styrke langt over To-
bias'. Han spiller både fransk og siciliansk (vi
får jævnligt beskeder og opbakning fra Jesper
Skjoldborg, som også fortalte dette). Vi håber
selvfølgelig på siciliansk, men Tobias er nu
også blevet betydeligt bedre til at stille sig op
mod fransk hernede.
Et forkortet referat fordi internetforbindel-
sen er svag.
8-9 runde.
23. september.
Tobias spillede i 8. runde remis mod
Galopoulus fra Grækenland med 1935 i
rating. Endnu et flot resultat mod en ELO
rated spiller (1935). Fransk åbning.
I sidste runde ventede Straka fra Slovakiet
som skulle have hvid. Han spillede dronning-
gambit, men det gik ikke helt som håbet og
Tobias måtte afgive hele pointet.
Men en fin turnering alt i alt.
Michael Rosholm.
Holdturneringen
2005-2006
Gør afviklingen til en overkommelig
opgave for holdlederne
Har du meldt dig som deltager på et af
Viby Skakklubs 6 hold i holdturnerin-
gen, så forventes det også, at du stille
op, når dit hold skal i kamp!
Holdlederne er klar over, at afbud næp-
pe kan undgås, men det vil lette arbejdet
med at sætte holdene ganske betydeligt,
hvis det helt kan undgås, og samtidig vil
det også sikre, at holdene kan stille op i
stærkeste opstilling hver gang.
Når vi skal spille på udebane må vi re-
spektere, at kampen skal afvikles på
modstanderklubbens "normale" spille-
dag, og det er for nogle af de øvrige
klubber både mandage og torsdage, og
altså ikke nødvendigvis på tirsdage,
som vi er vant til.
Som den pligtopfyldende klubspiller du
er, så orienterer du dig om holdturne-
ringens afvikling, og noterer dig, hvor-
når dit hold skal spille og på hvilke uge-
dage. Det kan du meget let gøre ved at
se på de foregående sider. Her er pro-
grammet for alle Viby Skakklubs 6
hold. Her er alle holdopstillingerne og
hvem modstanderne er, hvornår kam-
pene skal spilles, og du kan med din
placering på holdet se om du skal spille
med de hvide eller de sorte brikker, og
du kan se hvem holdlederen er, og som
er den du skal ringe til, når du har op-
brugt alle andre muligheder for at del-
tage.
Red.
Ekstra barne-/juniorpræmie
2005/2006
Igen i sæsonen 2005/2006 har en af
klubbens medlemmer udsat en præmie
på kr. 400,- til den mest vindende
barne-/juniorspiller i klubturnerin-
gerne, som det var tilfældet i 2004/
2005 hvor Tobias Bøje vandt. Da alle
ikke får spillet lige mange partier, fin-
des det samlede resultat som point i
forhold til antal kampe. Ved ligestil-
ling deles præmien. Skulle der komme
nye medlemmer til, som derfor kun
kan nå at deltage i forårsturneringen,
har disse ligeledes stadig en mulighed
for at deltage i denne ekstra konkur-
rence.
background image
VIBY SKAKKLUB - NR. 120 - OKTOBER 2005
15
Det sker i klubben . . .
18.10.05
Klubturnering
Alle Klasser
Opsamling + Alternativ
25.10.05
Klubturnering
Alle Klasser
7. runde
01.11.05
Holdkampe 1. runde
A-Rækken
Viby II - Viby III
-
Klubturnering
Øvrige Klasser
Opsamling + Alternativ
06.11.05
Holdkampe 1. runde
1. Division
Viby I - Jetsmark
08.11.05
Klubturnering
Alle Klasser
8. runde
15.11.05
(Kommunevalg) Klubturn. Alle Klasser
Opsamling
20.11.05
Holdkampe 2. runde
1.Division
SK1968 II - Viby I
22.11.05
Holdkampe 2. runde
A-Rækken
Hinnerup I - Viby II
-
Holdkampe 1. runde
C-Række II
Viby IV - Aros
-
-
C-Række I
Rokaden III - Viby V
-
-
D-Række II
Århus IV - Viby VI
24.11.05
Holdkampe 2. runde
A-Rækken
Silkeborg II - Viby III
29.11.05
Klubturnering
Alle Klasser
Opsamling + Alternativ
06.12.05
Klubturnering
Alle Klasser
9. runde (Ingen afbud).
11.12.05
Holdkampe 3. runde
1. Division
Skolerne II - Viby I
12.12.05
Holdkampe 3. runde
A-Rækken
Randers II - Viby II
-
Holdkampe 2. runde
C-Række II
SK 1968 VII - Viby IV
13.12.05
Holdkampe 3. runde
A-Rækken
Viby III - Skolerne II
-
Holdkampe 2. runde
C-Række I
Viby V - Tjele
-
-
D-Række II
Viby VI - Brabrand
20.12.05
Julefrokost
Opdateret program på opslagstavlen i klubben.
Dato
Aktivitet
Klasser
Kampe
background image
16
VIBY SKAKKLUB - NR. 120 - OKTOBER 2005
Viby Skakklubs Bibliotek
Denne liste viser et udpluk af de skakbøger du kan låne i klubbens bibliotek
Barden, Leonard
Guide to the chess openings
Bender, Johan
Skak og sjæl
Bott, Raymond
De unges skakbog
Brøndum Eric
Bent Larsen - the Fighter
Christiansen, E.
Tryllerier på skakbrættet
Dürrfeld, Peter
Skakverdensmestre gennem 100 år
Dürrfeld, Peter
Det næste træk: Skakbog for næsten begyndere
Enevoldsen, Jens
Lærebog i skak: Begyndelsesgrundene
Enevoldsen, Jens
Skak for viderekomne: Det positionelle angreb
Euwe
Capablanca, das Schachphänomen
Euwe
Midtspillet, 3. del - forskellige bondeformationer
Fisher, Bobby
Complete Games of the American World Chess Champion
Gligoric
The World Chess Campionship 1948-72
Hall, Cartier
A View from the Top
Hartston, William
Snyd i skak
Jensen, Niels Jørgen
Fajarowicz-gambit
Karpov, Anatoly
The Open Game in Action
Knaur
Knaurs Schachbuch: Ein Jahrhundert Schach
Kotov, A.
Le jeu d'echess en Union Sovietique
Kumar, V. Ravi
The Caro-Kann Defence
Larsen, Bent
3 points forspring
Larsen, Bent
Skakskole 4: Praktisk slutspil
Larsen, Bent
Lærebog i skak
Lasker, Edvard
Moderne Schachstrategie
Løfberg, Jan
Fra Vejle fjord til Øresund
Moles, John
The French Defence - Main line Winawer
Müller, Hans
Botwinnik lehrt Schach
Nielsen, Bjørn
Kongeangrebet
Nielsen, Bjørn
Nimzowitch - Danmarks skaklærer
Nimzowitch, A.
Mit System
Novrup, Svend
Karpov - skakverdensmester i utide
Novrup, Svend
Korchnoi - Skakkens springer
Novrup, Svend
Lademanns skakleksikon, bind 1
Pritchett, Craig
The Sicilian Scheveningen
Rewitz, Poul
A Wins Modgambit
Ståhlberg, Gideon
Skak: Instruktion og spillets gang
Taimanov
Nimzoindisch bis Katalanish
Tarrasch
Dreihundert Scachpartien