background image
VIBY SKAKKLUB - NR. 121 - NOVEMBER 2005
1
Holdturneringen
Så spil dog - alternativt
Ratingskema
www.vibyskakklub.dk
Klubturneringen
B&B Hjørnet
5
3
8
9
11
14
16
Indhold:
NOVEMBER 2005
KLUBBLAD
121
30. ÅRGANG
HUSK
JULEFRO
KOSTEN TIRS
DAG DEN 20. DE
CEMBER KL. 18.00
!
background image
2
VIBY SKAKKLUB - NR. 121 - NOVEMBER 2005
Nr. 121 - 22. november 2005
Nummer 122
forventes at udkomme
tirsdag den 10. januar 2006.
Stof til dette nummer skal
afleveres senest tirsdag den
3. januar 2006.
BESTYRELSEN
Formand:
Lars G. Hougaard
Telefon 8621 7736
e-mail: lgh@trafik.aarhus.dk
Kasserer :
Kristian Kjær Jensen
Telefon 8250 6170
e-mail:
kasserer@vibyskakklub.dk
PR:
Børge Hansen
Telefon 8614 5172
Ungdomsleder:
Jesper Skjoldborg
Telefon 4040 4150
e-mail:
jesper_skjoldborg@hotmail.com
Bestyrelsesmedlem:
Andreas D. Sørensen
Telefon 8619 1490
Redaktør:
Eskild Ebbesen
Telefon 8629 3735
e-mail: ese@lite.dk
Web-master.
Steen Andersen
Telefon 8696 9643
e-mail: mie_steen@mail.dk
Klubbens hjemmeside:
www.vibyskakklub.dk
Syltetøjsglasset og kaffen!
Når tingene i dit liv virker næsten uoverkommelige; når 24 ti-
mer pr. dag ikke er nok, så husk syltetøjsglasset og kaffen....
En professor stod foran sit filosofihold med nogle ting foran
sig. - Da timen begyndte, tog han, uden at sige et ord, et meget
stort og tomt syltetøjsglas frem og begyndte at fylde det med
golfbolde. Da han havde gjort det, spurgte han sin klasse om
glasset var fyldt og de var enige om, at det var det.
Så tog professoren en kasse med småsten frem, og begyndte
at hælde dem ned i glasset. Han rystede glasset let, så småste-
nene fordelte sig imellem golfboldene. Derefter spurgte han
igen holdet om glasset var fyldt og det mente klassen, at det var.
Herefter tog professoren en kasse med sand frem og be-
gyndte at hælde det op i glasset. Sandet fyldte naturligvis de re-
sterende hulrum i glasset. Igen spurgte han om det var fyldt.
Klassen svarede enstemmigt ,,ja" og derefter lavede professo-
ren to kopper kaffe og hældte dem begge ned i glasset, hvilket
effektivt fyldte de hulrum der var imellem sandkornene.
Studenterne grinede.... ,,Nuvel" sagde professoren, da latte-
ren var stilnet af. ,,Hvis I nu forestiller jer, at dette glas repræ-
senterer jeres liv. Golfboldene er de vigtige ting - jeres familie,
kærester, børn, helbred, venner og yndlingspassioner - de ting
som selv hvis alle andre ting gik tabt, og kun disse ting var til-
bage, stadig ville gøre jeres liv fuldendt. Småstenene er de an-
dre ting, der betyder noget - såsom job, hus, bil osv. Sandet er
alle de andre småting".
Professoren fortsatte: ,,Hvis I putter sandet ned i glasset
først, er der ikke plads til hverken småstenene eller golf-
boldene. Det samme gælder i livet. Hvis I bruger al jeres energi
og tid på de små ubetydelige ting, får I aldrig plads til de ting,
der er vigtige for jer. Vær opmærksom på de ting, der er kritiske
for jeres lykke. Leg med jeres børn. Pas på jeres helbred. Inviter
jeres partner på middag. Tag endnu en runde på golfbanen.
Tag jer af golfboldene først - de ting der virkelig betyder no-
get. Få styr på prioriteterne - resten er bare sand.
,, En af de studerende rakte sin hånd i vejret og spurgte hvad
kaffen repræsenterede?
Professoren smilede: ,,Jeg er glad for at du spørger. Det er
blot for at vise, at lige meget hvor fyldt dit liv synes at være, så
er der altid plads til et par kopper kaffe sammen med en ven".
Kilden er ukendt - Red.
background image
VIBY SKAKKLUB - NR. 121 - NOVEMBER 2005
3
Viby startede holdsæsonen i 1. division med
et lidt afbudssvækket hold, da både Jesper
Skjoldborg og Asbjørn Korsholm manglede.
Først færdig var Jens Olaf Fogh, som des-
værre angreb uden at tænke alt for meget på
modstanderens forsvarsmuligheder. Da røgen
lettede efter diverse slagudvekslinger mang-
lede der 2 officerer for nogle bønder.
Næste mand på tavlen var vores nye spiller
Martin Lund, som spillede meget solidt. Der
var aldrig det store på færre, så remis var me-
get fornuftigt.
Op mod træk 40 var flere spillere desværre
i gavehjørnet. Kristian K. Jensen havde fået en
ganske ok stilling, men slækkede lige så me-
get på koncentrationen, at han satte en officer
i slag!
Det samme skete for Jakob K. Jensen, som
ellers havde rigtigt godt fat i Jens Ove Fries
Nielsen. Her røg et tårn i en stilling, hvor det
var ganske sandsynligt, at Jakob kunne hente
en remis.
Til gengæld var Thomas Blum, som i
denne kamp debuterede på 1. holdet, lidt hel-
dig med at komme ud af tidnøden med en
stilling, som efter rekonstruktionen vandt i ét
træk.
På samme tid spillede Lars G. Hougaard re-
mis efter en trækgentagelse, hvor begge spil-
lere havde næsten alle brikkerne på brættet
endnu, men alligevel ikke rigtigt kunne fore-
tage sig noget på grund af en meget fastlåst
stilling.
1. runde:
Søndag 6. november
Viby I - Jetsmark 2 - 6
Tilbage sad Morten K. Poulsen og Henning
Matzen. Morten manglede en bonde, som
modstanderen i en lidt bedre stilling forstod at
konvertere til en sejr. Henning havde gennem
åbningen stået meget presset mod en mod-
stander, som havde trukket meget hurtigt. Ef-
ter træk 40 var stillingen blevet så god, at Hen-
ning gik efter hele pointen, men lige pludselig
havde modstanderen et officersoffer, som
bare vandt. Et lidt ærgerligt nederlag.
Alt i alt kan vi ikke være tilfredse. Skal vi
overleve i 1. division, skal vi ikke under-
præstere i ret mange kampe.
Lars G. Hougaard.
HOLDTURNERINGEN 2005-2006
VIBY I: 1. DIVISION
VIBY I: 1. DIVISION
2. runde:
Søndag 20. november
SK 1968 II - Viby I 3 - 5
1. holdet måtte atter stille op til kamp med to
reserver. Denne gang var det 2. og 3. brættet,
Jakob K. Jensen og Lars G. Hougaard, der
manglede. I stedet sprang undertegnede og
Jakob Risager til. Dagens modstander, SK
1968 II, havde - i modsætning til os - indledt
sæsonen strålende med en 5½-2½ sejr over
Kjellerup, og ratingtallene fortalte da også at
68`erne var favorit i dag.
En markant forstærkning for os var det
imidlertid, at Jesper Skjoldborg var tilbage på
holdet. SK 1968 havde ellers forstærket sig
med en formstærk reserve, Søren Søgaard,
som netop havde brilleret ved Europa Cup'en
(beskrevet i Skakbladets seneste nummer). I
dag fik Søren dog ikke lov til at brillere. Jesper
spillede et fremragende parti og vandt i fin po-
sitionel stil efter ca. 2½ times spil.
background image
4
VIBY SKAKKLUB - NR. 121 - NOVEMBER 2005
Kristian K. Jensen fik lov til at forsvare 2.
brættet i dag, og trods en (bedømt fra der hvor
jeg sad) lidt lunken åbning, hang Kristian godt
i, og i sidste ende rakte det altså til remis.
Dette skulle i store træk blive historien om da-
gens partier, for der blev virkelig tale om en
arbejdssejr!
Martin Lund på 3. brættet ligner lidt en
Lars Hougaard klon! Og dette er faktisk ment
positivt! Det ser meget solidt ud, og det elsker
holdkammeraterne jo altid at se. Ligesom Kri-
stian fik Martin dog en isoleret centrums-
bonde, som lignede et angrebsmål for mod-
standeren. Men efterhånden som brikkerne
forsvandt og der til sidst kun var dronninger
tilbage, var det slut med fordel til modstande-
ren. Remis.
Steen Andersen kastede sig ud i et af sine
optimistiske hollandske angreb med de sorte
brikker. Det gik også meget godt, så længe der
blev spillet teori. Men fra træk 11 og fremad
skulle der tænkes, og så begyndte det hurtigt
at se lidt kritisk ud. Der var dog ingen vej til-
bage, Steen angreb med Dronning og Tårn i
modstanderens h-linie, og da det hele skulle til
at ende ud i nogle officersofre på den hvide
kongestilling, følte Hvid sig presset til at tage
en trækgentagelse. Nogen klar gevinstplan for
Sort var der dog ikke, men remis.
På ,,bord 2" sad så bræt 5-8, og her stillede
vi med et rent junior-hold! Og det virkede fak-
tisk til at det indgød lidt respekt hos modstan-
derne! Det er jo heller ikke hver dag at man
render ind i en 15-årig i 1. division. Det var
imidlertid vilkårene for modstanderne på bræt
7 og 8. Om partierne kan man vel sige næsten
det samme, at Asbjørn Korsholm og Jakob
Risager begge stod i underkanten det meste af
vejen, men at det endte med at modstanderne
tilbød remis. Det virkede dog også til at være
ok i sidste ende.
På 6. bræt mødte Jens Olaf Fogh velforbe-
redt op, og overraskede nok modstanderen lidt
1. runde:
Tirsdag 1. november
Viby II - Viby III 6 - 2
Så er der taget hul på holdturneringen 2005-
2006. Og som det er efter reglerne, så skal en
klub, der har to hold med i samme række
mødes i første runde. Viby har to hold med i
A-Rækken og de tørnede sammen tirsdag den
1. november og fik sat nogle point på tavlen.
Forud for holdkampen var der blandt spil-
lerne på de to hold blevet diskuteret meget og
kraftigt, hvad resultatet af matchen ville ende
med. Blandt spillerne på Viby II var der ingen
tvivl om, at de ville vinde - stort. Flere var
endda af den mening, at et resultat på 8-0 ville
være det mest sandsynlige og "retfærdige" ud-
VIBY II + VIBY III: A-RÆKKEN
med en skarp variant. Umiddelbart så stillin-
gen lidt farlig ud for Jens, men da røgen havde
lagt sig, sad han tilbage med en merbonde.
Med uligefarvede løbere på brættet rakte det
så alligevel kun til remis, men endelig en re-
mis, hvor det var os der var bedst kørende un-
dervejs.
Endelig lykkedes det så Morten K. Poulsen
at vinde på bræt 5! Deres udsendte skribent så
ikke præcis hvordan sejren kom i hus - blot at
Morten stod ganske bekvemt.
Da jeg så returnerede til spillelokalet kl.
15.30 efter at have analyseret mit eget parti,
kunne jeg konstatere at hele holdkampen var
slut! Ikke så meget som et tidnødsdrama. Det
kan jeg ikke mindes at have prøvet før!
Alt i alt et fremragende resultat, som vi
ikke kan være utilfredse med udfaldet af, så-
dan som partierne forløb. Og dermed altså
også et godt løft op i midten af tabellen, og
frem for alt nyt mod på tilværelsen i 1. divi-
sion!
Steen Andersen.
background image
VIBY SKAKKLUB - NR. 121 - NOVEMBER 2005
5
fald af matchen. Ja, for at sige det rent ud, så
ville det faktisk være ydmygende for holdet,
hvis 8-0 ikke blev resultatet.
Nu sidder der imidlertid otte spillere på
Viby III, der også "bare" kan spille skak. Og så
har de jo før kampen lagt øre til, hvad "Store-
bror" havde til hensigt med forudsigelser, trus-
ler, nedsabling, bål og brand og at "Lillebror"
da ikke skal komme her og tro, at der blot var
enkelte point at hente!
Det er lige før, at man kunne få den opfat-
telse, at det ikke var umagen værd overhove-
det at spille kampen. 8-0 var ambitionen og
helt, helt sikkert resultatet, der ville blive note-
ret på resultattavlen, når matchen var spillet.
Sekundaspillerne skulle altså ikke forvente at
få nogle point i det som nogle blandt spillerne
opfattede som rene prestigeopgør.
Men, men, men, det gik på en måde helt
anderledes end forventet. Set med både andet-
holdets og tredjeholdets øjne. Resultatet blev
som man kan se ovenfor, en sejr til Viby II,
men med lidt andre cifre end af flere forud-
sagt.
I Viby Skakklub ser vi Viby II som en klar
favorit til oprykning til mesterklassen. Og helt
realistisk set spillede holdet da også som en
kvalificeret oprykningskandidat.
A-rækken er efter ændringen, forud for
sæsonen, blevet en noget stærkere række, end
tidligere år. Alle sekundahold er blevet sorteret
fra og forventningen er da også, at de to Viby-
hold vil placere sig i hver sin ende af tabellen.
Sejren her over Viby III kan derfor ikke
være et billede af, hvordan Viby II vil klare sig
i de resterende kampe, men må forvente noget
stærkere modstand, når de bliver sat op mod
de øvrige hold.
Det Viby III har at spille for er, at snuppe så
mange point fra konkurrenterne som overho-
vedet muligt for på den måde at være med til
at styrke Viby II's muligheder for oprykning.
Så Viby III har altså ingen bad felings,
selvom holdet tabte til Viby II. Tværtimod
kan de regne med at vi møder frem til de øv-
rige holdkampe med samme indstilling, som
til lokalopgøret, også selv om vi ikke på
samme måde er provokeret til at yde det yp-
perste.
Jeg var selv så optaget af mit eget parti mod
Børge Hansen, at jeg ingen fornemmelse har
af udviklingen i de øvrige partier. Derfor brin-
ger jeg her Steen Andersens referat af hold-
kampen, som også kan læses på klubbens
hjemmeside:
- - -
Holdturneringen blev skudt igang med
prestigeopgøret mellem Viby II og Viby III i
A-rækken. Hovedkredsturneringen er jo ble-
vet omlagt i år, så der fremover kun er én A-
række, og da Viby II sidste år rykkede ud af
Mesterrækken og 3. holdet samtidig lige
netop sluttede på 4. pladsen i den ene af A-
rækkerne, ville skæbnen altså at de to hold
skulle mødes i år.
På papiret stiller 2. holdet i en væsentligt
forstærket udgave i år, med hele 3 spillere fra
sidste års 1. hold (Steen Andersen, Henning
Matzen og Peter Grove) og andre nye spillere
som Jakob Rishøj og Benny Lauridsen (som
ikke var holdaktiv sidste år). Samtidig har 2.
holdet ,,stjålet" 3. holdets topscorer fra sidste
år, Børge Hansen, så der var ingen tvivl om
favoritværdigheden før det indbydes opgør.
Men lad det straks være sagt: 3. holdet strit-
tede godt imod!
Som nu på 1. brættet, hvor Andreas Søren-
sen hurtigt fik en fin stilling imod Steen An-
dersen, som spillede en smule for sorgløst. Og
havde det ikke været for den store ratingfor-
skel, havde Andreas måske været mere ambi-
tiøs på sin stillings vegne. Nu valgte han en
variant med trækgentagelse i stedet for en lo-
vende fortsættelse med åbning af stillingen.
Remis efter ca. 1½ times spil.
Samtidig sluttede imidlertid et par meget
background image
6
VIBY SKAKKLUB - NR. 121 - NOVEMBER 2005
ensidige opgør, hvor Henning Matzen og
Benny Lauridsen fuldstændig udspillede
Berno Hansen og Finn Laursen. Jo, Henning
og Benny var favoritter, men det her gik altså
FOR let!
Til gengæld var der nu gang i kampen på
de resterende brætter, hvor alt endnu kunne
ske - bedst illustreret ved at Peter Grove stod
klart bedst imod Eivind Simonsen, og Eskild
Ebbesen havde pakket Børge Hansen helt
ned. Disse to partier skulle nemlig få en fuld-
stændig vending.
Peter vandt et par bønder plus den bedste
stilling, og hvad der så skete oppe i hovedet på
den unge mand, er ikke helt klart - måske
overtog fingrene kontrollen i stedet - for plud-
selig sagde Eivinds springer SKAK til konge
og dronning! Game over.
Børge fik langsomt fjernet sine brikker fra
baglinien, hvorefter Eskild satte en officer i
slag! Jo, spændende skak på bræt 3 og 4!
Svend Enevoldsen stod til gengæld godt
hele vejen imod Søren Jensen, og da der først
blev vundet en bonde og siden en kvalitet, gad
Søren ikke mere. I en holdkamp burde man
måske nok lige lade modstanderen spille de
15 træk han manglede op til træk 40, når han
nu var nede på de sidste 5 minutter, men ok -
stillingen VAR tabt på brættet.
Partierne på bræt 7 og 8 var meget tætte.
Thomas Blum var en af dagens største
ratingfavoritter, men alle ved jo at Kurt
Aalbæks spillestyrke er meget svær at rating-
bestemme(!) Og det endte da også med en fa-
voritsejr i slutspillet, efter at Thomas havde
stået bedst det meste af vejen. Meeen...der var
vist en lille kombi til Kurt på et tidspunkt, som
kunne havde givet en kvalitet og et helt andet
udfald i dette parti.
Endelig delte 2. holdets reserve, Brian Sø-
rensen, pointet med Henrik Schrøder på 8.
bræt. Efter en lettere mislykket åbning fik
Brian tingene under en vis kontrol, og efterføl-
gende var vi flere der troede at slutspillet med
løber mod springer måtte have været vundet.
Men det lykkedes ikke at finde nogen konkret
variant.
Dermed en slutscore lige omkring det for-
ventede. Og en kamp der vel ikke rykkede så
meget ved forventningerne om at de to hold
kommer til at kæmpe i hver sin ende af tabel-
len.
Bedømt ud fra de øvrige kampe i 1. runde,
synes jeg at det ser fornuftigt ud for begge
holds muligheder. For 2. holdets vedkom-
mende er der ikke andet at sige end at vi skal
kunne besætte en af de to oprykningspladser i
gruppen. Det var bemærkelsesværdigt at en af
de forventede værste konkurrenter, Skolerne
3, stillede i en svækket udgave med blot 7
spillere her i 1. runde.
Steen Andersen.
- - -
Opmærksomme læsere af dette klubblad vil
tidligere have støt på den påstand, at jeg har
meget svært ved at komme mig over et tabt
parti, især partier mod modstandere jeg virke-
lig respekterer. Ikke desto mindre vil jeg her
vise mit tabsparti mod Børge Hansen i hold-
kampen.
Hvid: Børge Hansen
Sort: Eskild Ebbesen
1.d4,Sf6. 2.Sf3,d5. 3.Lf4,Lf5. 4.e3,e6.
5.h3,Ld6. 6.Se5,0-0. 7.Sd2,c5. 8.Sdf3,Db6.
Dette træk gav Børge noget at tænke på, for
hvad bilder sådan en sekundaspiller sig dog
ind - true en bonde, med mulighed for sikker
retrete via en skak. 9.Dc1. Tvunget ellers ko-
ster det materiale. 9.-,Se4. 10.dxc5,Lxc5.
11.Sd3,Sd7. 12.Sde5,Sxd5. 13.Sxd5,Tfd8.
14.g4,Lg6. 15.Sxg6,fxg6.
Her er jeg af Børge
siden blevet belært om at man skal slå mod
midten, altså her med h-bonden, men jeg kan
faktisk godt lide at have udsigt til at få et tårn
placeret i f-linien. 16.Ld3,g5. 17.Le5,Sd6.
background image
VIBY SKAKKLUB - NR. 121 - NOVEMBER 2005
7
18.c3,Sc4. 19.Lxc4,dxc4. 20.Ld4.
Igen får
jeg mulighed for et træk, der svækker Børges
kongestilling. 20.-,Dc6! 21.Tg1,Ld6. 22.f4,
Tf8. 23.Tf1,Dg2!
Et træk jeg efterfølgende
ikke udnytter styrken af og som uden de store
vanskeligheder ville indbringe et par bønder
og samtidig splitte kongefløjen ad.
24.Dd2!
Jeg har sat et udråbstegn ved dette
træk fordi det er et psykologisk godt træk - no-
get Børge er en mester i at spille. Han har ind-
set at han står næstbedst, så nu drejer det sig
for ham om at få det tunge skyts af brættet vel
vidende, at får han chancen for at tvinge mig
ud i et bondeslutspil, så har han de bedste
chancer for et "godt" resultat - og jeg plumper
i med begge ben - i misforstået respekt for
hans skakstyrke. 24.-,Dxd2? 25.Kxd2. Det
var som om Børge her fik helt nye kræfter da
damerne forsvandt fra brættet og hvor prisen
for det blev begrænset til tab af kun en bonde.
Indvendig har han givet sagt til sig selv: Der
var du sgu' heldig, Hr. Hansen! 25.-,gxf4.
26.exf4,Lxf4+. 27.Ke2,b6. 28.b3,cxb3.
29.axb3,Tad8?
Jamen, jamen, hvor mange
chancer skal man dog give denne mand. Han
er ellers kendt for at kunne klare de fleste be-
sværligheder selv. Her er hjernesellerne igen
slået helt fra.- Værs'go Børge, her giver jeg dig
en bonde tilbage, bare sådan uden videre!
30.Txa7,e5. 31.Le3,g5. 32.Ta6,b5. 33.Ta5,
Ta8.
34.Tfa1,Tac8. 35.Tc1,Tb8. 36.Td1,
Tfc8. 37.Tc1,Td8. 38.Tc2,e4. 39.Td2,Tdc8.
40.Tc2,h6. 41.Ta7.
Viby Skakklub deltager med 6 hold i hold-
turneringen 2005-2006.
På de omkringstående sider er der kun refera-
ter fra tre af holdene. Det skyldes at fjerde-,
femte- og sjetteholdene spiller deres første
holdkampe i denne uge.
41.-,Tc7???.
Hvordan kan jeg dog spille så-
dan et træk? (Jo, i sidste klubblad læste jeg
noget om at sætte tårne i slag - og det gør jeg
så bare). I samme sekund jeg slap tårnet på c7
så jeg hvor katastrofalt trækket var og næsten
samtidig med rakte Børge hånden over og
sagde tak for kampen i sikker forvisning om,
at jeg ville opgive. - Det gjorde jeg da også
med det samme.
Hvis der overhovedet kan tales om noget
positivt ved dette parti, må det være, at selv-
om man ikke forstod at udnytte de fordele,
sort havde gennem partiet, så lykkedes det al-
ligevel at presse en klog og respekteret
kæmpe ud i defensiven.
Eskild Ebbesen.
background image
8
VIBY SKAKKLUB - NR. 121 - NOVEMBER 2005
Gennem sæsonen er det nødvendigt at pro-
gramsætte indtil flere klubaftener til såkaldte
opsamlingspartier, for at få gennemført klub-
turneringen med skyldig hensyntagen til de
partier, der er blevet ramt af afbud.
Det åbner for en enestående mulighed for
at spille alternative partier for de spillere, der
har spillet deres ordinære partier i klubturne-
ringen.
Og det har desværre vist sig, at flere af de
spillere, der ikke har noget "alvorligt" at møde
frem til på disse opsamlingsaftener, vælger at
blive hjemme. Det betyder at der på opsam-
lingsaftenerne kan være et noget spinkelt
fremmøde.
Det må vi da gøre noget ved!
Derfor opfordres medlemmerne til at spille
alternative partier på disse aftener! Der kan
virkelig være adskillige gode ratingpoint at
hente her!
Mød op i klubben og udse dig et "attraktivt
offer"! Gerne en spiller, der har noget mere i
rating end du selv, og slår du ham/hende, så er
der virkelig ratingpoint at hente.
For at gøre det synligt, hvor mange rating-
point, du kan opnå i disse alternative partier,
bringes på side 9 et skema, hvor du selv meget
nemt kan udregne, hvad sejre, og for den sags
skyld nederlag betyder på dit ratingbarometer.
Her bringes en vejledning i brugen af ske-
maet med et par eksempler:
Til en opsamlingsaften kommer A i klubben.
A har spillet sine ordinære partier og ser sig nu
om efter en spiller, han kan udfordre til et al-
ternativt parti. Han får øje på B, og de bliver
enige om at spille. De får brikkerne stillet op,
trukket lod om farverne og stillet uret på kl.
16,30. (Der spilles med halvanden time til 40
træk og derefter med et kvarter til resten af
partiet).
Spillet kan begynde.
Når resultatet af partiet foreligger, kan det
jo naturligvis være interessant at se hvor ind-
bringende det har været for vinderen og selv-
følgelig også, hvor stort tabet har været for ta-
beren.
A og B finder nu ud af hvor stor en rating-
forskel, der er på deres ratingtal. (Ratingtal-
lene, der bruges, er de samme som til klub-
turneringen).
A har et tal på 1352 og B har et tal på 1445.
Forskellen er altså på 93.
Ind i tabellen og find det interval, hvor 93
ligger. Intervallet hedder i skemaet 92-98. Ud
for intervallet oplyser skemaet to tal, nemlig
.63 og .37.
Det betyder at B, som er den højest ratede
spiller skal spille med en forventet score på
0,63 og at A skal spille med en forventet score
på 0,37. Ved sejr til henholdsvis A eller B gan-
ges deres forventede score med deres
"udviklingskofficient".
Så langt så godt.
Men hvad er udviklingskofficient?
Der er i skak fire ratingområder med hver
sin udviklingskofficient:
Fra 1000-1599 er kofficienten 45.
Fra 1600-1999 er kofficienten 30.
Fra 2000-2399 er kofficienten 20.
Over 2400 er kofficienten 10.
A og B har begge en udviklingskofficient
Så spil dog - alternativt
Af Eskild Ebbesen
background image
VIBY SKAKKLUB - NR. 121 - NOVEMBER 2005
9
background image
10
VIBY SKAKKLUB - NR. 121 - NOVEMBER 2005
Ved gevinst ser regnestykket sådan ud:
C: 1,00 - 0,43 = 0,57 x 45 = 25,65.
D: 1,00 - 0,57 = 0,43 x 30 = 12,9.
Ved tab ser regnestykket sådan ud:
C: 0,00 - 0,43 = -0,43 x 45 = -19,35.
D: 0,00 - 0,57 = -0,57 x 30 = -17,1.
Tallene afrundes til hele tal.
D taber altså 17 ratingpoint som skal fra-
trækkes hans oprindelige ratingtal:
1605 - 17 = 1588.
Da D som udgangspunktet har en udvik-
lingskofficient på 30, så skal den del af rating-
tallet, der ligger over kofficientgrænsen (1600)
beregnes med udviklingskofficienten 30, og
den del af det nye ratingtal, der ligger under
kofficientgrænsen (1600) beregnes med
udviklingskofficienten 45.
Beregningen ser sådan ud:
1600 - 1588 = 12 : 30 x 45 = 18.
Facit er altså 18, som trækkes fra 1600.
Det betyder at D får et nyt tal på 1582.
Det samme gør sig også gældende i opad-
gående retning ved passage af en kofficient-
grænse, her byttes udviklingskofficienterne
blot om.
Man deltager i den alternative turnering
med det ratingtal, der gælder i klubturnerin-
gen. Og det kan vise sig at være en fordel for
de spillere, der flittigt benytter den alternative
turnering - og vinder. Der sker altså ikke en lø-
bende korrigering af ratingtallet bestemt af re-
sultaterne i den alternative turnering, men
først når klubturneringen er spillet færdig.
Der er altså flere gode grunde til at spille i
den alternative turnering. Hvis det f.eks. ikke
lige går som forventet i klubturneringen, så
kan resultaterne i den alternative måske vise
sig at blive et plaster på såret. - Der kan på
opsamlingsafterne blive lidt mere aktivitet. -
Nye medlemmer kan ved det første "alvor-
lige" parti skak i klubben, få tildelt et ratingtal.
- Og glem så ikke at der udover rating, også er
præmier at hente i "Den Alternative".
på 45 fordi deres ratingtal ligger i ratingområ-
det mellem 1000-1599.
Hvis A vinder, scorer han 100%, men
ifølge skemaet har A en forventet score på
37% og dem skal han ikke have noget for, det
er jo forventet. Derimod skal A have noget for
det der ligger ud over det forventede, nemlig
for differencen fra 37% til 100%. Altså for
63%.Det samme gælder for B, blot med en
forventet score på 63%.
Ved gevinst ser regnestykket sådan ud:
A: 1,00 - 0,37 = 0,63 x 45 = 28,35.
B: 1,00 - 0,63 = 0,37 x 45 = 16,65.
Ved tab ser regnestykket sådan ud:
A: 0,00 - 0,37 = -0,37 x 45 = -16,65.
B: 0,00 - 0,63 = -0,63 x 45 = -28,35.
Alle tal bliver afrundet til hele tal.
Summa sumarum, så vil A altså ved at
møde en spiller, hvor ratingforskellen er, som
her i eksemplet, 93, vinde 28 ratingpoint ved
en sejr og kun risikere at miste 17 ratingpoint
ved et nederlag.
B vil ved en gevinst få en tilvækst på 17
ratingpoint, og ved tab miste 28 ratingpoint.
Ender partiet mellem A og B remis halve-
res værdierne.
Jeg tager lige et andet eksempel, hvor to spil-
lere, med ratingtal lige ved en kofficientgræn-
se (eksempeltvis 1600), møder hinanden. Der
er nemlig lige en ting man skal være opmærk-
som på ved passage af en kofficientgrænse,
som gælder i både opadgående og nedadgå-
ende retning.
Jeg beslutter at lade to spillere C og D have
ratingtal på: C: 1555 og D: 1605 og lader D
tabe partiet.
Ind i skemaet for at finde intervallet, hvor
ratingforskellen på 50 kan aflæses. Ud for in-
tervallet viser skemaet to tal: .57 og .43.
C ligger i et ratingområde, hvor udviklings-
kofficienten er 45, og D ligger i et ratingom-
råde, hvor udviklingskofficienten er 30.
background image
VIBY SKAKKLUB - NR. 121 - NOVEMBER 2005
11
www.vibyskakklub.dk
Af Eskild Ebbesen
Det du her ser som overskrift er en meget nyt-
tig adresse på en webside, som altid er meget
hurtigt opdateret og som derfor er en næsten
uvurdelig kilde med oplysninger om alle Viby
Skakklubs forhold og ikke mindst, hvad angår
medlemmernes aktiviteter.
I grunden er denne hjemmeside en konkur-
rent til dette klubblad, du her sidder med i
hånden, men redaktøren har indset at hjem-
mesiden er blevet en så stærk konkurrent, at
det er umuligt for bladet, at være lige så hurtig
med informationer om klubbens forhold, som
hjemmesiden. Så derfor håndklædet i ringen,
og indrømme, at dette "nederlag" er et af de
bedre, selvom om talen om nederlag i en
skakklub og blandt skakspillere kan få de fle-
ste medlemmer til foragtelig at fnyse.
At denne konkurrence er blevet så ulige, at
der flyver håndklæder, skyldes ene og alene
én person: Steen Andersen!
Steen Andersen har helt frivilligt påtaget sig
opgaven som webmaster, vel vidende, at web-
master ikke bare er en titel, der kan være fint
at smykke sig med, men at der ligger en op-
gave bag, der virkelig kræver en stor arbejds-
indsats. - Det altid at have antennerne ude, for
at indhente og formidle, hvad der sker på
skakkens verdenskort med interesse for klub-
bens medlemmer.
Alle skakklubber - med respekt for sig selv
eller med et nogenlunde medlemstal - har en
hjemmeside. Bruger man bare lidt tid på at se,
hvordan de forskellige klubbers hjemmesider
ser ud og fungerer, er der to klubber, hvis
hjemmesider er fremragende. Det er Nørre-
sundby Skakklubs og Viby Skakklubs hjem-
Webmaster Steen Andersen ses her i den situation,
som er det egentlige formål med at komme i en
skakklub, nemlig at spille skak, men for Steen har
det udviklet sig til meget mere. Webmaster,
turneringsleder og redaktør af www.vibyskakklub.dk
mesider. Og selv set med lokale øje, så må det
vel indrømmes, at ved en sammenligning af
disse to, så placerer Viby Skakklubs hjemme-
side sig på andenpladsen. Men så skal det
også tilføjes at den placering udelukkende er
baseret på forskellen i mangfoldighed. Nørre-
sundby Skakklubs hjemmeside er et over-
flødighedshorn af muligheder med alt, hvad
en skakspiller kan drømme om af program-
mer, databaser og links til alverdens elektroni-
ske skakværktøjer. Viby Skakklubs hjemme-
side har ikke samme høje "serviceniveau",
hvad disse muligheder angår, men til gengæld
er Vibys hjemmeside bedre til at informere
om de helt aktuelle begivenheder, der sker i
background image
12
VIBY SKAKKLUB - NR. 121 - NOVEMBER 2005
klubben og følger tæt med i og orienterer lyn-
hurtigt om medlemmernes deltagelse og
aktiviter både i og uden for klubben. Med den
formidling ligger Viby Skakklubs hjemme-
side på en førsteplads.
Det er jo naturligvis en subjektiv vurdering,
og for retfærdighedens skyld skal bare tilføjes,
at jeg er en stor beundrer af de to webmaster:
Eric Bentzen, Nørresundby og Steen Ander-
sen, Viby. De gør hver for sig et fantastisk
stykke arbejde, hvor de tilsyneladende har
specialiseret sig på hver deres område med
formidling: Mangfoldighed og hurtig opdate-
ring af aktuelle begivenheder.
Her på siden er forsøgt gengivet et billede
af Viby Skakklubs hjemmeside. (Jeg skriver
forsøgt fordi trykkemetoden ikke yder gengi-
velsen retfærdighed).
Denne side viser en mangfoldighed af mu-
ligheder.
I bjælken øverst oppe ser du tre ikoner.
Det første ikon viser nogle skakbrikker,
som du ved at aktivere får hele medlemslis-
ten frem med telefonnumre og mailadresser
på de medlemmer, der har oplyst det.
Det andet ikon illustrere nogle kalender-
blade, og bag det gemmer sig, hvilke aktivite-
ter, der er i klubben.
Det tredje ikon ser lidt syg ud, men hensig-
ten er også, at du her via nettet kan sende af-
bud til hvad du måtte være involdveret i, på
grund af sygdom eller af anden årsag, eller
orienterer dig om, hvilke andre medlemmer,
der allerede har sendt afbud.
I venstre side af skærmbilledet ser du flere
muligheder for at trække oplysninger frem.
Nyheder: Her er "kort" beskrevet, hvilke
turneringer enkelte af klubbens medlemmer
deltager i - ofte med resultatformidling. Her
kan også læses information om alle mulig
andre forhold, der vedrører klubben, både i og
uden for klubben.
background image
VIBY SKAKKLUB - NR. 121 - NOVEMBER 2005
13
Information: Her er beskrevet, hvad vi er
for en klub med adresse, bestyrelse, medlem-
mer, spilletidspunkter, oplysning om kontin-
genter, osv.
Klubturneringen: Her er de helt aktuelle re-
sultater, hvor du kan følge med i hvordan
klubturneringen har udviklet sig for dig selv
og for alle øvrige, der deltager.
Holdturneringen: Det er en meget spæn-
dende og omfattende side, hvor du dels kan
se, hvordan dit "eget" hold klarer sig i denne
holdkonkurrence, og dels kan se, hvordan du
klarer dig individuelt. Du kan gå ind og se,
hvordan dit ratingtal udvikler sig, umiddelbart
efter partierne er spillet i de enkelte runder.
Ratingtallet du ved deltagelse i holdturnerin-
gen opnår, er samtidig dit "nye" DSU-tal.
Kalender: Helt aktuelt, hvad der kommer
til at ske i klubben.
Styrkelister: Her er lister med medlemmer-
nes klubrating, lister med medlemmernes
DSU-rating og en liste med holdopstillingerne
til den helt aktuelle holdturnering.
Klubbladet: Her kan du kalde klubbladene
frem på skærmen fra nummer 85 og til det
sidst udkomne. Skulle du være interesseret i
klubbladene fra før nummer 85, er det muligt.
I klubbens arkiv findes der papirudgaver af
alle udgivelser af klubbladet helt fra starten i
december 1975.
Bibliotek: Her findes en hel ny opdateret li-
ste over bøger og andre skrifter, som du frit
kan benytte dig af. Dog lider klubben af for
lidt plads til disse ting, så fysisk er ikke alle
skrifter i biblioteket. 48 bøger, som er en gave
fra Poul Erik Andersens enke, er indtil videre
hos redaktøren, men bliver placeret i klubbens
bibliotek, når pladsen tillader det.
I højre side af skærmbilledet ses links til
helt aktuelle og igangværende turneringer og
derefter en stribe faste links til nyttige skak-
sider.
For at illustrere hvor stor en opgave det er
at være både redaktør af og webmaster på
klubbens hjemmeside, skal du forestille dig et
blankt stykke papir, hvor du skriver nogle stik-
ord. Det kan her være helt tilfældige ord med
relation til klubben f.eks. nogle af de "begre-
ber" der også er anvendt på hjemmesiden:
Nyheder, Klubturnering, Holdturnering osv.
Så langt så godt, men der er ikke ret megen
oplysning at hente ved bare at læse ordene -
der skal handling til. Klubben er jo en levende
forening, hvor der hele tiden er udvikling i tin-
gene. Det er først når denne udvikling bliver
beskrevet, at "begreberne" får indhold.
Det er en tidskrævende opgave konstant at
følge med i udviklingen og få den nedskrevet
og lagt ud på nettet. Indsamle oplysninger om
medlemmernes deltagelse i hvilke turneringer,
og få sat ord på. En stadig opdatering af ud-
viklingen i klubturneringen og holdturnerin-
gen og få det placeret på nettet. Holde styr på
og udarbejde afbudslister. Orientere sig om
hvilke turneringer der komme, selv på interna-
tional plan, og få oprettet links til dem, således
at alle, der benytter sig af klubbens hjemme-
side kan følge med.
Puh,ha! Jeg har forlængst tabt pusten, blot
ved det her forsøg på at synliggøre lidt af en
webmasters opgave, eller det en webmaster
måske selv mener skal til for at gøre det til en
værdifuld hjemmeside, som det er umagen
værd for medlemmerne, at kalde frem på
hjemmecomputeren.
Viby Skakklub har en webmaster, Steen
Andersen, der samtidig også har en skak-
styrke, der ligger et godt stykke over mester-
grænsen. Og det kan måske være forklaringen
på, at også vores hjemmeside ligger på et me-
get højt niveau. Det er tydeligt at Steen Ander-
sen er lige så ambitiøs og grundig med hjem-
mesiden, som når han flytter brikkerne i et
parti skak.
- Steen Andersen har virkelig bevist at han
har endda rigtig mange brikker at flytte med!
background image
14
VIBY SKAKKLUB - NR. 121 - NOVEMBER 2005
Der mangler kun en enkelt runde samt nogle
få udsatte partier før efterårsturneringen er helt
afsluttet. Alligevel kan der tegnes et nogen-
lunde billede af, hvem der enten står til opryk-
ning eller hvem, der har de bedste muligheder
for det. Her bringes de øjeblikkelige stillinger
i efterårets fem klasser, dog uden hensyntagen
til udsatte kampe.
Mesterklassen:
1 . Kristian K. Jensen
2. Lars G. Hougaard
6
3. Henning Matzen
6
4. Jens Olaf Fogh
5. Morten K. Poulsen
5
6. Jakob Risager
7. Svend Enevoldsen
2
8. Asbjørn Korsholm
2
9. Lau Bjerno
10.Børge Hansen
1
Mesterklassen er virkelig blevet delt over lige
på midten og efterlader en iøjefaldende klar
top på fem spillere. Blandt dem er da også de
spillere, der inden turneringen var sat de stør-
ste forventninger til. Måske lige med undta-
gelse af Jens Olaf Fogh, der ved at placere sig
i denne fornemme top, virkelig har demon-
streret en skakstyrke, der helt og fuldt lever op
til den mestertitel, som han opnåede tidligere
på året.
To spillere, Jakob og Børge mangler begge
at spille et opsamlingsparti og Lau mangler at
spille to, men det kan i bedste fald kun pynte
på deres pointscorer. En trussel for toppen er
helt udelukket.
1. Klasse:
1. Eskild Ebbesen
6
2. Brian Sørensen
3. Finn Laursen
5
4. Søren Jensen
5. Henrik Schrøder
6. Benny Lauridsen
7. Eivind Simonsen
8. Kurt F. N. Ålbæk
3
9. Per Møller
10.Berno Hansen
2
Her bliver der virkelig kamp om de to
oprykningspladser til mesterklassen til foråret.
Fire spillere har muligheden. Finn og Eskild
kan afgøre det selv ved at vinde den sidste
runde, og for Finns vedkommende også et
opsamlingsparti. Sker det, så ender de begge
med syv point og førstepladsen skal så afgøres
på korrektion, og her står Finn bedst. Men der
kan sagtens opstå en hel anden situation, idet
Søren mangler at møde Finn, og hvis Søren
vinder her samt sit opsamlingsparti mod Per,
så står han stærkere end Finn. Og taber Eskild
til Eivind (som der er stor sandsynlighed for)
og Brian vinder sin sidste kamp mod Henrik,
så er det pludselig Søren og Brian, der indta-
ger de to oprykningspladser. Ratingfavoritten
Benny, har ikke spillet en turnering, der lever
op til hans styrke, derimod har han været di-
rekte uheldig i flere partier, hvor han har stået
bedst, men hvor helt klare overseelser og træk
i tidnød har flyttet åbenbare sejre over på tabs-
kontoen. I bunden og af klassen har Berno
spillet en rent ud sagt dårlig turnering, der lig-
ger langt, langt under, hvad Berno ellers kan
KLUBTURNERINGEN - EFTERÅR 2005
Af Eskild Ebbesen
background image
VIBY SKAKKLUB - NR. 121 - NOVEMBER 2005
15
præstere, og det betyder at han ender noget på
den forkerte side af sin forventede score. Per
spillede remis i sin første kamp og vandt i an-
den runde over Benny. En sejr, der fik Per til
"alvorligt" at tale højt om mesterklassen. Når
han kunne slå Benny, så var der sikkert ingen
andre, der kunne stoppe ham. Siden er der
dog kun kommet et point mere på tavlen.
Kurt, Henrik og Eivind kan endnu nå at spille
sig op til deres forventede scorer.
2. Klasse:
1. Hans Cramer
2. Kristian Seegert
3. Johnny Sparvang
5
4. Tobias R. Boje
5
5. Rudolph Werk
6. Brian Kristensen
7. Kim Nissen
8. Mogens Engsig-Karup
3
9. Peter Ulrich
10.Bent Overgaard
1
Også i denne klasse er der kamp om opryk-
ningspladserne. Stærkest står Hans, der har
spillet en fantastisk turnering, skønt han i
"flere" år har været væk fra klubben, men han
mangler at møde Kristian i sin sidste kamp og
et tab her kan betyde, at han må "nøjes" med
andenpladsen, men oprykningen til 1. Klasse
er sikker. Derimod skal Kristian vinde sin sid-
ste kamp over Hans, ellers kan han risikere at
blive overhalet af både Johnny og Tobias, der
begge aspirerer til andenpladsen. Johnny
mangler at møde Rudolph, der har spillet en
god turnering og Tobias mangler at møde Pe-
ter, der ikke har spillet helt op til sin standard.
Disse to, Johnny og Tobias må altså sætte de-
res lid til at Kristian taber til Hans, og så selv
sørge for et helt point i deres sidste kampe. I
bunden af pointskalaen befinder Bent sig med
kun ét point, og det må vel siges, uden under-
drivelse, at være noget af en nedtur for Bent.
3. Klasse:
1. Max Jansen-Lange
2. Ove Kehlet
3. Jürgen Fode
4. Cathrin Lange
3
5. Malthe Parylewicz
3
6. Noujan Rishani
3
7. Maria Kjær Petersen
3
8. Max Parylewicz
2
9. Torben Fogh
10.Kasper Frank
1
I denne klasse er der en isoleret top på tre spil-
lere, der alle har mulighed for oprykning.
Bedst står Max J., selvfølgelig, men han
mangler at møde Jürgen, og et tab her kan
spille førstepladsen over til Ove, der i sin sid-
ste kamp skal møde Noujan. Modsat, hvis
Ove taber til Noujan og Jürgen stadig vinder
over Max, så har Jürgen en chance for at
blande sig i oprykningskampen. Kasper har
meldt sig ud af klubben.
4. Klasse:
1. Michael Rosholm
2. Vagn Jensen
3. Yury Shevtsov
4. Hans Rohde
6
5. Svend Aage Jensen
6. Kurt S. Andersen
5
7. Jens Jørgensen
8. Erik Bock
3
9. Bent Smedegaard
3
10.Michael Soelberg
Michael R. har placeret sig på førstepladsen
og der bliver han også selvom han skulle tabe
sin sidste kamp mod Bent. Vagn har spillet
turneringen færdig og kan ikke fravristes an-
denpladsen, selvom Yury vinder over Erik og
dermed også opnår 7½ point. Hans og Svend
Aage har begge spillet en ok turnering, me-
dens KS gik i stå i midten af turneringen.
background image
16
VIBY SKAKKLUB - NR. 121 - NOVEMBER 2005
B&B
hjørnet
Opgave 69:
K. A. K. Larsen
Svenska Dagbladet, 15/9-1929,
1. HO (Hædrende Omtale)
Mat i 2 træk.
Opgave 70:
Af K. A. K. Larsen, Skakbladet
1961
Mat i 2 træk.
Opgave 71:
Af Kaare Vissing.
Originalopgave.
Mat i 4 træk.
Løsninger til problemskak 26:
Opgave 66:
John Tornerup,
"Skakroser med torne", 1990.
1.Df3. Truer 2.Dc3mat. 1. -,Lxd4.
2.Df8 mat. 1.-,Sxd4. 2.Da3 mat.
1.-,Kxd4. 2.De3 mat. 1.-,Lxf3. 2.
Sxb3 mat.
De to første varianter beskriver
selvblokader på d4, den tredje va-
riant beskriver magnetvirkning,
og den fjerde variant beskriver af-
ledning (sorts løber er overbela-
stet, hvorfor slag på f3 medfører
opgivelse af dækning af Sb3).
Opgave 67:
Idon Andersen, 1. Præmie i
DSK's 22. Tematurnering 1941,
Skakbladet 1941.
1.Sc3! Truer 2.Sb5 mat. 1.-,Lxe2-
besvares med 2.De4 mat, og 1.-,
Le4 besvares med 2. Dxe4 mat.
Derfor må sort flytte sin springer,
så løberen kan komme til at
dække trusselfeltet b5. Hvis sorts
springer ,,bare flyttes" til d2, b2,
a3, a5, b6 eller d6, svarer hvid 2.
e3 mat. Men ved det såkaldte
"fortsat forsvar", altså ved ikke
bare at flytte springeren, så løbe-
ren dækker b5, men tillige sætte
springeren, så 2. e3 mat undgås,
kan sort gøre opgaven vanskeli-
gere for hvid. Derved ser vi pro-
blemets pragtfulde pointe, idet
den sorte springer derved i stedet
for blokerer for sin konges flugt,
hvilket giver disse to smukke va-
rianter: 1.-,Se3. 2.Df6 mat! og 1.-,
Se5. 2.Db6 mat. Opgaven inde-
holder hvidt springerhjul (på nær
ét felt (b4) og sort springerhjul.
Opgave 68:
Hugo Knuppert,
Olympiadeturneringen 1982,
2. Pr.
1.Th3, truer 2.Lh4 og 3.Lg5 mat.
Afværgemanøvren. 1.-,La3 for at
nå til e7 pareres med 2.Sc3, og
hvis derefter 2.-,Le4 for at forhin-
dre 3.Sd5 følges af 3.-,Sxe2 mat.
Igen er der forløbet en længere tid uden skakopgaver. Men for at
abstinenserne ikke skal gå hen og sætte sig varige spor i klub-
medlemmerne har vi fundet nogle nye opgaver frem. Vi har bestræbt
os på at diske op med et par lette opgaver, som alle kan løse! Des-
uden en lille ekstraopgave til de stærke løsere, nemlig en mat i 4 træk.
Børge Hansen
Bent Overgaard