background image
VIBY SKAKKLUB - NR. 123 - FEBRUAR 2006
1
Forårsturneringen 2006
Holdturneringen
Stuegang på Universitetet
Tanker omkring et skakparti!
Det sker i klubben
5
3
5
12
14
16
Indhold:
FEBRUAR 2006
KLUBBLAD
123
31. ÅRGANG
Hjemmesiden brændt ned til grunden på grund af rygning. Se side 2.
background image
2
VIBY SKAKKLUB - NR. 123 - FEBRUAR 2006
Nr. 123 - 21. februar 2006
Nummer 124
forventes at udkomme
tirsdag den 28. marts 2006.
Stof til dette nummer skal
afleveres senest tirsdag den
21. marts 2006.
BESTYRELSEN
Formand:
Lars G. Hougaard
Telefon 8621 7736
e-mail: lgh@trafik.aarhus.dk
Kasserer :
Kristian Kjær Jensen
Telefon 8250 6170
e-mail:
kasserer@vibyskakklub.dk
PR:
Børge Hansen
Telefon 8614 5172
Ungdomsleder:
Jesper Skjoldborg
Telefon 4040 4150
e-mail:
jesper_skjoldborg@hotmail.com
Bestyrelsesmedlem:
Andreas D. Sørensen
Telefon 8619 1490
Redaktør:
Eskild Ebbesen
Telefon 8629 3735
e-mail: ese@lite.dk
Web-master.
Steen Andersen
Telefon 8696 9643
e-mail: mie_steen@mail.dk
Klubbens hjemmeside:
www.vibyskakklub.dk
I forhold til den tidligere udmelding om totalt rygeforbud i klub-
ben/lokalcentret, er situationen nu blevet blødt lidt op, så det fort-
sat er muligt at ryge i den nederste del af kantinen. Ifølge klub-
bens regler dog først efter kl. 21.
På hjemmesiden skriver Steen Andersen:
"På grund af brandfaren er det dog fortsat strengt forbudt at ryge
her på hjemmesiden, så undlad venligst at klikke her"!
Det kunne redaktøren selvfølgelig - på grund af sin nysger-
righed - ikke lade være med, og hvad sker der så?
Se selv!!! Letsindighed med en enkelt lille cigaret fik hele
hjemmesiden til at brænde ned til grunden og resultatet blev en
fuldstændig sort skærm! (Se forsiden).
Tænk lige lidt over det, inden du næste gang får lyst til at
sætte ild i tobak på den "forkerte" side af klubbens rygeregler!
Reviderede rygeregler
background image
VIBY SKAKKLUB - NR. 123 - FEBRUAR 2006
3
Forårsturneringen blev skudt i
gang tirsdag den 31. januar. For
første gang i ,,nyere tid" har vi un-
der 50 deltagere, helt præcis 46.
Til gengæld oplevede vi - for
første gang i min tid som turne-
ringsleder - en første runde uden
udeblivelser. Og tak for det, de
nuller med prikker indeni er så
grimme!
At nogle af de normalt faste
deltagere har valgt at stå over
denne gang, er selvfølgelig ær-
gerligt, men til gengæld kan vi
glæde os over et gensyn med et
par ,,gamle" ansigter.
Efter ca. 5 års pause har Arne
Nielsen og Kim E. Sørensen
igen fået tiden og lysten. Der vil
uvægerligt være lidt rust der skal
slibes af, og det viste partierne i
1. runde da også. Det blev til to
remiser, men så er man da kom-
met i gang!
Mesterklassen har fået ,,be-
søg" af Søren Jensen og Finn
Laursen, som sluttede som nr. 1
og 2 i efterårets 1. klasse.
Med de start-ratingtal de mø-
der op med, bliver det dog meget
svært at overleve i klassen.
I 1. runde fik d'herrer glæden
af hinandens selskab, og det blev
Søren der trak det længste strå i
et omskifteligt parti, som Finn
nok i virkeligheden burde have
vundet.
Men ellers samler interessen
her i foråret sig jo om, hvem der
skal vinde klubmesterskabet. Og
i Jesper Skjoldborgs fravær lig-
ner det et rent parløb mellem
Kristian K. Jensen og Lars G.
Hougaard.
I 1. klasse bliver det interes-
sant at følge oprykkeren Kristian
Seegert. 1. runde gav en flot sejr
over Henrik Schrøder, men der
venter store udfordringer her i
foråret.
FORÅRSTURNERINGEN 2006
Af Steen Andersen
Ny turnering - nye ansigter
Klassen virker rimelig åben.
Spillere som Børge Hansen,
Svend Enevoldsen, Brian Søren-
sen og Benny Lauridsen har jo
prøvet elevatoren til mesterklas-
sen en del gange, men det vil så-
mænd ikke være nogen stor
overraskelse hvis en 5. spiller
snupper den ene opryknings-
plads. Eivind Simonsen fik f.eks.
Søren Jensen
Arne Nielsen
Kim E. Sørensen
Finn Laursen
background image
4
VIBY SKAKKLUB - NR. 123 - FEBRUAR 2006
en god start med sejren over
Svend.
2. klasse har vel en klar favo-
rit i nedrykkeren Berno Hansen.
Men han var ret heldig med at
overleve et officerstab og klare
remis mod oprykkeren Ove
Kehlet.
Der kan vel også stilles nogle
forventninger til Tobias Bøje her
i foråret. Det kræver dog at
remisfrekvensen sættes ned og
gevinstkvoten tilsvarende op.
Det første parti - mod altid far-
lige Brian Kristensen - endte dog
lige netop remis. Men det skal
siges at der virkelig blev spillet
om pointet. Tobias spillede sig
faktisk frem til et vundet bonde-
slutspil, men Brian lavede et
smart skinoffer, og da Tobias
trådte forkert, var det pludselig
Brian der stod til gevinst, da de
to spillere aftalte remis!
Men Brian fik antydet, at han
vil spille med i toppen igen, og
mon ikke også Kurt Ålbæk vil
sørge for at sætte sit præg på
denne klasse?
3. og 4. klasse kunne des-
værre kun blive 8-mands grup-
per denne gang. Vi kunne godt
have brugt yderligere 4 spillere
fra den nederste del af styrke-
listen, så Cathrin Lange og
Noujan Rishani kunne være ble-
vet i 3. klasse, men vi har jo ikke
nedrykningsregler, så vi må lave
gruppeinddelingen efter hvordan
tilmeldingerne falder.
I 3. klasse er Mogens Engsig-
Karup ratingfavorit og det lykkes
ham da også at vinde et spæn-
dende parti i 1. runde mod klub-
bens ,,VIP-medlem", den nyud-
nævnte vismand, Michael Ros-
holm. Det skal dog tilføjes at Mi-
chael kunne have vundet partiet i
et træk, men i stedet lavede et
træk der tabte øjeblikkeligt! Skak
kan være omskifteligt...
3. klasse virker meget åben.
Og selvom Bent Overgaard vandt
i 11. træk(!) over Hans Rohde, så
kan der endnu nå at ske meget -
også for disse to spillere.
I 4. klasse har vi egentlig to
klare favoritter til oprykningen, i
form af Cathrin og Noujan, men
med sidstnævntes nederlag i 1.
runde til Michael Soelberg, kunne
noget tyde på at gruppen er mere
åben end som så. Udover Michael
har Yury, Cathrin og K.S. taget
førertrøjen efter 1. runde.
Kristian Seegert
Brian Kristensen
Noujan Rishani
Henning Matzen tabte til Jakob Risager i 1. runde. Jesper Skjoldborg i
baggrunden.
background image
VIBY SKAKKLUB - NR. 123 - FEBRUAR 2006
5
HOLDTURNERINGEN 2005-2006
VIBY I: 1. DIVISION
4. runde:
Søndag 15. januar
Viborg I - Viby I 5 - 3
Vibys stolte 1. hold måtte atter drage afbuds-
ramt i kamp. Og at det gør ondt, når vi mang-
ler to ubesejrede topbrætter som Jesper
Skjoldborg og Martin Lund, fik vi med al ty-
delighed at se. I hvert fald var vi reelt over-
matchede på topbrætterne i dag. ½/4 blev vo-
res score i den øverste halvdel.
Jakob K. Jensen spillede ellers et udmær-
ket parti på bræt 1. Men den mindste fejl bli-
ver altså straffet på dette niveau, og det skete
også her.
Lars G. Hougaard spillede noget under ni-
veau i dagens parti. Og det går altså ikke mod
en spiller med 2299 i rating. I midtspillet for-
svandt der bare to bønder, og så var slutspillet
en ren formalitet.
Kristian K. Jensen på bræt tre ofrede/tabte
en bonde i åbningen, men der var tydeligvis
kompensation, og Kristian havde vel egentlig
en ret behagelig stilling det meste af dagen.
Mere end til en tilbageerobring af bonden og
medfølgende remis, blev det dog ikke til.
På bræt 4 var undertegnede også reelt ud-
spillet det meste af partiet. Jeg haltede hele ti-
den efter med et tempo eller to for lidt. På et
tidspunkt fik jeg dog chancen for at redde par-
tiet:
Hvid: Peter Graves, Viborg
Sort: Steen Andersen, Viby
Jeg har netop spillet 20.-,Dd8-d7, og troede
dermed at jeg havde forhindret hvids næste
træk:
21.Sxg6!?
Udråbstegnet fordi trækket er godt,
spørgsmålstegnet fordi modstanderen ikke har
set hvorfor! 21.-,Sb4. 22.Se5+? Spillet à
tempo, men også det træk jeg havde set på.
Men hvid vinder på stedet med 22.De4! F.eks.
22.-,e6. 23.Se5+,fxe5. 24.Dh7+. Eller 22.-,
Tg8. 23.a3+. 22.-,fxe5. 23.Dh7,Lg4. 24.Dh4.
Her var jeg lettet over at have overlevet, og så
sker det der nogle gange sker: En kæmpefejl:
24.-,Lf5??
Taber på stedet. I stedet siger orak-
let Fritz: 24.-,exd4! (som var det træk jeg sad
og regnede på, men fandt "for uklart").
25.Txg4,dxe3. 26.Txb4. (26.Dg5,Tg8.
27.Txb4,exf2 med sort fordel). 26.-,Th8.
27.Df4+,Lf6. 28.Dxe3,Th3. 29.De4,e6.
30.Dg2 med ca. lige spil. Det andet alternativ
24.-,Th8 giver hvid fordel fordel efter f.eks.
25.Dxg4,Dxg4. 26.Txg4,Th1+. 27.Kd2,exd4.
28.Lxd4,Sc4+. 29.Lxc4,Lh6+. 30.Le3,Lxe3+.
31.fxe3,dxc4.32.Txc4,Sc6. Nu fulgte i stedet
25.Dh5+,Kf8. 26.Lh6,e6. 27.Txg7,Dxg7
og
hvid vandt efter yderligere en håndfuld træk.
På bræt 5 hev Morten K. Poulsen et solidt
halvt point hjem. Modstander fik en fribonde
i centrum, som efter temperament kunne kal-
background image
6
VIBY SKAKKLUB - NR. 123 - FEBRUAR 2006
des farlig eller svag. Det var dog svært både at
erobre den og spille uden om den, så det blev
til en art stillingskrig hvor ingen rigtigt kunne
komme videre.
Dagens solstrålehistorie var på bræt 6, hvor
Jens Olaf Fogh vist var mere end heldig med
at vinde. Ja, på et tidspunkt var han vel nær-
mest helt væk, nede med en officer. Men
modstanderen returnerede venligheden, og
pludselig endte det i et bondekapløb som Jens
altså vandt. Et godt og vigtigt point!
Og det samme kan siges om Asbjørn Kors-
holms sejr på bræt 7. Holdets topscorer (2½/
3) spillede en ret afventende åbning med hvid,
og ,,valgte" så at udspille sin modstander i
midtspillet.
Samme strategi burde Peter Grove måske
have overvejet på bræt 8. I stedet blev det en
kompromisløs stilling, hvor sorts taktik ikke
rigtig fungerede. Ærgerligt på et af de få bræt-
ter hvor vi var ratingfavorit i dag, men ok -
modstanderen spillede et fint parti.
Dermed smed vi altså næsten hele det for-
spring vi havde til Viborg.
Nu er der bare et halvt point der skiller os
fra nedrykning. Men hvis vi vælger at se opad
i tabellen i stedet, så er vi altså kun 2 points fra
3. pladsen.
Så nu er det bare om at komme tilbage i
næste runde hvor modstanderen hedder Sko-
lerne.
Steen Andersen.
VIBY I: 1. DIVISION
5. runde:
Søndag 5. februar
Viby I - Skolerne II 4½ - 3½
Efter det lidt magre resultat i sidste runde mod
Viborg, havde holdet brug for at revanchere
sig. Og det lykkedes i form af en smal sejr
over Skolerne. Vigtigt for holdet var det at Jes-
per Skjoldborg var tilbage, men ikke desto
mindre var der igen denne gang to afbud. Fra
Jakob K. Jensen, som jo bekendt er bosid-
dende i København, og fra Morten K. Poulsen
som er inde at springe i militæret. Denne gang
måtte Henning Matzen og undertegnede så
træde til som reserver.
Kampen fik en fin start, da vi kom foran 3-
1 på 2½ time.
Martin Lund spillede endnu en remis, efter
et parti hvor han opnåede en lille optisk for-
del, men næppe uden nogen reelle gevinst-
chancer i slutspillet.
Og lige så solide Lars G. Hougaard hev en
fornuftig halv hjem mod sin overratede mod-
stander. 11-12 træk blev det vist kun til.
Så var der straks mere gang i Jens Foghs og
Steen Andersens partier. Kort beskrevet var
det to ret ensidige opgør. Fordele der blev
bygget op frem til det afgørende angreb mod
modstandernes konger.
Dermed var der jo lagt op til en god dag for
Viby, men faktum var at der ikke var så meget
at glæde sig over på de resterende brætter.
Jo, Jesper stod vel ok, lidt remisagtigt, men
Kristian K. Jensen, Asbjørn Korsholm og
Henning Matzen havde kritiske stillinger.
Kristian havde ellers spillet en ok åbning
og opnået klar fordel med sort, men håndte-
ringen af midtspillet var ikke særligt overbevi-
sende. Til Kristians ros skal så siges at han
hang i og holdt tårnslutspillet med en bonde
under remis! Dermed 3½ p.
Op mod tidnøden blev situationen på bræt
7 og 8, hos Asbjørn og Henning, stærkt for-
værret. Begge manglede nu to bønder, og det
lignede tidspunktet at strække hænder.
Asbjørn måtte da også give sig ret hurtigt
efter. Dermed har han nu også prøvet at tabe
et divisionsparti. Det måtte jo ske før eller si-
den. Men Henning holdt beundringsværdigt
ved, og begyndte faktisk at få lidt ,,rusk",
background image
VIBY SKAKKLUB - NR. 123 - FEBRUAR 2006
7
selvom det var lidt optimistisk virkelig at tro
på point i det parti.
Den tro fik vi til gengæld på bræt 1, da Jes-
per først fik kombineret sig til en bonde, og
han siden fik afbyttet den dobbeltbonde han
havde. En lidt uinspireret indsats af modstan-
deren, men dejligt at Jesper kun føre det me-
get lige parti til en sejr, og dermed også en
samlet matchsejr. Og det sluttede med de
smallest mulige cifre, da Henning efter næ-
sten 6 timers spil måtte strække våben.
Med dagens øvrige resultater, Kjellerups 1-
7 nederlag, SK 1968' 2-6 nederlag og Viborgs
3-5 nederlag, begynder det at se virkelig for-
nuftigt ud for os.
I næste runde spiller SK 1968 mod det su-
veræne tophold fra Jetsmark, og Kjellerup
møder Viborg. Med blot et middelmådigt re-
sultat for os imod Læseforeningen, vil vi
kunne holde os pænt over stregen inden sidste
runde, hvor vi møder bundholdet Kjellerup.
Steen Andersen.
VIBY II: A-RÆKKEN
4. runde:
Tirsdag 17. januar
Viby II - SK 1968 V 5½ - 2½
Viby II spillede topopgør mod SK 1968, og
det lignede på forhånd en lige kamp. Og det
blev også en spændende affære, selvom resul-
tatet i sidste ende blev en klar sejr til os.
Vores hold var desværre ramt af tre afbud,
men reserverne gjorde det fint denne aften.
Lau Bjerno skulle godt nok lige have en te-
lefonvækning lidt efter kl. 19, men så mødte
han også veloplagt frem, og spillede noget af
det bedste vi har set i denne sæson. Et sikkert
1-tal.
Fra 3. holdet blev Andreas Sørensen og
Berno Hansen udlånt, og de gjorde deres skyl-
dighed med hhv. en sejr og en remis. Andreas'
spil virkede stilrent og Bernos remis var vel
også ok, da stillingen hurtigt virkede lidt kede-
lig.
Større problemer havde Peter Grove.
Umiddelbart var han ellers kommet ok ud af
åbningen, men derfra gik det åbenbart hurtigt
ned ad bakke, for pludselig stod der et nul på
tavlen ud for bræt 3.
Også Svend Enevoldsen fik en del proble-
mer, kom i tidnød, men spillede sig så op og
fik hentet et vigtigt halvt point.
Endnu bedre gik det undertegnede, som
brugte de første 30 træk på at opbygge en to-
talt tabt stilling for derefter i de sidste 10 træk
før tidskontrollen at vende det hele til et helt
point. Holdskak når det er bedst/værst!
Slutstillingen efter 5. runde:
Klub:
Point
Mp.
1. Jetsmark
29½
9
2. Århus
25½
8
3. Læseforeningen
21
7
4. Skolerne II
19
3
6. Viby I
18½
5
7. Viborg
16½
4
5. SK 1968 II
16½
2
8. Kjellerup
13½
2
Holdscorer:
1. Jesper Skjoldborg
- 1 ½- 1
2. Jakob K. Jensen
0 - 0 0 -
0
3. Lars G.. Hougaard
½- ½0 ½
4. Kristian K. Jensen
0 ½½½½
2
5. Martin Lund
½½½- ½
2
6. Morten K. Poulsen
0 1 ½½-
2
7. Jens Olaf Fogh
0 ½- 1 1
8. Asbjørn Korsholm
- ½1 1 0
(r)Steen Andersen
- ½- 0 1
(r)Henning Matzen
0 - - - 0
0
(r)Jakob Risager
- ½½- -
1
(r)Peter Grove
- - - 0 -
0
(r)Thomas Blum
1 - - - -
1
background image
8
VIBY SKAKKLUB - NR. 123 - FEBRUAR 2006
Ved stillingen 4-2 tillod Børge Hansen sig
den flothed at tage remis! At stillingen så
næppe heller var til mere, ændrer ikke ved det
faktum at Børge her virkelig ofrede sig for
holdets skyld!
Der var nu ingen panik, for holdkaptajn
Henning Matzen havde en totalt overlegen
stilling, og tilmed mere tid end modstanderen
på uret. Hennings dominans på brættet fik da
også modstanderen til at opgive.
Dermed 5½-2½, og et fremragende resul-
tat, som bringer os 3 point + bedre matchpoint
foran SK 1968, som stadig besætter 2. plad-
sen. Oprykningsfaren er dermed overhæn-
gende!
Steen Andersen.
2. holdet havde nok visse forhåbninger om en
storsejr i rundens opgør mod Silkeborg 2. Vo-
res 3. hold havde jo slået Silkeborg med 5-3,
som derudover havde tabt hele 7-1 til det an-
det tophold fra SK 1968.
Men det var et klart forstærket Silkeborg-
hold der stillede til kamp i Viby tirsdag aften,
og det stod hurtigt klart, at vi skulle være til-
fredse, hvis bare vi kunne vinde kampen. Og
det lykkedes da også lige akkurat, med cifrene
4½-3½.
Kampen fik en skæv start, da Benny Lau-
ridsen lavede en kombination i åbningen og
missede noget simpelt, så han kun fik en
bonde for en officer.
Heldigvis blev det opvejet af fine stillinger
på bræt 7 og 8, hvor reserverne, de to
VIBY II: A-RÆKKEN
5. runde:
Tirsdag 7. februar
Viby II -Silkeborg II 4½ - 3½
Sørensen'er Brian og Kim E. heldigvis var i
stand til at demonstrere at 3-400 ratingpoints
forskel altså HAR betydning!
Svend Enevoldsen fik derimod aldrig rig-
tigt hul på sin modstander. Til Svends ros må
man sige at han har spillet meget solidt i
denne sæson.
Men hver remis koster altså ratingpoints på
det bræt hvor han sidder i år!
Også Børge Hansen fik en remis, men til
gengæld som resultat af et parti hvor han
havde stået næstbedst det meste af aftenen.
Peter Groves parti var til gengæld svært at
bedømme. Peter kom vel udmærket fra åb-
ningen, men et eller andet gik galt og mod-
standeren fik fat. Og i slutspillet kunne Peter
ikke kontrollere modstanderens bønder, trods
en kvalitet mere.
Vi venter i spænding på hvornår Peters
spillemæssige krise vender. Måske skal han
bare lige huske at nyde at spille skak, og
tænke lidt mindre over om det går op eller
ned? For selvfølgelig vil det gå opad igen
snart.
På de to topbrætter spillede Henning Mat-
zen og undertegnede energisk frem ad banen.
Henning lavede på et tidspunkt et interes-
sant skinoffer, og endte ud med at vinde en
fed bonde. Det burde egentlig have været nok
til at hente et helt point, men i tidnøden for-
møblede Henning sin fordel, og var vel godt
igang med at tabe en officer, da modstanderen
så pludselig tilbød remis. Tak for det!
Steen Andersen fik stablet et angreb på be-
nene, men modstanderen havde vel omtrent
fået redet stormen af på det tidspunkt hvor
han tabte tid. Det kommer der af at bruge 10
minutter på træk 2!
Dermed altså endnu en sejr, og 2. holdet
har stadig kurs mod mesterrækken. Afstanden
er nu 4 point ned til 3. pladsen, hvor næste
rundes modstander, VRS, er placeret.
Steen Andersen.
background image
VIBY SKAKKLUB - NR. 123 - FEBRUAR 2006
9
VIBY III: A-RÆKKEN
4. runde:
Tirsdag 17.januar
Viby III - VRS I 4 - 4
Oprykning bliver det nok ikke til for 3. holdet,
men efter fremragende 4-4 mod sidste års
mesterrækkehold fra VRS, tegner det sig ab-
solut fornuftigt i forhold til at overleve i A-
rækken.
Silkeborg II ligner i skrivende stund den
Stillingen efter 5. runde:
Klub:
Point
Mp.
1. Viby II
26
10
2. SK 1968 V
24
7
3. VRS I
17
3
4. Viby III
16½
3
5. Randers II
13½*)
3
6. Skolerne III
13
4
7. Hinnerup I
10½*)
2
8. Silkeborg II
7½**)
0
*) Hinnerup I og Randers II mangler at møde
Silkeborg II.
**) Silkeborg II mangler at spille to holdkampe.
Holdscorer:
1. Steen Andersen
½1 1 1 1
2. Henning Matzen
1 0 ½1 ½
3
3. Jakob Risager
- 1 ½- -
4. Peter Grove
0 1 1 0 0
2
5. Børge Hansen
1 0 1 ½½
3
6. Benny Lauridsen
1 1 - - 0
2
7. Svend Enevoldsen 1 ½½½½
3
8. Thomas Blum
1 1 - - -
2
(r)Lau Bjerno
- - 0 1 -
1
(r)Kim E. Sørensen
- - - - 1
1
(r)Brian Sørensen
½- - - 1
(r)Andreas Sørensen - - - 1 -
1
(r)Berno Hansen
- - - ½-
½
(r)Eskild Ebbesen
- - 0 - -
0
ene nedrykker, men så kan der blive hård
kamp om 7. pladsen.
Formentlig bliver 3. holdets kamp i sidste
runde mod Hinnerup altafgørende.
Det uafgjorte resultat mod VRS I var så
meget mere imponerende, når man tager i be-
tragtning at 2. holdet havde stjålet de to øver-
ste brætter denne aften. 3. holdet var derfor
voldsomt underratet på bræt 1-5 denne aften.
Det var Eskild Ebbesen og Finn Laursen
imidlertid ret ligeglade med, for de nedlagde
deres modstandere på bræt 2 og 3. Eskild
måtte alliere sig lidt med heldet, mens Finn
havde god kontrol det meste af vejen. Og læg-
ger man til det, at Søren Jensen burde have
vundet sit tårnslutspil (som i stedet blev tabt)
og at Eivind Simonsen på 1. brættet havde en
trækgentagelse langt inde i slutspillet, så må
man konkludere at vi absolut ikke lod os kue.
Og heller ikke klare nederlag til Kurt Aalbæk
og Henrik Schrøder på bræt 5 og 6 kunne øde-
lægge denne aften. For 3. holdet havde nemlig
også sikret sig et par effektive reserver i Kri-
stian Seegert og Hans Cramer. Kristian vandt
hurtigt en bonde og siden partiet i sikker stil,
mens Hans' sejr måske ikke var helt stilren,
men hvem interesserer sig for det bagefter...?
Steen Andersen.
VIBY III: A-RÆKKEN
Om 3. holdets kamp mod SK 1968 V man-
dag aften skriver Eskild:
"Det var ikke lige "vores" aften. Vi tabte
kampen 5½-2½.
Der var dog et par lyspunkter. Og det var
sejr til Kurt Ålbæk og så minsandten også til
5. runde:
Mandag 6. februar
SK 1968 V -Viby III 5½ - 2½
background image
10
VIBY SKAKKLUB - NR. 123 - FEBRUAR 2006
Kristian Seegert, der var med som reserve.
Han spiller da helt forrygende denne unge
mand! Ham får klubben i hvert fald at se me-
get mere til, hvis interessen stadig vil være der.
Andreas Sørensen blev færdig som den
sidste med sit parti. - Men sikke et parti. Her
stod brættet i flammer. Andreas kunne dog
ikke fastholde det pres han udsatte modstan-
deren for på brættet gennem det meste af par-
tiet. I tidnøden spillede han desværre et par
unøjagtige træk, der kom til at afgøre partiet til
fordel for Sk 1968.
Selvom vi taler om førstebrættet på Vibys
tredjehold, så er det altså strafbart ikke at spille
præcist nok.
Men et fantastisk parti var det at følge!
Søren Jensen spillede remis i sit parti.
Hvem, hvad, hvordan, ved jeg ikke, for det
var et forholdsvis kort parti, som var det første
der var spillet færdig.
Selv gjorde jeg som jeg plejer. Bygger en
udmærket stilling op med muligheder, for der-
efter at se det hele falde til jorden med et brag
ved at forære en springer væk, ganske gratis.
Overså fuldstændig, at den var i slag. Derefter
opgav jeg.
Det er noget der sker lidt for tit. - Det er nok
alderen desværre".
Steen Andersen.
Stillingen efter 5. runde:
Klub:
Point
Mp.
1. Viby II
26
10
2. SK 1968 V
24
7
3. VRS I
17
3
4. Viby III
16½
3
5. Randers II
13½*)
3
6. Skolerne III
13
4
7. Hinnerup I
10½*)
2
8. Silkeborg II
7½**)
0
*) Hinnerup I og Randers II mangler at møde
Silkeborg II.
**) Silkeborg II mangler at spille to holdkampe.
3. runde:
Tirsdag 7. februar
Viby IV - Skødstrup IV 5½ - 2½
VIBY IV: C-RÆKKE II
Holdscorer:
1. Andreas Sørensen ½- - - 0
½
2. Berno Hansen
0 ½0 - 0
½
3. Eivind Simonsen
1 1 ½0 -
4. Eskild Ebbesen
0 1 0 1 0
2
5. Finn Laursen
0 ½0 1 0
6. Søren Jensen
0 1 - 0 ½
7. Kurt Ålbæk
0 0 1 0 1
2
8. Henrik Schrøder
½- ½0 0
1
(r)Brian Sørensen
- - ½- -
½
(r)Kristian Seegert
- - - 1 1
2
(r)Per Møller
- 1 ½- -
(r)Hans Cramer
- 0 - 1 -
1
4. holdet havde til gengæld en strålende aften,
hvor marginalerne flere steder gik til vores
side.
Således fik både holdkaptajn Brian Kri-
stensen og Mogens Engsig vendt dårlige/tabte
stillinger til sejr, og både Kristian Seegert og
Per Møller fik reddet remis ud af nogle
,,lunkne" stillinger.
De to reserver, Hans Cramer og Arne Niel-
sen gjorde det flot med sikre sejre, mens To-
bias Bøje aldrig rigtig fik sit parti ud over
remisgrænsen. Dagens enlige taber blev Ru-
dolph Werk.
5½-2½ til os, og vi fører nu gruppen 1
point foran Malling, som vi møder i sidste
runde. Det bliver en spændende fællesrunde
som kommer til at foregå her i klubbens loka-
ler!
Steen Andersen.
background image
VIBY SKAKKLUB - NR. 123 - FEBRUAR 2006
11
3. runde:
Tirsdag 7. februar
Hinnerup II - Viby V 5½ - 2½
Om 5. holdets kamp i Hinnerup har jeg ikke
anden viden end de nøgne fakta. Og de fortæl-
ler at vores lidt afbudsramte hold havde det
svært på de nederste brætter.
Blot ½ point blev opnået på bræt 5 til 8.
Da bræt 1-4 alle endte remis, blev det altså
til et 2½-5½ nederlag. Og dermed må vi er-
kende at vi hører til i den tunge ende af denne
række.
Men vi kan da sætte som et nyt mål at vi
skal væk fra sidstepladsen!
Steen Andersen.
VIBY VI: D-RÆKKE II
I D-rækken begynder det at ligne en 4. plads
til klubbens 6. hold, efter aftenens 1-4 neder-
lag til VRS II.
Jeg vil egentlig hævde at vi har et udmær-
ket D-rækkehold - vores problem er bare at de
andre hold har en styrke der ikke svarer til D-
rækkeniveau! Måske en konsekvens af at C-
rækken i år blev lavet om til en 8-mands
række.
I kampen mod VRS var 4 partier hurtigt
afsluttet. Yury Shevtsov vandt uden kamp, og
Peter Ulrich, K.S. Andersen og Erik Bock
Stillingen efter 3. runde:
Klub:
Point
Mp.
1. Viby IV
15
5
2. Malling
14
6
3. SK 1968 VII
11½
2
4. Skødstrup IV
1
5. Silkeborg III
1
6. Aros
1
Holdscorer:
1. Kristian Seegert
½0 ½
1
2. Per Møller
0 1 ½
3. Johnny Sparvang
- 0 -
0
4. Tobias R. Bøje
½0 ½
1
5. Rudolph Werk
1 0 0
1
6. Brian Kristensen
1 1 1
3
7. Mogens Engsig
1 1 1
3
8. Bent Overgaard
1 1 -
2
(r)Daniel Ulrich
½- -
½
(r)Hans Cramer
- - 1
1
(r)Arne Nielsen
- - 1
1
VIBY V: C-RÆKKE I
Stillingen efter 3. runde:
Klub:
Point
Mp.
1. Rokaden III
13½
3
2. Tjele
12½
2
3. Hinnerup II
10½
2
4. Grenaa
10
4
5. Skødstrup III
3
6. Viby V
8
2
Holdscorer:
1. Max Jansen-Lange 1 0 ½
2. Ove Kehlet
- 0 ½
½
3. Torben Fogh
1 0 ½
4. Kim Nissen
1 0 ½
5.Max Parylewicz
0 0
0
6. Cathrin Lange
0 1 0
1
7. Maria K. Pedersen 1 - -
1
8. Malthe Parylewicz ½0 0
½
(r)Hans Cramer
0 - -
0
(r)Kurt S. Andersen
- - 0
0
(r)Yury Shetvtsov
- - ½
½
(r)Noujan Rishani - 0 -
0
3. runde:
Tirsdag 17. januar
Viby VI - VRS II 1 - 4
background image
12
VIBY SKAKKLUB - NR. 123 - FEBRUAR 2006
6. holdet stod over i denne uge, fordi Århus
Skakklub har trukket sig. Dermed altså en sik-
ker 5-0 sejr til os, og vi har allerede sat os defi-
nitivt på 3. pladsen i denne gruppe inden de to
sidste kampe. Men skal vi alligevel ikke prøve
om vi kan drille et af de to stærke hold i grup-
pen i de sidste kampe?
Steen Andersen.
VIBY VI: D-RÆKKE II
Stillingen efter 4. runde:
Klub:
Point
Mp.
1. VRS II
4
2. Brabrand
8
4
3. Århus IV
5
2
4. Viby VI
0
Holdscorer:
1. Peter Ulrich
0 0 0 (1) 0
2. Jens Jørgensen
0 0 0 (1) 0
3. Kurt S. Andersen
- 0 0 (1) 0
4. Erik Bock
½0 0 (1) ½
5. Yury Shevtsov
1 1 1 (1) 3
(r)Vagn Jensen
0 - - -
0
blev hurtigt spillet ud af brættet. Sidste mand
var Jens Jørgensen, som kæmpede godt, men
forgæves.
Steen Andersen.
4. runde:
Tirsdag 7. februar
Viby VI - Århus IV ( 5 - 0 )
Klubbens hjemmeside:
www.vibyskakklub.dk
er en fantastisk side at gå ind på, hvis du
vil følge med i udviklingen i både klub-
turneringen og holdturneringen.
Stuegang på
Universitetet
Af Overlægen (Børge Hansen)
Som en anden overlæge gik jeg ind på stuen
for at se til mine 8 patienter. Spillerne fra
Vibys 3. hold skulle møde SK1968 V.
Det blev lidt af en oplevelse - man kan sige
"operationen lykkedes, men patienten døde"
med resultatet 2½-5½. Men det blev alligevel
en god aften, idet jeg så en indædt kamp mod
en overlegen fjende.
Her følger diagnosen af mit stuebesøg.
Bræt 1:
På første bræt sidder Andreas Sørensen. Han
er godt igang med et angreb mod de sorte
brikker. En hvid springer står i slag, men det
generer ikke Andreas og snart står hele brættet
i flammer. Jeg så helt facineret på. Modstan-
deren havde nok at gøre med sit forsvar. I den
afgørende fase finder Andreas ikke de måske
rigtige fortsættelser og må kapitulere. Lidt
ærgerligt for det var et rigtigt godt kamparti. -
Godt gået Andreas!
Bræt 2:
På bræt to sidder Berno Hansen. Roligt sidder
han og skubber til brikkerne. Stillingen virker
remis-agtig. Nu så jeg ikke afslutningen.
Bernos små finurligheder har åbenbart ikke
virket denne gang - han tabte partiet, men
Berno er ikke en mand man vender ryggen til.
Han kan være farlig for enhver. - Kom igen
Berno!
Bræt 3:
Eskild Ebbesen er en solid holdspiller, der er
kommet godt fra start, men så sker det min-
background image
VIBY SKAKKLUB - NR. 123 - FEBRUAR 2006
13
sandten igen. Eskild har så travlt med at finde
angrebsmål, at han helt glemmer modstande-
rens træk. En springer på f3 står udækket og
venter på at komme i aktion, men da Eskild
griber efter den har modstanderen lige snup-
pet den. Jeg hører en sagte lyd fra Eskild: "Sa-
tans!". Eskild, her kommer et godt råd som
jeg selv fik for mange år siden: "Læg mærke
til modstanderens træk, godt og grundig - find
hans mening med det, han må jo have en plan
- og derefter kan du gå videre med din egen
plan". Jeg er sikker på, at du går en lys fremtid
i møde, hvis du følger mit råd. - Du kan godt
spille skak, Eskild - frisk mod!
Bræt 4:
Her sidder solide Finn Laursen. En mand der
hviler i sig selv og altid med et smil på. Finn
kommer også godt fra start og nu jagter han
fjenden, men Finn er en general, der ikke rig-
tig vægter sine bønder. En bonde er en bonde,
siger Finn - "den skal ofres". Nu kommer så
slutspillet med et par bønder mindre. Jeg ser
Finn slå ud med armene, peger på modstande-
rens fribønder og giver op. - Ja, Finn, pas
bedre på dine bønder, så vil du altid kunne
finde en remis.
Bræt 5:
Her har vi Søren Jensen. En god og solid
holdspiller. Søren har spillet sig til en afslut-
ning med en fribonde og uligefarvede løbere.
Jeg antog at Søren ville vinde, men han tog
remis. - Godt nok Søren!
Bræt 6:
Her har vi Kurt Ålbæk, en flink mand og god
kammerat. Ja, en mand med mange talenter
og altid i godt humør. Samtidig er han en solid
holdspiller - altid parat til kamp, undtagen når
han skal på højskole. Pludselig kommer Kurt
mig i møde med et smørret grin og siger: "Jeg
vandt"! - Kurt er glad - OK Kurt!
Overlægen alias Børge Hansen .
Bræt 7:
Henrik Schrøder får hurtigt en fordelagtig stil-
ling, men så går han i stå. Det kender jeg godt
fra mig selv. Langsom bliver hans stillingen
ringere og ender med nederlag. - Vi to må se
at komme os over det. - Vi må øve os noget
mere på det. - OK Henrik!
Bræt 8:
Her er et stort talent i svøb. Kristian Seegert
har gode evner for skak. Han har en ro over
sig, som er vigtig for en skakspiller + hans
fantasi og store blik for spillet. Da jeg så stil-
lingen en time inde i spillet vurderede jeg, at
han ville vinde. Men der kom lidt grus i ma-
skineriet og pludselig kunne jeg ikke lide hans
stilling. Jeg kunne se, at han var i tvivl om,
hvordan han skulle klare dette her. Men plud-
selig lyste hans ansigt sig op, han havde set
noget afgørende. Med et djævelsk blik gav
han modstandere en skak og vandt i to træk.
Godt klaret Kristian! - Lidt undervisning i
slutspil af Jesper Skjoldborg er at anbefale.
Med venlig hilsen
Overlægen.
background image
14
VIBY SKAKKLUB - NR. 123 - FEBRUAR 2006
Der er ikke mange kommentarer, der er frem-
kommet i forbindelse med afviklingen af
holdturneringens første runder og åbenbart er
der heller ikke nogen, der frivilligt har følt
trang til at komme med et af deres partier.
For de fleste kan det vel også være svært at
finde ud af, om det parti, man selv synes var
godt, nu også er værd at ofre tid på for andre.
I anden runde, hvor vi i A-klassen spillede
mod Skolerne, havde jeg således efter egne
begreber et spændende parti, som jeg vil
prøve lidt mere fyldigt end sædvanligt at sup-
plere med nogle af mine tanker under partiet i
et forsøg på at forstærke indtrykket. Det spæn-
dende kulminerer selvfølgelig med, at efter at
have en vanskelig stilling lykkedes det allige-
vel at vinde - ikke ved held - men ved bedste
spil!
Hvid: Arno Boller, Skolerne.
Sort: Henning Samuelsen, Viby.
1.e4,d6.
Som svar på e4 har jeg tit svaret d6
i håb om at ødelægge modstanderens forvent-
ninger til åbningen. Som regel havner jeg i en
kongeindisk åbning af forskellig karakter og
med vekslende held. 2.d4,g6. 3.Lc4. Le2 eller
g3 og Lg2 er vel det mest almindelige. Men
jeg har før harft svært ved at spille mod parti-
trækket. 3.-,Lg7. 4.Se2,Sf6. 5.Sc3,0-0. Jeg
besluttede at rokere straks, selv om jeg var
klar over, at hvid,, efter at have spillet springe-
ren til e2, stilede efter lang rokade.
6.Lg5,Sbd7.
Her var h6 nok bedre, nu får jeg
en trang stilling. 7.Dd2,Te8. Nødvendigt, da
jeg ikke vil af med Lg7 til dækning af kongen.
MenTårnet står dårligt, da jeg ikke kan regne
med at få e-linjen åbnet. 8.h4,h5. Hvis jeg
havde spillet h6 i tide, havde jeg ikke behøvet
at spille h5, da enten h- eller g-bonden kan gå
forbi. Nu kan g4 med afbtyning af h-bonden
ikke undgås. 9.f3,c6. e5 straks var bedre.
10.Lb3,e5.
11.d5,c5. Igen et tvangstræk, ellers
kommer d6 til at hænge. Men det kniber al-
vorligt med udviklingen. 12.g4,Da5. For at
kunne løfte Sd7, men hvis hvid spiller La4 er
springeren stadig bundet og jeg ville virkelig
Hvad gør en redaktør, når der lige mangler
et par sider i at gøre et blad færdig. Jo, så
må han jo ty til enten egne tekster, eller som
her hente hjælp hos en tidligere redaktør af
klubbladet.
Ved at blade lidt i tidligere klubblade,
dukkede følgende parti op. Et parti, som er
spillet af netop den tidligere redaktør og
mangeårige formand for Viby Skakklub,
Henning Samuelsen.
Partiet er spillet i holdturneringen 1983-
84 og bragt i klubbladet i januar 1984. Og
som man kan læse af indledningen til par-
tiet, var der også dengang småt med afle-
veringer af spillede partier til mangfoldiggø-
relse i vores lille klubblad. Henning Samuel-
sen har som overskrift valgt:
Tanker omkring et skakparti!
background image
VIBY SKAKKLUB - NR. 123 - FEBRUAR 2006
15
være i bekneb for gode træk. Envidere kunne
han slå springeren på d7, der ville komme til
at mangle i forsvaret af kongen. 13.Sg3,hxg4.
Nu er det tvang at slå. 14.fxg4,b5.
jeg det som givet, at hans angreb er gået i stå,
heldigvis - for min tid er ved at være brugt. Jeg
har ikke tid til flere dybsindige betragtninger.
23.-,c4. 24.La2,Db6.
Forhindrer Sd1 i at
komme ud. De tre hvide lette officerer står
elendigt. 25.Tf1,Tee7. 26.Sf2. Den eneste
måde at få springeren med i spillet på, men nu
tager jeg dronningeafbytning, og angrebet er
løbet ud i sandet. 26.-,De3+. 27.Dxe3,Sxe3.
28.Tfg1,Tef7. 29.b4.
Det træk forstår jeg slet
ikke, men irritationen og ærgelsen over en til-
syneladende god stilling forvandlet til en me-
get dårlig, giver sig tit til kende ved slappe og
opgivende træk. Mit næste træk afgør partiet
hurtigt, og det kommer belejligt, for min tid er
knap.
29.-,Sfxd5. 30.exd5,Txf2. 31.Se4,Txc2+.
32.Kb1,Lf5. 33.Sxd6,Th2.
Her var Ld3 det
rigtige, men nu skulle der trækkes hurtigt, så
nu var det bare at undgå en "buk" og få byttet
af. 34.Kc1. Nu vader han i dårlige træk, uha!
34.-,Txa2. 35.Sxf5,Sxf5. 36.Kb1,Txa3.
37.Te1,Te3. 38. Kc2,Sd4+. 39.Kd1,Txe1+.
Jeg har endnu et minut tilbage til det sidste
træk - og så opgav han.
Jeg synes, det var et meget spændende
parti, selv om de sidste 10 træk kunne se ud,
som gevinsten var let.
Samuel.
Skal jeg have chancen for modspil, så skal det
snart være, men det er svært at se hvordan. Og
får jeg tid til det? Stillingen er kritisk. Jeg
kunne se på holdkammeraterne, at det for
dem så håbløst ud. Jeg tænkte, så det knagede,
og tiden gik. Men nu gik hans tid for første
gang. Har han tid til at ofre løberen? Sidder
han og ærger sig over, at han ikke trak den til
c4, inden jeg spillede b5? Nu kan han i hvert
fald ikke få den med i angrebet. 15.a3. Han
blev alligevel forsigtig, og jeg får tid til et træk
mere 15.-,Sxg4. 16.h5,Sdf6. Det hele ser lidt
bedre ud, springeren på g4 er ikke sådan at få
has på. 17.0-0-0,Sh7. Det er måske ikke det
bedste træk, men jeg så pludselig muligheden,
at h-bonden kunne gå frem til h7 med min
konge på h8. 18.hxg6,fxg6. Den afbytning
passede mig fint, bonden gør det svært for
hans springer. 19.Tdg1,a6. Dækker b5, hvis
dronningen skal trække for at hjælpe til i for-
svaret for kongen, og der bliver samtidig plads
til Ta8-a7. 20.Lh6,Ta7. 21.Lxg7,Txg7. Hvid
fjerner en officer fra angrebet, mens sort får en
ny i stedet. 22.De2,Shf6. Sd1. Han skal have
springeren med i spillet, og dermed betragter
background image
16
VIBY SKAKKLUB - NR. 123 - FEBRUAR 2006
Det sker i klubben . . .
Der kan forekomme ændringer - Se det præcise program på opslagstavlen i klubben.
21.02.06
Klubturneringen
Alle Klasser
3. runde
27.02.06
Holdturnering 6. runde
A-Rækken
VRS I - Viby II
-
-
5. runde
D-Række II
Brabrand I - Viby VI
28.02.06
Holdturnering 6. runde
A-Rækken
Viby III - Randers II
-
-
4. runde
C-Række I
Viby V - Skødstrup III
02.03.06
Holdturnering 4. runde
C-række II
Silkeborg III - Viby IV
05.03.06
Holdturnering 6. runde
1. Division
Læseforeningen - Viby I
07.03.06
Klubturneringen
Alle Klasser
Opsamling
14.03.06
Klubturneringen
Alle Klasser
4. runde
19.03.06
Holdturnering 7. runde
1. Division
Viby I - Kjellerup
20.03.06
Holdturnering 7. runde
A-Rækken
Viby II - Skolerne III
-
-
7. runde
A-Rækken
Hinnerup - Viby III
-
-
6. runde
D-Række II
VRS II - Viby VI
21.03.06
Holdturnering 5. runde
C-Række II
Viby IV - Malling
-
-
5. runde
C-Række I
Grenå - Viby V
28.03.06
Klubturneringen
Alle Klasser
5. runde
Dato
Aktivitet
Klasser
Kampe