background image
VIBY SKAKKLUB - NR. 125 - MAJ 2006
1
Forårsturneringen 2006
Indlæg fra medlemmerne s
DM i Aalborg
Ribe EMT
Partier fra klubturneringen
Partier fra andre turneringer
Tilbageblik på
årets skoleskak
Det sker i klubben
B&B Hjørnet
5
3
6
7
7
8
9
10
11
12
Indhold:
MAJ 2006
KLUBBLAD
125
31. ÅRGANG
. . . det er dig i trækket Børge . . . vi skal sgu' være færdige med partiet
før efterårsturneringen starter . . .
Så er der dømt sommerpause!
background image
2
VIBY SKAKKLUB - NR. 125 - MAJ 2006
Nr. 125 - 2. maj 2006
Nummer 126
forventes at udkomme
tirsdag den 5. september 2006.
Stof til dette nummer skal
afleveres senest tirsdag den
29. august 2006.
BESTYRELSEN
Formand:
Lars G. Hougaard
Telefon 8621 7736
e-mail: lgh@trafik.aarhus.dk
Kasserer :
Kristian Kjær Jensen
Telefon 8250 6170
e-mail:
kasserer@vibyskakklub.dk
PR:
Børge Hansen
Telefon 8614 5172
Ungdomsleder:
Jesper Skjoldborg
Telefon 4040 4150
e-mail:
jesper_skjoldborg@hotmail.com
Bestyrelsesmedlem:
Andreas D. Sørensen
Telefon 8619 1490
Redaktør:
Eskild Ebbesen
Telefon 8629 3735
e-mail: ese@lite.dk
Web-master.
Steen Andersen
Telefon 8696 9643
e-mail: mie_steen@mail.dk
Klubbens hjemmeside:
www.vibyskakklub.dk
Så er skaksæsonen
snart slut
Skaksæsonen går på det sidste, med mindre man planlægger at
spille masser af skak i løbet af sommerferien. Nu kan man pas-
sende gøre lidt status over den forgangne sæson.
Holdsæsonen kandiderer til at være den bedste i klubbens
historie. Steen har skrevet uddybende om den i sidste klubblad,
så jeg vil gå let henover den.
1. holdet var for første gang i 1. division. Vi har tidligere væ-
ret i den næstbedste række, men da hed den bare 2. division, og
da rykkede vi ned med det samme via en 8. plads. Denne gang
gik det langt bedre med en 4. plads.
Der var stillet store forventninger til 2. holdet, men det tyn-
gede ikke deres skuldre. De vandt alle 7 kampe, og vandt klart
deres række. Derimod var det forventeligt, at 3. holdet skulle få
det svært i den stærke A-række. De overraskede med en rigtig
solid præstation, og en 5. plads på fornuftig afstand af nedryk-
ningen.
4. holdet rykkede op på trods af en ret svag præstation i sæ-
sonen. For 5. og 6. holdene var der ikke det store på færre. De
kunne ikke rykke ned, og spillede ikke med om oprykning.
Klubturneringen har ikke været helt så populær som tidli-
gere år, men vi regner med, at klubbens medlemmer ved den
nye sæsons start igen har lyst til at spille klubturnering i en så-
dan grad, at turneringen igen får mere end 50 deltagere.
Rygning har igen været lidt i fokus. Byrådet i Århus Kom-
mune havde pr. 1. januar 2006 vedtaget skærpede rygeregler
for alle offentlige bygninger. På lokalcentret blev der lavet en
lille undtagelse for en del af caféen. Men reglerne om ingen
rygning inden kl. 21.00 ved bordene gælder altså stadigvæk.
Det er ret utroligt så mange gange, det har været nødvendigt
at påtale vores rygeregler. Jeg kan faktisk gøre det hver tirsdag!
Det kan simpelthen ikke passe
. Alle klubbens medlemmer
har en interesse i, at de regler, som vi vedtager på vores general-
forsamling, bliver overholdt. Det er ikke kun formanden, som
skal gøre opmærksom på en overtrædelse. Ellers kan vi lige så
godt sløjfe den rygeregel, da jeg snart ikke gider blive ved med
at påtale den. Specielt ikke når der sidder andre medlemmer
lige ved siden af, som ikke siger noget som helst.
Lars G. Hougaard.
background image
VIBY SKAKKLUB - NR. 125 - MAJ 2006
3
Ny turnering - nye ansigter
Af Steen Andersen
Med få runder tilbage for de flestes vedkom-
mende, kan der selvfølgelig stadig ske ting og
sager i forårsturneringen, men det skal nu ikke
forhindre mig i at gøre lidt status:
Mesterklassen
bliver nærmest sensationelt
ført an af en af de to oprykkere, nemlig Søren
Jensen, som har grebet sagen ganske uimpo-
neret an. Søren har ganske vist afsluttet flere
partier end et par af forfølgerne, men ikke
desto mindre er scoren, 5/7, ganske flot og al-
lerede det dobbelte af den forventede score.
Om det kommer til at holde til mål, er natur-
ligvis et åbent spørgsmål.
Lige i hælene på Søren følger fire spillere
på 4½ point, hvor Steen Andersen umiddel-
bart ligger bedst til med kun 5 partier spillet,
mens Kristian K. Jensen og Jakob Risager har
spillet 6 og Lars Hougaard, ligesom Søren, har
afviklet 7 partier.
Årsagen til den store forskel i spillede par-
tier er bl.a. at Lau Bjerno har måttet trække sig
på grund af manglende tid (aftenarbejde).
Kampen om præmierne står altså mellem
de 5 førnævnte spillere, og det er vel lidt skuf-
fende, at Jens Fogh og Henning Matzen alle-
rede er faldet fra, eftersom de jo har hørt til
toppen i de seneste turneringer.
Asbjørn Korsholm og Finn Laursen ser lige
nu ud til at kæmpe om at undgå 9. pladsen.
Kampen om klubmesterskabet handler nu
kun om Kristian eller Lars. Og i det samlede
regnskab står der lige nu 12-11½ til Kristian,
som desuden har et parti ekstra på hånden.
1. klasse
er også ret åben i toppen. Og også
her en kæmpe overraskelse på 1. pladsen, i
FORÅRSTURNERINGEN 2006
Søren Jensen. Fantastisk debut i mesterklassen.
Kristian Seegert. Fantastisk debut i 1. klasse.
background image
4
VIBY SKAKKLUB - NR. 125 - MAJ 2006
form af Kristian Seegert. Med 4½/6 har han
stadig kurs mod mesterklassen, trods nederla-
get til Kim E. Sørensen i 6. runde. Et parti der
i øvrigt har en pudsig historie, idet at Kristian
havde forberedt en variant mod Kims konge-
gambit, som Kim fik lejlighed til at se, da de
to spillere mødtes på TV2s skakserver dagen
før partiet! Med den tilføjelse, at Kristian spil-
lede under sit eget navn og Kim anonymt.
Kristian vandt partiet på serveren, men som
det før er set, var det taberen der lærte mest.
Da de mødtes i klubben, havde Kim fundet
sig en forbedring. Ak ja, der er sikkert en lære
at drage af denne historie!
Kim, Eivind Simonsen og Benny Lau-
ridsen har alle lagt sig i baghjul af Kristian
med scoren 4/6. Og Henrik Schrøder (3/5),
Børge Hansen (2½/5) samt Brian Sørensen
(1½/4) har vel stadig alle en mulighed for at
blande sig i topstriden endnu. Under alle om-
stændigheder bliver det spændende at følge
Kristians sidste tre partier mod Eivind, Børge
og Benny.
Den store skuffelse i turneringen har været
nedrykkeren Svend Enevoldsen, som har væ-
ret lidt i en spillemæssig krise i denne sæson.
2. klasse
føres til gengæld an af en af favo-
ritterne, Tobias Bøje med 4½/5. Og det ser lo-
vende ud for knægten, fordi de to andre favo-
Kim Sørensen. På vej mod mesterklassen!?
Eivind Simonsen. På vej mod mesterklassen!?
Tobias Bøje. På vej mod 1. klasse!?
background image
VIBY SKAKKLUB - NR. 125 - MAJ 2006
5
ritter i gruppen Berno Hansen og Kurt
Aalbæk har skuffet henholdsvis fælt og eks-
tremt fælt!
Berno har halv score efter 6 runder og Kurt
har ganske enkelt stadig et stort rundt 0 stå-
ende på tavlen efter 5 partier! Så i stedet er det
op til Brian Kristensen (4/6), Ove Kehlet (4/6)
og Rudolph Werk (3½/5) at fratage Tobias op-
rykningen. Per Møller og Arne Nielsen ligner
den bløde mellemvare i år, mens Jürgen Fode
og Max Jansen-Lange må tænke i at forhindre
nedrykning.
I 3. klasse er der en trio der har skilt sig ud
i toppen efter 5 runder. Mogens Engsig star-
tede med 4 pinde til stakittet, men måtte sig så
se besejret af Torben Fogh i runde 5. Dermed
har de begge scoret 4/5. Et halvt point bedre
har Bent Overgaard imidlertid gjort det. Men
det er stadig et åbent spørgsmål, hvilke to spil-
lere der skal tage præmier og opryknings-
pladser. Oprykkerne Hans Rohde (2/4) og
Michael Rosholm (2½/5) har begge opnået en
acceptabel score, mens Kim Nissen (1/4) og
Peter Ulrich (1/5) har skuffet, i betragtning af
at de spillede i 2. klasse i efteråret. For Vagn
(0/5) ligner det en returbillet til 4. klasse.
4. klasse
føres sikkert af Yury Shevtsov,
som indtil videre har spillet overbevisende.
Med 4½/5 er han tæt på målet, oprykning,
men der venter nok en gyser i sidste runde, når
Cathrin Lange tager imod med de hvide brik-
ker.
Cathrin er gruppens store favorit, og med
sejre i de sidste partier kan hun da også lige
nøjagtigt sikre sig gruppesejren, men indtil
videre har det altså ikke set alt for sikkert ud.
For spændingen i gruppen, var det dog en god
ting at Cathrin tabte til Noujan Rishani i 5.
runde. Dermed er der altså tre om budet til op-
rykningen. Noujan fik ellers ikke nogen god
start med 1/3, men holder slutspurten i de sid-
ste partier, kan Yury eller Cathrin blive over-
halet.
En teoretisk chance har også Jens Jørgen-
sen og Erik Bock. I 6. runde spiller de indbyr-
des om muligheden for at hænge på.
Mogens Engsig-Karup. På vej mod 2. klasse!?
Noujan Rishani. På vej mod 3. klasse!?
background image
6
VIBY SKAKKLUB - NR. 125 - MAJ 2006
Et skud fra boven . . . !
...så skete det der ikke måtte ske, jeg fik endnu
et afbud - ifølge afbudslisten!
Jeg var småsur over det i efteråret, men nu
blev det for meget! Der er tilsyneladende in-
gen ende på, hvor mange modstandere der
melder afbud, så nu kan de få et skud fra bo-
ven, og så håber jeg i øvrigt at mine resterende
fire modstandere vil være mere villige til at
spille kamp, når det er annonceret.
Det kan være at jeg gør mig upopulær, men
der er sgu' brug for et opråb, ellers er der jo in-
gen der lægger mærke til, at vi har et reelt pro-
blem, så længe det ikke er dem selv det ram-
mer.
Søren Jensen.
Hvad fanden er der galt
i klubben . . . ?
Jeg sidder her en mandag aften og finder ud
af, at jeg tilsyneladende har fået endnu et af-
bud fra en modstander - det tredje indenfor de
første 5 runder af forårets turnering. Underligt
nok har jeg ikke fået en eneste telefonisk be-
sked om disse afbud, når man ser bort fra et i
anden runde, af hvilket jeg faktisk ikke fan-
gede at min modstander var nødt til at melde
afbud, men blot at han tilbød at vi kunne
spille forud.
Tænker jeg tilbage på efterårets turnering
kan jeg også mindes 3-4 afbudskampe af
hvilke jeg ikke havde meldt et eneste afbud.
Jeg nåede at spille alle kampe, men kun lige.
Naturligvis ved jeg godt, at mine modstan-
dere sandsynligvis har haft en god grund til at
melde afbud på de pågældende tidspunkter,
men det irriterer mig grænseløst, at jeg er nødt
til, til en hvis grad, at omlægge min egen ka-
lender. Ifølge klubbens regler har man ikke ret
til at melde fra på de dage hvor der skal spilles
opsamling, og kommer der et eller andet pres-
sende en tirsdag, hvor jeg ellers ikke skulle
spille klubturnering, kan jeg dårligt nå begge
dele.
Det kan godt være, at jeg bare er uheldig,
og at de afbud jeg har været ude for, er reelle
nok, men for mig virker det altså som om der
er nogle medlemmer der, uden at nævne
navne, bruger de 2 muligheder for afbud mere
som en ret end som en mulighed.
Jeg beklager dybt hvis det uretfærdigt er
blevet min opfattelse, men i øjeblikket virker
det bare temmelig slapt, at der gang på gang er
en lang afbudsliste, vi er trods alt kun 46 spil-
lere i turneringen, og man burde ikke få mere
end et par afbud pr. gang.
Personligt ville jeg være i tvivl om hvorvidt
jeg skulle stille op til klubturneringen, hvis jeg
viste at jeg var ude af stand til at spille en del
af mine partier.
Jeg ønsker at spille med, og ikke at sidde
med i en gruppe, hvor jeg er nødsaget til at
udskyde det ene parti efter det andet. Det gør
naturligvis ikke frustrationen mindre, at det
netop er hvad der sker, og til tider føler jeg
mig rent til grin, når jeg troligt møder op til
hver en kamp.
Hvad ville der ske hvis jeg insisterede på at
bruge mine afbudsmuligheder fuldt ud, hvis
jeg insisterede på at udnytte den mulighed
reglerne giver mig?
Det ville ganske enkelt være umuligt at
spille turneringen færdig, og derfor vil jeg
også henstille personer der går med sådanne
bagtanker om at slå dem ud af hovedet, kan
man ikke være med det antal gange der er
krævet kan man i enkelte tilfælde melde af-
bud, er dette ikke nok bør man overveje slet
ikke at stille op til klubturneringen.
Løsningen på dette, som jeg i høj grad ser
INDLÆG
FRA MEDLEMMERNE
background image
VIBY SKAKKLUB - NR. 125 - MAJ 2006
7
som et problem, kunne være at køre klub-
turneringen i mindre grupper, og dermed få
åbnet lidt flere tirsdage for mulige afbud.
Man kunne stramme op på reglerne om af-
bud, således at der bliver et maksimum antal
gange man kan blive udsat for afbud fra an-
dre, og at reglen om afbud muligvis nedsættes
til 1 pr. turnering.
Endelig kunne man kraftigt opfordre usta-
bile spillere til at genoverveje deres deltagelse
i klubturneringen, og eventuelt give et bedre
alternativ end alternativ turneringen, som mil-
dest talt ikke virker særligt attraktivt til forhold
den ordinære turnering.
Søren Jensen.
Du har fuldstændig ret! Det er frustrerende
ikke at kunne spille på de programsatte tids-
punkter og derfor være tvunget til at ændre på
sin egen planlægning!
Du har også fuldstændig ret med hensyn til,
at de spillere, der er i tvivl om, at de kan
"overkomme" at spille med i en turnering,
burde overveje ikke at tilmelde sig.
Jeg er dog så optimistisk/måske naiv, at jeg
ikke tror at enkelte spillere bevist bruger eller
misbruger reglerne for afbud.
Medlemmerne er en del af en frivillig for-
ening, hvor det er helt op til den enkelte at del-
tage i klubbens aktiviteter. Vi kan derfor kun
opfordrer spillerne til at tage deres tilmeldin-
ger til klub- og holdturneringerne mere se-
riøse. Vi har ingen sanktionsmuligheder ud-
over de, der er beskrevet i reglerne.
Derfor er det helt fint, at sætte et indlæg i
klubbladet, der bringer problematikken frem -
set fra de afbudsramte spilleres synspunkt!
At ændre klasserne til mindre enheder vil
jo bare give mere tid til at spille "alternative"
partier. Og her er jeg desværre også nødt til at
give dig ret. De er ikke så attraktive som selve
klubturneringen.
tl. - Eskild Ebbesen.
5 præmietagere
ved DM i Aalborg!
Viby-spillerne tog den helt store slutspurt ved
DM i Aalborg i påsken.
Det blev til hele 5 præmier for til de 7
Viby-spillere. Altså et fantastisk flot resultat!
I Mester-M5 vandt Jakob Kjær Jensen med
scoren 4 af 5 point. I samme gruppe sluttede
Jakob Risager på 3. pladsen med 3½ af 5
point.
I gruppe B5-1 snuppede Asbjørn Kors-
holm en 4. præmie med scoren 3½ af 5 point.
I B5-4 blev Kurt Aalbæk nr. 2 med 4 af 5
point, mens Kim Nissen snuppede 4. præ-
mien ligeledes med 4 af 5 point.
Udenfor præmierækken, men med accep-
table resultater sluttede Kristian Seegert i B7-
1 med 4 af 7 point, og Tobias Bøje i B5-3
med 2½ af 5 point.
Steen Andersen.
Turneringsaktive spillere
fra Viby Skakklub
I weekenden den 22. og 23. april deltog tre
Viby-spillere i Ribe EMT.
Ribe EMT blev afviklet i grupper af seks
spillere.
Martin Lund deltog i Mester 3, og her
endte han på en fjerdeplads med 2½ point.
Jens Fogh deltog i Mester 5 og placerede sig
på en delt tredjeplads med 2½ point. I basis 7
deltog Torben Fogh, hvor han placerede sig på
en delt femteplads med 1½ point.
Red.
Du har mulighed for at følge med i medlem-
mernes turneringsaktiviteter på klubbens
hjemmeside under nyheder.:
www.vibyskakklub.dk
background image
8
VIBY SKAKKLUB - NR. 125 - MAJ 2006
Vi spiller mange spændende partier i 3. klasse.
Og når man går hjem er man overbevist om,
at det er lige til klubbladet. Men så opdager
man nogle kedelige fejl og overseelser, og så
lægger man partiet væk.
Mit parti mod Kim Nissen i efteråret var
også skæmmet af en dum fejl i slutspillet, så
Kim vandt ufortjent ­ synes jeg.
Denne gang spillede vi et godt parti, hvor
ingen lavede dumme fejl.
Hvid: Mogens Engsig-Karup
Sort: Kim Nissen
Klubturnering 3.klasse. Forår 2006.
1. d4,e6. 2. Lf4,d5. 3.Sd2,c5. 4.dxc5,Lxc5.
6.e3,Sc6. Sf3,Sf6. 7.Ld3,0-0. 8.c3,Te8.
Truer
9.-,e5 og 10.-,e4 der koster materiale. Hvid
mangler en plan. Sort står aktivt. Hvid bytter
af for at lette trykket. 9.Le5,Sxe5.
10.Sxe5,Dc7. 11.Sg4,Sxg4. 12.Dxg4,e5.
13.De2,e4. 14.Lc2,Le6. 15.0-0,Ld6. 16.g3,
Te7. 17.Sb3,a6. 18.Sd4,Ld7.
tvinger hvid til at holde springeren på d4.
Samtidigt etableres et begyndende tryk på
sorts svage d-bonde. 19.-,Lc6. 20.Dg4,Ld7.
Her overvejede jeg 21.Sf5 med trussel på tår-
net på e7 og mat på g7. Men sort spiller bare
21.-,Lxf5 og så løber det ud i sandet.
21.Dh4,Tae8. 22.Sf3.
Springeren kan ikke
umiddelbart slås på grund af truslen
23.Dxh7. 22.-,h6. 23.Txd5,exf3. 24.Tad1,
Te6.
PARTIER FRA
KLUBTURNERINGEN
19.Tfd1.
Trækket fjerner truslen fra -,Lb5, der
25.Dd4!
Det var pointen i hele manøvren.
Hvid havde ingen reel mattrussel, men vinder
nu officeren tilbage, har en merbonde og ero-
brer den åbne d-linie. 25.-,Lc6. 26.Txd6,
Txd6. 27.Dxd6, Dxd6. 28.Txd6,g6.
29.Lb3,
Kg7. 30.Td4,Te7. 31.Kf1,Td7. 32.Ke1,b5.
33.Ld1,Txd4?
Det er en dårlig ide at bytte
tårnene af på denne måde, fordi det styrker
hvids centrum-bønder. Resten er relativt en-
kelt. 34.exd4,Ld5. 35.b3,a5. 36.a3,Kf6.
37.Kd2,g5. 38.h3,Ke6. 39.Kd3,f5. 40.c4,
bxc4. 41.bxc4,Lb7. 42. d5,Kd5. 43.Lxf3,
Kc5. 44.Kc3,La6. 45.Le2,f4. 46.g4,Lb7.
47.Kb3,Lc8. 48.Ka4,h5. 49.Kxa5,hxg5.
50.Lxg4,Lb7. 51.Le2,Lc8. 52.Lg4,Lb7.
53.Le6,Kd6. 54.Kb6,La8. 55.c5,Ke7.
56.c6,opg. 1-0.
Mogens Engsig-Karup.
background image
VIBY SKAKKLUB - NR. 125 - MAJ 2006
9
PARTIER FRA
ANDRE TURNERINGER
For at få spillet lidt ekstra og for at prøve at
indhente det rating jeg tabte i holdturneringen
deltager jeg sideløbende med klubturneringen
i Viby også i Vejlby Risskov Skakklubs koor-
dinerede forårsturnering. Indtil sidste mandag
havde jeg scoret en anelse over min forven-
tede score, men min modstander Anders H.
Sørensen havde klaret sig godt ved DM og
var faktisk lavere rated end mig, så jeg var lidt
nervøs ved situationen.
Min far skulle hjem og smide mine sø-
skende i seng, men han nåede at se de første
6-7 træk inden han måtte gå, og han så nu
også lidt nervøs ud. Da han kom tilbage halv-
anden time senere (omkring træk 22) var par-
tiet stort set afgjort og det var han ikke util-
freds med (han skulle nå morgenflyet til Kø-
benhavn). Resultatet var vi begge tilfredse
med :-)
Hvid: Tobias R. Bøje (1520)
Sort: Anders H. Sørensen (1461)
[B23]
1.e2,c5.
Siciliansk! 2.Sc3. Jeg vælger som
sædvanlig den lukkede variant. 2.-,d6.
3.g3,Sf6. 4.Lg2,Lg4. 5.Sge2,Sc6. 6.h3,Ld7.
7.d3,e6. 8.Le3,Da5. 9.0-0,0-0-0. 10.a3
med
planen b4. 10.-,Tg8. 11.Dd2 for at få tårnet
med og forhindre g5 med det samme. 11.-,h6.
Se diagram næste spalte!
12.b4!cxb4?
Han skulle have spillet Dc7 med
det samme pga. at cxb4 åbner op for den sort-
feltede løber. 13.axb4 hvis han slår bonden
fanger man Dronningen med Tfb1. 13.-,Dc7.
14.b5,Se5. 15.b6,Db8. 16.bxa7,Da8. 17.f4.
På springer c6 spiller man Sa4! og fanger
Dronningen med Sb6+. 17.-,Sg6. 18.e5 for at
åbne op for den hvide løber. 18.-,dxe5.
19.Tfb1,e4 20.Sxe4,Lc6. 21.Sxf6,Lxg2.
22.Dc3+,Lc6. 23.Sxg8,Kd7. 24.Lb6,Tc8.
25.Dd4+,Ke8. 26.Sc3
for at få springeren
med. 26.-,h5. 27.Se4,h4.
[Der var en mat i tre med 28.Sf6+,gxf6.
29.Sxf6+,Ke7. 30.Lc5#]. 28.Sd6+,Lxd6.
29.Dxd6,hxg3. 30.f5! Opgivet. 1-0.
I næste runde, mandag den 1. maj, skal jeg så
møde den førende, Uffe Leth med 1920 i
rating.
Tobias R. Bøje.
background image
10
VIBY SKAKKLUB - NR. 125 - MAJ 2006
Det vil næppe komme som nogen overra-
skelse for nogen, at Viby Skakklub bugner af
unge talenter. Det har mange i klubben jo alle-
rede kunnet opleve på nærmeste hold, når en
lille purk atter har haft "held" til at løbe med et
helt point.
Skoleskaksæsonen er ovre for denne gang,
og blandt de væsentligste resultater i sæsonen
for klubbens spillere, må nævnes:
DM i skoleskak
Jens Fogh
blev danmarksmester i B-gruppen
tilbage i november, men selvfølgelig må jeg
lige nævne det igen her! Og ved samme
stævne opnåede Tobias Bøje en 2. plads i D-
gruppen, og både Jens og Tobias deltog derfor
efterfølgende i det individuelle nordiske me-
sterskab, hvor de begge klarede sig hæderligt,
uden dog at komme i nærheden af toppen i
det skrappe selskab.
De øvrige kvalificerede til DM var Jakob
Risager, Asbjørn Korsholm
og Peter Grove
i B-gruppen, og Kristian Seegert i D-grup-
pen.
Århus Skoleskaks Grand-Prix
Jens Fogh
var også med i kapløbet om slut-
sejren i Århus Skoleskaks Grand-Prix i A-
gruppen - ligesom Asbjørn Korsholm i øvrigt
var det. Jens og Asbjørn sluttede begge med
70,4 points, men de blev slået med et mulehår
af Jakob Risager, der opnåede 72,3
point.
Det blev en spændende afslutning, men Ja-
kob førte faktisk turneringen fra start til slut.
Men altså placeringerne 1 til 3 i ældste gruppe
til Viby! Og dertil kommer at Yury Shevtsov
og Peter Grove også begge deltog her, med
en 9. og 10. plads til følge. Udover at score
godt, handler det også om at være med i så
mange turneringer som muligt, og det forkla-
rer Peters 10. plads, at han kun deltog i to tur-
neringer mod Jakobs otte.
I B-gruppen opnåede Noujan Rashani
som den eneste Viby-deltager en 8. plads. 6
turneringsdeltagelser var ikke nok til at tage en
præmie.
C-gruppen gav til gengæld igen top-
placeringer til Viby. Kristian Seegert blev en
forholdsvis klar vinder med 85 points, mens
Tobias Bøje
blev nr. 3 med 70,1 points. Lige
udenfor præmierækken endte Malthe
Parylewicz
på 9. pladsen.
Århusmesterskabet
Den mest prestigefyldte af grand-prix turne-
ringerne er ÅM i skoleskak. Og nærmest selv-
følgeligt blev denne turnering også domineret
af spillere her fra klubben.
Det var denne gang Asbjørn Korsholms
tur til at triumfere i A-gruppen, mens Jakob
Risager
og Jens Fogh sluttede på 3. og 4.
pladsen.
Tilbageblik på
årets skoleskak
Af Steen Andersen
Nummer 1 og 2 ved ÅM i skoleskak, Asbjørn
Korsholm fra Viby og Michael Nguyen fra Rokaden.
(Foto: Jens Tejlgaard).
background image
VIBY SKAKKLUB - NR. 125 - MAJ 2006
11
I C-gruppen blev resultatet det samme som
i den samlede grand-prix stilling: Kristian
Seegert
blev Århusmester, Tobias Bøje slut-
tede som nr. 3 og Malthe Parylewicz nr. 9.
ÅM i lynskak
ÅM lyn manglede en del af de ældste spillere,
hvilket betød at bl.a. Tobias Bøje var røget op
i den øverste gruppe. Det forhindrede ham
dog ikke i at tage "skabet" med hjem! I gruppe
B måtte Kristian Seegert nøjes med sølv ef-
ter et andet stortalent, den nordiske mester
Mads Andersen fra Skanderborg.
DM for hold
Mårslet Skole blev atter en sikker vinder af A-
gruppen i Århus Skoleskaks holdturnering, og
skulle derfor forsvare sit hold-DM fra sidste
år. Denne gang dog uden Jens Fogh på et af
topbrætterne. Til gengæld havde man Peter
Grove
som ankermand, og med lidt hiv og
sving, og en 4-0 sejr i sidste runde, lykkedes
det Mårslet at genvinde mesterskabet! Med på
Mårslets hold er bl.a. brødrene Michael og
Allan Madsen,
som begge tidligere har slået
deres folder her i klubben. Vi kan jo håbe at
de igen får tid og lyst til "voksenskak".
Mårslets DM-vindere. (Foto: Jens Tejlgaard).
Det sker i klubben . . .
02. maj
Klubturnering
M., 1., 2. kl.: 8. runde
3. kl.: Opsamling:
Hans-Torben
Vagn-Kim (7.rd.)
4. kl.:
Michael-Jens (7.rd.)
09. maj
Klubturnering
Opsamling
2. kl.:
Ove-Per (9.rd.)
16. maj
Klubturnering
M., 1., 2. kl.: 9. runde
3.-4. kl.: 7. runde
23. maj
Klubaften
30. maj
Generalforsamling
Ændringer kan forekomme!
ØL-ØL-ØL
For løsning af opgaverne 72, 73 og 74,
der er i B&B Hjørnet på side 12 i dette
blad, udlover B&B
EN ØL
- eller vand - til de 3 første og hurtigste
løsere, der angiver den rigtige løsning
på de tre opgaver.
background image
12
VIBY SKAKKLUB - NR. 125 - MAJ 2006
Børge Hansen
Bent Overgaard
B&B
hjørnet
Her i foråret har Leif Schmidt run-
det de 70 år og i den anledning vil
"Viby Skak"s opgaveafdeling også
gerne bringe ham vores hyldest.
Leif Schmidt har i en menneskeal-
der været den ledende kraft som
redaktør af THEMA DANICUMs
opgaveafdeling og gjort det fremra-
gende. Vi bringer derfor 2 af hans
egne opgaver og en tredje, som er
tilegnet ham på fødselsdagen.
Opgave 72.
Leif Schmidt, Die Schwalbe 1975
Mat i 2 træk. (11+10).
Opgave 73.
Leif Schmidt, Stella Polaris 1973.
Mat i 2 træk . (8+11).
men vi ser, at for hver af dem får
hvid en anden mat til sin rådighed.
Opgave 70:
Af K. A. K. Larsen, Skakbladet
1961
1.Se5+!Tab7. 2.Da4 mat. 1.-, Tbb7.
2. Dd8
mat. Opgavens pointe er, at
andre træk med springeren spærrer
for dronningen. Der er tale om et
såkaldt virtuelt springerhjul, idet vi
ser, at springeren har hele otte felter
at gå til med afdækkerskak fra lø-
beren, men kun mod det indled-
ningsvis nævnte mangler sort for-
svar. Seks af de syv andre springer-
træk strander på netop ét svar, dvs.
at der er seks forførelser, men des-
værre strander det syvende
1.Sxa7+ på både Kxa7 og Tb7.
Opgave 71:
Af Kaare Vissing. Originalopgave.
1.h8(T) Minorforvandling! Det vil
sige, at en bonde forvandles til no-
get andet, mindre, end en dronning.
1.-,Kg7. 2.Th5,Kg6/Kg8. 3.Tg5+,
Kh6/Kh7/Kh8. 4.Th4
mat.
Vi ser, at andre hvide førstetræk
ikke dur. Sort truer med at slå bon-
den, og hvid kan ikke sætte mat
med tårn og springer hurtigt nok.
Det duer heller ikke at dække bon-
den: 1.Sg5?Kxg5! eller 1.Tf7?
Kxf7!
eller 1.Th4?Kf5!, og kon-
gen slipper ud i det fri. Endelig
strander 1. h8(D)? på, at sort er pat.
Bent og Børge.
Opgave 74.
Rolf Uppstrø,
Thema Danicum nr. 122
Mat i 4 træk. (2+12).
Vi udsætter en øl til de 3 første af
klubbens medlemmer, som angiver
den rigtige løsning på de 3 opgaver.
Løsninger til problemskak 27:
Opgave 69:
K. A. K. Larsen.
1.Kb5!
Træktvang! 1.-,T~ (dvs.
tårnet går fra b7 uden at stille sig på
et bestemt felt). 2.Sc8 mat. 1.-,Tb8.
2.Da3
mat. Her udnyttes sort selv-
blokade på b8. 1.-,Txb6+. 2.Dxb6
mat. Krydsskak, dvs. hvid besvarer
en skak med en skak (og mat). 1.-,
Tc7. 2.Dxc7
mat. Opgaven inde-
holder temaet fortsat forsvar. I den
aktuelle opgave betyder det, at hvis
sort ,,bare flytter tårnet", så svarer
hvid 2.Sc8 mat. Men sort kan "fort-
sætte forsvaret" ved at flytte tårnet
til et felt, hvor det forhindrer denne
mat. Sådanne felter er der tre af,
Børge Hansen
Bent Overgaard