background image
VIBY SKAKKLUB - NR. 127 - OKTOBER 2006
1
Efterårsturneringen 2006
Program for holdturneringen
2006/07
Holdturneringen 2006/07
Fra medlemmerne
Det sker i klubben
Skak-odds
B&B Hjørnet
5
3
12
15
17
17
18
20
Indhold:
OKTOBER 2006
KLUBBLAD
127
31. ÅRGANG
Så står menuen igen på holdskak . . .
background image
2
VIBY SKAKKLUB - NR. 127 - OKTOBER 2006
Nr. 127 - 17. oktober 2006
Nummer 128
forventes at udkomme
tirsdag den 12. december
2006.
Stof til dette nummer skal
afleveres senest tirsdag den
5. december 2006.
BESTYRELSEN
Formand:
Lars G. Hougaard
Telefon 8621 7736
email: lgh@trafik.aarhus.dk
Kasserer:
Kristian Kjær Jensen
Telefon 8250 6170
email:
kasserer@vibyskakklub.dk
PR:
Børge Hansen
Telefon 8614 5172
Ungdomsleder:
Jesper Skjoldborg
Telefon 4040 4150
email:
jesper_skjoldborg@hotmail.com
Bestyrelsesmedlem:
Torben Fogh
Telefon 8629 5772
email:Torben.fogh@newmail.dk
Redaktør:
Eskild Ebbesen
Telefon 8629 3735
email: ese@lite.dk
Web-master.
Steen Andersen
Telefon 8696 9643
email: mie_steen@mail.dk
Klubbens hjemmeside:
www.vibyskakklub.dk
Et lyspunkt i mørket
Skakken har det rigtig skidt i disse år - og har haft det svært
meget længe. Medlemstallet under Dansk Skak Union rasler
ned. I mange klubber er medlemstilbagegang mere regel end
undtagelse og det har haft den betydning at mange klubber er
blevet så små, at klubberne helt vælger at dreje nøglen om.
Andre klubber søger sammen med naboklubber, og det er på
sin vis udmærket, men det ændre ikke på det forhold, at der er
blevet langt færre skakspillere. Vi kan se det her i Århusområ-
det, hvor så store og præstigefyldte turneringer som Århus
Festugeturneringen og Århus Mesterskaberne, enten helt er
stoppet eller er blevet til amputerede turneringer arrangeret af
ChessHouse (og det skal ChessHouse bestemt roses for!), men
hvor er det trist. Således også med holdturneringen 2006/07,
hvor det heller ikke er lykkedes at samle et antal hold, der tåler
sammenligning med holdturneringen sidste år. Flere klubber
har trukket deres hold fordi de ikke kan samle tilstrækkeligt
mandskab. Således har også Viby Skakklub tilmeldt et hold
mindre til holdturneringen 2006/07 i forhold til sidste år.
Men et lyspunkt i mørket: Se godt på nedenstående billede
og du vil straks genkende seks af de ni personer på billedet. I
weekenden den 7.-8. oktober genvandt disse juniorerne fra vo-
res hovedkreds det årlige junior-holdmesterskab. Igen var det
spillere fra Viby der udgjorde hovedparten af det østjyske hold.
På billedet genkendes holdleder Jesper Skjoldborg, Jens Olaf
Fogh, Peter Grove, Jakob Risager og Asbjørn Korsholm. Des-
uden deltog Maria K. Petersen (som tager en klubskak-pause
for tiden) på pigebrættet. Red.
Vinderne fra 6. HK: stående: Jesper Skjoldborg (holdleder), Jens Olaf
Fogh, Peter Grove, Jakob Risager; siddende: Jakob Vang Glud, Maria
Kjær Petersen, Asbjørn Korsholm, Mads Andersen, Michael Nguyen.
background image
VIBY SKAKKLUB - NR. 127 - OKTOBER 2006
3
EFTERÅRSTURNERINGEN 2006
Efterårsturneringen 2006
Af Eskild Ebbesen
Efterårsturneringen er nu næsten færdigspillet,
der mangler kun tre runder i fire af klasserne,
Mesterklassen, 1. klasse, 2. klasse og 4. klasse.
3. klasse mangler kun en runde i at være fær-
digspillet, da det er en otte-mandsgruppe.
Derfor her kort før målstregen kan der ses
lidt på hvordan det så er gået for de enkelte
spillere og måske også lidt på de op- og ned-
ture turneringen indtil nu har vist sig at være
for spillerne - men set gennem positive briller.
Under hele turneringen har det været mu-
ligt, som noget nyt, at få skærpet sin interesse
for partier og resultater, der ikke nødvendigvis
lige er fra den gruppe eller klasse, man selv er
deltager i. Via et odds-spil har det nemlig væ-
ret muligt for ganske beskedne beløb, som
indsats, at spille på resultater af partier fra an-
dre klasser og her tillige har fået mulighed for
at score en gevinst.
Det har man kunnet gøre samtidig med, at
det også har været muligt at få den måske
mest påtrængende sult fra døren ved at for-
syne sig med smørrebrød, som Cathrin Lange
har stået for, og det til ganske overkommelige
priser.
Cathrin har hver klubaften stået og smurt
nogle lækre franskbrødsmadder med varieret
pålæg og har desuden tilbudt at frembringe
andre spiselige ting som toast, og hvis der
skulle være diabetikere blandt medlemmerne
også at dække deres behov for forplejning.
(Lige en forbrugeroplysning: Husk at be-
tale for disse lækre ting i den kasse, som
Cathrin har placeret nær ved smørrebrøds-
afdelingen! Det har vist sig at flere fejlagtigt
har betalt i den kasse, hvor man betaler for
kaffe, øl og sodavand. - Og det er Steffen
Kullberg bestemt ikke utilfreds med, men det
kan jo komme til at betyde, at det udmærkede
initiativ Cathrin har taget må lukke på grund
at en forkert kasse og dermed en forkert farve
på bundlinien).
Således velforsynede og med et ekstra
spændingsmoment skulle det vel ikke være
noget problem for de enkelte spillere at spille
sig igennem turneringen med et rigtigt godt
resultat.
Men det vil jeg se på her, hvor der er spillet
seks runder:
Mesterklassen
Jeg har hørt at Børge Hansen højt har sagt, at
han glæder sig til at komme "ned" at spille i 1.
klasse igen - og det ønske får han uden proble-
mer nemt opfyldt. Indtil nu er det kun blevet
til et helt halvt point. Så hans spil har virkelig
fuldt ud levet op til ønsket. Der er ingen tvivl,
Cathrin Lange har taget et glimrende initiativ, som
sikrer energi til de skarpe og hårdtarbejdende
skakhjerner.
background image
4
VIBY SKAKKLUB - NR. 127 - OKTOBER 2006
Børge Hansen er i forårsturneringen 2007
igen at finde i 1. klasse.
Jens Olaf Fogh har scoret 50 procent og
dermed fået 3 point på kontoen og det er ud-
mærket, men de sidste tre runder skulle gerne
indbringe endnu 2½ point, hvis hans forven-
tede score skal opnås, og det ser ikke helt så
let ud.
Kristian K. Jensen må i anden runde have
fået sig lidt af et chok. Det var hans første
kamp i denne efterårsturnering idet den første
kamp blev ramt af afbud. Som nykåret klub-
mester stiller han her op til kamp mod Hen-
ning Matzen og taber, men i de følgende par-
tier har Kristian dog spillet, som vi kender
ham og opnået 3½ point af fire mulige. Fun-
damentet er altså igen lagt til et nyt klubme-
sterskab, men Lars G. Hougaard venter alle-
rede i næste runde!
Benny Lauridsen sprang også over det før-
ste parti i turneringen med et afbud, men i de
følgende fem partier er det "kun" blevet til et
halvt point og Benny har ikke et helt nemt
program foran sig, så det kan blive svært for
ham at spille sig op til sin forventede score.
Lars G. Hougaard taber meget sjældent et
parti skak, til gengæld er Lars rigtig dygtig til
at tage remis. Resultaterne i de første tre run-
der blev netop tre remisser. Siden kom der et
afbud til fjerde runde, og det afbud har måske
givet Lars den ekstra luft han havde brug for,
for derefter blev både femte og sjete runde
vundet. Så Lars har placeret sig der, hvor han
plejer - i førerfeltet i mesterklassen.
Asbjørn Korsholm har allerede i de spillede
seks runder passeret sin forventede score med
0,10 og med en score på 3½ point. Det er gan-
ske fornemt, og det bliver bestemt ikke min-
dre fornemt af, at Asbjørn har spillet sig til
halve point mod både Lars G. Hougaard og
Steen Andersen.
Søren Jensen rykkede op i mesterklassen i
forårsturneringen 2006. Og spillede her en
fantastisk turnering, der gjorde at han holdt
den skanse ikke mange havde troet var mulig,
nemlig at bevare sin plads og retten til fortsat
at spille i mesterklassen i denne efterårstur-
nering. Det er dog ikke lykkedes Søren helt at
blive oppe på det høje skakniveau han viste i
forårsturneringen, da det indtil nu "kun" er
blevet til to remisser i fem partier. Også Søren
mangler at spille et afbudsramt parti.
Steen Andersen ligger lige nu på anden-
pladsen i mesterklassen med fire point af fem
mulige, også Steen mangler at spille et af-
budsramt parti. Nu kunne jeg selvfølgelig bare
have taget til indtægt, at dette afbudsramte
parti vinder Steen og dermed have placeret
ham på førstepladsen, men der er bare lige
den hage ved det, at det manglende parti er
mod klubmesteren Kristian K. Jensen. Så her
er der udsigt til et brag af et parti. Men lige-
som Lars, så taber Steen yderst sjældent et
parti skak, så remis i det opgør virker næsten
for sandsynligt.
Her kommer jeg så til den spiller, der fører
mesterklassen, nemlig Henning Matzen. Her
har der absolut ingen slinger været i valsen -
Lars G. Hougaard taber meget sjældent et skakparti.
background image
VIBY SKAKKLUB - NR. 127 - OKTOBER 2006
5
det skulle da lige være remissen i første runde
mod Jens Olaf, men siden er det blevet til ene
sejre. Fire af fire mulige. Herunder en pragt-
fuld skalp, som hedder Kristian K. Jensen!
Bedre kan det ikke gøres. Også Henning
mangler en udsat kamp, så gevinsthøsten er
virkelig fantastisk: 4½ point af fem mulige.
Henning Matzen har også i andre turneringer
gjort det særdeles fremragende. Således vandt
han i september måned Festugeturneringen
med så fin en score som med seks af syv mu-
lige point. Så, respekt - det er Århusmesteren,
der stiller op i vores mesterklasse og fører
den!
Kim E. Sørensen opfordrede jeg før forårs-
turneringen 2006 til igen at komme og spille
skak i Viby Skakklub. Kim havde taget en
længere tids pause fra deltagelse i skak. Ja, en
flere års pause faktisk. - Det sagde Kim ja-tak
til og mødte op og deltog i forårsturneringens
1. klasse, som han bare, som det naturligste
for ham, vandt, og det på trods af den meget
lange pause. Men styrken har vist sig at være
helt intakt og med det overbevisende, stærke
Henning Matzen fører mesterklassen.
Kim E. Sørensen har vist at han har skakstyrke nok
til mesterklassen.
comeback i forårsturneringen, spillede Kim
sig op i efterårets mesterklasse. Men den no-
get større modstand her har tilsyneladende
ikke skræmt ham væk fra skak, snarere tværti-
mod. Han spiller som en ægte mester, som
dog er en titel Kim endnu mangler i sit bælte,
men den er kommet meget tættere på. Kim
skal kun spille ganske få turneringer endnu,
før han kan tilføje "Mesterspiller" på sit visit-
kort. Indtil nu er det blevet til tre point i de
seks runder, men med et lidt skarpt program
tilbage i de tre resterende runder.
1. Klasse
Ove Kehlet har langt fra spillet som oprykker.
Han har snarere ført sig frem som inkarneret
1. klasses-spiller. Som den lavest ratede af
samtlige deltagere i 1. klasse har Ove i øje-
blikket en placering midt i feltet med sine ind-
spillede 2½ point i seks kampe, og det lover
godt for en forbliven i 1. klasse. Som alle jo
ved er der ikke noget, der hedder nedrykning,
men at det er ens ratingtal, der er afgørende
for i hvilken klasse man bliver placeret. Så
background image
6
VIBY SKAKKLUB - NR. 127 - OKTOBER 2006
kan det lykkes for Ove at hente yderligere et
par point i de resterende tre kampe, så skulle
en forbliven i 1. klasse være næsten sikker.
Finn Laursen har indtil nu spillet langt un-
der det niveau, som han har vænnet os alle til
at tro, han befinder sig på. Fy, skamme sig! -
Sådan at snyde - for det er det vel? Du kan
ikke få os overbevist om, at du pludselig er
blevet så dårlig til at flytte brikker, selvom re-
sultatet i de første fem partier i denne efterårs-
turnering står meget tilbage at ønske. - 1 point!
- og du mangler at møde så stærke spillere
som Svend Enevoldsen, Henrik Schrøder,
Eskild Ebbesen og Eivind Simonsen. - Det
kan meget nemt komme til at stå på 2. klasse
til næste år.
Mikkel Stephensen er en helt ny spiller i
klubben og med en "betragtelig" skakstyrke!
Kun et sølle ratingpoint mere i sin bagage, så
var Mikkel havnet i efterårets mesterklasse.
Og de hidtidige resultater Mikkel har spillet
sig til her i 1. klasse viser da også at en place-
ring i mesterklassen ikke ville have været helt
ved siden af. Men i klubben har vi den regel,
Finn Laursen. Lige en advarsel: Bunden er nået
at man skal bevise sit værd og derfor er
ratingtal det eneste måleinstrument, når nye
spillere skal placeres. Mikkel har dog ikke
haft svært ved at klare sig i 1. klasse - det vil
sige, at Eivind Simonsen allerede i første
runde lige mindede Mikkel om, at man ikke
bare kunne marchere ind i en ny klub og slå
alt ned. Nej, Eivind var ugæstfri og "bankede"
Mikkel. Nå, det tog Mikkel nu ikke ilde op -
eller gjorde han - for nu tog han sig frygtelig
sammen og vandt de næste fire runder på
stribe, heriblandt over så stærke spillere som
Kristian Seegert og Tobias Bøje. Der måtte en
Berno Hansen til i sjete runde for igen at
minde Mikkel om at træerne ikke vokser ind i
himlen. Men en flot start af Mikkel med fire
af seks mulige point. Velkommen i klubben!
Alle ved jo at Berno Hansen er lidt svin-
gende i sit spil. Den ene turnering spiller han
til den helt store guldmedalje for så i næste
turnering at spille som røven af fjerde divi-
sion. Det demonstrerer Berno igen her i efter-
årsturneringen. Her har han blot fundet spillet
frem til den helt store guldmedalje og fører nu
Mikkel Stephensen. Ny og stærk spiller i klubben.
background image
VIBY SKAKKLUB - NR. 127 - OKTOBER 2006
7
1. klasse sammen med Tobias Bøje med hver
4½ point for seks kampe. Holder Berno stilen,
så står den på mesterklasse til foråret.
Svend Enevoldsen spiller skak som sikker-
heden selv. Det skal forstås på den måde, at
man altid kan være sikker på, at han ikke rok-
ker sig ud af stedet. Det er som om Svend er
blevet utrolig glad for det ratingtal han har og
derfor ikke har til sinds, at der skal ske æn-
dringer her. Mellem 1750 og 1800, det er
åbentbart her Svend mener han hører hjemme
- og det skal ingen komme og ændre på, og
det kan de fleste forøvrigt heller ikke, dertil er
Svend for stærk. Jeg vil endda gå så vidt som
til at påstå, at Svend sagtens kan slå alle delta-
gere i den nuværende 1. klasse, men det sker
ikke, for Svend spiller først og fremmest på
det sikre. Således er det blevet til fire remisser
og en sejr i de fem spillede kampe Svend ind-
til videre har spillet i denne turnering. Svend
mangler også at spille en afbudsramt kamp.
Henrik Schrøder har spillet sig til 2½ point
i seks partier, og det er fint, men alligevel ikke
det helt sande billede af Henriks skakstyrke.
Bl.a. havde han Eivind Simonsen helt ude to-
vene i deres indbyrdes parti. Men så sker det,
som sker for rigtig mange skakspillere, at
bedst som man tror på og kan se en klar ge-
vinst på brættet, komme Fru Uopmærksom
forbi og hvisker én et dumt træk i øret, som så
bliver udført, for derefter lynhurtigt at vælte
kongen og sige tak for kampen og forlade are-
naen. Hvor jeg dog kan genkende den situa-
tion. Selvom man ikke spiller med synd og
ærgerlig i skak, kan jeg ikke skjule, at jeg i
hvert fald havde bare lidt ondt af Henrik.
Her kommer jeg til en person jeg har meget
ondt af. Tænk engang - kun at kunne fremvise
et halvt point efter seks partier - så er man da
næsten grædefærdig. Det, der kan få én til at
gå rundt med tårer i øjnene og blive så irrite-
ret, er, at det ikke vil lykkes, selv efter utrolig
mange tilløb, at opnå en skakstyrke, der helt
præcis er på højde med ens skakambitioner.
Jeg befinder mig sikkert i forårsturneringen
2007 i 2. klasse og det frygter jeg, for også her
sidder der spillere, der kan spille skak. Det gik
sådan til at Berno Hansen spillede mig helt ud
Berno Hansen. Spiller ind imellem helt fantastisk.
Henrik Schrøder. Fru Uopmærksom viskede et dumt
træk i øret.
background image
8
VIBY SKAKKLUB - NR. 127 - OKTOBER 2006
af banen. Svend Enevoldsen var så venlig at
forære mig et halvt point. Henrik Schrøder
gjorde præcis som Berno og fjernede mig fra
brættet. Tobias Bøje gjorde kort proces, da jeg
absolut skulle placere en springer på baglinien
et par felter ved siden af kongen uden mulig-
hed for opdækning. Lynhurtigt spillede Tobias
et tårn op ved siden af og det betød farvel
springer og farvel parti. Mod Eivind blev det
lige så forfærdeligt, her spillede jeg direkte
dårlig, eller sagt på en anden måde Eivind
spillede fremragende og vandt - let. Kristian
Seegert overraskede mig med uhyre opfindt-
somt spil. Bedst som jeg troede, at jeg var
klart ovenpå, ofrede han en løber for en
bonde. Men den "skarnsknægt" havde blot set
lidt længere frem i partiet, og han havde set
rigtigt, for derefter krakelerede mit forsvar
fuldstændig og Kristian vandt - overbevi-
sende. Det er faktisk det nederlag jeg er
mindst ked af, for det var utroligt flot spillet af
Kristian. Stor beundring. Jeg glæder mig til at
følge de to helt unge spillere, Kristian og To-
bias, når de tørner sammen i ottende runde!
Eivind Simonsen var et mulehår fra me-
sterklassen efter forårsturneringen. Kun et en-
kelt 0,5 decimal skilte ham fra oprykning ved
korrektion. Det skal så naturligvis hævnes for
selvfølgelig vil Eivind bevise, at det kun var
matematik, der forhindrede ham i at spille sig
op i mesterklassen og ikke manglende skak-
styrke. Det gik så ud over et nyt medlem,
Mikkel Stephensen, i den allerførste runde. Så
var banen kridtet op, men så stillede Berno
Hansen sig op til anden runde og ham kunne
Eivind bare ikke drible udenom og få scoret
imod, og bedre blev det ikke mod Svend Ene-
voldsen, som for en gangs skyld havde smidt
sikkerhedslinen og spillede skak, som alle
ved han kan, og det gik så her ud over Eivind.
Derefter har Eivind spillet sig til 2½ point i de
tre følgende runder og er nu placeret på fjerde-
pladsen i 1. klasse med 3½ point.
Kristian Seegert er en ung og dygtig skak-
spiller, der er på vej frem iført syvmilestøvler.
Kristian har indtil videre spillet sig til 3 point i
1. klasse. At Kristian har respekt for de øvrige
spillere i klassen viser han ved ikke at forcere
sit spil, men blot spille på det sikre, og hvis så
muligheden opstår, slår han til. Nogenlunde
sådan ser jeg Kristians pointhøst, som er et ne-
derlag, fire remisser og en enkelt sejr. Den en-
kelte gevinst var en genial spillet kombination
mod mig, som netop er et eksempel på, at når
der opstår en mulighed, så slå han til. Men for
at få øje på en sådan mulighed viser Kristian
tydeligt, at han har en meget grundig og dyb
forståelse for skakspillet. Denne kombination
han fangede mig med ville ni ud af ti skak-
spillere ikke kunne finde, også selvom vi be-
finder os på et lidt højere styrkeniveau end
niveauet her i 1. klasse.
Tobias Bøje. Det er næsten helt utroligt at
en så ung spiller kan fremvise en så stor skak-
styrke som Tobias. Ikke alene fører han 1.
klasse med 4½ point, men han viser samtidig
at han kan spille fremragende skak. Det giver
Eivind Simonsen. Et mulehår fra mesterklassen efter
forårsturneringen 2006.
background image
VIBY SKAKKLUB - NR. 127 - OKTOBER 2006
9
jo naturligvis sig selv, ellers kan han jo umu-
ligt være i spidsen for så stærk en klasse, som
1. klasse faktisk er! Tobias har, såvidt jeg hu-
sker, bevæget sig lynhurtigt op gennem klas-
serne i Viby Skakklub i de seneste turneringer,
dels ved stadig at forbedre sit ratingtal, og dels
ved at vinde oprykningsretten. Her har klub-
ben virkelig med en ung skakspiller at gøre,
der har styrke nok til at spille sig helt til tops.
Der vil ikke gå mange år - nej, måneder før en
Lars G. Hougaard, en Kristian K. Jensen, en
Steen Andersen og ganske sikkert også en Jes-
per Skjoldborg vil få at føle, hvad jeg her taler
om. Afslutter Tobias turneringen i samme
overbevisende stil, som han er begyndt, står
den på mesterklasse til næste år, og så vil de
nævnte herrer få demonstreret, hvad den unge
Tobias Bøje er i stand til på et bræt med 64
felter og med 32 brikker, 16 i hver sin farve.
2. Klasse
Torben Fogh har helt åbenbart allerede ladet
skakgenet gå i arv til næste generation. Sådan
virker det foreløbige resultat i hvert fald som
om. Indtil videre er det blevet til 1½ point i
fem partier, men er det tilfældet skal Torben
roses for sin uselviskhed.
Kurt Ålbæk har her i 2. klasse igen fundet
formen og fører klassen alene med 4½ point i
seks partier. Og selvom de resterende tre par-
tier ikke ser helt så lette ud, har Kurt en god
chance for at vinde gruppen og dermed op-
rykningsretten til 1. klasse til forårsturnerin-
gen.
Brian Kristensen er ikke kommet rigtigt
igang. Spillet vil åbentbart ikke som Brian
ønsker, vil jeg tro. I de fem partier, der hidtil er
spillet er der kun kommet et point på spille-
kontoen - og det er Brian ganske bestemt ikke
tilfreds med.
Bent Overgaard derimod er ved at finde
lidt af tidligere tiders skakstyrke frem igen og
har spillet en nogenlunde turnering indtil nu.
Overgaard ligger på en delt andenplads i klas-
sen med 3½ point, men skal sandheden frem,
så er der lang vej til tidligere tiders storform,
for slet ikke at tale om den styrke, der skulle til
for at vinde klubmestertitlen helt tilbage i
1971/72, men Overgaard gør det muligt for de
øvrige spillere i klassen at kunne prale af en-
ten at have spillet mod en klubmester eller at
have banket en tidligere klubmester i skak.
Johnny Sparvang ser ud til igen at være fit
for fight. Efter i en længere periode at have
været forhindret i at spille skak, på grund af
sygdom, ser det nu ud til at Johnny er ved at
være tilbage på tidligere styrke. Det viser sig i
hvert fald i hans spil. Også Johnny ligger på
en delt andenplads i 2. klasse med 3½ point.
Arne Nielsen har ikke fået den bedste start
på turneringen. Tre nuller startede han med,
men så har Arne tilsyneladende flyttet skeen
over i den anden hånd, for i de seneste tre run-
der er der kommet to remisser og en sejr i hus.
Per Møller har opnået 50 procent i sine
seks spillede partier. Og det ser ud som om
Per forsøger at variere sit spil på følgende
Kurt F. Ålbæk har igen fundet formen og er på vej
tilbage til 1. klasse.
background image
10
VIBY SKAKKLUB - NR. 127 - OKTOBER 2006
måde. Først spilles der remis, så tabes et parti,
og det kan man jo ikke leve med, så derfor
skal det næste parti vindes. Så startes der for-
fra med at spille remis, og så varieres det med
først en sejr for så til slut at indkassere et nul.
Altså to sejre, to remisser og to tabspartier og
ialt tre point. Og det rækker lige akkurat til en
sjeteplads.
Jon von der Lippe har holdt en længere
pause fra deltagelse i skak, men er nu igen til-
bage i klubturneringen. Det har han gjort gan-
ske udmærket. Indtil videre befinder Jon sig
på en delt andenplads, sammen med tre andre
spillere i øvrigt, og det er ganske flot, men
desværre ser det ud til, at modstanderne i de
resterende tre partier er nogle af klassens
hårde drenge.
Rudolph Werk har også tilsluttet sig selska-
bet der har placeret sig på andenpladsen i klas-
sen med 3½ point. Hvem af de fire spillere
der befinder sig her, der er bedst rustet til at
beholde pladsen og vinde oprykningsretten er
selvfølgelig svær at sige, men Rodolph ser ud
til at have et nogenlunde program tilbage i de
resterende tre partier. Så Rudolph får min
stemme som oprykningskandidat.
Hans Cramer er gået lidt i stå. Efter sit
flotte comeback, som han præsterede sidste
efterår, hvor han placerede sig på en flot an-
denplads i 2. klasse og dermed vandt opryk-
ningsretten til 1. klasse til forårsturneringen
2006, hvor det dog kun blev til et enkelt point,
og det kunne ratingtallet ikke helt holde til, og
derfor en tur tilbage til 2. klasse. Men i denne
turnering går det altså ikke lige så sprudlende,
sammenlignet med sidste efterår i 2. klasse.
Indtil nu er det "kun" blevet til 2 point i fem
partier. Hans mangler at spille et afbudsramt
parti.
3. Klasse
Peter Ulrich har sat sig på førstepladsen her i
3. klasse med 4½ point, men skal dog have
lidt hjælp fra Fru Futuna, hvis han skal blive
der, ellers kan han risikere at blive overhalet
af en af de to forfølgere, med hver fire point.
Michael Rosholm ser ud til at sætte enten
54, 76 eller 99 ratingpoint overstyr. Denne tur-
nering har bestemt ikke vist sig at være Mi-
chaels turnering. Indtil videre er der kun kom-
met et point på resultattavlen og der mangler
kun ét parti.
Jürgen Fode har heller ikke helt haft vin-
derspillet fremme i alle sine partier, men har
dog spillet en nogenlunde turnering og ligger i
øjeblikket lige midt i feltet med tre point.
Malthe Parylewicz har placeret sig helt ef-
ter sit ratingtal. Malthe har det næstlaveste tal
i klassen og lige nu indtager Malthe syvende-
pladsen.
Mogens Engsig-Karup har som en af ra-
tingfavoritterne vel nok ikke spillet sin aller-
bedste turnering. Indtil videre er det kun ble-
vet til 2½ point, men Mogens mangler udover
sidste runde også at spille et opsamlingsparti,
men selv med sejre i disse partier er der dog
kun udsigt til en ratingtilbagegang.
Peter Ulrich besætter i øjeblikket førstepladsen i 3.
klasse, men kan overhales.
background image
VIBY SKAKKLUB - NR. 127 - OKTOBER 2006
11
Yury Shevtsov puster Peter Ulrich kraftigt i
nakken. Med lidt held og godt spil i den sidste
runde kan det vise sig at blive en opryknings-
plads Yury sætter sig på, men den øjeblikke-
lige stilling i toppen af 3. klasse giver dog
favoritværdigheden til Peter Ulrich og Kim
Nissen, når der er tale om en placering som
nummer ét eller to og dermed oprykningsret.
Max Parylewicz kan med en gevinst over
Peter Ulrich i sidste spillerunde, dels forbedre
sit eget ratingtal en lille smule og dels bane
vejen for Yury til oprykning til 2. klasse. Selv
kan Max ikke opnå ret meget andet end en
slutplacering lige i midten af klassen.
Kim Nissen kan stort set selv afgøre det.
Kim mangler udover sidste runde at spille et
opsamlingsparti. Bliver det til 2 point i disse
partier, så er Kim en klar vinder af klassen
med så flot en score som med seks point af
syv mulige. Skulle det lykkes for Kim, så er
det bestemt fornemt!
4. Klasse
4. klasse er en lidt underlig klasse. Oprindelig
er det en ti-mandsgruppe med ni deltagere,
men det ser ud til at klassen er blevet reduce-
ret til en otte-mandsgruppe fordi Michael
Soelberg har været meget fraværende, men
placeringen i klassen er lige nu den, at Vagn
Jensen
fører klart med seks point af seks mu-
lige og lige i hælene på Vagn, dog uden mulig-
hed for at komme forbi, ligger Hans Rohde
med fire point. Svend Seegert og Jens Jørgen-
sen
ligger begge lige efter med hver tre point.
Med to point ligger to spillere, Erik Bock og
Svend Aage Jensen. Derefter følger Kurt S.
Andersen
med 1½ point. Bent Smedegaard
har udmærket sig ved at udeblive fra to run-
der, men et halv point er det dog blevet til. I
bunden har Michael Soelberg placeret sig
med nul point, men mangler i øjeblikket at
spille tre partier for blot at komme på om-
gangshøjde med de andre spillere i klassen.
Kim Nissen sidder med et par esser på hånden og
ved rigtigt udspil vinder han 3. klasse.
Vagn Jensen har været helt suverænt spillende.
Seks point af seks mulige er vistnok 100%.
Du har selv mulighed for at følge med i klub-
turneringen og bl.a. se din egen placering i turne-
ringen ved at gå ind på klubbens hjemmeside:
www.vibyskakklub.dk
background image
12
VIBY SKAKKLUB - NR. 127 - OKTOBER 2006
Viby II: MESTERKLASSEN
Holdopstilling:
1. bræt: Henning Matzen
2. bræt: Kim E. Sørensen
3. bræt: Benny Lauridsen
4. bræt: Eivind Simonsen
5. bræt: Svend Enevoldsen
6. bræt: Søren Jensen
7. bræt: Børge Hansen
8. bræt: Mikkel Stephensen
Holdleder:
Kim E. Sørensen
Telefon 4061 6079
1. runde:
Søndag 5. november
Ude mod Skanderborg I
2. runde:
Søndag 19. november
Hjemme mod Rokaden I
3. runde:
Søndag 10. december
Hjemme mod Åbyhøj I
4. runde:
Søndag 14. januar
Ude mod VRS I
5. runde:
Søndag 28. januar
Hjemme mod Skødstrup I
6. runde:
Søndag 4. marts
(Ude) mod Århus II (Spilles i Vibys lokaler).
7. runde:
Søndag 25. marts
Ude mod Nordre III
Sidste runde arrangeres af Skanderborg.
Alle kampe startes kl. 12.00.
Viby I: 1. DIVISION
Holdopstilling:
1.bræt: Jesper Skjoldborg
2. bræt: Lars G. Hougaard
3. bræt: Kristian K. Jensen
4. bræt: Steen Nørgaard Andersen
5. bræt: Morten Kjær Poulsen
6. bræt: Peter Grove
7. bræt: Jens Olaf Fogh
8. bræt: Asbjørn Korsholm
Holdleder:
Jesper Skjoldborg
Telefon 4040 4150
1. runde:
Søndag 5. november
Ude mod Ribe
2. runde:
Søndag 19. november
Hjemme mod Silkeborg
3. runde:
Søndag 10. december
Hjemme mod Læseforeningen
4. runde:
Søndag 14. januar
Ude mod Skolerne II
5. runde:
Søndag 28. januar
Hjemme mod Nordre
6. runde:
Søndag 4. marts
Hjemme mod Århus I
7. runde:
Søndag 25. marts
(Ude) mod Sk 1968 II
Sidste runde arrangeres af Viby.
Alle kampe startes kl. 12.00.
HOLDTURNERINGEN 2006-2007
background image
VIBY SKAKKLUB - NR. 127 - OKTOBER 2006
13
Viby III: A-RÆKKE
Holdopstilling:
1.bræt: Tobias R. Bøje
2. bræt: Kristian Seegert
3. bræt: Finn Laursen
4. bræt: Berno Hansen
5. bræt: Eskild Ebbesen
6. bræt: Johnny Sparvang
7. bræt: Ove Kehlet
8. bræt: Kurt F. N. Ålbæk
Holdleder:
Eskild Ebbesen
Telefon 8629 3735
1. runde:
Tirsdag 31. oktober
Hjemme mod Århus III
2. runde:
Mandag 20. november
Ude mod Randers II
3. runde:
Tirsdag 12. december
Hjemme mod Skanderborg II
4. runde:
Tirsdag 16. januar
Hjemme mod Hinnerup I
5. runde:
Mandag 5. februar
Ude mod SK 1968 IV
6. runde:
Tirsdag 27. februar
Ude mod Skødstrup II
7. runde:
Tirsdag 20. marts
(Hjemme) mod Silkeborg II
Sidste runde arrangeres af Århus.
Alle kampe starter kl. 19.00.
HOLDTURNERINGEN 2006-2007
Viby IV: B-RÆKKE
Holdopstilling:
1. bræt: Brian Kristensen
2.bræt: Rudolph Werk
3.bræt: Per Møller
4.bræt: Bent Overgaard
5.bræt: Torben Fogh
6.bræt: Mogens Engsig-Karup
7.bræt: Kim Nissen
8.bræt: Jens Jørgensen
Holdleder:
Torben Fogh
Telefon 8629 5772
1. runde:
Tirsdag 31. oktober
Hjemme mod Silkeborg III
2. runde:
Mandag 20. november
Ude mod Grenå
3. runde:
Tirsdag 12. december
Ude mod Skødstrup III
4. runde:
Mandag 15. januar
Ude mod Malling
5. runde:
Tirsdag 6. februar
Hjemme mod SK 1968 V
6. runde:
Tirsdag 27. februar
Hjemme mod Tjele
7. runde:
Tirsdag 20. marts
Ude mod Rokaden II
Sidste runde arrangeres af SK 1968.
Alle kampe starter kl. 19.00.
background image
14
VIBY SKAKKLUB - NR. 127 - OKTOBER 2006
Gør afviklingen af holdkampene til
en overkommelig
opgave for holdlederne
Har du meldt dig som deltager på et af
Viby Skakklubs 5 hold i holdturnerin-
gen, så forventes det også, at du stille
op, når dit hold skal i kamp!
Holdlederne er klar over, at afbud
næppe kan undgås, men det vil lette
arbejdet med at sætte holdene ganske
betydeligt, hvis det helt kan undgås, og
samtidig vil det også sikre, at holdene
kan stille op i stærkeste opstilling hver
gang.
Når vi skal spille på udebane må vi re-
spektere, at kampen skal afvikles på
modstanderklubbens "normale" spille-
dag, og det er for nogle af de øvrige
klubber både mandage og torsdage,
og altså ikke nødvendigvis på tirsdage,
som vi er vant til.
Som den pligtopfyldende klubspiller du
er, så orienterer du dig om holdturne-
ringens afvikling, og noterer dig, hvor-
når dit hold skal spille og på hvilke
ugedage. Det kan du meget let gøre
ved at se på de foregående sider. Her
er programmet for alle Viby Skakklubs
5 hold. Her er alle holdopstillingerne og
hvem modstanderne er, hvornår kam-
pene skal spilles, og du kan med din
placering på holdet se om du skal
spille med de hvide eller de sorte brik-
ker, og du kan se hvem holdlederen
er, og som er den du skal ringe til, når
du har opbrugt alle andre muligheder
for at deltage.
Red.
HOLDTURNERINGEN 2006-2007
Viby V: D-RÆKKE II
Holdopstilling:
1.bræt: Yury Shevtsov
2. bræt: Max Parylewicz
3. bræt: Malthe Parylewicz
4. bræt: Peter Ulrich
5. bræt: Kurt S. Andersen
Holdleder:
Peter Ulrich
Telefon 8629 3616
1. runde:
Tirsdag 31. oktober
Ude mod Rokaden IV
2. runde:
Tirsdag 21. november
Hjemme mod Hadsten
3. runde:
Tirsdag 12. december
Hjemme mod Hørning
4. runde:
Mandag 15. januar
Ude mod SK 1968 VI
5. runde:
Tirsdag 6. februar
Hjemme mod Skanderborg IV
6. runde:
Tirsdag 27. februar
Ude mod mod Skanderborg V
7. runde:
Tirsdag 20. marts
Oversidder
Sidste runde arrangeres af Skanderborg.
Alle kampe starter kl. 19.00.
background image
VIBY SKAKKLUB - NR. 127 - OKTOBER 2006
15
Så varer det kun nogle få uger før årets hold-
turnering skydes i gang. Efter sidste års suc-
ces, med oprykning til 2. og 4. holdet, og især
en imponerende placering til vores nyopryk-
kede førstehold i 1. division, melder spørgs-
målet sig, om vi kan lave tilsvarende resultater
i denne sæson. Umiddelbart ser det meget
svært ud at lave to 1. pladser igen i år, men
succes kan jo også måles på andre måder. For
der venter stærk modstand i år!
1. holdet
skal i gang med den traditionelt
svære anden sæson efter oprykningen. Sidste
års 4. plads var jo nærmest sensationel, i be-
tragtning af at styrken på papiret placerede os
i bunden af rækken. Det viste sig dog hurtigt,
at vi sagtens kunne være med. Det kan vi nok
også i år, selvom vi har måttet sige farvel til
Jakob Kjær Jensen og Martin Lund. Naturlig-
vis en svækkelse for holdet, selvom underteg-
nede så til gengæld er tilbage fast på holdet for
at udfylde en af pladserne. Den anden ,,nye"
spiller på holdet er Peter Grove, som har vist
stor fremgang her i sommerens løb. Lige nu
har Peter igen taget spidsen i juniorkapløbet
med Jakob, Jens og Asbjørn, men det er da
lidt frygtindgydende for modstanderne at vi
har 4 junior-mesterspillere (når man regner
20-årige Morten K. Poulsen med) på de ne-
derste 4 brætter + Jakob Risager som mulig
supersub. Men lige så interessant som vores
egen styrke er jo vores modstanderes. Og her
er der jo nogle ganske stærke hold imellem,
men også hold som vi bør kunne spille lige op
med.
Skulle vi bare afvikle turneringen på teg-
nebordet, ville slutresultatet, med holdenes
ratinggennemsnit i parentes, blive:
1. Århus (2230)
2. Nordre (2158)
3. Læseforeningen (2118)
4. Ribe (2114)
5. SK 1968 II (2078*)
6. Viby (2052)
7. Silkeborg (2034)
8. Skolerne II (1936*)
* Kun 7 spillere med ratingtal på styrkelisten,
så lidt ,,sjusseri" er blevet foretaget.
Altså undgår vi lige netop nedrykning! Eller
set fra en anden vinkel er vi allerede vurderet
til at slutte to pladser bedre end sidste år fra
starten. Da lå vi som bekendt som nr. 8 på li-
sten fra start. Oprykningen ser klart ud til at stå
mellem Århus og Nordre. Og jeg vil tillade
mig at betragte Nordre som svag favorit.
Ratingtallene siger måske umiddelbart noget
andet, men en ting er jo de 8 tilmeldte spillere
på holdet, noget andet er klubbens bredde, og
her er Nordre en del stærkere, vil jeg vurdere.
Kampen om de næste placeringer bliver mere
tæt. Ribe er den ene oprykker, og de har til i år
forstærket sig med Nordres tidligere 1. bræt,
Kristian Kyndel. Alligevel ser jeg dem ikke
som specielt stærkere end os selv. Men det
kan vi hurtigt få svar på, for de er vores mod-
stander i 1. runde. Og i det hele taget kan vi
godt ske at være en del klogere efter de to før-
ste runder, for i runde 2 står den anden opryk-
ker, Silkeborg, på menuen. Har vi mindre end
8 points efter de to kampe, begynder det at se
svært ud. Klare nedrykningsfavoritter ligner
imidlertid Skolerne, som atter har oplevet en
medlemstilbagegang. Klubbens 2. og 3. hold
er smeltet sammen, og selv dette 2. hold har
været tæt på at blive trukket fra turneringen.
Vi kan sagtens komme til at opleve at holdet
kommer til at stille med færre end 8 spillere til
flere af kampene, for der er simpelthen ikke
mange reserver til rådighed.
Skal vi sætte et sæsonmål, synes jeg at det
Holdturneringen
2006/07
Af Steen Andersen
background image
16
VIBY SKAKKLUB - NR. 127 - OKTOBER 2006
skal være at forbedre vores 4. plads, og gå ef-
ter en hædersfuld podieplacering! Men som
sagt, lad os nu se efter de to første runder!
2. holdet
er atter tilbage i mesterrækken.
Men ligesom sidst vi rykkede op, har vi ople-
vet lidt af et mandefald på holdet. Steen og
Peter er som nævnt rykket op på 1. holdet, og
Jakob Risager står som reserve i år, hvor han
er på efterskole. Lidt forstærkninger er dog
også kommet til. Kim E. Sørensen er tilbage i
en ny stærk udgave, og rykker direkte ind på
et af topbrætterne, og fra Haderslev har vi fået
Mikkel Stephensen, som nok skal vise sig at
blive en god gevinst for holdet. Og
reservemæssigt er vi også godt dækket ind, da
vi har de unge Tobias Bøje og Kristian
Seegert, som begge styrkemæssigt banker på
til mesterrækken. Men det bliver en hård
kamp for overlevelse i denne række, hvor
flere hold har forstærket sig markant. Mod-
standeren i 1. runde, Skanderborg, har f.eks.
fået IM Klaus Berg på holdet, og en anden
oprykningskandidat, Skødstrup, stiller nu op
med IM Jens Kjeldsen i spidsen. Men mere
interessant for os er, hvilke hold vi har en
chance for at matche. Og det vil jeg trods alt
mene er de resterende hold: Århus, VRS,
Åbyhøj, Nordre og Rokaden. Men succes-
kriteriet for den kommende sæson må klart
være overlevelse, hvilket minimum vil sige en
6. plads i gruppen.
3. holdet
har i flere år styrkemæssigt ligget
og svævet mellem A- og B-rækken. For to år
siden opnåede holdet en meget overraskende
4. plads i den ene A-række og reddede derfor
livet i rækken, da A-rækkerne blev slået sam-
men til en række sidste år. Og den opadgå-
ende kurve fortsatte på imponerende vis i sid-
ste sæson med en 5. plads som resultat. Og
som det ser ud nu, vil holdet igen i år kunne
stikke sin egen bedste placering nogensinde.
Ja, faktisk er holdet en af opryknings-
favoritterne, bedømt på resultatet fra sidste år.
For væk er sidste års nr. 1 (Viby II - oprykket),
2 (SK 1968 V - holdet er trukket), 3 (VRS -
oprykket) og 4 (Skolerne III - holdet er truk-
ket) . Og ned fra mesterrækken er kun kom-
met SK 1968 IV, som vel at mærke stiller i en
væsentligt svagere opstilling. Så oprykning-
skampen i A-rækken er meget åben i år. Vores
hold bliver anført af et par knægte, Tobias og
Kristian, og det skal da blive spændende at
følge dem på de trods alt ret stærke topbrætter.
Og holdets eventuelle succes kan nemt
komme til at afhænge af hvordan de to klarer
sig. Resten af holdet er jo erfarne spillere, som
nok skal tage sig af de points de plejer. Så jeg
vover at kalde Viby 3 for vores bedste bud på
en præmietager og oprykker i denne sæson!
,,Skrækscenariet", tre søndagshold, kan skim-
tes i horisonten, om ikke til næste år, så inden
for en ikke alt for lang fremtid.
4. holdet
er nyoprykker i B-rækken. Men
det er 5 af de andre hold i rækken også, som
følge af de mange hold der er udgået af turne-
ringen! Så som vinder af sidste års C-række
bør vores hold faktisk være et af de bedre hold
i rækken. Umiddelbart virker Tjele og Roka-
den II som favoritter i gruppen, men hvis al-
ting flasker sig for os, er det bestemt ikke
umuligt at vi kan tage en af de to opryknings-
pladser, så det går vi naturligvis som udgangs-
punkt efter! Som sædvanligt føres holdet an af
rutinerede Brian Kristensen, og som tidligere
1. bræt for holdet da det hed A-række, bør det
jo ikke være skræmmende at være rykket op i
B-rækken. Men i det hele taget stiller vi jo
med masser af rutine, og har godt med reser-
ver at supplere med, så det bør kunne blive en
spændende og stabil sæson for holdet. Og kan
vi være med i kampen om de to opryknings-
pladser, mener jeg at målet er nået. Men i vir-
keligheden kan vi måske godt finde os i at
blive i B-rækken et par sæsoner endnu...
5. holdet
hedder denne gang ikke C-række.
På grund af de mange spillere der blot ønsker
background image
VIBY SKAKKLUB - NR. 127 - OKTOBER 2006
17
at stå som reserver i år, er 5. holdet nemlig helt
strøget i år! Da det imidlertid ikke er lovligt at
stille med et 6. hold uden også at stille et 5.
hold, har 6. holdet i år taget navneskifte! Og er
havnet i en ret åben D-række med 7 hold. Fa-
vorit i rækken er nok Hørning, men alt kan jo
ske. Kampen i 1. runde mod Rokaden IV kan
nok give et fingerpeg om hvor vi står. En sejr
her, så tror jeg vi hører til i den bedste halvdel
af rækken. Vores hold består af en god blan-
ding af ungdom (repræsenteret ved Yury
Shevtsov og Malte Parylewicz) og rutine
(Max Parylewicz, Peter Ulrich og K. S. An-
dersen), og de skal nok gøre det pænt i ræk-
ken. Men om det rækker til mere end en
midterplacering, er nok spørgsmålet. Men
jævnbyrdig modstand er jo heller ikke det
værste man kan blive udsat for.
Altså en sæson hvor vi alt i alt kan få det
svært i flere af rækkerne. Og realistisk set skal
vi nok være tilfredse, hvis vi bare kan bevare
status quo.
Afbud til en skakaften
Ja, det har været oppe at vende i den senere tid
her i bladet. Søren Jensen og Berno Hansen
har omtalt det, og det er forståeligt nok, men
det er et svært problem!
I min tid i Viby Skakklub har jeg sjældent
sendt afbud, men det skyldes, at jeg har en fa-
milie der respekterer min skakaften. - Sådan
tror jeg mange har det. Men det sker jo at
Mutter sætter hælene i, og så har man jo bare
at lystre, ellers kunne der jo godt falde brænde
ned.
Det problem har Søren og Berno jo ikke.
Afbud kan jo skyldes ens abejdssituation
INDLÆG
FRA MEDLEMMERNE
24. oktober:
Klubturnering:
7. runde i M., 1., 2. og 4. klasse.
Opsamling i 3. klasse:
Kim - Mogens
31. oktober:
Holdkampe. Evt. opsamling.
7. november:
Klubturnering:
8. runde i M., 1., 2. og 4. klasse.
7. runde i 3. klasse.
14. november:
Klubturnering: Opsamling.
21. november:
Holdkampe. Evt. opsamling
28. november:
Klubturnering: Opsamling.
Evt. 9. runde forud.
5. december:
Klubturnering:
9. runde - ingen afbud!
12. december:
Holdkampe.
19. december:
Julefrokost.
og sygdom melder sig jo også - så afbud kan
ikke undgås, men med de dygtige turnerings-
ledere vi har glider det jo alligevel!
Så jeg synes vi skal begrave al snak om af-
bud og lade folk sende afbud med god sam-
vittighed.
Børge Hansen.
DET SKER I KLUBBEN . . .
background image
18
VIBY SKAKKLUB - NR. 127 - OKTOBER 2006
Skak-odds
Af Eskild Ebbesen
Af gode grunde kan jeg ikke vide, hvordan
medlemmerne i Viby Skakklub opfatter Skak-
odds, men jeg har lavet lidt statistik over,
hvordan spillet har været i de seks runder,
hvor spillet var en mulighed.
Når jeg starter med hvor mange medlem-
mer, der har deltaget i de seks runder, fordeler
antallet sig således:
Første runde. 12 deltagere.
Anden runde: 14 deltagere.
Tredje runde: 12 deltagere.
Fjerde runde: 9 deltagere.
Femte runde: 14 deltagere.
Sjete runde: 17 deltagere.
Gennemsnittet er altså 13 deltagere i de
seks runder, der har været spillet, men det skal
tilføjes at hele 27 medlemmer har deltaget.
Turneringen består af 23 partier i hver
runde og det giver et deltagerantal på 46 spil-
lere.
Så kan man jo spørge om at 27 af 46 spil-
lere, som med mellemrum har deltaget, er et
niveau, der er grundlag nok til en fortsættelse
af spillet. Udtrykt i procent er det 58, men den
gennemsnitlige deltagerprocent er på 28.
Nu var det heller ikke forventet at alle spil-
lere ville deltage, men er det gennemsnitlige
deltagerantal på 28 procent højt nok til at spil-
let lever op til det forventede ekstra spæn-
dingsmoment, der var og er meningen med
spillet?
Nu er en ting statistik en anden ting er de
barske kendsgerninger for de spillere, der har
deltaget. Og her må jeg sige, at det overrasker
mig kolossalt at spillet har vist sig at være så
svært for spillerne. Indtil videre er der kun to
spillere, der har kunnet hæve gevinst ved kas-
sen.
I sjete runde er der dog to spillere, hvor en
af dem har udsigt til en gevinst, men de mang-
ler begge resultatet af et udsat parti og de har
begge spillet på det samme parti, men på for-
skelligt udfald. Så kun den ene af dem vil
altså vinde, hvis det da ikke lige bliver det
tredje resultat partiet ender med.
Indtil videre ser spilleregnskabet sådan ud:
Indskud Gevinst Saldo
1. runde
150,-
0,-
150,-
2. runde
140,-
0,-
290,-
3. runde
125,-
106,-
309,-
4. runde
65,-
0,-
374,-
5. runde
170,-
0,-
544,-
6. runde
190,-
?,-
734,-
Der er nu kun tre runder tilbage i klubturne-
ringen i Mesterklassen, 1. klasse, 2. klasse og
4. klasse. 3. klasse spiller først deres 7. og sid-
ste runde den 7. november.
Derfor har jeg besluttet at lade denne run-
den den 7. november, hvor der er fuldt pro-
gram i efterårsturneringen, være den sidste
runde, hvor der kan spilles på Skak-odds, og i
den anledning lade hele saldoen, som til
denne spillerunde vil være på enten 659,- kr.,
672,- kr. eller på 734,- kr., komme ud som
ekstragevinst til fordeling blandt de spillere,
der rammer fire rigtige i det ordinære odds-
spil. Der skal altså i denne runde vælges at
spille på "Fire partier lige på" med en indsats
på 20,- kr. for at være med i spillet om sal-
doen. (20,- kr. er valgt som indskud for at
undgå at nogle af spillerne skulle vælge at
spille fire kuponer à 5,- kr.).
I sidste runde, hvad angår muligheden for
at spille på Skak-odds i denne efterårs-
turnering, vil der altså være en ekstra mulig-
hed for at score en gevinst på omkring 800,-
kr. til én dygtig/heldig vinder.
Udover hvad oddsene vil give, som jo er
bestemt af oddstallene, får man som ekstra
præmie, enten en del af eller hele puljen.
background image
VIBY SKAKKLUB - NR. 127 - OKTOBER 2006
19
Skulle det vise sig, at ingen har ramt de rig-
tige kombinationer, tilfalder saldoen initiativ-
tageren og det håber jeg på en forståelse for.
Dette tilbud om at sætte hele saldoen på spil,
er et oprigtigt forsøg på at fjerne alle spekula-
tioner om pengemaskine!
For en god ordens skyld skal lige gøres op-
mærksom på, at der til denne sidste rundes
odds-spil også kan spilles på resultatet i tre el-
ler fire partier med et andet indskud end 20,-
kr., præcis som hidtil, men så deltager man
ikke i spillet om puljen.
Det vil nok være lige på kanten af en om-
gåelse af sandheden at sige, at jeg håber, at der
her i sidste runde af Skak-odds vil være spil-
lere, der rammer de rigtige kombinationer,
hvor der mulighed for at hente en ekstra-
gevinst. - Men sådan bliver det!
I afviklingen af spillet er det kommet frem
at nogle medlemmer af princip ikke deltager i
den slags spil overhovedet, og al respekt for
det, men jeg har også en fornemmelse af, at
jeg af enkelte er mistænkt for, for egen vin-
dings skyld, at have startet Skak-odds, men
her kan jeg sige at det ligger mig meget fjernt,
og kan vel også til en vis grad tilbagevise det
ved at gøre opmærksom på, at det jo ret beset
er ganske små beløb, der er tale om, og hvis
spillerne havde været dygtigere, som jeg
havde forventet, så havde det været min egen
tegnebog, der måtte punge ud!
- Nej , det har kun været et forsøg på at for-
nøje og skabe lidt ekstra spænding og ikke
mindst at bruge det som et middel til at gøre
interessen for resultaterne i hele klubturnerin-
gen mere interessante!
Nu vil jeg lade det være op til bestyrelsen at
afgøre om der til forårsturneringen 2007 skal
fortsættes med et nyt odds-spil, eller et nyt
spil, hvor man, lidt modsat oddstanken, kun
spiller om de indkomne midler i hver runde
og samtidig anbefale, at det bliver klubkassen
der står bag.
Beslutter bestyrelsen sig for en fortsættelse
af Skak-odds, er jeg parat til fortsat at admini-
strere det.
Herunder ses spillekuponen for den runde,
der bliver den sidste i denne omgang, og hvor
der virkelig er noget at hente. Se godt på ku-
ponen og ha' dine tips parat til den 7. novem-
ber, hvor du kan overføre dem til den "rigtige"
kupon. Men husk - for at deltage i spillet om
puljen, skal du spille på fire partier og med et
indskud på en tyver!
background image
20
VIBY SKAKKLUB - NR. 127 - OKTOBER 2006
Børge Hansen
Bent Overgaard
B&B
hjørnet
Børge Hansen
Bent Overgaard
Igen er vi på banen
med en række små op-
gaver inden for problem-
skakken.
Denne gang er der tale
om lutter 2-trækkere, så
alle i Viby Skakklub
burde kunne være med,
også skakredaktøren!
Opgave 75:
P. A. Larsen,
Famile-journalen, 1988.
Mat i 2 træk
Opgave 76:
K. A. K. Larsen,
Sydsvenska Dagbladet, 1921.
Mat i 2 træk
Opgave 77:
K. A. K. Larsen,
Sydsvenska Dagbladet, 1922.
Mat i 2 træk
Løsninger til problemskak 28:
Opgave 72.
Leif Schmidt (V)
Die Schwalbe 1975
Forførelse: 1 Kg3?,Tg8!
Løsning:
1.Kh5! (2. Df4 mat).
1.-Lxg5. 2.Sxd6 mat.
1.-,Se6. 2. Dg6 mat.
1.-,Sd3. 2.Tc4 mat.
1.-,Dxf3+. 2. gxf3 mat.
1.-,Dxd5. 2.Sd2 mat.
Opgave 73.
Leif Schmidt
Stella Polaris 1973.
Løsning:
1.Kg8. (2.Dh8 mat).
1.-,f4. 2.Tg4 mat.
1.-,Le4. 2.Df4 mat.
1.-,Sg3. 2.Dxg3 mat.
1.-,Tc~. 2.Lxe7 mat.
Opgave 74.
Rolf Uppstrø,
Thema Danicum nr. 122.
Løsning:
1.Lc5!,Sd6. 2.Lxd6,Sd4. 3.Le5,~.
4.Lxd4 mat.
1.-,Sb6. 2.Lxb6,~. 3.La5,~.
4.Lc3 mat.
Bent og Børge.