background image
VIBY SKAKKLUB - NR. 128 - DECEMBER 2006
1
Ny danmarksmester
Indbydelse til ÅM 2007
Holdturneringen, 1. runde
Bymatch 2007
Holdturneringen, 2. runde
Partier fra klubturneringen
Efterårsturneringen
i billeder og tal
B&B Hjørnet
5
3
4
5
8
9
13
14
16
Indhold:
DECEMBER 2006
KLUBBLAD
128
31. ÅRGANG
HUSK
JULEFRO
KOSTEN TIRS
DAG DEN 19. DE
CEMBER KL. 18.00
!
background image
2
VIBY SKAKKLUB - NR. 128 - DECEMBER 2006
Nr. 128 - 12. december 2006
Nummer 129
forventes at udkomme
tirsdag den 6. februar 2007.
Stof til dette nummer skal
afleveres senest tirsdag den
30. januar 2007.
BESTYRELSEN
Formand:
Lars G. Hougaard
Telefon 8621 7736
email: lgh@trafik.aarhus.dk
Kasserer:
Kristian Kjær Jensen
Telefon 8250 6170
email:
kasserer@vibyskakklub.dk
PR:
Børge Hansen
Telefon 8614 5172
Ungdomsleder:
Jesper Skjoldborg
Telefon 4040 4150
email:
jesper_skjoldborg@hotmail.com
Bestyrelsesmedlem:
Torben Fogh
Telefon 8629 5772
email:Torben.fogh@newmail.dk
Redaktør:
Eskild Ebbesen
Telefon 8629 3735
email: ese@lite.dk
Web-master.
Steen Andersen
Telefon 8696 9643
email: mie_steen@mail.dk
Klubbens hjemmeside:
www.vibyskakklub.dk
Nul tobak!
Fra den 1. januar 2007 træder der helt nye regler i kraft vedrø-
rende "nydelse" af tobak i klubbens lokaler. I al sin enkelthed
går det ud på, at der slet ikke må ryges på aktivitetscentret -
overhovedet! - Fik I den - I rygere?
Det er altså slut med - for de udisciplinerede "rygende" med-
lemmer - at forgribe sig på klubbens rygeregler, ved at gå og
"smugryge" før klokken 21. Det bliver heller ikke længere nød-
vendigt for de disciplinerede "rygende" medlemmer, at kigge
på uret for at se om tidspunktet for rygning, efter klubbens reg-
ler, er indtruffet.
Nu er spørgsmålet jo så, hvor mange medlemmer, der enten
er kommet for at spille skak, fordi der må ryges (efter klokken
21), eller hvor mange medlemmer, der i virkeligheden er kom-
met for at nyde kombinationen - et godt parti skak og en god
cigar?
Jeg håber dog at skakken har så godt fat i de "rygende" med-
lemmerne, at de på trods af rygeforbuddet, fortsat vil møde op
og spille skak, og som tidligere deltage i klubbens øvrige prak-
tiske ting - men jeg frygter lidt, at rygeforbuddet kan komme til
at betyde en medlemstilbagegang, der samtidig i nogen grad,
vil lamme udførelsen af flere praktiske opgaver i klubben.
- "Desværre" er det sådan, at de medlemmer, der på eget ini-
tiativ, har påtaget sig at udføre ting, der får klubben til at fun-
gere, og fungere godt, med enkelte undtagelser, er "storrygere".
En medlemstilbagegang må nok forventes. Det vil være lidt
for usandsynligt at tro, at alle rygere blandt medlemmerne kan
eller vil stå en skakaften igennem helt uden tobak.
Selvfølgelig er nul tobak i klubbens lokaler at foretrække,
men forbuddet mod rygning fra nytår, vil formentlig stille klub-
ben overfor den opgave at skulle finde alternative løsninger til
flere af de praktiske opgaver.
På trods af disse mørke "tobakståger", jeg her har ladet glide
hen over siden, vil jeg dog opfordrer alle rygerne til at vise så
meget mod, styrke og karakter, at de møder op som deltagere i
klubbens skakarrangementer efter nytår, i klubbens nu helt røg-
frie lokaler - og så slutte min opfordring her med at ønske alle
en god jul og et godt røgfrit nyt skakår! Red.(storryger).
background image
VIBY SKAKKLUB - NR. 128 - DECEMBER 2006
3
Tobias Bøje
Af Steen Andersen
- ny danmarksmester!
Seks nye danmarksmestre blev fundet, da der
i weekenden den 25. og 26. november for 33.
gang blev afviklet DM i skoleskak på
Abildgaardskolen i Odense.
208 børn og unge i alderen 6-20 år deltog i
stævnet og inddelt i grupperne A-F.
Det der især kan interessere os her i Viby
Skakklub er placeringerne i A, B-, C- og D-
grupperne, hvor vi havde spillere med og hvor
især to af klubbens helt unge spillere gjorde
sig endda særdeles positivt bemærket med
fremragende skak. Resultater der kvalificerer
dem til de nordiske mesterskaber på Island i
februar måned:
C-gruppen (under 16 år):
1. Tobias R. Bøje
Skakcentret Læssøesgade 6.5.
D-gruppen (under 14 år):
1. Mads Andersen
Morten Brørup Skolen 7.5.
2. Kristian Seegert
Skakcentret Læssøesgade 6.5.
Altså lykkedes det for 5. år i træk for en af
klubbens juniorer at blive danmarksmester i
skoleskak!
Denne gang blev det Tobias Bøje, måske
lidt overraskende da han netop er rykket en al-
dersgruppe op i C-gruppen.
Det så ellers lidt svært ud, da Tobias smed
1½ point i de første 4 runder, men med en
slutspurt på 4/4 spurtede han altså lige ind på
1. pladsen.
Et stort tillykke!
Kristian Seegert var også med helt fremme
gennem hele turneringen i gruppe D.
Scoren blev 6½, ligesom Tobias, men D-
gruppen havde altså en suveræn spiller i Skan-
derborgs Mads Andersen. Kun et halvt point
gav han væk - mod Kristian. Det blev dog til
en 2. plads og dermed kvalifikation til NM -
sammen med Tobias.
I B-gruppen var Peter Grove med helt
fremme, og en sejr i sidste runde kunne mu-
ligvis have givet ham sit 3. danmarksmester-
skab. Nu blev det istedet et nederlag og en for
ham skuffende 5. plads.
Asbjørn Korsholm kunne dermed have
passeret Peter til sidst, og spillet sig ind i var-
men til en plads ved NM, men også Asbjørn
måtte ned i sidste runde.
For Jakob Risager blev det ikke nogen stor
turnering. Slutscoren blev 4½/8.
Endelig sluttede Jens Olaf Fogh med halv
score i gruppe A. Bag cifrene ligger dog det
Tobias R. Bøje - ny danmarksmester.
background image
4
VIBY SKAKKLUB - NR. 128 - DECEMBER 2006
faktum, at Jens førte turneringen med
maximum efter 4 runder! Da der så kom hul
på stakittet (og modstanden selvfølgelig også
blev stærkere) var der åbenbart ikke så meget
tilbage i ham til de sidste runder.
Her ville det have været på sin plads at
bringe et af partierne fra Tobias sejrsrække på
vej mod DM-titlen, men det har redaktøren
ikke lige indenfor rækkevidde i skrivende
stund, men helt snydes for et parti fra
Danmarksmesterskaberne i Skoleskak skal
læserne dog ikke.
Her bringes de sidste og afgørende træk fra
et parti spillet af Asbjørn Korsholm ved DM,
hvor noterne er af ingen ringere end af GM
Sune Berg Hansen og bragt i Politiken fredag
den 1. december.
Hvid: Morten Storgaard, Herning.
Sort: Asbjørn Korsholm, Viby.
Hvid ser ud til at være på hælene, men finder
en god fuskerchance: 1.d5!? Værsgo! Et tårn
til afhentning. En anden mulighed, som den
kloge computer foretrækker, er 1.De7.
1.-,Tc7!?
[1.-,Dxd2?? 2.Sxe6+! og hvid har
evigskak. ; 1.-,Lxd5. 2.De7!] 2.Db8,Lxd5!
[2.-,Dxd2. 3.Sxe6+!] 3.Sxd5? 3.Dd8! var
trækket. Nu er det slut. 3.-,exd5. 4.Txd5??
Hov! 4.-,Df4+. 0­1.
Indbydelse
til
ÅM 2007
SK1968, Nordre, Skolernes Skak-
klub, Århus Skakklub og Viby Skak-
klub indbyder til Århusmesterskabet
2007.
Turneringen spilles i Chess House,
Silkeborgvej 41, 8000 Århus C, fra
torsdag den 15. februar til søndag
den 18. februar.
Der spilles i 6-mandsgrupper.
Max. deltagerantal er 42.
Der spilles på følgende tidspunkter:
1. runde: Torsdag 15.2. kl. 18.30
2. runde: Fredag 16.2. kl. 18.30
3. runde: Lørdag 17.2. kl. 10.00
4. runde: Lørdag 17.2.
kl. 16.00
5. runde: Søndag 18.2. kl. 12.00
Betænkningstiden er 2 timer til 40
træk og 30 min. plus opsparet tid til
resten af partiet.
Indskud: 150 kr. inkl. EMT-afgift.
Præmier: 1.: 500 kr.
2.: 300 kr.
Tilmelding på www.chesshouse.dk
eller til Allan Bangsbro på telefon
87 39 01 91 senest 9. februar 2007.
background image
VIBY SKAKKLUB - NR. 128 - DECEMBER 2006
5
Så blev årets holdturnering skudt i gang. 1.
holdet startede med årets længste udebanetur
- mod Ribe.
Hjemmeholdet stillede op med 3 reserver
og dermed var vi pludselig blevet favoritter på
papiret. Alt tegnede da også på en komforta-
bel sejr til os, efter et 3 timers spil.
På 1. brættet ,,tog" Jesper Skjoldborg en
hurtig remis mod den noget højere ratede
modstander, Christian Kyndel. Og også Lars
G. Hougaard hentede en sikker halv med sin
blok af en sort stilling. Derudover stod både
Kristian K. Jensen, Steen Andersen, Morten
K. Poulsen og Jens Olaf Fogh med ganske
nydelige stillinger, og Peter Grove hævdede
også ihærdigt at han havde en vunden stilling.
Undertegnede fandt den dog hele tiden ret
uklar! Endelig havde Henning Matzen en lidt
lunken stilling.
Op mod tidskontrollen begyndte det dog at
gå ned ad bakke for os. Peter valgte en forkert
fortsættelse, og måtte give fortabt, og Jens'
modstander ofrede først en officer for 2 bøn-
der og siden en kvalitet, og der var næppe til-
strækkelig kompensation for den investering.
Men Jens fandt aldrig måden at afværge mod-
standerens angreb, og da han ville forhindre
en evigskak, kostede det i stedet hele huset!
Øv! Og for at gøre ærgelsen dobbelt, måtte
Kristian også ned efter at han havde valgt en
forkert afvikling i centrum og oveni afslået
modstanderens remistilbud.
De positive historier var så at Morten vandt
sit parti - egentlig uden de store anstrengelser.
Morten har en god evne til at spille naturlige,
sunde træk og straffe modstanderen når mu-
ligheden opstår. Og den opstod i dag!
Og dagens anden vinder blev underteg-
nede, som hurtigt fik en lille, men klar fordel
at spille på. Modstanderen brugte meget tid,
og skulle til slut lave ca. 10 træk på et minut.
Det gik ellers fint de første 7-8 træk. Forment-
lig sad vi med en lige stilling, da han så plud-
selig gik i en selvmat.
Tilbage sad så selvfølgelig Henning. Med
et slutspil med to bønder mindre. Mirakuløst
fik han det dog forvandlet til et tårnslutspil
med bare en bonde mindre. Og pludselig var
det simpelt remis.
Dermed et slutresultat der sagde 4½-3½ til
Ribe. Noget skuffende, og der skal andre bol-
ler på suppen, når det næste gang hedder Sil-
keborg på hjemmebane. Ellers kan vi hurtigt
komme til at hænge i den tunge ende af ræk-
ken.
Steen Andersen.
2. holdet opnåede det samme resultat, et 3½-
4½ nederlag. Men hvor 1. holdets resultat var
en skuffelse, var dette nærmest at betragte
som en halv sejr! Og ugens absolut største in-
dividuelle resultat kom på 1. brættet, hvor
Kim Sørensen klarede remis imod IM Klaus
Berg! Og så tillod Kim sig endda at smide en
bonde undervejs, så han til slut måtte holde
remis i tårnslutspillet. Ganske givet en stor
HOLDTURNERINGEN 2006/2007
VIBY I: 1. DIVISION
1. runde:
Søndag 5. november
Ribe I - Viby I
4½ - 3½
VIBY II: MESTERKLASSEN
1. runde:
Søndag 5. november
Skanderborg I -Viby II 4½ - 3½
background image
6
VIBY SKAKKLUB - NR. 128 - DECEMBER 2006
oplevelse for Kim, og vi ser da frem til et
kommenteret parti i klubbladet!
Og hvad du ønsker, skal du få. Kim Søren-
sen viser og kommenterer her partiet mod IM
Klaus Berg:
Henning Matzen var blevet rykket op på 1.
holdet, så jeg vidste inden runden, at min sand-
synlige modstander ville blive Klaus Berg.
Jeg kendte ikke hans åbningsvalg og spille-
stil, så jeg søgte lidt på nettet og fandt ud af, at
han i en turnering i oktober i Tyskland havde
spillet Caro-Kann i 3 partier. Normalt spiller
jeg selv 3.c4 mod Caro-Kann, men til dette
opgør ændrede jeg taktik.
Hvid: Kim E. Sørensen, Viby.
Sort: Klaus Berg, Skanderborg.
1.e4,c6. 2.d4,d5. 3.Sc3,dxe4. 4.Sxe4,Lf5.
5.Sg3,Lg6. 6.h4,h6. 7.Sf3,Sf6. 8.h5,Lh7.
9.Ld3,Lxd3. 10.Dxd3,e6. 11.Se4,Sbd7.
12.Lf4.
Vi har bevæget os væk fra det jeg
kendte til teorien, og jeg synes, at jeg havde
fået en behagelig stilling. 12.-,Sxe4.
Kim E. Sørensen overraskede alt og alle ved at
nuppe et halvt point fra IM Klaus Berg på første-
brættet.
13.Dxe4,Le7. 14.0-0-0,Sf6. 15.De5,Tc8.
16.g4,Dd5. 17.Dxd5,Sxd5. 18.Ld2,c5.
19.Kb1.
Væk fra potentielle ubehageligheder
i c-linien. 19.-,b5. 20.c3,f6. Her vurderede jeg
at det ville være en god idé at få byttet sprin-
geren for løberen selvom den sorte springer på
d5 bliver stærk. 21.Sh4,cxd4. 22.cxd4,Kf7.
23.Sg6,Thd8. 24.Sxe7,Kxe7.
Sort har fået bonden på d4 som angrebspunkt,
men jeg har fået min løber mod springer i for-
svaret. 25.The1,Tc4. 26.Te4,Kf7. 27.Tde1,
Td6. 28.f4.
Kongefløjen skal åbnes op. 28.-,
f5. 29.gxf5,exf5. 30.Te5,Txd4. 31.Txf5+,
Tf6. 32.Tee5,Txf5. 33.Txf5+,Ke6. 34.Te5+,
Kd6. 35.Kc2,a6.
background image
VIBY SKAKKLUB - NR. 128 - DECEMBER 2006
7
36.Te8.
Giver det bedste modspil, da Tf5 be-
svares med Sf6 hvorefter tårnet låses fast.
36.-,Tc4+. 37.Kb3,Sxf4. 38.Ta8,Sxh5.
39.Txa6+,Kc7. 40.Lc3,Tg4. 41.Te6.
Temaet
bliver nu at give løberen for g- og h-bonden,
men jeg bliver en smule ubeslutsom i slut-
spillet, så det når at blive lidt spændende.
41.-,Tg5. 42.a4,Kd7. 43.Tb6,bxa4+.
44.Kxa4,Tg4+. 45.Kb5,Tg3.
Nu kan jeg ikke
slå pga. Tb3+. 46.Ta6,Ke7. 47.Kc4. Det
skulle til gengæld være gjort her. 47.-,Tg4+.
48.Kd5,Sf4+. 49.Ke4,Se6. 50.Kf3.
Et par
drilagtige springer-gafler skulle undgås. På
Kf5 kommer Tg5+ og Sc5, der koster tårnet
og Kd5 besvares med Sc7. 50.-,h5.
51.Le5!
Står fortrinligt og dækker diagonalen
h2-b8. 51.-,Sd4+. 52.Ke3,Sf5+. 53.Kf3,Kf7.
54.Tb6,Sh4+. 55.Ke3,g5. 56.b4,Sg2+.
57.Kf2,h4. 58.b5,Sf4. 59.Kf3,Tg3+.
60.Ke4,Tb3. 61.Kf5,h3. 62.Lxf4,gxf4.
63.Kxf4.
1/2-1/2. Sort kan ikke forhindre at
Hvid fanger h-bonden inden forvandlingen.
En lille sidebemærkning; Mikkel overhørte i
mellemgangen udenfor spillelokalet, at Klaus
fortalte en holdkammerat, at han slet ikke ville
have spillet Caro-Kann i åbningen, men blot
havde udført trækket pr. refleks!
Kim E. Sørensen.
Ellers var 2. holdet ramt af hele 3 afbud.
Det ene skyldtes et afbud til 1. holdet, og
kunne planlægges i god tid.
Værre var det, at der indløb et afbud både
lørdag og siden søndag morgen! Heldigvis
kunne Kurt Ålbæk springe til med kort varsel,
hvilket også løste holdets problem med en
manglende bil.
Og de to øvrige reserver var knægtene To-
bias Bøje og Kristian Seegert, hvilket jo ikke
kunne kaldes nogen svækkelse af holdet. Alli-
gevel må vi vel håbe på lidt færre afbud til de
kommende kampe!
Dagens vindere blev Kristian Seegert og
Søren Jensen, begge mod væsentligt højere
ratede modstandere. Men den slags er netop
de to jo ligeglade med!
Tobias sled en remis hjem med de sorte
brikker mod en garvet mesterspiller, og da-
gens 3. remis stod vores nye mand, Mikkel
Stephensen, for. Også Mikkel var oppe mod
en spiller med 200 mere i rating.
Vi havde kort sagt en række spillere der
overpræsterede i denne kamp. Og at Eivind
Simonsen, Svend Enevoldsen og Kurt Ålbæk
så til gengæld levede op til ,,forventningerne",
skal de i dagens anledning ikke høre noget
ondt ord for!
Steen Andersen.
3. holdet lagde sig straks ,,faretruende" i spid-
sen af A-rækken med en 6-2 sejr over Århus
III.
Vi begynder allerede at frygte situationen
med 3 søndagshold næste år, men måske går
det trods alt ikke ,,så galt".
1. runde:
Tirsdag 31. oktober
Viby III - Århus III 6 - 2
VIBY III: A-RÆKKEN
background image
8
VIBY SKAKKLUB - NR. 128 - DECEMBER 2006
I 1. runde gik det bare derudaf. Lynhurtigt
stod der 4-0 til os, og det var tydeligt at vores
hold navnlig havde en større styrkemæssig
bredde.
På de øverste to brætter var Århus favorit-
ter, men her opnåede vi 1-1, takket være et flot
parti af Kristian Seegert, som besejrede et an-
det tidligere stortalent, Charlotte V. Pedersen.
Tobias Bøje har fået den svære opgave at
bestride 1. brættet i A-rækken, og det skal så-
mænd nok lykkes ham at lave en del point i
turneringens løb, men det blev altså ikke i
denne runde at pointhøsten blev indledt.
Udover Kristian Seegert blev dagens
pointtagere Finn Laursen, Henrik Schrøder,
Eskild Ebbesen, Ove Kehlet og Kurt Ålbæk,
mens Berno Hansen som den anden spiller
måtte ned.
Steen Andersen.
4. holdet stod ikke tilbage for 3. holdet denne
aften. Silkeborg III blev ligeledes sendt hjem
med en sæk på 6-2.
Og resultatet virkede reelt nok. Så det
kunne tyde på at vores hold kommer til at
høre til i toppen af denne række, som faktisk
allerede her i 1. runde knækkede over i to,
med 4 klare sejre.
Trods de 6 point må vores hold nøjes med
en delt 2. plads.
Dagens vindere blev Brian Kristensen,
Rudolph Werk, Bent Overgaard, Torben
Fogh, Mogens Engsig-Karup og Jens Jørgen-
sen, mens Per Møller og Kim Nissen ikke
havde deres bedste aften.
Steen Andersen.
VIBY IV: B-RÆKKEN
1. runde:
Tirsdag 31. oktober
Viby IV - Silkeborg III 6 - 2
VIBY V: D-RÆKKE II
1. runde:
Tirsdag 31.oktober
Rokaden IV -Viby V 2½ - 2½
5. holdet indledte turneringen med en tur til
Randers, hvor Rokaden IV stod på menuen.
Og med uafgjort 2½-2½ kom holdet godt i
gang.
Sidste år var vi nok lidt uheldige med den
D-række vi havnede i, da den styrkemæssigt
var meget ujævn.
Forhåbentlig kan vi få en tæt turnering
denne gang.
I næste runde møder vi førerholdet fra
Hadsten, og kan vi også være med her, kan alt
jo ske.
Dagens vindere blev Kurt S.Andersen,
mens Max Jansen-Lange, Yury Shevtsov og
Peter Ulrich spillede remis. Svend Seegert fik
sin holdkampsdebut, men fejrede desværre
begivenheden med et nederlag. Men der kom-
mer nok en ny chance en dag.
Steen Andersen.
Bymatch 2007
Århus Skakklub indbyder til stormatch
tirsdag den 30. januar 2007
med deltagelse af Viby, Nordre, SK 1968,
Skolerne, Skødstrup og Århus.
Der spilles 5 partier hurtigskak (30 min. ialt
til hele partiet), og hver klub skal stille med
14 spillere, med følgende ratingsammensæt-
ning:
4 spillere over 2000
5 spillere mellem 1500-1999
5 spillere mellem 1000-1499
Giv en melding til formand Lars, hvis du
har lyst til at deltage på klubbens hold
denne aften.
background image
VIBY SKAKKLUB - NR. 128 - DECEMBER 2006
9
HOLDTURNERINGEN 2006/2007
1. holdet fik et af den slags resultater der jo
sagtens kan opstå, når man møder en jævn-
byrdig modstander. 3-5 mod Silkeborg. Chan-
cerne var der absolut for et bedre resultat.
Både Lars G. Hougaard og Steen Andersen
kastede gode stillinger i grams.
Men lad os hæfte os ved det positive, som
bestod i sejre til Morten K. Poulsen (som jo
for tiden ikke rører en skakbrik udover de
holdkampe han deltager i) og Peter Grove.
Morten var udsat for et ganske voldsomt
angreb, og var nok ikke uheldig med at mod-
standeren ikke bare bestemte sig for at tage
noget materiale og gå i slutspil.
Peter vandt en bonde, og selvom tårnslut-
spillet nok var remis, skal Peter jo ikke høre et
ondt ord for at det lykkedes ham at køre et
helt point hjem!
Dagens to remiser stod Jesper Skjoldborg
og reserven Kim E. Sørensen for.
Og det virkede som fornuftige resultater,
VIBY I: 1. DIVISION
2. runde:
Søndag 19. november
Viby I - Silkeborg I 3 - 5
VIBY II: MESTERKLASSEN
2. runde:
Søndag 19. november
Viby II - Rokaden I 1½ - 6½
Lad det være sagt med det samme: Det blev
ikke nogen stor uge for klubbens hold. Og det
vil nok kunne fornemmes af længden af dette
referat. Det skal så også siges, at undertegnede
ikke har fulgt så mange af kampene på nært
hold.
Steen Andersen.
Holdturneringen uge 47
selvom Jesper da vist havde visse chancer for
at køre et helt point hjem.
Jeg skal undlade at omtale Kristian K. Jen-
sen og Jens Olaf Fogh's partier i dette referat.
Steen Andersen.
2. holdet fik, efter den gode start i Skander-
borg i 1. runde, et katastroferesultat denne
gang med 1½-6½ mod Rokaden.
Et resultat der desværre ikke virkede helt
urimeligt ud fra det jeg så undervejs.
På bræt 1 og 2 virkede Henning Matzen og
Benny Lauridsen ganske enkelt over-
matchede - hvad de rene ratingtal da også an-
tyder at de burde være.
Rokaden har et godt hold med et rating-
gennemsnit på 1857, men alligevel burde vi
kunne få mere ud af det på de lavere brætter.
Så i virkeligheden var det nok på bræt 6-8 vi
skulle have reddet denne kamp.
Vores forventede score var 2.08, men vi fik
kun tre remiser ud af anstrengelserne her. Og
dagens halve pointtagere blev: Svend Ene-
voldsen, Børge Hansen og Mikkel Stephen-
sen.
Næste modstander hedder Åbyhøj, og
selvom det heller ikke bliver nemt, så skal der
ganske enkelt hives alvorligt mange flere
points hjem der, hvis vi skal tro på overlevelse
i rækken.
Steen Andersen.
background image
10
VIBY SKAKKLUB - NR. 128 - DECEMBER 2006
VIBY III: A-RÆKKEN
2. runde:
Mandag 20. november
Randers II - Viby III 3½ - 4½
Tobias Bøje og Kristian Seegert skulle forud
for denne holdkamp begge have deltaget i
skaktræning arrangeret af Jesper Skjoldborg
med henblik på DM i skoleskak i Odense,
som fandt sted den 25. og 26. november. Der-
for kolliderede denne holdkamp lidt for disse
to spillere. Men holdlederen for tredjeholdet
fik dog tilsagn fra begge spillere om deres del-
tagelse i holdskakken på klubaftenen ugen før.
Senere meldte Tobias sig syg og der måtte
indkaldes en reserve.
Tyve minutter efter det aftalte afgangstids-
punkt og efter et par opringninger til Kristian
Seegert, var der ikke tegn på at han havde hu-
sket denne holdkamp og vi måtte tage afsted
med syv mand.
Undervejs til Randers talte vi i bilen om,
hvordan opstillingen af holdet så skulle være,
da Kristian på grund af afbuddet fra Tobias
skulle spille på førstebrættet. Det blev dog løst
af Jesper Skjoldborg, der via mobilen fortalte
at Kristian nu var fremme ved klubben og at
han forsøgte at få en transport i stand, således
at Kristian - med forsinkelse - ville nå frem.
Holdet stillede derfor op i den oprindelige
opstilling, og hvor førstebrættet nu ventede
(og håbede på) at Kristian ville dukke op før
tidsgrænsen. - Det lykkedes dog ikke.
Afbuddet fra Tobias betød samtidig at spil-
lerne på de første fire brætter måtte avancere
en plads opad.
På førstebrættet fik Finn Larsen fra Ran-
ders et nemt point, da det ikke lykkedes at
finde en transport til Kristian. En transport vi
helt sikkert ville være blevet oplyst om ikke
var lykkedes, men efter kampstart kl. 19 var
det jo naturligvis slut med at modtage mobil-
opkald, selv med sådanne "vigtige" oplysnin-
ger. Jeg er dog sikker på at Finn Larsen gerne
ville have haft et "rigtigt" point.
På andetbrættet tabte Finn Laursen til Sø-
ren Rasmussen, og ser vi på forskellen i
styrketallene, så var det nok også forventet.
Søren Rasmussen demonstrerede i hvert fald
at der er forskel på 1876 og 1651, men man
ved aldrig med Finn. Nogle gange er tallene,
selvom der, som her, er tale om en forskel på
225 rating-point, ham fuldstændig underord-
net.
Det samme gælder Berno Hansen. Rating-
tal eller ikke. Han var kommet for at spille
skak. Det gjorde Berno også udmærket,
selvom han manglede lige knapt 100 rating-
point i at kunne matche Per Therchilsens tal
på tredjebrættet, men Bernos spil matchede
fint - og spillerne delte.
Henrik Schrøder stillede op som indkaldt
reserve på fjerdebrættet og mødte her Jens
Martin Hansen med et imponerende ratingtal
på 1981. Det viste Henrik dog intet om før
partiet, og han spillede bare det spil han er
vandt til - og vandt! Det skal dog tilføjes, at
Henrik i slutningen af partiet var utrolig hel-
dig, idet Jens Martin i et ubetænksomt øjeblik
flyttede sin dækning væk fra et tårn, der så
"lynhurtigt" blev gaflet af Henrik. Inden dette
skete var stillingen dog - efter Henriks mening
- remis. Og det kan han måske have ret i, men
et helt point er jo selvfølgelig bedre - og det
fik han.
På femtebrættet spillede jeg selv mod Carl
Evald Nielsen, som er en yderst sympatisk
person. Før partiet gik igang kom han og ser-
verede kaffe og sagde samtidig, at jeg bare
skulle forsyne mig. Ja, jeg blev da nødt til lige
at gøre ham opmærksom på, at det ikke nyt-
tede noget at bestikke mig, men at jeg på trods
af venligheden ville lade brikkerne på brættet
tale deres eget sprog. Det var Carl Evald helt
background image
VIBY SKAKKLUB - NR. 128 - DECEMBER 2006
11
indforstået med og vi kunne begynde et her-
ligt parti skak.
Det er iøvrigt anden gang i år, at jeg møder
Carl Evald. Første gang var ved Skanderborg
EMT, hvor det lige akkurat lykkedes mig at
hive en remis hjem mod ham. En remis som
betød, at jeg løb med førstepræmien i vores
gruppe. Så egentlig burde jeg være ham mere
venlig stemt. Men skak er jo skak og et hvert
nyt parti skal vindes - helst.
Her vil jeg bringe partiet mod Carl Evald
Nielsen.
Hvid: Eskild Ebbesen, Viby.
Sort: Carl Evald Nielsen, Randers.
1.e4,c5. 2.Sf3,d6. 3.d4,cxd4. 4.Sxd4,Sf6.
5.Sc3,g6.
Så langt ligner åbningstrækkene her
i partiet, det vi spillede i Skanderborg, og der
var jeg ved at komme helt galt i byen. Det var
noget med at Carl Evald i store dele af partiet
havde fået lagt for meget pres på min
dronningeside. 6.Le2,Lg7. 7.0-0,Sc6. 8.Le3,
0-0. 9.f4,Db6. 10.Sa4,Da5. 11.Sc3,Db4.
12.a3.
Testamentebonden står i slag og hvis
sort tør slå den får jeg mulighed for først at slå
springeren på c6. Vælger sort at slå springeren
på c3, er der lige en skak med Sxe7 efterfulgt
af Ld4. Så det turde Carl Evald ikke og trak
sig tilbage, men hans tilbagetrækning fik mig
til at føle, at nu er han til at have med at gøre.
12.-,Db6.
Skal jeg give sort karakter for at
flytte dronningen tre gange for igen at havne
på b6? - Nej, det skal jeg ikke. 13.Sf5,Dc7.
14.Sxg7, Kxg7. 15.f5.
Ja, hvorfor ikke. Når
skakspillere på min skakstyrke spiller skak, er
det tit på intuition, og her var der en lille
stemme indeni mig, der sagde: Luk hans
kongestilling op - ikke for Guds, men for din
egen skyld. 15.-,Ld7. 16.Dd2,Tfd8. 17.fxg6,
hxg6. 18.Lh6+,Kg8. 19.Dg5,Db6+.
Naturlig-
vis. Mit sidste træk betyder to ting. At jeg
spærrer vejen for min sorte løber og at jeg
mister min b-bonde. Så, genialt spillet, Eskild.
- Nå, nu er det jo ikke verdensmesteren jeg er
oppe imod, men derimod en flink mand fra
Randers, så der blev plads til et par fejlskud i
dette parti.20.Kh1,Dxb2. 21.Dd2,Db6.
22.Lg5,Dd4. 23.Ld3,De5. 24.Lxf6,exf6.
25.Sd5,f5. 26.Tae1,Kg7.
27.Sf4?
Hva' var det nu for et træk? Ja, det er
såmænd godt nok, men ikke det stærkeste. Et
træk som 27.exf5! efterlader jo den sorte
dronning truet uden nogle fornuftige felter at
gå til, og at slå springeren på d5 går jo heller
ikke, da hvid så spiller 28.f6+ og der vil være
mat i to træk efterfølgende. (Lige en oplys-
ning til læserne: Sådanne træk skal ses ved
brættet og ikke bagefter, når nerverne er faldet
til ro, og hvor man i mag kan sidde og flytte
rundt med brikkerne for at se om netop et
træk som det beskrevne holder!) 27.-,Dd4.
28.c3,Dc5. 29.exf5,Lxf5. 30.Sh5+,gxh5.
31.Txf5,Se5. 32.Dg5+,Kf8. 33.Dxh5,Dxc3.
34.Dh8+,Ke7. 35.Df6+,Kd7. 36.Lb5+,Kc7.
37.Tff1,Db3. 38.Txe5,dxe5. 39.Tc1+,opg.
En lille hilsen til Carl Evald: Nu har vi to
mødt hinanden i alt tre gange. Resultatet er i
min favør 2½-½, så jeg er opmærksom på, at
du har lagt i kakkelovnen, hvis eller når vi mø-
des igen. - Tak for kaffe!
Johnny Sparvang mødte Finn Andersson
background image
12
VIBY SKAKKLUB - NR. 128 - DECEMBER 2006
og sluttede partiet på sjetebrættet i hel suve-
ræn stil og vandt. Der var endda rigtig mange
muligheder for at komme galt afsted, men
Johnny overraskede ved at finde de helt rig-
tige og afgørende træk. Som tilskuer står man
jo på en måde og spiller med og forsøger at
finde træk, der forhåbentligt fører til sejr. Og
her blev jeg meget overrasket over, at de træk
jeg havde udset til at være de bedste ikke blev
spillet, men at de træk Johnny valgte at spille
viste sig at være endnu stærkere og hurtigere
afgørende. Rigtig flot og præcist spillet,
Johnny!
På syvendebrættet mødte Ove Kehlet, Mi-
kael Horslund, og tabte. Det er det eneste jeg
ved om dette parti.
Og på ottendebrættet gik det ikke meget
bedre for Kurt Ålbæk, der her mødte Chri-
stian Murmann og tabte.
Da jeg skulle til at underskrive holdkortet
kom jeg til at sammenligne deres indberettede
holdopstilling med rækkefølgen på holdkortet
og opdagede her, at der var byttet rundt på
spillerne på syvende- og ottendebrættet.
Det har så fået den konsekvens at selvom
vi tabte 3½-4½ på brætterne, så vandt vi alli-
gevel holdkampen 4½-3½ efter gældende
regler, der giver os et point på ottendebrættet
på grund af den forkerte opstilling.
Eskild Ebbesen.
4. holdet fik vel også et acceptabelt resultat, 4-
4 mod Grenå. En kamp, hvor Grenå som for-
ventet vandt i toppen (bræt 1-3), mens vores
bredde var størst.
Men det gør det jo bare ekstra ærgerligt, at
VIBY IV: B-RÆKKEN
2. runde:
Mandag 20. november
Grenå - Viby IV 4 - 4
vi ikke havde fået en 8. mand med. Jeg ved
endnu ikke hvad omstændighederne var, men
en anden gang er man jo velkommen til at
give mig et ring, hvis det brænder på i sidste
øjeblik. Så skal jeg prøve reserverne af med
mine bedste overtalelsesevner...
Dagens helte på 4. holdet var Torben Fogh,
Max Jansen-Lange, Jens Jørgensen og Yury
Shvetsov. Alle med sejre.
Steen Andersen.
Ugens sidste kamp blev spillet i vores egne
lokaler tirsdag aften. Og her tabte 5. holdet 2-
3 til Hadsten. I sig selv et resultat der ikke på
forhånd ville virke urimeligt, men også her fik
vi et ærgerligt nederlag. Og på en lidt træls
måde. Max Parylewicz' mobiltelefon gav sig
nemlig til at ringe, og så er reglen jo klokke-
klar - partiet er tabt for Max. Det var den ær-
gerlige del. Den trælse del var så, at ingen til-
syneladende bemærkede forseelsen, før det
tidspunkt hvor Max var ved at sætte modstan-
deren mat. Da kom Hadsten-spillerne pludse-
lig til at føle sig meget generede af den lyd der
havde været der et par timer før. Kamplederen
(Kristian Kjær) blev tilkaldt, og da han fik
bekræftet at telefonen havde ringet, havde han
intet andet valg end at give Max det nul. Da-
gens vindere blev så i stedet Malthe og Peter
Ulrich. Dermed ligger Hadsten stadig i spid-
sen af rækken, men alt tyder da på at der er
dømt stor jævnbyrdighed i denne D-række, og
det er jo dejligt forud for de kommende
kampe.
Steen Andersen.
VIBY V: D-RÆKKE II
2. runde:
Tirsdag 21. november
Viby V - Hadsten 2 - 3
background image
VIBY SKAKKLUB - NR. 128 - DECEMBER 2006
13
Det følgende parti er - udover at det udmær-
ker sig ved ikke at indeholde nogen større fejl
- et meget godt billede på mit spil i denne tur-
nering. Ingen vilde sving, blot afventende de
små blottelser min modstander giver. Og så
kan jeg jo desuden prale af fortsat at være den
eneste der har vundet over Kim i et seriøst
parti siden hans tilbagevenden til skakver-
denen for et år siden.
Kim E. Sørensen ­ Steen Andersen [B03]
Efterår 2006 (6. runde)
1.e4,Sf6. 2.e5,Sd5. 3.d4,d6. 4.c4,Sb6. 5.f4.
En ambitiøs hvid opstilling, men det er altså
svært at holde det imponerende bonde-
centrum intakt. 5.-,dxe5. 6.fxe5,g6.
7.Sc3,Lg7. 8.Le3,0­0. 9.Le2,c5! 10.dxc5,
S6d7. 11.Sf3,Sc6.
Her bedømmer compute-
ren stillingen som totalt lige, men jeg fore-
trækker nu allerede den sorte stilling. 12.0­0.
12.e6 kunne forsøges her. Men sort får spil
både på den lange løberdiagonal og i f-linien
efter 12.-,fxe6. 12.-,Sdxe5. 13.Tc1.
Måske
skulle springeren på e5 afbyttes. Nu holder Fritz
også med sort. 13.-,Sg4. 14.Dxd8,Txd8. 15.Lg5.
Heromkring dukker der mange spændende
varianter op i hovedet. Planer med at spille h6
og g5 for at placere en krikke på e3. Men
symptomatisk for min turnering, går jeg efter
den sikre, langsigtede fordel ved at bytte min
c6-springer for løberen på e2. 15.-,Sd4. 16.h3.
16.Sxd4?Lxd4+. 17.Kh1,Sf2+. 18.Kg1,Sd3+.
Eller 16.Ld3?!Sxf3+. 17.Txf3?Se5. 16.-,
Sxe2+.
16.-,h6 var måske i virkeligheden en
bedre fortsættelse, men nu skulle jeg bare
have det løberpar! 16.-,Sxf3+. 17.Lxf3,Ld4+.
18.Kh1,Sf2+. 19.Kh2,Sd3. 20.Tc2 var en an-
den mulig fortsættelse. 17.Sxe2,Se5. Her siger
Fritz så pludselig ca. lige spil igen, men hvad
ved den om positionel skak...? Jeg vil da nø-
dig have de hvide brikker. 18.Sxe5,Lxe5.
19.b3.
19.Lxe7,Te8. 20.Lh4,Lxb2 er fint for
sort. 19.-,f6. 20.Le3,Td3. 21.Kf2,Lf5.
22.Tfd1,Tad8. 23.Txd3,Txd3. 24.Sf4,Td7.
25.Sd5,g5. 26.g4,Lg6. 27.Sc3,Td3.
Truer
både Txc3 og Txe3 efterfulgt af Lf4. Den
hvide stilling er ved at bryde sammen. 28.Se2,
h5. 29.Te1,h4. 30.Tc1,Le4.
Det sorte løberpar
dominerer fuldstændigt brættet. Hvid kan blot
trække frem og tilbage på baglinien. 31.Sg1,
Kf7. 32.Se2,Ke8. 33.Tf1,Kd7. 34.b4,Kc7.
35.b5,Ta3. 36.b6+,axb6. 37.cxb6+,Kc6.
38.Sc1,Lg3+. 39.Ke2,Tc3. 40.Td1,Txc4.
41.Sb3,Tc2+. 42.Td2,Txd2+. 43.Sxd2,Lg2.
44.a4,Ld6. 45.Sc4,Lc5. 46.Lxc5,Kxc5.
47.Se3,Lc6. 48.a5,e6.
Og hvid opgav. Sort
plukker a- og b-bonden. 0­1.
Steen Andersen.
PARTIER FRA
KLUBTURNERINGEN
Det sker i klubben . . .
Af pladshensyn bliver der i dette blad kun plads
til at nævne én meget vigtig dato fra klubbens
aktivitetskalender, nemlig
tirsdag den 23. januar 2007
her starter Forårsturneringen 2007. Og da det er
en turnering du naturligvis skal deltage i, skal
du huske at skrive dig på opslaget i klubben el-
ler melde dig til via klubbens hjemmeside.
background image
14
VIBY SKAKKLUB - NR. 128 - DECEMBER 2006
Tirsdag den 5. decem-
ber blev sidste runde i
efterårsturneringen
2006 spillet.
Og skal vi se lidt filoso-
fisk på turneringen og
skære igennem med
en stor og rund hånd-
bevægelse, kan man
vel sige at resultaterne i
turneringen efterlader
spillerne i tre grupper.
- De der har spillet en
god turnering.
- De der har spillet en
"lige op" turnering.
- De der har spillet en
dårlig turnering.
Efterårs-
turneringen
2006
i (billeder)
og tal . . .
Sådan gik det . . .
Af Eskild Ebbesen
MESTERKLASSEN
Steen Andersen.
Vinder af Mesterklassen.
Tobias R. Bøje.
Vinder af 1. Klasse.
1. KLASSE
Slutstillingen:
Slutstillingen:
1. Steen Andersen
7
2. Kristian K. Jensen
3. Lars G. Hougaard
6
4. Henning Matzen
5
5. Jens Olaf Fogh
6. Kim E. Sørensen
7. Asbjørn Korsholm
8. Søren Jensen
9. Benny Lauridsen
10. Børge Hansen
1
1. Tobias Bøje
7
2. Eivind Simonsen
3. Svend Enevoldsen
6
4. Berno Hansen
5. Mikkel Stephensen 5
6. Henrik Schrøder
7. Kristian Seegert
4
8. Ove Kehlet
9. Finn Laursen
10. Eskild Ebbesen
Steen Andersen har spillet en hel
fejlfri turnering - ikke et eneste
nederlag er blevet noteret! Kri-
stian K. Jensen og Lars G. Hou-
gaard har dog fulgt Steen helt til
dørs og er rustet til at udfordre
Steen om det endelige klubme-
sterskab som afgøres i Forårstur-
neringen 2007. Kim E. Søren-
sens debut her i Mesterklassen er
imponerende og Søren Jensen
bliver ved med at overraske.
Benny Lauridsen har sikkert lyst
til at spille turneringen om - det
kan han med sin skakstyrke gøre
bedre - anden gang! Børge Han-
sen har tilbudt flere skakunder-
visning - måske skulle han selv
finde en underviser.
Tobias R. Bøje har bare nedlagt
hele feltet i 1. Klasse og er blevet
en suveræn vinder. Nu får Steen
Andersen, Lars G. Hougaard,
Kristian K. Jensen med flere i
Forårsturneringen 2007 at føle,
hvad unge Tobias kan på 64 fel-
ter. Eivind Simonsen spillede ef-
ter en lidt usikker start som sik-
kerheden selv og indkasserede
5½ point i de sidste seks runder
og gør dermed Tobias følgeskab
op i Mesterklassen. Svend Ene-
voldsen spillede turneringen
uden nederlag. Berno Hansen
snublede i opløbet. Finn Laur-
sen og Eskild Ebbesen skulle
måske overveje at modtage un-
dervisning af . . . Børge Hansen?
background image
VIBY SKAKKLUB - NR. 128 - DECEMBER 2006
15
Johnny Sparvang.
Vinder af 2. Klasse.
Kim Nissen.
Vinder af 3. Klasse.
Jens Jørgensen.
Vinder af 4. Klasse.
2. KLASSE
3. KLASSE
4. KLASSE
Slutstillingen:
Slutstillingen:
Slutstillingen:
1. Johnny Sparvang
6
2. Kurt F. Ålbæk
6
3. Jon von der Lippe
5
4. Per Møller
5
5. Rudolph Werk
5
6. Bent Overgaard
7. Arne Nielsen
4
8. Hans Cramer
4
9. Torben Fogh
3
10. Brian Kristensen
1. Kim Nissen
5
2. Peter Ulrich
5
3. Mogens Engsig
4
4. Yury Shevtsov
4
5. Jürgen Fode
3
6. Max Parylewicz
3
7. Michael Rosholm
2
8. Malthe Parylewicz
2
1. Jens Jørgensen
6
2. Vagn Jensen
6
3. Svend Seegert
4. Kurt S. Andersen
5. Hans Rohde
6. Svend Aage Jensen 3
7. Bent Smedegaard
8. Michael Soelberg
2
9. Erik Bock
2
Nu er Johnny Sparvang tilbage
for fuld udblæsning efter i et par
år at have ligget lidt underdrejet.
Med førstepladsen her i 2. Klas-
se og med oprykningsretten til
forårets 1. Klasse har han lagt det
bag sig og vil sikkert have ambi-
tioner om at drøne lige igennem
klassen - så pas lige på! Kurt Ål-
bæk deler oprykningsværdig-
heden med Johnny og er tilbage,
hvor han hører til. Jon von der
Lippe har gjort det overraskende
godt efter en lidt lang pause. Per
Møller er lige ved og næsten og
Hans Cramer er sikkert lidt øm
endnu efter en omgang bank og
det kan Torben Fogh og Brian
Kristensen sikkert tale med om.
Parløb gennem hele turneringen
mellem Kim Nissen og Peter Ul-
rich, som dog startede med et
points fordel til Kim, der i første
runde slog Peter. Peter fulgte dog
indædt med, så der var spænding
helt til de sidste runder, men også
her, som undervejs i turneringen,
viste Kim ingen slinger i valsen
og gik igennem uden nederlag -
så en fortjent vinder af klassen!
Peter Ulrich følger dog med - en
klasse op til forårsturneringen.
Ratingfavoritten Jürgen Fode lod
det gode spil blive hjemme og
placerede sig lige under midten.
Michael Rosholm skal måske
lige ned og samle kræfter for at
komme på ret køl igen.
Alle der kender Jens Jørgensen
ved godt, at han også bruger
"stokkemetoden", hvis det skulle
vise sig nødvendigt. Og han har
givet haft stokken fremme for at
sætte sig på førstepladsen i 4.
Klasse, da han i hele forløbet af
turneringen har ligget i Vagn Jen-
sens baghjul, for så i sidste runde
pludselig at overhale. - Det er
mistænkeligt! Svend Seegert har
ikke været længe om at finde ud
af hvordan brikkerne skal flyttes.
Flot debut! Kurt S. Andersen ser
ud til igen at ville bide skeer med
de store. Bent Smedegaard skal
bare møde op til alle sine partier.
Og her til slut vil jeg bare sige til
Erik: Bock, Bock, Bock, Bock!
background image
16
VIBY SKAKKLUB - NR. 128 - DECEMBER 2006
Børge Hansen
Bent Overgaard
Børge Hansen
Bent Overgaard
B&B
hjørnet
Vi starter denne gang
med et par to-træk-
kere, som er for-
holdsvis lette at have
med at gøre. Derefter
kaster vi os ud i en
mat i 7 træk. Det ly-
der svært, men det er
det nu ikke. Prøv
midt i juletravlheden
at tage et par minut-
ter og kig på den
sprælske springer.
Opgave 78.
A. Falk, Svenska Dagbladet,
4/9-1932.
Mat i 2 træk.
Løsninger til problemskak 29:
Opgave 75.
P. A. Larsen,
Famile-journalen, 1988.
Løsning:
1.Lg4,Kd3/Kc3/Kd5.
2.Dxd4,d3.
2.Le6,Lb5.
2.Dxd4,c5.
2.Db3 mat
Opgave 76:
K. A. K. Larsen,
Sydsvenska Dagbladet, 1921.
Løsning:
1.Dh5,Sb5.
2.Ta4,Sd5.
2.De2 mat
På alle andre springertræk følger
2.Df7 mat
Opgave 77:
K. A. K. Larsen,
Sydsvenska Dagbladet, 1922.
Løsning:
1.Lb1
, træktvang.
Sort kan kun spille 1.-,Kxb1 og
derefter følger naturligvis mat med
2.Dh1.
Bent og Børge.
Opgave 79.
L. Larsson,
Hannelius-Jubilæums-
turnering 1966.
Mat i 2 træk.
Opgave 80.
Ukendt forfatter (i hvert fald
for Bent og Børge)
Mat i 7 træk